Page 17

Exerciţiul miraculos

C onsilierul : Atunci am să închei prima rundă de întrebări: Domnule Dorek, care ar fi cel mai bun rezultat al terapiei pentru dumnea‑ voastră, încât să puteţi spune: „Chiar a meritat să vin aici?“ Valentin (închide ochii, înalţă capul, îşi îm‑ pleteşte degetele şi le ridică implorator, de parcă ar cere îndurare): Pace! Ioana: (laconic) Pace. Consilierul (cu gesturi care sugerează dina‑ mism şi acţionism): Pace! Foarte frumos. Doamnă Dorek, dumneavoastră speraţi să faceţi câţiva paşi în direcţia potrivită. Dumneavoastră, dom‑ nule Dorek, vă doriţi pace. Propunerea mea este: Haideţi să ne străduim să facem câţiva paşi într‑o direcţie paşnică. Iar pentru aceasta aş dori să vă invit la un exerciţiu. Acest exerciţiu… V alentin : Un exerciţiu? Deja de‑acum? Chiar trebuie? C onsilierul : Nimic nu trebuie, domnule Dorek. Dar dumneavoastră ce v‑aţi imaginat? I oana : Nimic. Soţul meu nu şi‑a imagi‑ nat nimic. Numai că nu vrea să facă niciun 17

Exercitiul miraculos preview120  
Exercitiul miraculos preview120  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement