Cineva nou_fragment

Page 1


Pentru toți Cei Noi. Fie ca bunătatea să fie mai presus de frică și fie ca tu să fii primit cu brațele deschise. —J.T. Pentru Richard —EG.K.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Corectură: Eugenia Ursu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TWISS, JILL Cineva nou / Jill Twiss ; il. de E.G. Keller ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. ‑ Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978‑606‑978‑256‑9 I. Keller, E.G. (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

Published by arrangement with HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers.

Titlul original: The Someone New Text: Jill Twiss Ilustrații: EG Keller Text copyright © 2019 by Jill Twiss Illustrations copyright © 2019 by EG Keller All rights reserved.

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


CINEVA NOU Traducere din engleză de Ruxandra Tudor

Scrisă de Jill

Twiss

Ilustrată de EG

KellerDupă ce s‑a trezit, Fricoasa și‑a dat seama imediat: ceva se schimbase. Ea era o veveriță precaută. Îi plăcea ca lucrurile să rămână La Fel. Când intervenea Ceva Nou, simțea un gol în stomac.


„Ce înseamnă Ceva Nou?“ s‑a întrebat în sinea ei. „O fi Prețiosul, fluturele? Nu! Acesta zboară din floare în floare și își împărtășește cu ceilalți Gândurile Importante, ca în fiecare zi.“

– Bună, bună, bună, a strigat ea. – Bună, Fricoaso, i‑a răspuns Prețiosul. Știai că mai mulți fluturi la un loc formează un caleidoscop?


Uau! Era o informație bună. Dar nu era Ceva Nou. Fricoasa a continuat să caute.


„Să fie gâscanul Morocănos sau Grăsunul și Pisălogul, vidrele?“ s‑a întrebat ea din nou. „Nu! Ei se bălăcesc în apă, ca de obicei.“ – Bună, bună, bună, a strigat Fricoasa. – Ga, ga, GA, a spus Morocănosul, care părea ursuz chiar și când nu era.

– Să ai o zi bună, Fricoaso! a spus Grăsunul. – Ai auzit de furtuna de azi‑noapte? Pur și simplu…, a intervenit Pisălogul. – … a trecut pe lângă pădurea noastră, a continuat Grăsunul.