Page 1

Povestiri scrise, desenate, condimentate, sărate și dulci, pentru toate vârstele… cOORDONATORI: STElA lIE & FlORIN BIcAN

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 3

17/05/16 11:56


Volum coordonat de Stela Lie, Florin Bican

Bookătăria a fost realizată pe

115 g/mp, oferit de

coEditor: Faber Studio Redactor: Oana Dușmănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Corectură: Cătălina Chiricheș, Dușa Udrea Grafic design & DTP: Faber Studio

Tipuri de literă: Le Monde Sans Ptf, Le Monde Journal Ptf

Ilustraţiile copertei: Alexandra Rădulescu Textul copertei IV: Florin Bican

Copyright © Pandora M, Faber Studio, Clubul Ilustratorilor

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Bookătăria de texte & imagini: povestiri scrise, desenate, condimentate, sărate și dulci, pentru toate vârstele… / Stela Lie & Florin Bican

(coord.). – București : Pandora Publishing, 2016

ISBN 978‑606‑8780‑38‑2

I. Lie, Stela (coord.) II. Bican, Florin (coord.)

821.135.1-32

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 4

17/05/16 11:56


Cuprins 8 Florin Bican Cavouri cu vedere la stradă 10 Stela Lie

Bookătăria 1, 2…

BOOKĂTĂRIA DE TEXTE ȘI IMAGINI 2 15

Prinţesa și perla / Daniela Ulieriu & Florian Mihalache

21 Zigo și zburătorii căţelului albastru / Denisa Mirena Pișcu & Oana Ispir 27

Povestea lui Șișilici / Nadine Vlădescu & Adriana Gheorghe

33

Melcopeu și Momoţica / Veronica D. Niculescu & Adriana Horga

39

Ana’s dream / Florica Bud & Doina Butușină Roșu

45

Gleznele Prinţesei Suplessa / Marius Chivu & Amalia Dulhan

51

Terminat / Elena Vlădăreanu & Alexandra Rădulescu

57

Iosif Pufăitul și găinile / Jan Cornelius & Ciprian Udrescu

63

Trăistuţa fermecată / Andreea Răsuceanu & Bianca Haţeganu

69

Piran, mare bucătar / Ana Maria Sandu & Alina Munteanu

75

O dimineaţă de sugar / Călin Torsan & Mihaela Paraschivu

81

Marcela și heringul / Filip Florian & Stela Lie

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 5

17/05/16 11:56


87

Batik scamatorul / Florin Bican & Stela Lie

93

Mami Mu / Mihaela Ghiţă, Răzvan Purdel & Irina Dobrescu

99

Petrecerea / Ioana Nicolaie & Raluca Ilie

105

Fetiţa cu litere / Simona Popescu & Veronica Neacșu

113

Prinţesa de esenţă / Adina Popescu & Veronica Neacșu

119

Revoluţia păpușilor / Bianca Burţa‑Cernat & Alina Marinescu

125

La patru mâini / Călin Mihăilescu & Livia Coloji

131

Globul de Veneţia și Fulgul Swarovski / Stela Giurgeanu & Ioana Ursa

137

Concert pentru nai / Mohammed Salmawy & Eugenia Ilieș

143

Povestea omului leneș care avea un arici trist / Dan Lungu & Margareta Udrescu

149

Ce nu știe Eugen / Matei Florian & Margareta Udrescu

155

Poveste de adormit copiii / Bianca Timșa Stoicescu & Iulia Ignat

161

Pe‑o creangă / Cosmin Manolache & Zelmira Szabo

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 6

17/05/16 11:56


167 Plinuţ Jovan / Anja Arsic & Emanuela Balint 173

Attacus Atlas în grota păianjenului / Paul Cernat & Cristina Crișu

177

Smotoc în căutare de sine / Laura Grünberg & Patricia Suliman

183

Păuniţa frumoasă / Petra Torsan & Oana Ispir

187

Litera A și litera B / Nichita Danilov & Andrei Gamarţ

195 Molo, acest mormoloc visător / Victoria Pătrașcu & Bianca Haţeganu 203 Aventurile lui Chiţibuș, șoricelul‑fotograf, și ale șosetuţei impermeabile / Bianca Găinuș & Raluca Anghel 209 Grădina de ceai / Irene Catan & Silvia Olteanu 215 Ce sunt stelele / Alina Darian & Ágnes Keszeg 221 Poveste de tinereţe / Cristiana Radu 227

Ochiul căprui al dragostei noastre / Mircea Cărtărescu & Alexandra Rădulescu

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 7

17/05/16 11:56


Florin Bican

Cavouri cu vedere la stradă „Urmez și azi copilul ce umblă prin mine și azi.“ Ali Ahmad Saïd Esber (Adonis), Celebrarea copilăriei

de secol înainte ca monumentala necropolă omagială să fi fost măcar concepută. Fetiţa mă privea fascinată… În acel moment, când începusem deja să schiţez planuri de nuntă, a apărut bunica fetiţei și mi‑a evaluat din priviri construcţia. Cu un zâmbet zaharisit, pe care de atunci am învăţat să‑l asociez cu ipocrizia, bunica m‑a întrebat ce construiesc, cu acea uimire fals‑ad‑ mirativă rezervată celor săraci cu duhul. „Un cimitir“, i‑am răspuns eu mândru, așteptân‑ du‑mă să‑mi văd originalitatea răsplătită cu o și mai mare concentraţie de zahăr în zâm‑ betul bunicii. Cu atât mai uimit am fost când ma’marea și‑a smuls nepoţica din rădăcini și a luat‑o de‑acolo, mustrându‑mă cu buzele înveninate de vitamina C: „Copiii fac castele, nu cimitire“. De atunci mă tot întreb de ce oamenii mari sunt cei care hotărăsc cu ce jucării – și în ce companie – trebuie să se joace copiii, ce construcţii trebuie să facă din nisip sau din cuburi, ce povești trebuie să citească… Și dacă acest proces nu‑i contaminează cumva pe copii cu o doză letală de maturitate… Și dacă refuzul de a‑i contamina nu ne‑ar face iresponsabili… Mă consolează doar gândul că, neștiut de mine, într‑o altă vreme și pe un alt continent, un alt copil se juca de‑a cimiti‑ rul fără a fi sancţionat de adulţi, ba chiar cu senina complicitate a unui adult‑model, așa cum aveam să aflu din poemul lui Richard Brautigan, My Insect Funeral:

Balconul copilăriei mele se deschidea spre două cimitire. Frontal survola panorama selectă a Cimitirului Bellu, lateral plana peste marmurele exotice care se ambiţionau să ţină piept vegetaţiei dezlănţuite din Cimitirul Sefard. În primul intram totdeauna oficial, pe poartă, însoţit și purtat ceremonios de mână pe un traseu fix, de la mormintele scriitorilor până la monumentul doamnei cu umbrela. În cel de‑al doilea intram clandestin, pe cont propriu, sărind zidul prin spatele blocului, și jucam până la epuizare leapșa pe cocoţate cu băieţii din bloc, urmăriţi cu sete de pazni‑ cul Bulgaru’ și de moloșii săi, pe care‑i asmu‑ ţea perfid pe noi, sporind astfel coeficientul de velocitate și suspans al jocului. Cimitirul Sefard se prelungea subteran dincolo de zid, până pe terenul viran din spatele blocului: săpăturile noastre scoteau adesea la iveală bucăţi de marmură, din care construiam cimi‑ tire în miniatură pe care le populam cu perso‑ naje fabuloase. Cimitirul mi se părea, pe vre‑ mea aceea, un loc de joacă absolut verosimil, iar cavourile – construcţii civile cât se poate de convingătoare. De aceea când, la mare fiind, am vrut să impresionez o fetiţă de vârsta mea cu ce știam să fac din nisip, i‑am proiec‑ tat un cimitir de toată frumuseţea. Modelam cu lopăţica, din nisipul mozolit ad‑hoc cu apă din găletușă, stelă după stelă și le aliniam fru‑ mos în faţa tălpilor desculţe ale admiratoarei mele. În scurtă vreme obţinusem o machetă care prefigura halucinant Memorialul lui Peter Eisenman de la Berlin, cu o jumătate

8

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 8

17/05/16 11:56


When I was a child I had a graveyard where I buried insects and dead birds under a rose tree. I would bury the insects in tin foil and match boxes. I would bury the birds in pieces of red cloth. It was all very sad and I would cry as I scooped the dirt into their small graves with a spoon. Baudelaire would come and join in my insect funerals, saying little prayers the size of dead birds.

Când eram mic aveam un cimitir unde‑ngropam insectele și păsările moarte sub o tufă de trandafiri. Insectele le îngropam în staniol și cutii de chibrituri, iar păsările le‑ngropam în petice roșii de cârpă. Era un moment foarte trist și plângeam în timp ce turnam pământ în gropile lor mici cu o lingură. Baudelaire venea și el să ia parte la‑nmormântarea insectelor mele, spunând rugăciuni mici cât o pasăre moartă.

9

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 9

17/05/16 11:56


STElA lIE

Bookătăria 1, 2… Postolache, mulţumim!). Nu s‑a prea văzut pe piaţă pentru că am împărţit (aproape) toate exemplarele autorilor. Ne‑am tras sufletul și am început să ne gândim la Bookătăria 2. Acum vor fi mai mulţi scriitori și mai mulţi colegi din Clubul Ilustratorilor implicaţi în proiect, tot Faber Studio la design. Doar că, de data aceasta, Pandora M și Faber Studio vor da drumul mai multor oameni în bucătăria noastră cre‑ atoare și tot ea, editura, va întinde o vrajă asupra librăriilor astfel încât să puteţi lua, cu toţii, loc la masa noastră, printre poveștile sărate și dulci, pentru mici și mari…

Cum am făcut prima carte: într‑o bună zi stăteam la masa unor prieteni și povesteam cu scriitorul / traducătorul Florin Bican. Obosisem să mă tot plâng că editorii autoh‑ toni nu vor să scoată și cărţi românești, scrise și ilustrate tot de cetăţeni români. Tot bombănind, mi‑am dat seama că nu e nicio afacere să aștepţi toată viaţa să vină Făt‑Frumos‑Editor să facă o carte de aur, nemaivăzută și nemaicitită. Cât să tot aștepţi?! Mai bine o facem noi! Împreună, tu și cu mine, prietenii tăi și prietenii mei. Dinu (Dumbrăvician) îi va da o formă (un design, un layout, un Gestaltung, ceva) și uite așa… am tipărit Bookătăria 1 (Domnule

10

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 10

17/05/16 11:56


Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 11

17/05/16 11:56


12

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 12

17/05/16 11:56


bookătăria de texte și imagini 2 Povestiri scrise, desenate, condimentate, sărate și dulci pentru toate vârstele…

13

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 13

17/05/16 11:56


14

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 14

17/05/16 11:56


Prinţesa și perla daniela ulieriu Ilustraţii:

florian mihalache

15

15

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 15

17/05/16 11:56


Această poveste vine de demult, din vre‑ murile în care oamenii și spiritele trăiau laolaltă, pădurile erau pline de pantere și savanele gemeau de tropăitul elefanţilor. Oamenii descoperiseră că perlele erau lacri‑ mile Creatorului, călăuză și protecţie pe calea binelui. Cei aleși s‑au adunat într‑o tabără pentru a lupta împotriva răului. Dar răul era puternic.

