Pisica si cainele - fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 1

14/07/2017 16:30


Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 2

14/07/2017 16:31


Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 3

14/07/2017 16:31


Pentru Scout și Poppy, cu dragoste

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Cat and Dog Text și ilustrații: Michael Foreman

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio

Copyright pentru prezenta ediție © Pandora Publishing, 2017

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Redactor: Domnica Drumea

FOREMAN, MICHAEL Pisica şi câinele / Michael Foreman; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978‑606‑978‑088‑6

Text and illustrations copyright © Michael Foreman, 2014

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 4

14/07/2017 16:31


C I Â S I A N C , E I L S I E P

MICHAEL FOREMAN Traducere din engleză de Ruxandra Tudor

Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 5

14/07/2017 16:31


Era o noapte ploioasă și bătea vântul. Pisica a găsit un loc uscat sub un pod și a cuprins pisoiașii cu lăbuțele ca să le țină de cald.

Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 6

14/07/2017 16:31


Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 7

14/07/2017 16:31


Când s‑a făcut dimineață, pisica a adulmecat aerul. Năsucul ei a tresărit. – Pește! Simt miros de pește! a spus ea. Stați aici, micuții mei. Mă voi întoarce repede, cu micul dejun.

Interior_Cat_and_Dog_RO_F1.indd 8

14/07/2017 16:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.