Micul constructor - fragment

Page 1

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 1

mie., 26/04/2017 11:56:21


R. M – Pentru Joe D. L – Pentru Katie și Ben

Editori Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator Ion Mărculescu, 1994 Redactor Virginia Costeschi Director producție Cristian Claudiu Coban Corectură Eugenia Ursu DTP Faber Studio

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 2

Titlul original The Building Boy

Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție

Autor Ross Montgomery

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Ilustrații David Litchfield Text copyright © Ross Montgomery, 2016 Illustration copyright © David Litchfield, 2016

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MONTGOMERY, ROSS Micul constructor / text: Ross Montgomery; il.: David Litchfield; trad.: Domnica Drumea. – București: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-036-7 I. Montgomery, Ross (text) II. Litchfield, David (il.) III. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

mie., 26/04/2017 11:56:24


Traducere din engleză: Domnica Drumea

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 3

mie., 26/04/2017 11:56:27


U LT I M A OR A

În fiecare seară, înainte să meargă

la culcare, băiatul făcea focul. Apoi se ghemuia lângă bunica, în fotoliul ei preferat. Casa era învăluită în liniște; nu se auzea decât foșnetul paginilor și ticăitul ceasului.

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 4

mie., 26/04/2017 11:56:30


Iar bunica îi arăta băiatului un album cu poze din tinerețea ei. .

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 5

mie., 26/04/2017 11:56:33


Arhitectul anului

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 6

mie., 26/04/2017 11:56:37


Bunica fusese arhitect. Proiectase cele mai

înalte zgârie-nori,

cele mai frumoase palate, muzee și biblioteci mai mari decât un oraș. Dar nimic nu se compara, i-a spus ea băiatului, cu casa pe care avea să o construiască pentru el.

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 7

mie., 26/04/2017 11:56:40


Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 8

mie., 26/04/2017 11:56:43


Casa avea să fie așezată pe dealul ce se vedea în zare, deasupra orașului și dincolo de mare. – Bunico, și când ne vom muta acolo? o întreba băiatul. Bunica doar dădea din cap și spunea: – Curând.

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 9

mie., 26/04/2017 11:56:45


Dar bunica îmbătrânea – era prea bătrână pentru a mai construi case. Curând era prea bătrână ca să mai pregătească cina, apoi era prea bătrână ca să mai urce scările. Într-o zi, era prea bătrână ca să se ridice în capul oaselor în pat și, când băiatul a ajuns acasă, plecase.

Acum, că bunica nu mai era, casa nu mai avea viață. Doar camere goale.

Building Boy__INS_AW CS6_RO.indd 10

mie., 26/04/2017 11:56:47