Coada Katinkăi_fragment

Page 1

Coada Katinkăi

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă


Pentru Ann-Janine, dragostea și recunoștinţa mea

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Katinka’s Tail Autor: Judith Kerr Text and illustrations copyright © Kerr-Kneale Productions Ltd. 2017

fondator: Ion Mărculescu, 1994

Translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd

redactor: Virginia Costeschi

The author/illustrator asserts the moral right to be identified as the author/illustrator of this work.

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediţie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Coada Katinkăi / text şi il. de Judith Kerr ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. Bucureşti : Pandora Publishing, 2019

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

www.pandoram.ro

ISBN 978-606-978-222-4

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Aceasta este pisica mea, Katinka. Oamenii cred că este ciudată din cauza cozii, dar ea este o pisicuţă frumoasă, perfect normală.


Este imposibil ca oamenii să n-o observe pe Katinka.

Unii spun: — Are o coadă foarte specială. E magică.


— Ia te uită ce coadă caraghioasă are pisica aceea! comentează unii.

Iar alţii: — Ce pisică specială! Oare face şi ceva deosebit? Lucrul acesta mă supără foarte tare şi le răspund: — Este o pisicuţă frumoasă şi perfect normală.


În fiecare dimineaţă, primul lucru pe care îl face Katinka este să se caţere pe planta agăţătoare...


...până pe pervazul ferestrei mele.

Şi când dau perdeaua la o parte... ea e acolo!


Uneori, dacă se joacă prin pădure, este puţin murdară. Atunci îi perii bine blana.

Dar nu mă lasă să-i perii coada.

Întotdeauna şi-o spală singură. Ştie că are o coadă specială.