Filosofia pentru copii - fragment

Page 1

Filosofia pentru

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 1

copii


Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 2


Filosofia pentru

copii

40 de răspunsuri la curiozită ile tale despre lume

David A. White Ilustraţii de

Cheryle Chapline

Traducere din engleză de Laurenţiu Dulman

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 3


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Raluca Hurduc Design copertă și layout: James Kendrick Foto copertă: Raphael, The School of Athens (Scala/Art Resource, New York) Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Rodica Petcu Maria Mușuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României WHITE, DAVID A. Filosofia pentru copii / David A. White; il. de Cheryle Chapline; trad.: Laurenţiu Dulman. — București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-47-4 I. Chapline, Cheryle (il.) II. Dulman, Laurenţiu (trad.) 159.955 Titlul original: Philosophy for Kids: 40 Fun Questions That Help You Wonder... about Everything! Autor: David A. White, Ph.D. Ilustraţii de: Cheryle Chapline Copyright © 2001 Prufrock Press, Inc. Romanian language edition arranged through Amer-Asia Books, Inc. (GlobalBookRights.com) All Rights Reserved. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-606-8780-47-4 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 4


Dedicaţie În primul rând, pentru copiii care, prin entuziasmul și energia lor, mi-au oferit privilegiul unic de a simţi pasiunea gândirii lor și de a le înţelege perspectiva asupra problemelor fundamentale ale filosofiei. În al doilea rând, pentru toţi profesorii care au avut deosebita amabilitate de a-mi pune la dispoziţie clasele și experienţa lor de predare.

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 5


Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 6


Cuprins Prefaţă Mulţumiri Introducere Despre această carte Filosofia și întrebările Lucruri importante de reţinut în legătură cu activităţile Sugestii pentru profesori și părinţi Despre copertă

9 11 13 13 14 15 16 17

Partea I — Valorile

21

Întrebarea 1. Întrebarea 2. Întrebarea 3. Întrebarea 4. Întrebarea 5. Întrebarea 6. Întrebarea 7. Întrebarea 8. Întrebarea 9.

Ești o persoană corectă și dreaptă? Cum îţi dai seama cine îţi este prieten? Ar trebui să fii răsplătit pentru eforturile depuse la școală? E bine să lași lucrurile mărunte să te necăjească? Este de datoria ta să faci donaţii caritabile? Distracţia te face mai fericit decât studiul? Ai voie să spui vreo minciună? Există situaţii când trebuie să fii violent? Ţi se întâmplă uneori să te simţi ciudat când ești în preajma altor oameni? Întrebarea 10. Noi controlăm tehnologia sau tehnologia ne controlează pe noi?

22 25 28 31 33 36 38 40

Partea a II-a — Cunoaşterea

47

Întrebarea 11. Cum poţi fi sigur că lucrurile se mișcă? Întrebarea 12. Ce anume face să fie adevărat ceea ce spui? Întrebarea 13. Te poţi îndoi că exiști? Întrebarea 14. Face zgomot un copac dacă se prăbușește într-o pădure când nu e nimeni în jur? Întrebarea 15. Ești sigur că legea gravitaţiei chiar este o lege? Întrebarea 16. Cum îţi dai seama dacă știi ceva? Întrebarea 17. Poate o altă persoană să-ţi înţeleagă sentimentele? Întrebarea 18. Poţi să te minţi pe tine însuţi? Întrebarea 19. Percepi lucrurile așa cum sunt sau doar cum par să fie? Întrebarea 20. Pot computerele să gândească?

