Colectionarul de insecte

Page 1


tr Pen

nna uA

re , ca

st a fo

min ri de u t ă al

e de la începutul până la sfârș

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GRIFFITHS, ALEX G. Colecţionarul de insecte / Alex G. Griffiths ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-240-8 I. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

itul

aces tei

călă tori i

. Și

, pent ru Amelia și George

ar ion ț c e col

Titlul original: The Bug Collector Autor: Alex G. Griffiths Copyright © Alex G. Griffiths 2019

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

e ei d ii m

c inse

te.


Alex G. Griffiths

Traducere din engleză de Ruxandra TudorPentru George, astăzi a fost cea mai frumoasă zi din toată săptămâna. A fost duminică, iar asta a însemnat o aventură alături de bunicul.

În această duminică, bunicul l-a dus pe George la...


... Muzeul de Științe Naturale! Acolo au văzut dinozauri fioroși,


balene uimitoare,

mamuți uriași și creaturi ciudate, de toate formele și culorile. Hai, hai, Georgie!

LUMEA INSECTELOR

CE TARE!

Dar bunicul nu s-a oprit să se uite la niciuna dintre acestea. Era foarte încântat de ceva total diferit...


OAU !

Creaturile pe care voia să i le arate lui George erau mult mai mici și mai ciudate, iar bunicului îi plăceau la nebunie.