Findus la pescuit_fragment

Page 2

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României NORDQVIST, SVEN Findus la pescuit / Sven Nordqvist ; trad. din suedeză de Gabriella Eftimie. ‑ București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑173‑9 I. Eftimie, Gabriella (trad.)

Titlul original: Stackars Pettson Autor: Sven Nordqvist Copyright © Sven Nordqvist, 2001 Originally published by Bokförlaget Opal AB, 1987 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.113.6

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 2

7/10/2018 11:47:49 AM


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.