Page 1

Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

Animalutele morocanoase_int.indd 1

11/10/2016 10:24


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Animăluţele morocănoase / text și il.: Kristine A. Lombardi; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016   ISBN 978-606-8780-84-9 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 087.5

Titlul original: The Grumpy Pets Autor: Kristine A. Lombardi Text and Illustration Copyright © 2016 Kristine A. Lombardi First published in the English language in 2016 by Harry N. Abrams, Incorporated, New York ORIGINAL ENGLISH TITLE: GRUMPY PETS (All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.) Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei

Animalutele morocanoase_int.indd 2

10/10/2016 17:39


Animalutele morocanoase_int.indd 3

10/10/2016 17:40


Într-o sâmbătă, mama i-a dus pe Billy și Sara la adăpostul Animăluţele Perfecte.

Animalutele morocanoase_int.indd 4

10/10/2016 17:40


Animalutele morocanoase_int.indd 5

10/10/2016 17:40


Mama era îngrijorată din cauza lui Billy, care părea mereu nefericit.

Animalutele morocanoase_int.indd 6

10/10/2016 17:40


Ea spera că o astfel de vizită specială îi va da lui Billy un prilej să zâmbească.

Animalutele morocanoase_int.indd 7

10/10/2016 17:40

Animalutele morocanoase - fragment  
Animalutele morocanoase - fragment  
Advertisement