Page 11

Exerciţiul miraculos

este această legătură şi cât de mult poate fi ea solicitată nu pot, nu vreau şi nu am de gând să judec. Vă rog, aşadar, să nu aşteptaţi de la mine să joc rolul unui arbitru, nici să vă dau indicaţii sau fie şi numai sfaturi, ce să faceţi şi ce să nu faceţi. Dacă doriţi pur şi simplu să vă descăr‑ caţi într‑un fel sau altul sufletul în faţa mea, lucrul acesta depinde numai de dumneavoastră amândoi. Dacă doriţi să salvaţi, să păstraţi sau să consolidaţi ceva, lucrul acesta depinde nu‑ mai de dumneavoastră amândoi. Dacă doriţi să schimbaţi sau să îmbunătăţiţi ceva, lucrul acesta depinde numai de… Ioana: (îl întrerupe) De noi doi! De amândoi! Consilierul: Da, aşa este. Dacă doriţi să în‑ cheiaţi ceva sau să începeţi altceva, şi lucrul acesta depinde bineînţeles tot numai de dum‑ neavoastră. Eu am să fac tot posibilul pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine ce anume do‑ riţi — ce doreşte fiecare în parte, dar, înainte de toate, ce doriţi dumneavoastră amândoi. Şi în ce fel veţi putea merge mai departe. Ioana: Da, super, ar fi interesant. Consilierul: Eu am să încerc să scot în evi‑ denţă şi să îndrept atenţia asupra a ceea ce vă 11

Exercitiul miraculos preview120  
Exercitiul miraculos preview120  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement