Page 14

14

Lawrence în Arabia

şi conducerea Imperiului Otoman/a Turciei, din timpul războiului, se referea frecvent la oraşul „Constantinopol“ şi, de asemenea, avea tendinţa de a folosi în mod sinonimic cuvintele „otoman“ şi „turc“ (a se vedea epigraful din Djemal Paşa, în Capitolul 1). A zăbovi prea mult asupra acestor aspecte nu poate decât să dea naştere altor complicaţii. Aşa cum istoricul otoman Mustafa Aksakal nu pregetă să admită în The Ottoman Road to War (Calea otomană spre război), „pare anacronic să vorbim despre un «guvern otoman» şi un «cabinet otoman» în 1914, când jucătorii majori repudiaseră explicit «otomanismul» şi erau hotărâţi să făurească o guvernare a turcilor şi pentru turci...“ (pp. x‑xi). Pe scurt, asemenea actorilor principali din această carte, am folosit „Imperiul Otoman“ şi „Turcia“ cumva interschimbabil, ghidat în special de ceea ce sună corect într‑un anumit context, în timp ce pentru simplitate mă refer exclusiv la „Constantinopol“. Trecând la o altă chestiune legată de limbă, numele arabe pot fi transliterate într‑o mare varietate de moduri. În scopul consecvenţei, am adoptat ortografierile care apar cel mai des în materialele citate şi am standardizat acele ortografieri în cadrul materialelor citate. În majoritatea cazurilor, acest lucru este în conformitate cu pronunţia arabei egiptene. Bunăoară, un om numit Mohammed al‑Faroki, al cărui nume de familie a apărut în diferite documente ale timpului deopotrivă ca Faruqi, Farogi, Farookee, Faroukhi etc., va apărea ca Faroki peste tot. Cel mai relevant exemplu în acest sens este cel al principalului aliat arab al lui T. E. Lawrence, Faysal ibn Hussein, de obicei menţionat ca Feisal de către Lawrence, dar ca Faisal de către cei mai mulţi autori, inclusiv istorici. Pentru a evita orice confuzie, am unificat toate ortografierile*. În sfârşit, două versiuni ale cărţii Seven Pillars of Wisdom (Cei şapte stâlpi ai înţelepciunii) au fost publicate în timpul vieţii lui T. E. Lawrence. Prima, o ediţie tipărită manual în doar opt exemplare, a fost publicată în 1922 şi este cunoscută sub denumirea de „Textul Oxford“, în timp ce o ediţie revizuită, într‑un tiraj de aproximativ două sute de exemplare, a fost publicată în 1926, aceasta fiind îndeobşte şi ediţia care se citeşte astăzi. Întrucât Lawrence a explicat limpede că, pentru el, Textul Oxford era o ciornă brută, am citat aproape în exclusivitate din versiunea publicată în 1926. În puţinele cazuri în care am citat din Textul Oxford, nota de la sfârşitul cărţii, aferentă citatului, indică „(Oxford)“. *

În ediţia în limba engleză Faisal, dar Faysal în textul traducerii în limba română a cărţii. În titlurile lucrărilor menţionate în Note şi în Bibliografie, s‑a păstrat ortografierea aleasă de autor. (N. red.)

Lawrence în Arabia  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2016. www.edituratrei.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you