Hotel Flamingo

Page 1

Această carte îi aparține lui .......... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactare: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Mirela Voicu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MILWAY, ALEX Hotel Flamingo / Alex Milway; trad. din lb. engleză de Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-359-7 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

Titlul original: Hotel Flamingo Autor: Alex Milway Text and Illustrations Copyright © Alex Milway 2019 Originally published in the English language as Hotel Flamingo by Piccadilly Press, an imprint of Bonnier Books UK The moral rights of the Author have been asserted Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Pentru Arrietty


ții tă us lM rtu Po

Croaziera piratului Lup de Mare Parcul Zoozoo

Cinema Fildeș

Mall Le Chat

O

Bowling Dukduk

E L AN I MA L U D AR EV

LO

R

BU

L

Bulevardul Arena Sporturilor

mingo Hotel Fla Punct de observație

Fortul Rinocerului

ase ipo s i le n ne u D

ah nn a v Sa ja a l P


Golful Balenei

Farul Viermelui strălucitor

Plaja Șopârla Cartierul artiștilor Hotelul Glitz

Portul Peștișorului

Le m ur ul ui

Opera Carnaval

Go lfu l

! r e o p l t e i l a n e im v n n A Bu dul r a v e l Bu

Cabine de baie

LEGENDĂ

Spațiu verde Faleză Ochi de apă


(

(

(

A MA P O T, I S TI ÎN G A S E S, TE? POVES
1 Cel mai cald și mai primitor hotel din oraș Anna Dupont coborî din taxi și văzu Hotelul Flamingo pentru prima oară. — Vai de mine, ce dărăpănătură! spuse ea dezamăgită. Într‑adevăr, Hotelul Flamingo nu arăta deloc bine și nu semăna nici pe departe cu fotografia pe care ea o ținea în mână. Pereții îi erau cenușii și scorojiți, ferestrele aveau geamurile crăpate, iar ușa rotativă... își trăise traiul. 1


Un urs mare și bătrân ieși poticnit pe ușa defectă. Purta uniformă roz‑aprins și bonețică asortată, așezată între urechile lui mari. — Bine ați venit la Hotelul Flamingo, cel mai însorit hotel din oraș, spuse ursul pe un ton care se dorea jovial. — Nu e nimic însorit la el, spuse Anna. Uită‑te: Flamingo mai are puțin și se prăbușește. Ursul se întristă, de parcă vorbele ei îl răniseră. — Cum te cheamă, domnule Urs? întrebă Anna. — T. Bear, domnișoară, răspunse el cu voce groasă. Eu sunt portarul. — Cum? Vrei să spui că locul ăsta încă funcționează? se miră Anna. — Da, domnișoară. Chiar dacă n‑am mai avut un client de trei ani. 2