Intelepciunea simpla preview

Page 1

COLECลขIE COORDONATฤ DE

Vasile Dem. ZamfirescuÎnţelepciunea simplă Lucrurile mărunte care transformă viaţa de zi cu zi Dean Cunningham Traducere din engleză de Mihaela Negrilă


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu director editorial: Magdalena Mărculescu DESIGN: Faber Studio DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban REDACTOR: Raluca Hurduc DTP: Gabriela Chircea CORECTURÃ: Elena Biţu Cătălina Ioancea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Cunningham, Dean Înţelepciunea simplă: lucrurile mărunte care transformă viaţa de zi cu zi / Dean Cunningham; trad.: Mihaela Negrilă. – Bucureşti: Editura Trei, 2013 ISBN 978-973-707-686-1 I. Negrilă, Mihaela (trad.) 159.9 Titlul original: Pure Wisdom. The Simple Things that Transforms Everyday Life Autor: Dean Cunningham Copyright © Dean Cunningham 2011 © Editura Trei, 2013 pentru prezenta ediţie C.P. 27-0490, Bucureşti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 E-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro


Cuprins Introducere Partea întâi. Atitudinea corectă

13 17

Capitolul 1. Calm

19

Capitolul 2. Conştient

22

Capitolul 3. Creativ

25

Capitolul 4. Curajos

27

Capitolul 5. Dedicat

29

Capitolul 6. Disciplinat

31

Capitolul 7. Echilibrat

34

Capitolul 8. Flexibil

37

Capitolul 9. Încrezător în sine

39

Capitolul 10. Meticulos

42

Capitolul 11. Milos

44

Capitolul 12. Neînfricat

46

Capitolul 13. Perseverent

49

Capitolul 14. Răbdător

51

Capitolul 15. Recunoscător

53

Capitolul 16. Respectuos

55

Capitolul 17. Responsabil

57

Capitolul 18. Cu mintea deschisă

59

Capitolul 19. Sincer

62

Capitolul 20. Tolerant faţă de ceilalţi

65


Înţelepciunea simplă

6

Dean Cunningham

Partea a doua. Metoda corectă

69

Capitolul 21. Acţionează

71

Capitolul 22. Ai încredere

73

Capitolul 23. Apără‑te

75

Capitolul 24. Ascultă

78

Capitolul 25. Câştigă

80

Capitolul 26. Concentrează‑te

82

Capitolul 27. Dăruieşte

85

Capitolul 28. Decide

87

Capitolul 29. Depăşeşte‑ţi limitele

89

Capitolul 30. Fă compromisuri

91

Capitolul 31. Fii competitiv

93

Capitolul 32. Iartă

95

Capitolul 33. Joacă‑te

98

Capitolul 34. Odihneşte‑te

100

Capitolul 35. Planifică

103

Capitolul 36. Pune întrebări

106

Capitolul 37. Relaxează‑te

109

Capitolul 38. Renunţă

112

Capitolul 39. Schimbă‑te

114

Capitolul 40. Simplifică

117

Partea a treia. Înţelegerea corectă

119

Capitolul 41. Bucuria

121

Capitolul 42. Conştientizarea

124

Capitolul 43. Controlul

126

Capitolul 44. Credinţa

129

Capitolul 45. Cunoaşterea

131

Capitolul 46. Energia

134


7

Capitolul 47. Înţelepciunea

137

Capitolul 48. Libertatea

139

Capitolul 49. Liniştea sufletească

141

Capitolul 50. Măiestria

144

Capitolul 51. Neataşarea

146

Capitolul 52. Norocul

149

Capitolul 53. Puterea

152

Capitolul 54. Rostul vieţii

155

Capitolul 55. Sănătatea

157

Capitolul 56. Scopurile

160

Capitolul 57. Succesul

162

Capitolul 58. Timpul

164

Capitolul 59. Uşurinţa

167

Capitolul 60. Valorile

