Lupușorul Lou și lupul cel mare și rău_fragment

Page 1

Această carte aparţine lui .....................................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KRINGS, ANTOON Lupușorul Lou și lupul cel mare și rău / Antoon Krings ; trad. din franceză de Loreta Budin. București : Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-264-4 I. Budin, Loreta (trad.) 821.133.1

PND-Lupusorul Lou si lupul mare si rau-INT.indd 4

Titlul original: Lou P’tit Loup et le grand méchant loup Text și ilustraţii: Antoon Krings Copyright © Gallimard Jeunesse, 2014 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

26/11/2020 15:32


Antoon Krings

Lupușorul Lou și lupul cel mare și rău

Traducere din limba franceză de Loreta Budin

PND-Lupusorul Lou si lupul mare si rau-INT.indd 5

26/11/2020 15:32


Lupușorul Lou își arată dinţișorii de lapte, care îi ies din gingii, și strigă cu o voce teribilă: – Eu sunt lupul cel mare și rău și mi-e o foame de lup! – Lupul cel mare și rău? se miră mama lui. Deci, trebuie să ne fie frică? – Bineînţeles că trebuie să ne fie frică! spune tatăl Lupușorului, râzând. Lou deschide botul mare și grrr, grrr, se preface că‑și devorează pe loc părinţii.

PND-Lupusorul Lou si lupul mare si rau-INT.indd 6

26/11/2020 15:32


PND-Lupusorul Lou si lupul mare si rau-INT.indd 7

26/11/2020 15:32


– Ţi‑ai mâncat părinţii, grozav, dar ce‑o să te faci acum, că ești singur‑singurel? – O să‑i mănânc pe Scufiţa Roșie și pe cei trei purceluși, răspunde Lou, ţâșnind afară din vizuină. – Dar în curând se lasă noaptea, pui de lup. Nu ţi‑e frică de întuneric? – Lupilor mari și răi nu le e frică de întuneric!

PND-Lupusorul Lou si lupul mare si rau-INT.indd 8

26/11/2020 15:32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.