Page 10

Daniel Glattauer

Consilierul: „Mda“ în ce sens? Ioana: „Mda“ în sensul soţului meu. „Mda“ înseamnă la el: „Da, dar nu‑mi asum nicio res‑ ponsabilitate.“ „Mda“ este, ca să zic aşa, filoso‑ fia lui de viaţă. Valentin: Păi, mă gândesc… să rămânem. Soţia mea o să se… liniştească ea… niţel… mă‑ car… poate. Consilierul se amuză pentru o clipă şi îşi loveşte brusc palmele, de parcă şi‑ar da sieşi un semnal de pornire. C onsilierul : (rar, solemn, cu tonul unui discurs electoral): Dragă doamnă Dorek, dragă domnule Dorek, aţi decis aşadar de comun acord, subliniez, „de comun acord“, să începeţi împreună cu mine o terapie conjugală. Am sta‑ bilit telefonic că veţi decide la finalul şedinţei de astăzi dacă veţi dori să apelaţi în continuare la serviciile mele sau nu. Eu mă bucur, în orice caz, că aţi ajuns la mine. Oricât de problema‑ tic ar fi fost drumul pe care l‑aţi parcurs îm‑ preună încoace şi oricum ar fi în momentul de faţă relaţia dumneavoastră, simplul fapt că vă aflaţi aici, amândoi, îmi dovedeşte că între dumneavoastră există o legătură. Cât de strânsă 10 fiction connection

Exercitiul miraculos preview120  
Exercitiul miraculos preview120  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement