Page 1

Această carte aparține lui ..................

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 1

mar., 28/11/2017 15:40:23


PND_Brotacul si iarna_F1.indd 2

mar., 28/11/2017 15:40:25


PND_Brotacul si iarna_F1.indd 3

mar., 28/11/2017 15:40:27


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Frog in Winter Autor: Max Velthuijs

fondator: Ion Mărculescu, 1994

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

redactor: Oana Dușmănescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corector: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României VELTHUIJS, MAX Brotacul și iarna / Max Velthuijs ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. - București : Pandora Publishing, 2017     ISBN 978-606-978-121-0

Copyright © Max Velthuijs Foundation, 1992

Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 4

mar., 28/11/2017 15:40:27


Brotacul și iarna

Max Velthuijs Traducere din engleză de Ruxandra Tudor

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 5

mar., 28/11/2017 15:40:27


Într-o dimineață, după ce s-a trezit, Brotacul și-a dat seama că era ceva în neregulă cu lumea de afară. Ceva anume se schimbase.

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 6

mar., 28/11/2017 15:40:28


S-a dus la fereastră și a observat uluit că totul era complet alb.

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 7

mar., 28/11/2017 15:40:29


S-a dus afară în grabă și foarte confuz. Totul era acoperit de zăpadă. Iar pe jos era ghețuș. Dintr-odată a simțit cum alunecă pe spate...

PND_Brotacul si iarna_F1.indd 8

mar., 28/11/2017 15:40:30

Brotacul si iarna_fragment  
Brotacul si iarna_fragment  
Advertisement