48 51 54

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 7

42 45

57 59 61 63 66 68 70

7


Filosofia pentru copii

Partea a III-a — Realitatea

73

Întrebarea 21. Poţi să nu te gândești la nimic? Întrebarea 22. Se întâmplă vreodată ceva din întâmplare? Întrebarea 23. Ce se întâmplă cu numerele când nu le folosești? Întrebarea 24. Sunt numerele și oamenii la fel de reali? Întrebarea 25. Este timpul ceea ce vezi când te uiţi la ceas? Întrebarea 26. Dacă originea universului este Big Bangul, care este originea Big Bangului? Întrebarea 27. Ești aceeași persoană care erai cu cinci ani în urmă? Întrebarea 28. Ești înzestrat cu libertate de voinţă? Întrebarea 29. Este adevărat că orice lucru depinde de totalitatea lucrurilor? Întrebarea 30. Sunt vreodată posibile lucrurile imposibile?

74 77 79 81 83

Partea a IV-a — Gândirea critică

87 91 93 96 98

103

Întrebarea 31. Este important să vorbești și să scrii ca să fii înţeles? Întrebarea 32. Este întotdeauna bine să asculţi părerea celorlalţi? Întrebarea 33. Cum este bine, să critici oamenii sau opiniile lor? Întrebarea 34. De ce sunt atât de importante cuvintele „pentru că“? Întrebarea 35. Este întotdeauna ușor să spui ce anume face ca lucrurile să se întâmple? Întrebarea 36. Dacă multă lume crede că un lucru este adevărat, este acel lucru adevărat? Întrebarea 37. Este adevărat că o faptă rea poate să compenseze o altă faptă rea și astfel să se transforme într-o acţiune bună? Întrebarea 38. Dacă afirm: „Spun o minciună“, cum este afirmaţia mea, adevărată sau falsă? Întrebarea 39. Este posibil să nu aibă sens o afirmaţie logică? Întrebarea 40. Oare ce înseamnă să definești ceva?

122 125 129

Cum să filosofezi dacă nu ești filosof

135

Organizare Desfășurarea orelor Prezentarea întrebării și sugestii de predare Integrare curriculară

Lecturi filosofice suplimentare Glosar

8

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 8

105 107 109 112 114 117 119

136 137 141 187

189 195


Prefaţă

Î

n 1993, după mulţi ani în care am predat filosofia la universitate — deseori unor studenţi plictisiţi și necomunicativi —, am început să ţin cursuri de filosofie în diferite școli din Chicago pentru elevi din clasele VI–VIII, precum și în câteva licee. Aceste cursuri au fost sponsorizate de Direcţia de Învăţământ Public din Chicago. Începând din 1993, am ţinut de asemenea mai multe cursuri de filosofie pentru elevi de clasele IV–IX la Centrul pentru Dezvoltarea Talentului din cadrul Universităţii de Nord-Vest din Chicago. Cursurile pe care le predau constau în analiza unor pasaje scurte din filosofi importanţi și presupun multă interacţiune între mine și elevi. Mai simplu spus, discutăm mult în contradictoriu. Ba chiar îmi aduc aminte cu plăcere de un elev de clasa a VI-a foarte combativ (și perspicace), care într-o zi m-a abordat pe hol și mi-a spus cu satisfacţie: „Îmi place mult filosofia; e singura materie la care suntem răsplătiţi pentru că ne certăm!“ Acești elevi nu erau nici plictisiţi, nici necomunicativi. După cei șapte ani (care nu se opresc aici) petrecuţi filosofând cu copiii, am rămas cu puternica impresie că aceștia sunt foarte preocupaţi de problemele fundamentale. Dacă le sunt prezentate într-un mod accesibil idei filosofice adecvate vârstei lor, copiii pot face lucruri minunate cu ele. Le place să se gândească la chestiuni filosofice, să-și exprime opiniile și să le discute în contradictoriu — deseori cu multă pasiune și perspicacitate. Interesul lor se reflectă și în faptul că, pentru ei, eu sunt „tipul de la filosofie“, ceea ce sugerează că li se pare „mișto“ să studieze filosofie la școală. Filosofia pentru copii deschide ușa spre felul „mișto“ în care filosofii cercetează lumea, oferind o carte care îmbină precizia gândirii filosofice cu o abordare lejeră și, uneori, amuzantă. Toţi copiii de peste zece ani sunt invitaţi s-o răsfoiască și să facă exerciţiile de gândire incluse în ea, care își propun să descrie lumea minunată a ideilor filosofice. Speranţa mea mărturisită este că reflecţia pe marginea acestor probleme se va dovedi captivantă, instructivă și distractivă. Speranţa mea nemărturisită este ca, după ce vor fi captivaţi de aceste idei, tinerii să înceapă să citească pe cont propriu despre problemele filosofice — acesta este visul oricărui profesor de filosofie!

