Page 1

PND_Ma simt trist_interior.indd 1

27.04.2016 17:48


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: I feel Sad Autor: Brian Moses ilustrații: Mike Gordon

Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Mă simt trist / Brian Moses; il.: Mike Gordon; trad.: Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-41-2 I. Gordon, Mike (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Copyright © Wayland 1993 First published in Great Britain in 1993 by Wayland Publishers Ltd Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

087.5 159.942

PND_Ma simt trist_interior.indd 2

27.04.2016 17:48


Text: Brian Moses Ilustraţii de Mike Gordon

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND_Ma simt trist_interior.indd 3

27.04.2016 17:48


Când sunt trist mă simt ca…

o floare care are nevoie de apă…

4

PND_Ma simt trist_interior.indd 4

27.04.2016 17:48


un curcubeu care și-a pierdut culorile…

un clovn care nu știe să râdă… 5

PND_Ma simt trist_interior.indd 5

27.04.2016 17:48


Când mă simt trist, stau întins în pat. Și nu vreau să vorbesc cu nimeni…

6

PND_Ma simt trist_interior.indd 6

27.04.2016 17:48


Mă ascund în căsuţa de joacă…

Îmi strâng în braţe ursuleţul.

PND_Ma simt trist_interior.indd 7

27.04.2016 17:48

Ma simt trist-fragment  
Ma simt trist-fragment  

Ma simt trist

Advertisement