170Pentru trei femei deosebite din viaţa mea: mama, sora şi soţia meaMulţumiri Le mulţumesc numeroşilor profesori, familiei, prietenilor şi duşmanilor care m‑au învăţat nişte lecţii importante în viaţă. Îi mulţumesc, de asemenea, editoarei Rachael Stock pentru că a făcut posibilă această carte.Introducere Înţelepciunea simplă abordează viaţa dintr‑o perspectivă care trece dincolo de aparenţa lucrurilor. Cei mai mulţi dintre noi rareori privim sau ne gândim de două ori la un lucru. Ne lăsăm prinşi în vâltoarea vieţii. Trăim în grabă şi acordăm foarte puţin timp pentru a înţelege ceea ce contează cu adevărat. Fără să ne dăm seama, ne mulţumim cu mai puţin, ratăm ce e important şi nu ne trăim viaţa din plin. Această carte simplă, dar plină de înţelegere profundă, ne ajută pe toţi să vedem altfel lucrurile. Dezvăluie aspectele, adesea trecute cu vederea, care au o influenţă deosebită asu‑ pra experienţei noastre în lume şi utilizează această cunoaş‑ tere pentru a ne ghida să trăim o viaţă mai bună şi mai îm‑ plinită. Înţelepciunea nu este un set de secrete care sunt accesibile doar elitei intelectuale, celor mai pioşi sau celor mai credin‑ cioşi din punct de vedere religios. Fiecare dintre noi demon‑ strează deja semne de înţelepciune în viaţa proprie. Această carte te va ajuta să vezi mai limpede ce faci atunci când acţio‑ nezi înţelept. Înarmat cu această cunoaştere, te vei afla într‑o poziţie mai bună pentru a folosi înţelepciunea atunci când ai mare nevoie de ea.


14

Înţelepciunea simplă Dean Cunningham

Înţelepciunea simplă conţine principii importante, funda‑ mentale, care au puterea de a‑ţi transforma viaţa, însă ea se bazează pe capacitatea ta de a le aplica în mod iscusit în fie­ care situaţie sau încercare. Fiecare capitol te va ajuta să îţi dezvolţi această iscusinţă, dar, la fel ca în cazul oricărei alte activităţi din viaţă, exersarea duce la perfecţionare. Dar care este izvorul înţelepciunii din această carte? Este rezultatul a peste o mie de ani de înţelepciune străveche, dis‑ tilată şi aplicată la viaţa modernă în urma a treizeci de ani de antrenamente în artele marţiale, discuţii cu maeştri, ex‑ perienţe de viaţă dificile şi lecţii învăţate din ajutorul acor‑ dat altora pentru a deveni mai buni. Poate că una dintre cele mai importante lecţii pe care le‑am învăţat provine din karate. Karate seamănă cu un microcosmos al vieţii. Şi oferă nenumă‑ rate lecţii pentru a o schimba în bine. Karate m‑a învăţat că mai întâi trebuie „să fii“ un anumit tip de persoană, apoi „să faci“ ceea ce trebuie să faci pentru ca „să ai“ ceea ce îţi doreşti. Cei mai mulţi dintre cei care fac karate procedează invers: încearcă „să aibă“ mai mult din ceva (muşchi, centuri, putere sau orice altceva) pentru ca „să facă“ un lucru (să se lupte, să câştige sau să îi impresioneze pe alţii), astfel încât să poată „să fie“ ceva (duri, neînfricaţi sau campioni). Însă pentru a stăpâni karate, „a fi“ trebuie să‑l preceadă pe „a face“. La fel e şi viaţa. Majoritatea oamenilor încearcă „să aibă“ mai mult din ceva (mai mulţi bani, mai multă faimă, mai multă putere, mai mult prestigiu) pentru ca „să facă“ un lucru (să‑şi cumpere o maşină mai rapidă, o casă mai mare, încă o casă), astfel încât să poată „să fie“ cumva (fericiţi, plini de succes, îndrăgostiţi). Însă, pentru a trăi din plin, „a fi“ tre‑ buie din nou să‑l preceadă pe „a face“. Acesta este motivul pentru care această carte este orga‑ nizată în trei părţi (Atitudinea corectă, Metoda corectă şi Înţelegerea corectă), fiecare parte conţinând douăzeci de


