Cine a fost Cristofor Columb-fragment

Page 1

Cine a fost

Cristofor Columb?

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 1

06-Aug-15 12:05:41


Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 2

06-Aug-15 12:05:41


Cine a fost

Cristofor Columb? de Bonnie Bader Ilustrații de Nancy Harrison Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 3

06-Aug-15 12:05:42


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Răzvan Nasea Corectură: Maria Mușuroiu Elena Bițu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României BADER, BONNIE Cine a fost Cristofor Columb? / Bonnie Bader ; il. de Nancy Harrison ; trad.: Luminiţa Gavrilă. Bucureşti : Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-73-0 I. Harrison, Nancy (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 910.4(460) Columb,C. 929 Columb,C. Titlul original: Who Was Christopher Columbus? Autor: Bonnie Bader Ilustrații: Nancy Harrison Copyright © 2013 by Bonnie Bader Ilustrații interior Copyright © 2013 by Nancy Harrison Ilustrații copertă Copyright © 2013 by Nancy Harrison Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 W: www.pandoram.ro ISBN: 978-973-1989-73-0 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 4

06-Aug-15 12:05:42


Cuprins Cine a fost Cristofor Columb? . . . . . . . . . . . . . . 7 S‑a născut un explorator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Harta lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Așteptând și iar așteptând . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 În largul Mării Ocean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pământ la orizont! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Naufragiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Din nou pe mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 A treia încercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ultima încercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Cronologia vieții lui Cristofor Columb . . . . . . 110 Repere din istoria lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 5

06-Aug-15 12:05:42


Lui Lauren și Allie, care au în față o întreagă lume ce așteaptă să fie explorată — BB

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 6

06-Aug-15 12:05:42


Cine a fost Cristofor Columb? Un bărbat înalt se plimba pe puntea corabiei sale. El și oamenii lui erau plecați pe mare de șaptezeci de zile, din 3 august 1492. Parcurseseră peste 2 650 de mile din Spania. Acum zăriseră pământ. Oare visul lui Cristofor Columb de a ajunge în Indii devenise, în sfârșit, realitate?

7

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 7

06-Aug-15 12:05:42


8

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 8

06-Aug-15 12:05:42


De ani de zile îi rugase pe conducătorii Portugaliei și Spaniei să‑i dea bani pentru această expediție. Voia să găsească o nouă rută între Europa și Indii, navigând spre vest. Indiile cuprindeau China, Japonia și India. Nimeni nu mai încercase asta până atunci. Pe 12 octombrie 1492, la răsăritul soarelui, Columb și echipajul său au coborât pe țărm.

Căzând în genunchi, a sărutat pământul și a plâns. Oh, câte bogății îl așteptau! Se va întoarce în Spania ca un erou. 9

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 9

06-Aug-15 12:05:42


Columb nu știa că ceea ce găsise el nu erau Indiile. Atunci, unde se afla? Columb și echipajul său se aflau într‑un ținut de care nu auzise nimeni în Europa. Cristofor Columb descoperise o lume nouă.

10

Cine a fost Cristofor Columb - preBT 02.indd 10

06-Aug-15 12:05:42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.