Cine a fost Steve Jobs - fragment

Page 1

Cine a fost Steve Jobs?

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 1

2/27/2017 5:43:29 PM


Cine a fost Steve Jobs? De Pam Pollack şi Meg Belviso Ilustraţii: John O’Brien Traducere din engleză de Camelia Ghioc

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 3

2/27/2017 5:43:30 PM


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Gabriel Ionescu Corectură: Duşa Udrea‑Boborel Maria Muşuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României POLLACK, PAM Cine a fost Steve Jobs? / text: Pam Pollack şi Meg Belviso ; il.: John O’Brien ; trad.: Camelia Ghioc. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-018-3 I. Belviso, Meg II. O’Brien, John (il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 004(73) Jobs,S. Titlul original: Who Was Steve Jobs? Autori: Pam Pollack și Meg Belviso Ilustrații de: John O’Brien Text copyright © 2012 by Pam Pollack and Meg Belviso Interior illustrations © 2012 by John O’Brien Cover illustrations © 2012 by Nancy Harrison Toate drepturile rezervate inclusiv dreptul de a reproduce integral sau parțial, sub orice formă. Prezenta ediție s-a publicat prin acord cu Grosset & Dunlap, imprint al Penguin Young Readers Group, o divizie a Penguin Random House LLC Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978‑606‑978‑018‑3 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 4

2/27/2017 5:43:30 PM


Cuprins Cine a fost Steve Jobs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Copilăria în Silicon Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Cum s-a născut Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ascensiune şi decădere… şi concediere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Şi-acum… NeXT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Spre infinit şi dincolo de el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Întoarcerea la Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Gândeşte altfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Colosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 5

2/27/2017 5:43:30 PM


Lui Reo şi Hiro, care-mi luminează viaţa – P.D.P. Oliviei şi Melissei, iNepoatele mele demenţiale – M.B. Lindei – J.O.

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 6

2/27/2017 5:43:30 PM


Cine a fost Steve Jobs? Lui Steve Jobs îi plăceau la nebunie maşinăriile. Tatăl lui se ocupa cu repararea maşinăriilor şi meca‑ nismelor. În copilărie, lui Steve Jobs îi plăcea să se uite cum tatăl lui construia şi repara obiecte.

7

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 7

2/27/2017 5:43:31 PM


Când Steve s-a făcut mare, a întemeiat o compa‑ nie care construia maşinării. Şi nu orice fel de maşi‑ nării, ci una despre care Steve era sigur că avea să facă parte din viaţa de zi cu zi a oamenilor, la fel ca maşinile şi televizoarele. Despre ce maşinărie era vorba? Despre calculatorul personal. Astăzi, milioane de oameni au calculatoare perso‑ nale, dar nimeni nu avea aşa ceva în anii ’70. Primul computer modern a apărut în 1938. Un computer construit în 1946 era aşa de mare, că ocupa o cameră întreagă! Când Steve era mic, computerele încă erau prea mari şi complicate ca să poată fi folosite de oamenii obişnuiţi. Le folosea doar Guvernul, ca să stocheze informaţii.

8

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 8

2/27/2017 5:43:32 PM


Steve avea să schimbe această situaţie. El şi priete‑ nul lui, Steve Wozniak, au înfiinţat compania Apple Computers în garajul familiei Jobs. Computerul lor, Apple II, a fost marele succes al târgului de computere de pe Coasta de Vest, din 1977. De ce? Părea să fie amuzant să-l foloseşti. 9

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 9

2/27/2017 5:43:33 PM


În 1979, Steve a vizitat centrul de cercetare al companiei tehnologice Xerox. Acesta se afla în Palo Alto, California. S-a plimbat pe-acolo şi s-a uitat la noile computere pe care lucrau inginerii. — Ce-i aia? l-a întrebat Steve pe un bărbat, ară‑ tând spre un mic dispozitiv de lângă computer. Când inginerul a mişcat cu mâna dispozitivul, s-a mişcat şi o săgeată de pe ecranul computerului. — E o interfaţă grafică tip arăţi-şi-apeşi, i-a expli‑ cat omul. Era un nume foarte complicat pentru un dispozi‑ tiv care făcea ceva foarte simplu… şi grozav. De fiecare dată când bărbatul mişca săgeata către o poză de pe ecran şi făcea click pe ea, se deschidea un program din com‑ puter. Steve s-a uitat lung la micul dis‑ pozitiv. 10

cine a fost steve jobs ptr BT.indd 10

2/27/2017 5:43:33 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.