Page 5

Ne aflăm în încăperea de lucru a unui con‑ silier marital, care se îngrijeşte aici de clienţii săi. Încăperea nu trebuie să miroasă a „lucru“, ci să emane o atmosferă relaxată. Această preo‑ cupare pentru un aer degajat pare să fi cuprins invariabil întregul mobilier. Intervenim în scena care constituie începu‑ tul evident al unei întrevederi de consiliere. Cei doi clienţi, Ioana, o femeie la patruzeci de ani, şi Valentin, un bărbat puţintel mai în vârstă, tocmai s‑au aşezat. Şed la o anumită distanţă unul de celălalt, între ei se află două scaune goale. Nimic nu pare să indice că s‑ar cunoaşte sau că ar dori să aibă oareşice de‑a face unul cu celălalt. Consilierul, un bărbat între patruzeci şi patruzeci şi cinci de ani, şade faţă în faţă cu cei doi — în acelaşi unghi de înclinare faţă de ambii, care semnalează proporţia justă şi şco‑ lită între apropiere şi distanţă. Pare interesat şi, spre deosebire de clienţii săi, într‑o dispoziţie de zile mari. Privirile lui atente se mută de la o persoană la alta. 5

Exercitiul miraculos preview120  
Exercitiul miraculos preview120  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement