Pe urmele randunicii_fragment

Page 1

Această carte aparține lui .........................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Text copyright © Julia Donaldson 2000 Illustrations copyright © Martin Ursell 2000 Julia Donaldson and Martin Ursell have asserted their moral rights. All rights reserved. Original English language edition first published in 2000 under the title Follow the Swallow by Farshore, an imprint of HarperCollinsPublishers Ltd, 1 LONDON BRIDGE STREET, LONDON, SE1 9GF Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României © Pandora Publishing, 2021 DONALDSON, JULIA www.pandoram.ro Pe urmele rândunicii / Julia Donaldson; Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei. il. de Martin Ursell; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-296-5 I. Ursell, Martin (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20


Ilustrații de

Traducere din limba engleză de Ruxandra Tudor


Pentru Helen J.D. Pentru Anne M.U.


Mierla Chack învăța să zboare. La fel și rândunica Apollo. Așa s-au întâlnit.

5


— Tu cine ești? a întrebat Chack. — Bună! Eu sunt Apollo. Sunt rândunică. — Și ce bagi în burtică? a întrebat Chack. — În general, musculițe. Dar tu cine ești? a întrebat și Apollo.

6


— Eu sunt Chack. Sunt mierlă. — Ești cam maro pentru o mierlă, i-a spus Apollo. — Poate că acum sunt maro, dar într-o zi voi fi negru, i-a răspuns Chack. — Nu te cred! a continuat Apollo. 7


Apollo i-a arătat lui Chack cuibul lui. Acesta se afla pe un raft plin cu pânze de păianjen din șopron. — N-o să locuiesc mereu aici. Într-o bună zi o să zbor în Africa, a spus el. — Nu te cred! a zis Chack. Chack i-a arătat lui Apollo cuibul lui. Acesta se afla într-un copac plin cu flori albe.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.