Page 1

Această carte aparţine lui:

lion-insides_RO.indd 1

08.10.2015 17:07


Lui Karen Morris, de la Stockton Libraries, care a inspirat această poveste – J.J. În amintirea mamei mele – S.V.

EDITORI: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir FONDATOR: Ion Mărculescu, 1994 REDACTOR: Virginia Costeschi DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio CORECTURĂ: Eugenia Ursu Descrierea cip a Bibliotecii Naţionale a României Jarman, Julia Bunicul Leu / Julia Jarman, Susan Varley; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-85-3 I. Varley, Susan II. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

TITLUL ORIGINAL: Lovely Old Lion AUTOR: Julia Jarman și Susan Varley Text copyright © Julia Jarman, 2015 Illustration copyright © Susan Varley, 2015 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București TEL.: +4 021 300 60 90 FAX: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-93-32=135.1

lion-insides_RO.indd 4

12.10.2015 13:59


I C N U U L B LEU

Julia jarman

susan varley

Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

lion-insides_RO.indd 5

12.10.2015 13:59


Regele Leu era bunicul lui Lenny. El era bun și deștept, dar într‑o după‑amiază, pe când jucau șerpi și scări, nu și‑a mai adus aminte cum să mute piesa înainte și înapoi. Și nu mai ţinea minte cum îl cheamă pe Lenny.

lion-insides_RO.indd 6

08.10.2015 17:08


lion-insides_RO.indd 7

08.10.2015 17:08


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.