Page 16

Laurent Gounelle

strecură în sacristie, apoi așteptă în penumbră. Clopotele începură să bată, iar el le ascultă muzica până la ultimul dangăt, ce răsună multă vreme sub bolțile înalte de pia‑ tră. Se îndreptă apoi încet spre altarul din față. Coloanele se înălțau spre plafoanele în ogivă, atrăgând privirile și spiritul spre înalt, succedându‑se într‑o linie magistral alcătuită, apoi întâlnindu‑se în imense arce, pe toată lungimea navei. În biserică totul părea de dimensiuni gi‑ gantice, creionând un spațiu de un volum impresionant, într‑o atmosferă solemnă. Părțile laterale și nava centrală erau căzute în obscuritate, dar, ridicând ochii, regăseai lumina, o lumină strălucitoare, ce inunda bolțile cu o claritate aproape supranaturală. Jérémie își coborî privirea asupra credincioșilor. Douăsprezece. Douăsprezece persoane luaseră loc pe scaune. Răspândite în primele rânduri. Începu slujba.

16 fiction connection

comoara din adancul tau_24 februarie2019_BT.indd 16

2/24/2019 7:36:37 PM

Profile for Editura Trei TREI

Si vei gasi comoara din adancul tau  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2019. www.edituratrei.ro

Si vei gasi comoara din adancul tau  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2019. www.edituratrei.ro

Advertisement