9

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 9


Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 10


Mulţumiri

S

unt mulţi cei care au contribuit la nașterea și la forma finală a acestei cărţi și aș vrea să le mulţumesc aici: Linda Klawitter, care cândva m-a îndemnat să-mi aștern pe foaie experienţa de a preda filosofie copiilor; Lisa Leonard, prima care mi-a sugerat să scriu o carte „amuzantă“ de filosofie pentru copii; profesorii și directorii care au participat la testarea în clasă a Filosofiei pentru copii și care mi-au făcut sugestii utile pentru a îmbunătăţi atât conţinutul, cât și forma de prezentare a cărţii; Gillian Barr, Elena Crushshon, Stephanie Daczyszyn, James Heller, Linda Klawitter, Mark Klein, Luba Markewycz, Suzanne Ranalli, Suzanne Saposnik, Sheila Schlaggar, Cynthia Sprague, Charlotte Stiritz și JoAnna Theodore. Mulţumiri speciale dr. James Delisle, care și-a rupt din timpul dedicat activităţilor neobosite în slujba elevilor supradotaţi de pretutindeni ca să evalueze textul, apoi le-a recomandat profesorilor să-l folosească în clasă; dr. Jennifer Thompson, care a făcut multe comentarii și sugestii valoroase, bazându-se pe experienţa ei de predare a filosofiei în clasele cu elevi supradotaţi și pe simţul ei ascuţit pentru claritate și rigoare filosofică; dr. Judith Stoffel, care n-a lăsat ca soarta de a-mi fi soră să interfereze cu capacitatea ei de a-și folosi experienţa în domeniul literaturii pentru adolescenţi, în scopul de a-mi oferi o mulţime de sugestii și comentarii critice pe marginea textului, precum și ajutor în selectarea bibliografiei; Lydia Rossi și Manya Treece, pentru talentul lor de a combina rigoarea filosofică cu artele vizuale (și umorul!). Și un cordial „mulţumesc“ lui Joel McIntosh de la Prufrock Press, care mi-a fost un sprijin important de-a lungul redactării acestei cărţi, prin interesul faţă de conceptul ei, prin sugestii cu privire la structură și prin eforturile depuse pentru a o vedea tipărită. Dintre cei dragi, vreau să le mulţumesc lui Daniel și Colin White pentru răbdarea lor stoică și pentru ajutorul acordat ca să-mi depășesc nepriceperea asumată în folosirea computerului, precum și lui Mary Jeanne Larrabee pentru numeroasele contribuţii — mari și mici — la redactarea formei finale a manuscrisului.

