În Serai de John Freely

Page 1

Colecție coordonată de

Livia Szász

in serai_15 februarie2021_BT.indd 1

2/15/2021 10:33:51 AM


in serai_15 februarie2021_BT.indd 2

2/15/2021 10:33:51 AM


JOHN FREELY

ëN SERAI Vie]ile priVate ale sultanilor din istanbul Traducere din engleză de Alexandru Fotescu și Andrei Covaciu

in serai_15 februarie2021_BT.indd 3

2/15/2021 10:33:51 AM


Editori: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Director editorial: Magdalena Mărculescu Redactare: Ondine-Cristina Dascălița Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Gabriela Anghel Corectură: Irina Botezatu Andreea-Lavinia Dădârlat

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României FREELY, JOHN În Serai: vieţile private ale sultanilor din Istanbul / John Freely; trad. din engleză de Alexandru Fotescu şi Andrei Covaciu. - Bucureşti: Editura Trei, 2021 Conţine bibliografie. - Index ISBN 978-606-40-0767-4 I. Fotescu, Alexandru (trad.) II. Covaciu, Andrei (trad.) 94

Titlul original: INSIDE THE SERAGLIO. Private Lives of Sultans in Istanbul Autor: John Freely Text copyright © John Freely 1999 Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London The author has asserted his moral rights All rights reserved Copyright © Editura Trei, 2021 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

in serai_15 februarie2021_BT.indd 4

2/15/2021 10:33:52 AM


Pentru Toots Mai multe amintiri din Istanbul

in serai_15 februarie2021_BT.indd 5

2/15/2021 10:33:52 AM


in serai_15 februarie2021_BT.indd 6

2/15/2021 10:33:52 AM


Mulțumiri

A

utorul dorește să‑i mulțumească lui Anthony E. Baker pentru fotografiile destinate acestei cărți. Dorește, de asemenea, să‑i mulțumească pentru sprijinul plin de amabilitate lui Anthony Greenwood, director al Centrului American de Cercetare din Istanbul; lui Köksal Seyhan, custode al cărților rare la Biblioteca Universității Bosforului; și lui Tunç Üstünel, pentru ajutorul la traducerile din limba turcă. Ar dori, de asemenea, să le mulțumească lui Eleo Gordon și lui Sarah Day pentru ajutorul lor în pregătirea manuscrisului pentru publicare.

in serai_15 februarie2021_BT.indd 7

2/15/2021 10:33:52 AM


in serai_15 februarie2021_BT.indd 8

2/15/2021 10:33:52 AM


Cuprins Lista reproducerilor color și credite pentru ilustrații / 11 Hărți / 15 Prefață / 21 Ortografia și pronunția turcă / 22 1. Casa lui Osman / 23 2. Mehmed Cuceritorul / 34 3. Casa Fericirii / 50 4. Soliman Magnificul / 66 5. Sultanatul Femeilor / 83 6. O orgă pentru sultan / 102 7. Regicid / 115 8. Procesiunea breslelor / 129 9. Trei sultani nebuni / 145 10. Vânătorul întemnițat / 160 11. O cușcă pentru prinți / 177 12. Vremea lalelelor / 189 13. Crimă în camera de muzică / 209 14. Fericitul Eveniment / 228 15. Pe malurile Bosforului / 242 16. Anul celor trei sultani / 260 17. Sultanii întemnițați / 276 18. Căderea casei lui Osman / 294 19. Locul de adunare al spiritelor / 314

in serai_15 februarie2021_BT.indd 9

2/15/2021 10:33:52 AM


Glosar / 320 Sultanii otomani (Dinastia lui Osman) / 325 Genealogia sultanilor / 327 Mame ale sultanilor / 328 Bibliografie / 331 Indice / 341

in serai_15 februarie2021_BT.indd 10

2/15/2021 10:33:52 AM


Lista reproducerilor color și credite pentru ilustrații Reproduceri color 1. Mehmed al II‑lea Cuceritorul (1451–1481); portret de Gentile Bellini, 1480 2. Soliman Magnificul (1520–1566) 3. (stânga): Ofițer al Corpului de Gardă Regal 4. (dreapta): Marele‑eunuc negru, trezorierul Haremului 5. Ahmed al III‑lea, Regele Lalelei (1703–1730) 6. Selim al III‑lea (1789–1807) 7. (stânga): Scrib al șefului Gărzilor Palatului 8. (dreapta): Marele-eunuc alb, șeful gărzii Porții Fericirii 9. Mustafa al IV‑lea (1807–1808) 10. (stânga): Șeful Infanteriștilor Regali 11. (dreapta): Degustătorul‑șef la curtea sultanului 12. Breasla manufacturierilor de bomboane de zahăr în Procesiunea Breslelor 13. Sultanul și alaiul său în Palatul Interior 14. Caicuri imperiale pe Bosfor 15. Mahmud al II‑lea (1808–1839) 16. Abdul‑Aziz (1861–1876) 17. Mehmed al V‑lea Reșad (1909–1918)

