Lupusorul Lou este gelos_fragment

Page 1

Această carte aparţine lui .....................................................

PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 1

01/08/2018 16:24


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Lupușorul Lou este gelos / text și il.: Antoon Krings; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-162-3

Titlul original: Lou P’tit Loup est jaloux Text și ilustraţii: Antoon Krings Copyright © Gallimard Jeunesse, 2015 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Krings, Antoon (text, il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 087.5

PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 4

01/08/2018 16:24


Antoon Krings

Lupușorul Lou este gelos

Traducere din franceză de Luminiţa Gavrilă

PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 5

01/08/2018 16:24


Este primăvară, anotimpul nou-născuţilor. Anotimpul primelor ieșiri în familie. Ca în fiecare an, toate vieţuitoarele pădurii se reîntâlnesc în poieniţă ca să-și prezinte puii și ca să-i admire pe ceilalţi micuţi. — Ce drăgălași sunt! Ce minunaţi! Și codiţa aia… e perfectă! Ia te uită, acesta seamănă cu tatăl lui! Și acela, cu feţișoara aia adorabilă, zici că e copia mamei lui! Dacă n-aș avea niște copilași atât de drăguţi, aș zice că sunt cei mai frumoși bebeluși din pădure, zău așa!

PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 6

01/08/2018 16:24


PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 7

01/08/2018 16:24


Numai mama și tatăl lup n‑au timp să participe la această bucurie, căci ei încă așteaptă un moment fericit. — Dar, sst! a spus barza, e surpriză!

PND_Lupusorul Lou este gelos_int_redim24x24cm.indd 8

01/08/2018 16:24