Elanul asta e al meu - fragment

Page 1

Traducere din engleză de: Domnica Drumea


Editori:

Titlul original: This Moose Belongs to Me

Magdalena Mărculescu

Text și ilustrații: Oliver Jeffers

Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Text and illustrations copyright © Oliver Jeffers 2012

Coeditor:

Published under licence from HarperCollins Children’s

Dinu Dumbrăvician

Books, a division of HarperCollins Publishers Ltd (UK). Translation © 2017 Pandora Publishing, translated

Fondator:

under licence from HarperCollins Publishers Ltd.

Ion Mărculescu, 1994 Additional landscape backgrounds reprinted by kind permission of the Redactor:

Estate of Alexander Dzigurski, copyright © Alexander Dzigurski:

Virginia Costeschi

Majestic Tetons 1963; Morning Light, Carmel Valley 1988; Jenny

Director producție:

Santa Cruz Ice Plant 1989; Jackson Lake, Wyoming 1978.

Lake 1983; Grand Teton Vista 1984; Mt Hood, Oregon 1972; Cristian Claudiu Coban Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate DTP:

fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul

Faber Studio (Adelina Butnaru)

unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare

Corectură:

și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Eugenia Ursu Copyright © Pandora Publishing, 2017 Caligrafie:

pentru prezenta ediție

Faber Studio (Adelina Butnaru) O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Tel.: +4 021 300 60 90

JEFFERS, OLIVER

Fax: +4 0372 25 20 20

Elanul ăsta e al meu/text și il.: Oliver Jeffers; trad. din engleză

de Domnica Drumea. – București: Pandora Publishing, 2017

www.pandoram.ro

ISBN 978-606-978-045-9

I. Drumea, Domnica (trad.)

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Wilfred avea un elan.


Nu-l avea dintotdeauna. Elanul venise la el cu ceva vreme în urmă și Wilfred a știut PUR și SIMPLU că era al lui.


S-a gândit să-l numească Marcel.


Mai întâi, a început să-i explice lui Marcel codul bunelor maniere pentru un animal de companie.


Mai mereu, elanul părea să nu fie atent, dar Wilfred știa că îl ascultă. Mai ales pentru că elanul respecta foarte bine


Uneori, elanul nu era un bun animal de companie. Ignora de cele mai multe ori


Elanul se orienta foarte bine, pe când Wilfred nu. Și pentru că elanul nu respecta

Wilfred a învățat repede să lase semne ca el să găsească drumul spre casă.

This Moose Belongs to Me_Interior_RO.indd 9

vin., 17/03/2017 17:17:17