În timp ce tu dormeai_fragment

Page 1

Această carte aparține lui .............................
Mulțumiri lui Davide. Gabriella Mulțumiri Letiziei Kioko, Elisabettei Giulianelli și Sabinei Ficara. Daniela

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Copyright © 2018 Éditions les P’tits Bérets – Morlanne - France Romanian translation rights arranged through S.B.Rights Agency – Stephanie Barrouillet

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, transmitted, broadcast or stored in an information retrieval system in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying, taping and recording, without prior written permission from the Publisher.

Redactor: Virginia Lupulescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BALLIN, GABRIELA În timp ce tu dormi / Gabriela Ballin ; il.: Daniela Volpari ; trad. din franceză de Luminiţa Gavrilă. Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-275-0 I. Volpari, Daniela (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 087.5

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Titlul original: Quand tu dors Text: Gabriella Ballin Ilustrații: Daniela Volpari

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Gabriella Ballin Daniela Volpari

În timp ce tu dormi... Traducere din franceză de Luminiţa GavrilăĂŽn timp ce tu dormi...