in serai_15 februarie2021_BT.indd 11

2/15/2021 10:33:52 AM


18. „Femeie în harem“, pictură de califul Abdul‑Medjid 19. Divanul sau Camera Consiliului Imperial 20. Arz Odası, Sala Tronului

in serai_15 februarie2021_BT.indd 12

2/15/2021 10:33:52 AM


Credite pentru ilustrații Color: numerele 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16 și 17 sunt din Muzeul Topkapı Sarayı, Istanbul; nr. 1 este de la Galeria Națională, Londra; nr. 14 este de la Muzeul Naval, Istanbul; nr. 18 este din Arhiva Çelik Gülersoy; nr. 3, 4, 7, 8, 10 și 11 sunt din R.P. Koleksyion din Türk Kültürüne Hizmet Vakfi; nr. 19 și 20 sunt de Anthony E. Baker. Alb‑negru: paginile 25, 36, 42, 60, 75, 80, 128, 175, 217 și 235 gravuri de W.H. Bartlett din Julia Pardoe, Beauties of the Bosphorus, 1839; paginile 31, 45, 52, 70, 83, 93, 104, 106, 111, 116, 134, 137, 141, 143, 150, 169, 172, 183, 191, 197, 200, 202, 210, 214, 222, 225, 230 și 245 Muzeul Topkapı Sarayı; paginile 56, 86, 193 și 205 R.P. Koleksiyon din Türk Kültürüne Hizmet Vakfi; paginile 147, 317 și 319 fotografii de Anthony E. Baker; pagina 24, Institutul German de Arheologie; paginile 239, 249, 253, 271, 273, 281, 286, 288, 300, 308 și 310 Arhiva Çelik Gülersoy; pagina 153 Fazil Yildiz, Zanan‑name, Biblioteca Universității din Istanbul; paginile 58, 123, 165, 196, 255 și 318 Thomas Allom și Robert Walsh, Constantinopole and the Scenery of Asia Minor, 1838; paginile 151, 173, 180 și 256 A.‑I. Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, 1839; paginile 89 și 127 Les quatre premiers livres des navigations et pérégrinations orientales de Nicolas de Nicolay, Lyon, 1567; pagina 113 Contele de Choiseul‑Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Paris, 1782–1809; paginile 55 și 95 M.I. d’Ohsson, Tableau général de l’empire Othoman, Paris 1787–1824; pagina 48 S.H. Eldem și F. Akozan, Topkapı Sarayı: Bir Mimari Araștırma, Istanbul, 1972; paginile 63 și 74 Lokman, Hünername, c. 1584–5, Muzeul Topkapı Sarayı; paginile 79 și 81 Lokman, Tarih‑i Sultan Süleyman, 1579, Biblioteca Chester Beatty,

in serai_15 februarie2021_BT.indd 13

2/15/2021 10:33:52 AM


14

În Serai

Dublin; pagina 84 Lokman, Shahanshahname, 1581–2; pagina 118 C. Vecellio, Costumi antichi, 1859, Biblioteca Nazionale Marciana din Veneția; paginile 29 și 161 Foggie Diverse del Vestire de Turchi, Biblioteca Nazionale Marciana din Veneția.

in serai_15 februarie2021_BT.indd 14

2/15/2021 10:33:52 AM


Istanbulul otoman

Eyüp Mihrișah Küllıyesi

PERA

ul

de

Nusretiye Camii Turnul Galata

LE

TE

OD

Selim I Camii

Au r

GALATA

AP

ED

UC

TU

Ahi Çelebi Camii

Rüstem Pașa Camii

Saray Burnu

Yeni Cami

LL UI

l

Mısır Çarșiși VA Süleymaniye (Bazarul de Mirodenii) LE NS Șehzade Camii Bazarul Acoperit Çağaloğlu Topkapı Mahmud Pașa Hamami Camii Beyazidiye Sarayi Pertevniyal Valide Nuruosmaniye Sfânta Camii Camii Laleli Türbe al lui Sfânta Irina Camii Mahmud al II‑lea Sofia Ibrahim Pașa Sarayı ZIDU RI M ARIT Sultan Ahmed Camii IME Hipodrom (Moscheea Albastră) Ha re

mu

ZI

DU

RI

Yavus Ersinan Camii Fatih Camii

R

NE IE OS

Patriarhia greco‑ortodoxă

O

rn

SF

Co

Tekfursarayı

BO

Palatul Blachernae

ZIDURI MARITIME

Haseki Hürrem Camii

Porta Aurea (Poarta de Aur) Yedikule

MAREA MARMARA

½

0 0

½

1 milă 1

1½ km

I–VII Cele Șapte Coline

in serai_15 februarie2021_BT.indd 15

2/15/2021 10:33:52 AM


Bosforul

MAREA NEAGRĂ

PĂDUREA BELGRAD Hünkar Iskelesi

Bo

sfo

r

EUROPA

Rumeli Hisarı Sa’adabad Apele Dulci ale Europei

ASIA

Anadolu Hisarı Küçüksu Apele Dulci ale Asiei Kandilli

Yıldız Sarayı Çirağan Sarayı Beșiktaș Dolmabahçe Sarayı PERA GALATA

Beylerbey Sarayı

Atik Valide Camii Yeni Valide Camii Ayazma Camii

STAMBUL (VECHIUL ISTANBUL)

