Nu doar o carte_fragment

Page 1

Această

PND - Nu doar o carte_interior.indd 1

aparține lui:

20/12/2018 18:43


PND - Nu doar o carte_interior.indd 2

20/12/2018 18:43


PND - Nu doar o carte_interior.indd 3

20/12/2018 18:43


Pentru Klaus, care nu este doar un editor – J.W. Lui Poppy și Larei – T.R.

editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea director producţie: Cristian Claudiu Coban dtp: Faber Studio

PND - Nu doar o carte_interior.indd 4

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Nu doar o carte… / text: Jeanne Willis ; il.: Tony Ross ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-207-1 I. Willis, Jeanne (text) II. Ross, Tony (il.) III. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediţie

titlul original: Not Just A Book text: Jeannie Willis ilustraţii: Tony Ross

o.p. 16, Ghișeul 1, c.p. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Text copyright © Jeanne Willis, 2018

www.pandoram.ro

Illustration copyright © Tony Ross, 2018

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

20/12/2018 18:43


Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND - Nu doar o carte_interior.indd 5

20/12/2018 18:43


Aceasta nu este doar o carte.

PND - Nu doar o carte_interior.indd 6

20/12/2018 18:43


O poți transforma în pălărie…

PND - Nu doar o carte_interior.indd 7

20/12/2018 18:43


… sau în cort pentru pisică, să-i faci o bucurie!

PND - Nu doar o carte_interior.indd 8

20/12/2018 18:43