Elefantul Elmer-fragment

Page 1

i:

Ac e a st

e lu in

ă

te apa r a c rț

....................

Elmer 2015.indd 1

08.10.2015 18:09


Pentru Brett

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României McKee, David Elefantul Elmer / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-82-2

Titlul original: Elmer Autor: David McKee Copyright © David McKee, 1989 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111-93-32=135.1

Elmer 2015.indd 2

12.10.2015 13:11


ELEFANTUL

and ROSE David McKee Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

Elmer 2015.indd 3

12.10.2015 13:11


A fost odată o turmă de elefanți. Elefanți tineri, elefanți bătrâni, elefanți înalți, grași sau slabi. Elefanți așa și așa, de toate formele, dar toți fericiți și toți de aceeași culoare. Toți, în afară de Elmer.

Elmer 2015.indd 4

08.10.2015 18:09


Elmer 2015.indd 5

08.10.2015 18:09


Elmer 2015.indd 6

08.10.2015 18:09


Elmer era diferit. Elmer era multicolor. Elmer era galben și portocaliu și roșu și roz și violet și albastru și verde și negru și alb. Elmer nu avea culoarea elefanților.

Elmer 2015.indd 7

08.10.2015 18:09


Elmer îi făcea să râdă pe elefanți. Uneori, el glumea cu ceilalți elefanți, alteori, aceștia glumeau cu el. Dar, de obicei, Elmer era cel care stârnea chiar și cel mai mic zâmbet.

Elmer 2015.indd 8

08.10.2015 18:09


Elmer 2015.indd 9

08.10.2015 18:09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.