— Grea povară pe umerii tăi tineri! Ceea ce cauţi e ascuns în peștera din muntele pe care îl vezi în depărtare. Ia acest crab cu tine și, când vei rătăci calea, să‑l pui pe pământ. Drumul tău va continua în direcţia în care își va îndrepta cleștii. Fetiţa îi mulţumi și plecă. Atunci când ajunse la poalele versantului, muntele se des‑ chise ca prin minune, prinţesa intră, peretele de piatră se închise și Ly se trezi blocată în interior. Urlete prelungi străpungeau inte‑ riorul de gheaţă al peșterii. Fetiţa era îngro‑ zită. Peștera era cufundată în noaptea cea mai adâncă. În spatele ei simţi o răsuflare flămândă. Lipi cele două perle una de alta, și dintr‑odată, o lumină intensă străfulgeră peș‑ tera. Micuţa văzu lângă ea o creatură înfri‑ coșătoare, gata să o atace. Lumina izbi mon‑ strul în ochi și acesta începu să se zvârcolească de durere. — Cine ești tu? întrebă fetiţa. — Sunt stăpânul pământurilor de aici. Vrăjitoarea N’ka m‑a vrăjit și m‑a închis în această peșteră. Ea îmi aduce prada pe care eu o sfâșii. De mult nu am mai văzut lumina zilei. — Eu pot să te ajut să ieși de aici. — Tu?! se miră creatura și începu să râdă. Nimeni nu iese viu de aici, dar, dacă reu‑ șești, voi fi slujitorul tău până când timpul se va sfârși. Fetiţa scoase crabul din buzunar și îl așeză pe jos. Crustaceul începu să urce pe peretele stâncii și apoi se opri. Un punct fosforescent apăru pe zidul de piatră. Ly uni din nou cele două perle și raza de lumină se contopi cu punctul fosforescent. Instantaneu, o parte din peretele stâncii se prăvăli, iar soarele pătrunse în grotă. În lumina de afară, apăru pe zid un desen uriaș, care se întipări în mintea copilu‑ lui. În desen era chiar ea, în faţa unui palat necunoscut. Stăpânul kirdi, redevenit om, îi spuse:

Prinţesa intră în marea sală a tronului și se înclină în faţa tatălui ei. — Spiritele au decis că trebuie să pleci în căutarea Perlei „Regina Africii“ care ne‑a fost furată de vrăjitoarea N’ka… Trebuie să ajungi în îndepărtatele ţinuturi kirdi. Regele scoase dintr‑o casetă două perle: — Ai aici o perlă „Kiffa“ și o perlă „Bodom“, care au aparţinut bunicului tău. Ele îţi vor servi la nevoie. Pe drum te vei întâlni cu ghicitorul în crabi. Îi vei transmite urările mele de sănătate și îi vei oferi acest colier în dar. Pregătește‑te de plecare. O să te condu‑ cem până la râu. Regele scoase masca elefant afară și rosti o incantaţie. Un fulger brăzdă cerul în două, dar nu căzu nicio picătură de apă. În locul măștii apăru un elefant uriaș, care mugi precum un tunet dezlănţuit. — De când voiam să‑mi dezmorţesc picioarele. Să pornim! Călare pe elefant, fetiţa și tatăl ei porniră spre marele fluviu. Regele fluieră de câteva ori și doi ochi mari se iviră din apă. Hipopotamul care păzea fluviul își scoase spinarea din râu, iar fetiţa încălecă pe el. După o zi întreagă de înotat, hipopotamul o lăsă la intrarea în ţinu‑ tul munţilor. Ly ajunse la ghicitorul în crabi, se înclină în faţa lui și, oferindu‑i colierul, îi spuse: — Tatăl meu, regele Yonkeu, te salută și îţi urează viaţă lungă și liniștită. Înţeleptul luă darul și îi mulţumi:

16

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 16

17/05/16 11:56


familia mea pentru a mă sfătui cu privire la această călătorie. Stăpânul Kirdi o însoţi pe fetiţă până la râu, unde o aștepta hipopotamul uriaș.

— Prinţesa mea, cred că drumul tău duce spre castelul marelui sultan Njoia din ţinutul bamoun. Când trebuie să plecăm? — Tu rămâi aici pentru a îndrepta răul făcut de vrăjitoare, iar eu mă voi întoarce la

17

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 17

17/05/16 11:56


18

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 18

17/05/16 11:56


19

Bookataria_EdTrei_2016_02_R2_235_F2.indd 19

17/05/16 11:56

Bookataria-fragment  
Bookataria-fragment  

Bookataria-fragment

Advertisement