11

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 11


Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 12


Introducere

V

Despre această carte

echii greci credeau că filosofia începe cu mirarea. Dacă această credinţă este adevărată, atunci copiii ar trebui să fie excelenţi filosofi, dat fiind că se miră în mod natural de multe lucruri. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce te simţi așa cum te simţi când ţi se întâmplă anumite lucruri, de ce animalele și plantele fac ce fac, de ce strălucesc stelele noaptea sau cum funcţionează o mașină, atunci s-ar putea să fii un filosof. Filosofia pentru copii își propune să cultive această uimire și s-o îndrepte în cât mai multe direcţii. Cuvântul filosofie a fost inventat de greci și înseamnă „iubire de înţelepciune“. Un filosof nu e neapărat înţelept, dar își dorește să devină înţelept. Ce înseamnă să fii înţelept? În sensul tradiţional al filosofiei, înseamnă să înţelegi tot — pe tine însuţi, pe oamenii din jur și lumea în care trăiești. De exemplu, te-ai întrebat vreodată dacă cineva care crezi că îţi este prieten chiar îţi este prieten? Te-ai întrebat vreodată ce este timpul pe care îl măsoară ceasul? Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu numerele când nu te gândești la ele în timpul orelor de matematică? Știai că răspunsul la vechea întrebare dacă un copac face zgomot când se prăbușește în pădure fără să fie nimeni de faţă este foarte important pentru filosofie? Acestea sunt doar câteva dintre ideile pe care le poţi explora în cartea de faţă. Mai sunt multe altele la fel de interesante. Filosofia s-a preocupat de aceste întrebări timp de aproape trei mii de ani. Filosofii sunt foarte diferiţi între ei: pot fi de rase și naţionalităţi diferite, femei sau bărbaţi, tineri, de vârstă mijlocie sau bătrâni. Unii pot fi chiar de vârsta ta. În această carte, vei găsi patruzeci de întrebări pe care filosofii și le-au tot pus de-a lungul timpului. Probabil că te-ai gândit deja la unele dintre ele. De exemplu: „Ai voie să spui vreo minciună?“ sau „Pot computerele să gândească?“ Dar altele vor fi probabil noi: „Cum poţi fi sigur că lucrurile se mișcă?“ sau „E posibil să nu te gândești la nimic?“ Uită-te la întrebările din Cuprins și vezi pe care dintre ele ţi le-ai pus deja sau pe care le-ai pus altora. Dacă găsești o întrebare care ţi se pare interesantă, deschide cartea la pagina respectivă. A venit timpul să încerci filosofia! Când vei explora câte o întrebare din această carte, vei găsi mai întâi o introducere care ţi-o explică pe scurt. Această expunere e urmată de o activitate care îţi propune să te gândești la întrebare și te ajută să afli mai multe despre ea într-un mod interesant și plăcut. În discuţie va fi inclus și răspunsul câte unui filosof important,

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 13

13


Filosofia pentru copii

ca să afli și ce a gândit acesta despre întrebarea respectivă. (Numele filosofului apare în partea de sus a paginii.) După ce ţi-au fost prezentate gândurile filosofului, urmează alte întrebări și activităţi (în secţiunea intitulată „Pentru aprofundarea problemei“), care te vor ajuta să descoperi răspunsul tău la întrebare. De asemenea, la sfârșitul cărţii găsești un Glosar care te va ajuta să-ţi amintești semnificaţia unor termeni filosofici. E important să înţelegi că filosofia nu e ca un manual de matematică, în care găsești soluţiile problemelor la sfârșit. Ba chiar se întâmplă deseori ca filosofii să continue să se gândească la o întrebare chiar și după ce au răspuns la ea. Astfel, deși sunt distractive, discuţiile și activităţile din această carte sunt și dificile. De exemplu, „Poţi să nu te gândești la nimic?“ este o întrebare la care pare ușor să răspunzi, dar de fapt nu este așa (după cum se va vedea din discuţia despre această întrebare). Răspunsurile la cele patruzeci de întrebări din carte sunt date în așa fel încât să-ţi dorești să te gândești și mai mult la ele. Sper să te distrezi cu ele și să înveţi filosofie!

