Page 4

Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Director editorial: Magdalena Mărculescu Redactare: Andreea Tudorică Design copertă: Faber Studio Foto copertă: CURAphotography/Shutterstock.com Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Răzvan Nasea Corectură: Irina Botezatu Oana Apostolescu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României BLAKELY, LAUREN Inelul cu diamant / Lauren Blakely ; trad. din engleză de Irina Borţoi. - Bucureşti : Editura Trei, 2019 ISBN 978-606-40-0679-0 I. Borţoi, Irina (trad.) 821.111 Titlul original: The Big Rock Autor: Lauren Blakely Copyright © 2016 by Lauren Blakely Published by arrangement with Bookcase Literary Agency and Wolfson Literary Agency Copyright © Editura Trei, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 E-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

Inelul cu diamant ‑ preBT 01.indd 4

08‑Jun‑19 18:56:33

Profile for Editura Trei TREI

Inelul cu diamant de Lauren Blakely  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2019. www.edituratrei.ro

Inelul cu diamant de Lauren Blakely  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2019. www.edituratrei.ro

Advertisement