Calendarul copiilor_fragment

Page 1

c a l e n da ru l c o p i i l or

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 1

11/09/2018 12:59


Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 2

11/09/2018 12:59


calendarul copiilor Poezii de

John Updike Ilustrații de

Trina Schart Hyman Traducere din engleză de Domnica Drumea

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 3

11/09/2018 12:59


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României UPDIKE, JOHN Calendarul copiilor / John Updike ; il.: Trina Schart Hyman ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-157-9 I. Hyman, Trina Schart (il.) II. Drumea, Domnica (trad.)

Titlul original: A Child’s Calendar Autor: John Updike Ilustrații: Trina Schart Hyman Text copyright © 1965, 1999 by John Updike Illustrations copyright © 1999 by Trina Schart Hyman First published by Holiday House, New York This edition published by arrangement with Caroline Hill-Trevor representing Holiday House Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 4

11/09/2018 12:59


Pentru Liz și Miranda —J. U. Pentru Michou și Xavier —T. S.H.

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 5

11/09/2018 12:59


c a l e n da ru l c o p i i l or

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 7

11/09/2018 12:59


Ianuarie Zilele sunt scurte Soarele o rază, Abia se face ziuă Că se și înnoptează. Urme de zăpadă Se‑nșiră pe podea, La ușă, grămadă Hăinuțe de vreme rea. Râul a‑nghețat; E ca un patinoar. Stă nemișcat Sub copacii de cristal. Ceru‑i de plumb. Vântul – tăios. Focul arde‑ntruna, Nu‑i mai prejos.

Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 8

11/09/2018 12:59


Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 9

11/09/2018 13:00


Calendarul copiilor_John Updike_interior.indd 10

11/09/2018 13:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.