Mamma Mu se dă în leagăn_fragment

Page 1

Această carte aparține lui

. . . . . . . . . . . . . . .......................................
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României WIESLANDER, JUJJA Mamma Mu se dă în leagăn/Jujja şi Thomas Wieslander; il.: Sven Nordqvist; trad. din lb. suedeză de Gabriella Eftimie. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-367-2 I. Wieslander, Thomas II. Nordqvist, Sven (il.) III. Eftimie, Gabriella (trad.) 821.113.6

Titlul original: Mamma Mu gungar Text: Jujja și Tomas Wieslander Ilustrații: Sven Nordqvist Text © Jujja Wieslander Illustrations © Sven Nordqvist First published in Sweden in 1993 Published by agreement with Rabén & Sjögren Agency Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Traducere din limba suedeză de Gabriella Eftimie


Era o zi caldă de vară. Soarele strălucea, păsările ciripeau și muștele bâzâiau. Toate vacile pășteau în livadă. Dar nu și Mamma Mu.Mamma Mu se îndepărtă tiptil de cireadă și sări gardul. Luă bicicleta și se îndreptă spre Pădurea Ciorilor. Pe portbagaj avea un pachet misterios.