Cine a fost Picasso-fragment

Page 1

Cine a fost Pablo Picasso?

Cine a fost Picasso p3.indd 1

07.01.2016 20:39:24


Cine a fost Pablo Picasso? Scrisă şi ilustrată de True Kelley Traducere din engleză de Camelia Ghioc

Cine a fost Picasso p3.indd 3

07.01.2016 20:39:25


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Florin Paraschiv Corectură: Sînziana Doman Duşa Udrea Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Cine a fost Pablo Picasso? / text şi il.: True Kelley; trad.: Camelia Ghioc. — Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-04-7 I. Kelley, True (text. ; il.) II. Ghioc, Camelia (trad.) 75(460) Picasso,P. 929 Picasso,P. Titlul original: Who Was Pablo Picasso? Autor: True Kelley Ilustraţii copertă de Nancy Harrison Text and interior illustrations copyright © 2009 by True Kelley Cover illustration copyright © 2009 by Nancy Harrison All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. Prezenta ediţie s-a publicat prin acord cu Grosset & Dunlap, imprint al Penguin Young Readers Group, divizie a Penguin Random House LLC Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978‑606‑8780‑04‑7 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Cine a fost Picasso p3.indd 4

07.01.2016 20:39:25


Cuprins Cine a fost Pablo Picasso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Copilul‑minune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tânărul artist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Viaţa la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Picturile şocante ale lui Pablo . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ceva nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Veşnic îndrăgostit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Război şi pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Oale şi tigăi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ocupat până‑n ultima clipă . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cronologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5

Cine a fost Picasso p3.indd 5

07.01.2016 20:39:25


Mulţumirile mele bibliotecilor publice din Concord şi Warner, New Hampshire — T.K.

Cine a fost Picasso p3.indd 6

07.01.2016 20:39:25


Cine a fost Pablo Picasso?

Picasso e probabil primul nume care vă vine în minte când vă gândiţi la arta modernă. Arta de azi nu ar fi aceeaşi dacă el n‑ar fi existat! Pablo Picasso a avut o viaţă foarte lungă şi interesantă. A trecut prin două războaie mondiale şi în timpul vieţii lui s‑au inventat electricitatea, telefonul, radioul, televiziunea, filmul, automobilul şi avionul. Şi el a reuşit să ţină pasul cu lumea în continuă schimbare în care trăia. 7

Cine a fost Picasso p3.indd 7

07.01.2016 20:39:26


Picasso a pictat în tot felul de stiluri şi a pictat enorm. A muncit din greu în fiecare zi a vieţii lui care a durat mai bine de optzeci de ani. Unii spun că a creat 50 000 de lucrări artistice! Trebuie să fi avut o energie inepuizabilă. A făcut tablouri, postere, sculpturi în piatră şi metal, piese din ceramică, desene, colaje, gravuri, 8

Cine a fost Picasso p3.indd 8

07.01.2016 20:39:26


poezii, decoruri de teatru, costume şi altele. Îi veneau mereu idei noi. Era creativ şi îndemânatic, dar de îndată ce ajungea să exceleze într‑un anume stil, trecea la altceva. Prin urmare, şi‑a schimbat stilul de pictură de mai multe ori decât oricare alt mare artist. 9

Cine a fost Picasso p3.indd 9

07.01.2016 20:39:27


Spre deosebire de mulţi artişti, Picasso a avut succes şi a devenit celebru foarte repede. A ştiut dintotdeauna cum să atragă atenţia. A început să‑şi vândă tablourile încă de când avea nouă ani. Când a murit, la vârsta de nouăzeci şi unu de ani, era cel mai bogat artist din istoria lumii. Prin intermediul artei sale, Picasso a transmis mesaje foarte puternice cu conţinut politic şi social, mesaje despre pace şi iubire. Datorită lui Picasso, porumbelul e considerat simbolul păcii. Iar cea mai cunoscută pictură a lui, Guernica, înfăţişează ororile şi brutalitatea războiului.

10

Cine a fost Picasso p3.indd 10

07.01.2016 20:39:27


Arta lui Picasso poate fi gravă sau jucăuşă, copilăroasă sau realistă, colorată sau întunecată, simplă sau complexă. Când era copil, desena la fel de bine ca un adult talentat. Dar cu cât înainta în vârstă, cu atât mai mult îşi dorea să creeze ca un copil.

˝ Pisică devorând o pasăre˝, 1939

11

Cine a fost Picasso p3.indd 11

07.01.2016 20:39:27