Elmer si monstrul-fragment

Page 1

i:

Ac e a st

e lu in

ă

te apa r a c rț

....................

ELMER_MONSTERS_RO.indd 1

08.10.2015 19:00


ELMER_MONSTERS_RO.indd 2

08.10.2015 19:00


ELMER_MONSTERS_RO.indd 3

08.10.2015 19:00


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi

Titlul original: Elmer and the Monster Autor: David McKee Copyright © David McKee, 2014

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție

Corectură: Eugenia Ursu

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Oram, Hiawyn Elmer și monstrul / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-83-9

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111–93–32=135.1

ELMER_MONSTERS_RO.indd 4

12.10.2015 13:11


și

MONSTRUL

David McKee Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

ELMER_MONSTERS_RO.indd 5

12.10.2015 13:11


Elmer, elefantul multicolor, tocmai își începuse plimbarea de dimineață când a auzit un răget înfiorător. — Ai grijă, Elmer, i-au strigat păsările și animalele mici care treceau în fugă pe lângă el. E un monstru! „Un monstru?“ s-a gândit Elmer. „Chiar așa să fie?“ Și a mers mai departe.

ELMER_MONSTERS_RO.indd 6

08.10.2015 19:00


ELMER_MONSTERS_RO.indd 7

08.10.2015 19:00


După câtva timp, s-a mai auzit un răget. — Să nu te duci acolo, Elmer, i-au spus maimuțele legănându-se pe crengile copacilor. E un monstru! Apoi au fugit. „Iarăși un monstru“, și-a zis Elmer. „Foarte interesant.“

ELMER_MONSTERS_RO.indd 8

08.10.2015 19:01