Petrecerea e Craciun a lui Pettson_fragment

Page 1

Această carte aparține lui . . . . . . ...............................................

PND_Vizita de Craciun-int.indd 1

26/10/2018 14:53


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Petrecerea de Crăciun a lui Pettson / text şi il.: Sven Nordqvist ; trad. din suedeză de Gabriella Eftimie. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-197-5 I. Nordqvist Sven Nordqvist (text ; il.) II. Eftimie, Gabriella (trad.)

Titlul original: Pettson får julbesök Text și ilustrații: Sven Nordqvist Copyright © Sven Nordqvist, 1988 Originally published by Bokförlaget Opal AB Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.113.6

PND_Vizita de Craciun-int.indd 2

26/10/2018 14:53


Petrecerea de Crăciun a lui Pettson Sven Nordqvist

Traducere din suedeză de Gabriella Eftimie

PND_Vizita de Craciun-int.indd 3

26/10/2018 14:53


În sfârșit, vremea se mai încălzise puțin! Moș Pettson plănuia de câteva zile să dea o fugă la prăvălie, dar fusese atât de frig, încât abia îndrăznise să scoată nasul pe ușă. Era ziua dinaintea Ajunului și nu mai aveau aproape nimic de mâncare în casă. Era ultima șansă să cumpere ceva de mâncare pentru Crăciun, să taie bradul, să facă turtă dulce și să rezolve tot înainte de sărbători. Motanul Findus tocmai ce găsise suportul pentru brad. Acum stătea cu nasul lângă ușă și aștepta ca moșul să‑i deschidă. — Pettson! strigă motanul. Hai să mergem să tăiem bradul!

PND_Vizita de Craciun-int.indd 4

26/10/2018 14:53


Pettson și Findus fuseseră în pădure cu câteva săptămâni înainte și văzuseră deja un brăduț frumos. Dar până acolo era ceva de mers. — Lasă că mergem mai târziu, spuse Pettson. Mai întâi, trebuie să ne ducem la magazin și să cumpărăm mâncarea de Crăciun. Dar și mai repede, trebuie să dăm zăpada din fața casei. Cei doi ieșiră și Pettson făcu poteci în zăpadă până la poiata găinilor, atelierul de tâmplărie, toaleta din curte și șopronul pentru lemne. — Cred c‑ar fi bine să adunăm și niște crengi de brad și să acoperim scările, dacă tot ne‑am apucat de‑o treabă, spuse Pettson. Vrei să vii și tu, Findus? — Da, sigur că vreau! spuse motanul. Era deja lângă magazia de lemne, unde țineau toporul și sania.

PND_Vizita de Craciun-int.indd 5

26/10/2018 14:53


Cu motanul după el, Pettson înaintă cu greu în zăpada de pe coama dealului din spatele curții. Tăie câteva crengi de brad și le puse pe sanie. Când sania se umplu, cei doi coborâră dealul. Însă, într‑o clipă de neatenție, Pettson alunecă pe o pia‑ tră și sania o luă la vale, lovindu‑l drept în picior. Moșul fu nevoit să se așeze pe crengile de brad. Sania prinse viteză și se opri abia în gardul de piatră, după care se răsturnă.

PND_Vizita de Craciun-int.indd 6

26/10/2018 14:53


Motanul izbucni în urale: — Înc‑o dată! Înc‑o dată! Dar Pettson nu părea să se amuze deloc. Gemea și se văita, încercând să se ridice din zăpadă. — Au, au, au, ce pacoste! M‑am lovit rău de tot. Nu mă pot spri‑ jini pe picior. Pettson înjură și se văicări neîn‑ cetat, iar motanul habar n‑avea cum să‑l ajute. — N‑ai voie să înjuri în ziua dinaintea Ajunului, spuse el în lipsa unei replici mai bune.

PND_Vizita de Craciun-int.indd 7

26/10/2018 14:53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.