Elmer și vântul_fragment

Page 1

....................

lui:

Ac e a st

ine

arte apar c ț ă


În memoria Barbarei – cu dragoste și mulțumiri lui Chantel, Chuck și Brett

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu REDACTARE: Michi Lucescu Dtp: Faber Studio

Titlul original: Elmer and the Wind Text și ilustrații: David McKee Copyright © David McKee, 1997 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer şi vântul / David McKee ; trad. din lb. engleză de Marc Stănescu. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-519-5

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Stănescu, Marc (trad.)

www.pandoram.ro

821.111

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


David McKee

și

vântul

Traducere din limba engleză de Marc Stănescu


Era o zi în care vântul bătea foarte, foarte tare. Elmer, elefantul din petice colorate, se adăpostea într-o peșteră împreună cu prietenii săi elefanți, niște păsări și cu verișorul său, Wilbur, care se ținea de șotii cu ecoul vocii lui. Elefanții au râs când Wilbur a făcut ca vocea să i se audă dintr-o gaură aflată în depărtare, în fundul peșterii.— Nu e o zi bună pentru zburat, a spus o pasăre. — În schimb este o zi bună pentru un ditamai elefantul, a chicotit Elmer. Un elefant nu poate fi luat pe sus de vânt. — Pun pariu că până și ție ți-e frică să ieși pe vântul ăsta, Elmer, a zis pasărea. — Frică? spuse Elmer. Ia fii atentă. Haide, Wilbur. — Veniți înapoi, nu fiți nătăfleți, i-au strigat elefanții. Dar Elmer și cu Wilbur ieșiseră deja și înfruntau suflarea vântului.Îndată ce au ajuns în spatele unor copaci și nu mai puteau fi văzuți de ceilalți, Elmer s-a îndreptat către altă peșteră. — Tu pui ceva la cale, Elmer, zise Wilbur. — Da, a râs Elmer. Prefă-ți vocea astfel încât să pară că mergem în continuare. Încearcă să mă imiți, să fie ca și cum aș vorbi și eu.