Filosofia şi întrebările

14

Dacă citești aceste rânduri, probabil ești curios. Dacă ești curios, îţi pui multe întrebări. Iar dacă îţi iei întrebările în serios, vrei răspunsuri la ele. Filosofia pune întrebări — multe întrebări. Ele se referă la concepte și idei care, într-un fel sau altul, privesc pe toată lumea: dreptatea, prietenia, timpul, adevărul etc. Dar nu e ușor să răspunzi la aceste întrebări, pentru că se referă la probleme fundamentale și pentru că e dificil să te gândești la ele în maniera specifică filosofilor. Ba chiar se întâmplă ca unele întrebări să aibă forma unui paradox — unul dintre paradoxurile captivante prezentate în această carte te va pune în faţa unei propoziţii din trei cuvinte despre care îţi va fi greu să spui dacă e adevărată sau falsă! Un alt paradox, vechi de două mii de ani, te va face să te întrebi dacă ai văzut vreodată cu adevărat ceva care se mișcă! Gândindu-te la problemele cuprinse în această carte, vei ajunge să le înţelegi mai bine și, în același timp, să înţelegi mai multe despre tine. Iată câteva exemple de întrebări care îţi vor spori cunoașterea de sine: „Ești o persoană corectă și dreaptă?“, „Ar trebui să fii răsplătit pentru efortul depus la școală?“ sau „Ești aceeași persoană care erai cu cinci ani în urmă?“ Când vei începe să te gândești la aceste întrebări și la altele asemănătoare, sigur o să-ţi placă. Vei învăţa tot felul de lucruri și vei vedea de ce e important să vrei să devii înţelept. Vei fi un filosof. Pe măsură ce vei parcurge întrebările din carte, te vei gândi la multe lucruri. Vei observa de asemenea că o întrebare aproape întotdeauna conduce la alte întrebări, dintre care unele vor fi discutate în alte părţi ale cărţii. Dar multe dintre întrebările

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 14


Introducere

pe care le vei descoperi nu vor fi discutate în ea. Lista de cărţi de la sfârșit — „Lecturi filosofice suplimentare“ — îţi poate oferi prilejuri de a învăţa mai multe despre aceste probleme și de a te implica mai mult în gândirea și discutarea lor. A citi despre ideile filosofice este o sursă importantă de informaţii, dar este la fel de important să vorbești despre gândurile tale cu cei din jur — colegi de clasă, prieteni, membri ai familiei și, desigur, profesorii tăi. Multe activităţi sunt mai interesante — și mai distractive — dacă la ele iau parte prietenii sau colegii tăi de clasă. În felul acesta, poţi să-ţi compari ideile cu ale altora și să intri în competiţie cu alţi tineri filosofi. Putem învăţa multe dacă discutăm cu alţii despre probleme filosofice. Putem învăţa multe și dacă ne ascultăm pe noi înșine în timp ce ne gândim la ele.

Lucruri importante de reţinut în legătură cu activităţile Filosofia pentru copii include activităţi care te vor ajuta să înţelegi ideile filosofice într-un mod plăcut. Unele activităţi seamănă cu exerciţiile de la școală: întrebări la care trebuie răspuns prin „adevărat“ sau „fals“, întrebări cu răspunsuri multiple, fraze care trebuie completate. Dar aceste activităţi nu sunt teste, ci doar seamănă cu niște teste, ca să te gândești pe îndelete înainte să dai răspunsurile. Întrebările și răspunsurile vor fi mai apoi dezbătute, deci nu trebuie să te gândești la aceste activităţi ca la niște teme sau ca la o corvoadă. Așadar, să nu uiţi că e vorba de un joc atunci când faci o activitate pentru o întrebare filosofică foarte importantă precum: „Sunt vreodată posibile lucrurile imposibile?“ De asemenea, multe activităţi pot fi repetate după o vreme, deci ar fi o idee bună să folosești un creion dacă vrei să-ţi notezi răspunsurile direct pe carte. În cadrul activităţilor, unele întrebări și răspunsuri sunt un pic caraghioase, ceea ce face parte din distracţie. Și nu e decât începutul părţii distractive a filosofiei. Partea cu adevărat interesantă a filosofiei vine mai târziu, când începi să citești scrierile filosofilor și să te gândești la ideile lor pe cont propriu și să le discuţi cu alţii. Studiind cu atenţie aceste întrebări și activităţi, vei avea probabil un sentiment de noutate, ba chiar ţi se vor părea ciudate anumite lucruri la care nu te-ai gândit niciodată sau lucruri la care te-ai mai gândit, dar nu ca acum. E un sentiment perfect normal. Ba chiar este un semn că te descurci bine ca filosof. Ţine minte că a gândi e distractiv, dar și dificil. Dacă un anumit lucru îţi stârnește mirarea și începi să te gândești la el, încearcă să continui până când ţi-ai îmbogăţit înţelegerea acelui lucru. Un adevărat filosof se străduiește neîncetat să devină înţelept. Așadar, cu cât te gândești mai mult la aceste probleme și cu cât le discuţi mai mult, cu atât vei deveni mai filosof.

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 15

15


Filosofia pentru copii

În prezentarea fiecărei întrebări apar scurte citate din autori faimoși (și, uneori, nu tocmai faimoși). Aceste citate au scopul de a te ajuta să-ţi concentrezi gândirea asupra întrebării respective. Sunt citate care de multe ori exprimă esenţa întrebării într-un mod expresiv sau spiritual, cum ar face-o un poet sau un autor de comedii. Dar uneori citatul contrazice ideea sugerată de întrebare, propunând o abordare diferită a respectivei întrebări. De asemenea, când te gândești la întrebările din Filosofia pentru copii, ţine minte următorul citat: „Când un lucru e amuzant, caută în el un adevăr ascuns.“

George Bernard Shaw, dramaturg

Sugestii pentru profesori şi părinţi

16

Filosofia este o disciplină străveche și universală. Răspunsurile la întrebările din această carte aparţin unor filosofi reprezentând culturi diferite, înșiraţi de-a lungul unei istorii de aproape trei mii de ani. La început, copiii vor fi atrași, dar și surprinși de întrebările concrete din carte. Totuși, aceste întrebări sunt esenţiale pentru anumite probleme filosofice fundamentale — sau foarte înrudite cu ele. În plus, nu uitaţi că există și alte întrebări filosofice la fel de importante, care merită și ele cercetate, și e bine să vă gândiţi că tinerii își vor da seama repede de această însușire a filosofiei. Încurajaţi copiii să răsfoiască întrebările. Uimirea poate fi stârnită oricând și de orice lucru. Încercaţi să nu înăbușiţi această resursă preţioasă. O altă caracteristică a întrebărilor filosofice este că au un efect de înlănţuire. Astfel, dacă cercetezi o întrebare, vei ajunge să-ţi pui o mulţime de alte întrebări. Discuţia din jurul fiecărei întrebări pune în evidenţă tocmai această trăsătură, făcând trimitere la alte întrebări tratate în carte. E puţin probabil ca tuturor copiilor să li se pară că fiecare întrebare e interesantă și captivantă. E firesc. Dar se întâmplă deseori — și e o experienţă minunată pentru profesori — ca un elev care era complet indiferent faţă de filosofie să devină brusc interesat de o întrebare și să înţeleagă importanţa acestui gen de activitate intelectuală. De aceea, sugestia mea este să aveţi răbdare cu elevii cărora primele exerciţii filosofice li se par inutile. Profesorii pot folosi Filosofia pentru copii ca pe un manual de filosofie cu ajutorul căruia să-i familiarizeze pe elevi cu unele întrebări — și răspunsuri „amuzante“ — pe care le-au formulat filosofii de-a lungul timpului. Dar această carte nu a fost gândită ca un manual. A fost gândită să fie amuzantă și filosofică. De aceea, orice copil o poate răsfoi, oprindu-se la oricare dintre cele patruzeci de întrebări, sărind

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 16


Introducere

de la una la alta până când găsește una care să-i stârnească interesul. Apoi va trece la următoarea… și la următoarea… Cu toate acestea, la sfârșitul cărţii se găsește o secţiune dedicată în primul rând profesorilor (și părinţilor). Această secţiune — „Cum să filosofezi dacă nu ești filosof “ — cuprinde discuţii menite să faciliteze utilizarea cărţii de faţă: „Organizare“, „Desfășurarea orelor“, „Prezentarea întrebării și sugestii de predare“ și „Integrare curriculară“. Această secţiune se poate dovedi utilă dacă profesorii își doresc să folosească Filosofia pentru copii ca pe un manual.

Despre copertă Pe coperta cărţii este o reproducere după Școala din Atena, frescă din Muzeul Vatican pictată de maestrul italian Rafael în anul 1510 și restaurată în 1996. Fresca înfăţișează un grup de filosofi și matematicieni greci (precum și pe Rafael însuși, în mai multe ipostaze). Cei doi gânditori din centru sunt Platon, care are degetul ridicat spre cer, susţinând că adevărata realitate este spirituală, și Aristotel, care face semn cu mâna spre pământ, pentru a-i arăta maestrului său Platon că și realitatea de pe pământ este importantă. Socrate se află la dreapta lui Platon, întors cu spatele, prins într-o discuţie. Heraclit e așezat pe trepte sub Platon, alături de Parmenide. Zenon e înfăţișat în extrema stângă. Toţi acești filosofi sunt pomeniţi în Filosofia pentru copii. (Cartea pe care o ţine Aristotel în mână este Etica nicomahică, sursa Întrebării 2, despre prietenie.) Această „academie atemporală“ evocă — frumos și sugestiv — anvergura istorică a ideilor filosofice, pe care și cartea de faţă își propune să o scoată în evidenţă. Autorul ţine să le mulţumească lui Jim și Christy Kendrick, editori la Prufrock Press, pentru că i-au sugerat această copertă și, de asemenea, pentru toate eforturile depuse pentru realizarea unei cărţi care, după părerea lui, are un design elegant și bine conceput, adecvat atât conţinutului, cât și celor căror li se adresează.

Autorul Filosofiei pentru copii ar fi foarte interesat să afle reacţiile cititorilor, profesorilor, părinţilor și tuturor tinerilor care au folosit-o într-un fel sau altul. Vă rog să-i trimiteţi comentariile voastre pe adresa: dwh188@netscape.net.

17

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 17


Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 18


Copyright © 1995 Lydia Rossi. Tipărit cu permisiunea autoarei.

[Ora de filosofie a domnului White „Libera exprimare este distractivă în ochii unui filosof.“ Lydia, Gândurile mele Să aveţi o vacanţă de vară frumoasă, Dr. White. Aţi făcut filosofia interesantă. Mulţumesc. Cu respect, Lydia] Acest portret încântător înfăţișează un profesor de filosofie nedumerit — autorul Filosofiei pentru copii — și a fost făcut de o elevă în clasa a opta. Înainte de prima oră din ultimul an al cursului de filosofie pe care l-am ţinut în școala ei, eleva m-a văzut așteptând la ușa clasei și a spus: „Ah, avem oră cu dumneavoastră“. Tonul ei glacial dădea de înţeles că silueta profesorului de filosofie profilându-se la orizontul ei educaţional era la fel de captivantă precum o vizită la dentist. Apoi, simţind că trebuie să facă ceva ca să păstreze o relaţie profesor–elev amicală, a adăugat: „N-o luaţi personal. Pur și simplu nu-mi place filosofia“. Zece săptămâni mai târziu, după ultima oră din cadrul cursului, mi-a adus acest portret. Am reușit să mă conving că inteligenţa și calitatea desenului sugerează că, până la urmă, orele de filosofie n-au fost o experienţă chiar atât de îngrozitoare pentru ea.

Filosofia pentru copii BT finit 205x280.pdf, May 6, 2016, 14:41:34, page 19

19