Hot Dog

Page 1

Traducere din limba engleză de Avi Haim


Pentru Mia & Sami Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Salati, Doug Hot Dog / Doug Salati ; trad. din lb. engleză de Avi Haim. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-320-7 I. Haim, Avi (trad.) 821.111 titlu original: Hot Dog autor: Doug Salati Copyright © 2022 by Doug Salati All rights reserved. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


vară, în oraș trotuarele fierb


asfaltul crănțăne sirenele vuiescce cald… nu-i chip locului să stai

nici să adulmeci


sau s-aștepți

puhoiul care vine-vine…


prea aproape!

prea gălăgios!

prea mult!