Page 17

Introducere

17

contestată. În nesfârşitele dispute privind rădăcinile numeroaselor fricţiuni din această regiune, Lawrence a fost, pe rând, ridicat în slăvi şi pus la stâlpul infamiei, sanctificat, demonizat, chiar şi redus la o notă de subsol, după cum o cer ţelurile politice. Apoi, era însuşi caracterul lui Lawrence. Fiind din fire un om prin excelenţă interiorizat şi ascuns, ţinea parcă dinadins să îi contrarieze pe toţi cei care ar fi încercat să‑l cunoască. Un conducător înnăscut sau un şarlatan? Un om neînfricat sau un laş, atât pe plan moral, cât şi fizic? Cu mult înaintea tuturor biografilor săi, Lawrence însuşi a fost cel care şi‑a atribuit aceste trăsături contradictorii, dar şi multe altele. Acestor caracteristici li se adaugă o anumită maliţiozitate, plăcerea povestitorului de a‑i ridiculiza pe cei care credeau în „fapte“ şi insistau asupra lor. Episodul de la Palatul Buckingham este un caz edificator. În anii care au urmat, Lawrence a oferit câteva relatări despre ceea ce se petrecuse în sala de bal, fiecare variantă diferind uşor de celelalte şi diferind chiar mai mult de amintirile unor martori oculari.4 Înaintea multora, Lawrence părea să fi adoptat concepţia modernă, potrivit căreia istoria este maleabilă, iar adevărul reprezintă ceea ce oamenii sunt dispuşi să creadă. Printre autorii care s‑au ocupat de Lawrence, aceste contradicţii au condus, adesea, la invocarea unor amănunte nesemnificative, ajungându‑se la dispute absconse între cei care urmăreau să‑i întineze reputaţia şi cei care căutau să o apere. A reuşit Lawrence într‑adevăr să străbată la un moment dat deşertul în patruzeci şi nouă de ore, cum pretindea el, sau e posibil ca traversarea să fi durat cu o zi în plus? A avut Lawrence un rol atât de decisiv în „bătălia X“, sau meritele le aparţin mai degrabă cutărui ofiţer britanic sau cutărei căpetenii arabe? Ceva mai puţin plicticoși sunt polemiştii care vor să‑l eticheteze în scopuri ideologice. Lawrence, marele apărător al poporului evreu sau antisemitul turbat? Progresistul luminat militând pentru independenţa arabilor sau criptoimperialistul? Lawrence a lăsat în urmă un volum de scrieri atât de amplu, iar concepţiile i s‑au schimbat atât de dramatic pe parcursul vieţii, încât este posibil, cu discernământ şi atenţie, atât să confirmăm, cât şi să respingem aproape fiecare laudă şi acuzaţie care i s‑au adus. Dincolo de latura lor plictisitoare, aceste dispute prezintă păcatul capital de a lăsa în umbră cea mai fascinantă enigmă a poveştii lui Lawrence: Cum a făcut el toate astea? Cum a putut un arheolog atât de timid, şcolit la Oxford, dar fără măcar o zi de instrucţie militară, să devină comandantul de război al unei armate revoluţionare străine, strategul politic magistral, care

Lawrence în Arabia  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2016. www.edituratrei.ro

Lawrence în Arabia  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2016. www.edituratrei.ro

Advertisement