15

capitole despre atitudinile, trăsăturile şi comportamentele de care este nevoie pentru a transforma viaţa de zi cu zi. Vezi tu, atitudinea corectă duce la metoda de acţiune corectă, care la rândul ei duce la înţelegere şi la obţinerea lucrurilor care contează cel mai mult în viaţă: compasiune, libertate, ener‑ gie, pace sufletească, bucurie şi înţelepciune, pentru a enu‑ mera doar câteva. Şi, în final, un avertisment... Înţelepciunea este plină de contradicţii. Odată spunem: „Unde‑s doi, puterea creşte“. Iar altă dată spunem: „Copilul cu două moaşe rămâne cu buricul nelegat“. Afirmăm că „Depărtarea sporeşte iubirea“. Apoi declarăm că „Ochii care nu se văd, se uită“. Cei înţelepţi învaţă cum să împace aceste contradicţii şi multe altele asemănătoare. De exemplu: când să acţioneze şi când să aştepte; când să dăruiască şi când să ia; când să rămână şi când să plece. Ei ştiu că secretul unei vieţi împlinite este o viaţă echilibrată. De fapt, înţelepciunea începe cu arta echilibrului şi, printr‑o coincidenţă, aşa începe şi această carte.Partea întâi Atitudinea corectăCapitolul 1 Calm „Poţi să te calmezi şi tu...?“ Replică declanşatoare de explozii. Puţinor oameni le place să li se spună să se calmeze, mai ales când sunt cuprinşi de emoţii. Aceste cuvinte sunt ca o vrajă. Au puterea de a preschimba flăcările mocnite într‑un infern. Însă, chiar dacă nu‑ţi place să ţi se spună să te calmezi, există câteva câştiguri majore în a rămâne calm în împrejurări care te tulbură emoţional. Şi, deloc surprinzător, aceste câştiguri se văd cel mai limpede în situaţiile conflictuale. Aşa cum karate o demonstrează cu regularitate, dacă un ad‑ versar te supără, te înfurie sau te scoate din sărite, el va avea un avantaj. Pentru că luptătorii mânioşi sunt luptători încordaţi. Reacţiile lor sunt mai lente, iar mintea le este întunecată de emo‑ ţii. Spre deosebire de ei, adversarii calmi au o aură intimidantă. Imaginea lor netulburată înfăţişează forţă şi încredere de sine. O singură privire în ochii lor e suficientă ca să te facă să te îndoieşti de abilitatea ta. Unii oameni presupun că trebuie să te „încingi“ ca să lupţi. Însă e valabil contrariul. În karate, înveţi rapid să‑ţi pierzi firea permanent. Deoarece, la fel ca relaxarea, calmul îţi oferă o pozi‑ ţie neutră din care poţi să gândeşti şi să acţionezi. Vezi mai lim‑ pede, acţionezi mai repede şi devii un adversar formidabil. Însă a fi calm nu înseamnă doar a şti cum să câştigi o luptă. Există şi câştiguri pentru viaţa de zi cu zi.


20

Înţelepciunea simplă Dean Cunningham

De exemplu, când eşti capabil să rămâi calm în timpul în‑ tâmplărilor încărcate de emoţii, e mai puţin probabil să reacţi‑ onezi exagerat şi să provoci stricăciuni inutile unor relaţii. Să nu înţelegi greşit: nu e nimic rău să ai emoţii puternice; ceea ce contează este reacţia ta la acestea. Aşa că, dacă eşti mânios, de pildă, poţi alege să rămâi conştient de trăirea stării de mânie, să o laşi să treacă şi să decizi cum să răspunzi abia atunci când vei fi mai limpede la minte, în loc să îţi pierzi controlul şi să reacţi‑ onezi pe loc. Cum? Conştientizând şi acceptând emoţia. Spune‑ţi în sinea ta: „Mă simt furios“. Apoi fii atent la senzaţiile corporale asociate cu emoţia respectivă. Dacă mintea îţi zboară aiurea, adu‑o înapoi la trup. Fie şi numai această metodă singură are puterea de a re‑ duce forţa emoţiei. Iar în răgazul de calm pe care îl creează acest exerciţiu, e mai puţin probabil că vei reacţiona exagerat. Mai mult, nu va fi nevoie să îţi negi sentimentele sau să le îndrepţi spre interior, unde ar putea să se acumuleze.

Dacă îţi pierzi capul, nu vei putea să‑l foloseşti. O minte calmă constituie un ajutor şi într‑o criză. E ca şi cum ai fi în ochiul unui uragan, complet neatins de vânturile puternice care te înconjoară. În această poziţie, poţi să sesizezi clar pro‑ blema şi să iei decizii mai bune. Pare evident, dar dacă îţi pierzi capul, nu vei putea să‑l foloseşti. Aşa că învaţă să rămâi calm în condiţii dificile. Ştiu că unora li se va părea mai uşor decât altora să adopte acest mod de a fi. Unele tipuri de personalitate sunt mai predispuse la calm decât altele. Însă cu toţii putem să facem progrese în această direcţie, indiferent unde ne situăm pe o scală dată. Trebuie să înţelegi că nu e nevoie să te laşi copleşit de o emo‑ ţie. Rămâi liniştit şi las‑o să se desfăşoare. Nu trebuie să o judeci.


