N-o să te las să pleci vreodată- fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 1

mie., 28/09/2016 22:02:16


I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 2

mie., 28/09/2016 22:02:24


I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 3

mie., 28/09/2016 22:02:31


Pentru Smitha, sora mea uluitoare, care ne e mereu alături, toată dragostea mea – S.P.-H. Pentru toți bunicii din lume – A.B.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României N-o să te las să pleci vreodată / text: Smriti Prasadam-Halls; il.: Alison Brown; trad.: trad.: Domnica Drumea. – București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-87-0 I. Prasadam-Halls, Smriti (text) II. Brown, Alison (il.) III. Drumea, Domnica (trad.)

Titlul original: I’LL NEVER LET YOU GO Autori: Smriti Prasadam-Halls, Alison Brown Text copyright © Smriti Prasadam-Halls, 2016 Illustration copyright © Alison Brown, 2016 Această traducere s-a publicat prin acord cu Bloomsbury Publishing Plc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-32=135.1

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 4

03.10.2016 14:04


Smriti Prasadam-Halls

Alison Brown

N-o sa˘ te las sa˘ pleci vreodata˘

Traducere din engleză de Domnica Drumea

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 5

joi, 29/09/2016 12:14:09


I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 6

mie., 28/09/2016 22:02:52


Când ești fericit, Te aud cum cânți…

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 7

mie., 28/09/2016 22:02:58


Cobori și te-nalți,

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 8

joi, 29/09/2016 12:14:49


Pe mine MĂ-NCÂNȚI.

p9

I'll Never Let You Go_RO_F1.indd 9

mie., 28/09/2016 22:03:11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.