Page 8

Cine este papa? Papa este conducătorul Bise‑ ricii Catolice. Primul papă a fost Petru, unul dintre cei doispre‑ zece discipoli ai lui Isus. Petru a fost ucis din cauza credin‑ ţei sale, la ordinul împăratului roman Nero, în anul 67. Mulţi alţi papi au fost ucişi în timpul Imperiului Roman. Dar în anul

STAT UIE A SFÂNT ULUI PETRU

313, împăratul Constantin a recunoscut creştinismul ca religie şi s‑a convertit şi el la creştinism. După aceea, papalitatea (slujba de conducător al Bisericii Catolice) a devenit mult mai sigură. Până în Evul Mediu, catolicismul se răspândise în toată Europa, iar Biserica era extrem de puternică. Pe atunci, papa era la fel de puternic ca un împărat. 8

cine este papa francisc p3.indd 8

05.10.2017 23:15:37

Cine este Papa Francisc_fragment  
Advertisement