Elmer pe picioroange - fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................

PND - Elmer pe picioroange.indd 1

13/02/2017 12:07


Pentru Oscar și Jo

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer pe picioroange / text și il.: David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă ‑ București: Pandora Publishing, 2017

ISBN 978‑606‑978‑017‑6

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: Elmer on Stilts Text și ilustrații: David McKee Copyright © David McKee, 1993 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111‑93‑32=135.1

PND - Elmer pe picioroange.indd 4

13/02/2017 12:07


ELMER pe

picioroange

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND - Elmer pe picioroange.indd 5

13/02/2017 12:07


Într‑o dimineață, Elmer, elefantul multicolor, s‑a întâlnit cu câțiva dintre prietenii lui. Aceștia păreau foarte îngrijorați. — Vai, Elmer, spuneau ei. Vin vânătorii de elefanți. Cum să scăpăm de ei? — Hmmmm! a spus Elmer. Stați să mă gândesc. Sunt sigur că am să găsesc o soluție.

PND - Elmer pe picioroange.indd 6

13/02/2017 12:07


PND - Elmer pe picioroange.indd 7

13/02/2017 12:07


PND - Elmer pe picioroange.indd 8

13/02/2017 12:07


Elmer s‑a dus să se plimbe și să se gândească în liniște. Tocmai se gândea că vânătorii caută urme de elefanți și se iau după ele până îi găsesc, când deodată a auzit o voce: — Atenție, Elmer! Uită‑te pe unde mergi! Era o girafă înaltă care vorbea cu el. — Scuze, a spus Elmer. Nu te-am văzut, atât de bine te-ai ascuns acolo, sus. Dar tocmai mi‑ai dat o idee foarte bună! Și s‑a grăbit să‑i caute pe ceilalți elefanți.

PND - Elmer pe picioroange.indd 9

13/02/2017 12:07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.