Page 4

Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Director editorial: Magdalena Mărculescu Redactor: Ondine Cristina Dascălița Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Ofelia Coșman Corectură: Lorina Chițan Maria Mușuroiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ANDERSON, SCOTT      Lawrence în Arabia: război, mistificare, nesăbuinţă imperială și crearea Orientului Mijlociu modern / Scott Anderson; trad.: Irina Negrea. - Bucureşti: Editura Trei, 2016      Conţine bibliografie. - Index      ISBN 978-606-719-771-6 I. Negrea, Irina (trad.) 355.332(420) Lawrence,T.E. 929 Lawrence,T.E. Titlul original: Lawrence In Arabia. War, Deceit, Imperial Folly and the Making of the Modern Middle East Autor: Scott Anderson Copyright © 2013 Scott Anderson This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC Prezenta ediție s-a publicat prin acord cu Doubleday, imprint al The Knopf Doubleday Publishing Group, divizie a grupului Penguin Random House LLC Design hărți: John T. Burgoyne Copyright © Editura Trei, 2016 pentru prezenta ediție

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 e mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

Lawrence în Arabia  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2016. www.edituratrei.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you