__MAIN_TEXT__

Page 1

Cine este Papa Francisc?

Text: Stephanie Spinner IlustraĹŁii: Dede Putra Traducere din engleză de Camelia Ghioc

cine este papa francisc p3.indd 1

05.10.2017 23:15:36


Lui Richard Straub, care e un adevărat sfânt — S.S. Memoriei tatălui meu, care m‑a încurajat întotdeauna să‑mi urmez visurile — D.P. Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Duşa Udrea‑Boborel Maria Mușuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SPINNER, STEPHANIE Cine este Papa Francisc? / Stephanie Spinner; il.: Dede Putra; trad.: Camelia Ghioc. — Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-107-4 I. Putra, Dede (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 2 Titlul original: Who is Pope Francis? Text: Stephanie Spinner Ilustraţii: Dede Putra Copyright © 2017 by Penguin Random House LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Penguin Workshop, an imprint of Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC. Who HQ™ and all related logos are trademarks owned by Penguin Random House LLC. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-606-978-107-4 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

c.indd 2

06/10/2017 11:41


Cuprins Cine este Papa Francisc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O familie unită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Trecerea la preoţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Schimbări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Un alt om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Alegerea unui papă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Veşti şocante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 O nouă zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 O mână de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 În acţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 O Biserică a inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

3

cine este papa francisc p3.indd 3

05.10.2017 23:15:36


cine este papa francisc p3.indd 4

05.10.2017 23:15:36


Cine este Papa Francisc?

Într‑o zi, Jorge Mario Bergoglio se ducea să se întâlnească cu nişte prie‑ teni. (Pronunţaţi cu voce tare: HOR he MArio berGOlio). S‑a oprit brusc şi‑a făcut cale întoarsă. A intrat în bise‑ rica din cartierul lui din Buenos Aires, Argentina. I‑a spus preotului că doreşte să‑şi dedice viaţa lui Dum‑ nezeu. La acea vreme, Jorge avea doar şaisprezece ani. Nu îşi planificase în avans vorbele pe care le‑a rostit 5

cine este papa francisc p3.indd 5

05.10.2017 23:15:37


atunci. L‑au luat prin surprindere, dar veneau din stră‑ fundul inimii. Din acel moment, acele cuvinte i‑au schimbat tot restul vieţii. Astăzi, Jorge Mario Bergoglio este cunoscut drept papa Francisc, conducătorul Bisericii Romano‑Cato‑ lice. De când a devenit papă, în 2013, Francisc s‑a ocu‑ pat de ajutorarea săracilor. El transmite necontenit tuturor, nu doar catolicilor, un mesaj despre speranţă şi bucurie. Unii spun că va aduce schimbări majore în Bise‑ rica Catolică. Poate că da, poate că nu. În orice caz, credinţa îl călăuzeşte pe Francisc în fiecare clipă a fie‑ cărei zile din viaţa lui. Şi‑i inspiră pe oamenii de pe tot cuprinsul globului.

6

cine este papa francisc p3.indd 6

05.10.2017 23:15:37


7

cine este papa francisc p3.indd 7

05.10.2017 23:15:37


Cine este papa? Papa este conducătorul Bise‑ ricii Catolice. Primul papă a fost Petru, unul dintre cei doispre‑ zece discipoli ai lui Isus. Petru a fost ucis din cauza credin‑ ţei sale, la ordinul împăratului roman Nero, în anul 67. Mulţi alţi papi au fost ucişi în timpul Imperiului Roman. Dar în anul

STAT UIE A SFÂNT ULUI PETRU

313, împăratul Constantin a recunoscut creştinismul ca religie şi s‑a convertit şi el la creştinism. După aceea, papalitatea (slujba de conducător al Bisericii Catolice) a devenit mult mai sigură. Până în Evul Mediu, catolicismul se răspândise în toată Europa, iar Biserica era extrem de puternică. Pe atunci, papa era la fel de puternic ca un împărat. 8

cine este papa francisc p3.indd 8

05.10.2017 23:15:37


INT ERIORUL BISERICII SFÂNT UL PETRU DIN ROM A

Papii puteau să adune armate şi să le conducă. Puteau numi regi. Puteau angaja artişti să construiască şi să decoreze catedrale magnifice. Puteau trăi în mare lux. Astăzi, papa rămâne autoritatea catolică supremă în toate chestiunile de morală şi credinţă. Catolicii trebuie să i se supună în privinţa chestiunilor religi‑ oase. Papii moderni au lucrat cu Naţiunile Unite şi s‑au adresat Congresului Statelor Unite. Ei se întâlnesc cu preşedinţi, regi şi regine, dar nu sunt lideri politici, ci lideri spirituali. 9

cine este papa francisc p3.indd 9

05.10.2017 23:15:37

Profile for Editura Trei TREI

Cine este Papa Francisc_fragment  

Cine este Papa Francisc_fragment  

Advertisement