Mog si Iepurila - fragment

Page 1

MOG şi Iepurilă

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND Mog si Iepurila_interior.indd 1

28.09.2016 16:00


Pentru Lucy şi Alexander

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog și Iepurilă / text: Judith Kerr; il.: Judith Kerr; trad.: Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-94-8 I. Kerr, Judith (text) II. Kerr, Judith (il.) III. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: Mog and Bunny Autor: Judith Kerr Text and illustrations © Kerr-Kneale 1988 First published by HarperCollins Publishers Ltd in 1988. The author asserts the moral right to be identified as the author of this work. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-93-32=135.1

PND Mog si Iepurila_interior.indd 2

05.10.2016 16:17


Într‑o zi, Mog a primit un cadou. – Uite, Mog, a spus Nicky. Acesta este pentru tine. Îl cheamă Iepurilă.

PND Mog si Iepurila_interior.indd 3

28.09.2016 16:00


Mog l‑a plăcut pe Iepurilă.

Îl lua cu ea peste tot.

PND Mog si Iepurila_interior.indd 4

28.09.2016 16:01


Se juca cu el…

şi iar se juca cu el…

PND Mog si Iepurila_interior.indd 5

28.09.2016 16:01


şi se juca…

şi se juca…

Y PND Mog si Iepurila_interior.indd 6

M

C

BB052

BRIGHT ARTS (H.K.)

28.09.2016 16:01


şi iar se juca.

Era lucrul la care ţinea cel mai mult.

PND Mog si Iepurila_interior.indd 7

28.09.2016 16:01


Când Mog venea la masă, venea şi Iepurilă.

PND Mog si Iepurila_interior.indd 8

28.09.2016 16:01


Uneori Mog credea că şi Iepurilă vrea să bea apă.

Dar Iepurilă nu prea ştia să bea. – Vai de mine, a spus Debbie. Uite unde a ajuns Iepurilă.

PND Mog si Iepurila_interior.indd 9

28.09.2016 16:01