Üsküdar MAREA MARMARA 1

0 0

1

2 2

in serai_15 februarie2021_BT.indd 16

3

3 mile 4

5 km

2/15/2021 10:33:53 AM


Topkapı Sarayı și împrejurimile sale Sarayı Burnu Pavilionul de Marmură

Pavilionul Împletitorilor de Coșuri

Selamlık

Pavilionul de la Țărm

Parcul Gülhane

A Patra Curte

A Treia Curte Poarta Fericirii

Harem

A Doua Curte Çinili Köșk

Pavilionul cu Perle

Orta Kapı Prima Curte Sfânta Irina

Darphane

Menajeria

Teren de cirit

Poarta Imperială Sfânta Sofia Pavilionul cu Pești Morminte otomane imperiale

0

in serai_15 februarie2021_BT.indd 17

100

Aviariul

200

300 metri

2/15/2021 10:33:53 AM


Palatul Interior din Topkapı Sarayı

in serai_15 februarie2021_BT.indd 18

2/15/2021 10:33:53 AM


Legenda (A) (B) (C) (D)

A Doua Curte A Treia Curte Harem A Patra Curte

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Orta Kapı (Poarta Salutului) Bucătăriile Grajdurile Divanul Turnul Divanului (Adalet Kulesi/Turnul Justiției) Tezaurul (Fatih Köșkü/Pavilionul Cuceritorului) Bab-üs Saadet (Poarta Fericirii) Arz Odasi (Sala de Audiențe) Moscheea Agilor Biblioteca lui Ahmed al III‑lea Camera pajilor corpului expediționar Tezaurul imperial Camera pajilor comisarilor Camera pajilor tezaurului Camera Privată și Pavilionul Sfintei Mantii Bazin de marmură Terasă de marmură Sünnet Odası (Pavilionul Circumciziilor) Pavilionul Revanului Pavilionul Bagdadului Pavilionul lui Medjid Altın Yol (Calea de Aur) Terasa de marmură din fața Sălii Favoritelor; locul de adunare al djinnilor duce în colțul său de sud‑vest pe lângă Pavilioanele Gemene Bazin de marmură Salonul lui Murad al III‑lea Pavilioanele Gemene, despre care se credea inițial că ar fi Cușca, care se găsea, probabil, în complexul nerestaurat de camere de la sud Biblioteca lui Ahmed I Sala Imperială Băile imperiale Apartamentele mamei sultanului Curtea mamei sultanului Curtea concubinelor Locuințele eunucilor negri Spitalul Haremului

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

in serai_15 februarie2021_BT.indd 19

2/15/2021 10:33:53 AM


in serai_15 februarie2021_BT.indd 20

2/15/2021 10:33:53 AM


Prefață

A

ceasta este povestea Casei lui Osman, dinastia imperială care a condus Imperiul Otoman timp de mai bine de șapte secole. Cunoscuți turcilor drept Osmanlı, aceștia au domnit peste un imperiu musulman care odată se întindea din Europa Centrală până în Africa de Nord și din Persia până la Adriatică. Capitala acestui imperiu în ultimii săi patru sute șaptezeci de ani de existență a fost Istanbulul, anticul Bizanț cunoscut grecilor drept Constantinopol, orașul imperial care se întinde pe malurile european și asiatic ale Bosforului. În timpul primelor patru secole de domnie otomană în Istanbul, sultanii au locuit acolo în marele palat Topkapı, ale cărui grădini și pavilioane împodobesc și astăzi colina care tronează deasupra confluenței Bosforului cu Cornul de Aur, locul unde apele lor se întâlnesc și de unde curg împreună în Marea Marmara. Acesta era amplasamentul domului plăcerilor unde sultanii se desfătau atunci când nu erau în campanii, izolați de lumea exterioară în Palatul Interior din Topkapı Sarayı, rezidența imperială cunoscută ca Dar‑üs Saadet, Casa Fericirii. Capitolele care urmează nu sunt o istorie a Imperiului Otoman. Ele sunt, mai degrabă, o biografie a familiei și dinastiei Osmanlı, a Casei lui Osman, a celor treizeci și șase de sultani care au condus pe rând Imperiul Otoman timp de douăzeci și una de generații. Cartea deapănă povestea acestei familii, a sultanilor, femeilor și copiilor lor, și a celor care au format curtea lor la Topkapı Sarayı și, mai târziu, în celelalte palate imperiale de pe malul Bosforului, până la sfârșitul imperiului, în 1923. Aceste palate sunt acum muzee, dar camerele în care au trăit sultanii sunt în continuare îmbibate de prezența lor, revenind la viață pentru cei care știu povestea vieților lor private în Casa Fericirii.

in serai_15 februarie2021_BT.indd 21

2/15/2021 10:33:53 AM