21

Doar să o conştientizezi şi să o priveşti cum trece. Iar în răgazul de calm pe care‑l creezi, acţiunea ta va fi cea mai adecvată acţiune. Nu o reacţie.


Capitolul 2 Conştient În mod paradoxal, oamenii cei mai motivaţi şi mai plini de suc‑ ces sunt adesea şi cei mai nesatisfăcuţi. De ce? Ei bine, pentru a avea succes în viaţă trebuie să fii o persoană hotărâtă şi ener‑ gică, o persoană care face, nu doar zice. Ai nevoie de o judecată bună, gândire logică şi extraordinare abilităţi de soluţionare a problemelor. Mai mult, ai nevoie de capacitatea de a evalua locul unde te afli şi unde vrei să fii. Apoi, îţi trebuie forţa şi hotărâ‑ rea de a elimina acel decalaj. Toate aceste abilităţi sunt foarte apreciate şi sunt esenţiale pentru o viaţă de succes „în exterior“, însă când vine vorba despre o viaţă de succes „în interior“, ele nu sunt întotdeauna la fel de utile. De fapt, ele pot să înrăută‑ ţească situaţia. Dă‑mi voie să explic. În căutarea unei vieţi mai bune, majoritatea oamenilor uită că, în cele din urmă, tot ceea ce facem este motivat de dorinţa de a atinge o stare interioară: mulţumire, satisfacţie şi împlinire. Mai mult, uităm că lucrurile pe care le realizăm „în exterior“ nu garantează această stare. De fapt, întotdeauna vor exista deca‑ laje de eliminat. Aşa că ne străduim în continuare, alergând cu frenezie după lucruri — bani, faimă, putere şi poziţie socială —, dar nu părem a fi niciodată satisfăcuţi. Vrem mereu mai multe lucruri. Însă ele nu sunt niciodată de ajuns. Nu duc niciodată la o împlinire de durată.


23

Dar chiar dacă înţelegem că „mai mult“ nu o să ne facă să ne simţim mai bine, înrăutăţim situaţia încercând să rezolvăm pro‑ blemele „din interior“ în aceeaşi manieră în care rezolvăm pro‑ blemele „din exterior“. Iar dacă suntem maeştri în rezolvarea pro‑ blemelor „exterioare“, o să fim groaznici dacă vom aplica aceleaşi strategii la viaţa noastră „interioară“. Soluţionarea problemelor nu este cea mai bună cale de a aborda chestiunile emoţionale. De ce? Fiindcă ne face să ne gân‑ dim repetat tocmai la acele lucruri care au cauzat problema. Ne învârtim întruna în cerc, repetând enervant aceeaşi experienţă, într‑o încercare disperată de a găsi un mod de a ieşi din neferi‑ cire. Însă există un mod de a ieşi din nefericirea noastră, un mod de funcţionare a minţii, care este opusul minţii mânate de atin‑ gerea unui scop şi de reducerea decalajului. Este modul „a fi“. Şi, spre deosebire de modul „a face“, el nu este motivat să atingă un scop anume. Astfel încât nu e nevoie de revizuirea permanentă a decalajului, de evaluarea situaţiei actuale a lucrurilor în raport cu felul în care am vrea ca ele să fie, fapt care ne face să ne simţim rău. În loc de asta, atenţia noastră se canalizează pe „a accepta“ şi „a permite“ lucrurile aşa cum sunt, fără a fantasma, a tânji sau a spera la ceva diferit. Mai mult, modul „a fi“ al minţii ne încurajează să „abordăm“ stările emoţionale nepoftite, în loc să le „evităm“, aşa că ne depă‑ şim încercările emoţionale într‑un mod sănătos. A merge mai de‑ parte, ignorând sentimentul de disconfort, nu va face ca acesta să dispară. Pentru o viaţă mai împlinită, la un moment dat va trebui să înfrunţi disconfortul şi să ajungi la cauza primară a acestuia. Modul „a fi“ al minţii poate să te ajute. Vezi tu, modul „a fi“ te încurajează să încetezi să mai faci di‑ ferite lucruri şi să acorzi maximă atenţie situaţiei tale prezente. Te ajută să vezi mai limpede, să iei în considerare toate posibili‑ tăţile şi să iei decizii mai bune. Îşi permite să reacţionezi în mod conştient, în loc să funcţionezi mereu pe pilot automat. Când eşti pe deplin treaz, observi cine eşti cu adevărat şi de ce anume ai cu