Lupul care a cazut din carte_fragment

Page 1

Această carte apart, ine lui .....................................................


Pentru Marie G.M.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ROBBERECHT, THIERRY Lupul care a căzut din carte / Thierry Robberecht ; il.: Grégoire Mabire ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-218-7 I. Mabire, Grégoire (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.133.1

Titlul original: Le loup tombé du livre Text: Thierry Robberecht

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Ilustrații: Grégoire Mabire

www.pandoram.ro

Copyright © 2015 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție


Thierry Robberecht

Lupul care a c ăzut din carte Grégoire Mabire Traducere de Ruxandra Tudor


Rafturile bibliotecii lui Zoe erau doldora de cărți, astfel că, într-o zi, una a căzut și, odată cu ea, a picat și lupul din poveste. În carte, lupul era înspăimântător, negru ca smoala și cu colți ascuțiți. Dar singur, în camera lui Zoe, care îi era necunoscută, lupul din poveste era tare speriat.

L

U LUP


MOO!

tales of the night

Av en tu ril e lui Al ice

Pippi Șoseţica

le b b u B M G

K i TD o L L

PANG!

M i K AD O

LU PU

L

U


La început, a încercat să se ascundă sub cartea sa, care a format în cădere un cort mic, unde putea să se adăpostească. Problema era motanul care dormea în camera lui Zoe... unul uriaș, care deja se lingea pe bot.