Adio bursuc-fragment

Page 1

Această carte aparține lui ..............................

2.BADGER_insides_RO.indd 1

08.10.2015 19:29


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi

Titlul original: Badger’s Parting Gifts Autor: Susan Varley Copyright © Susan Varley, 1984

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție

Corectură: Eugenia Ursu

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Varley, Susan Adio, Bursuc! / Susan Varley; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-84-6

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111-93-32=135.1

2.BADGER_insides_RO.indd 4

12.10.2015 13:50


Adio, Bursuc!

Susan Varley Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

2.BADGER_insides_RO.indd 5

12.10.2015 13:50


Bursuc era vrednic de încredere, serios și întotdeauna gata să‑i ajute pe cei care aveau nevoie de el. Era și foarte bătrân și știa aproape orice. Bursuc era atât de bătrân, încât simțea că nu peste mult timp va muri.

2.BADGER_insides_RO.indd 7

08.10.2015 19:29


Dar Bursuc nu se temea de moarte. Moartea însemna doar că își va părăsi corpul și, cum corpul nu‑l mai ajuta la fel ca în tinerețe, Bursuc nu‑și făcea griji din pricina asta. Un singur lucru îl neliniștea: că prietenii lui vor fi triști după ce el nu va mai fi. Vrând să‑i pregătească, Bursuc le spusese că, nu peste mult timp, el va coborî în Marele Tunel și spera ca ei să nu fie prea triști când se va întâmpla acest lucru.

Într‑o zi, în timp ce se uita cum se întreceau Cârtiță și Broască alergând la vale de pe o colină, Bursuc s‑a simțit extrem de bătrân și de obosit. Își dorea mai mult decât orice să poată alerga alături de ei, dar știa că picioarele nu‑l mai ajută. S‑a uitat mult timp cum se întreceau Cârtiță și Broască, încântat să vadă cum se distrau prietenii lui.

2.BADGER_insides_RO.indd 8

08.10.2015 19:29


2.BADGER_insides_RO.indd 9

08.10.2015 19:29


2.BADGER_insides_RO.indd 10

08.10.2015 19:29


Deja se făcuse târziu când a ajuns acasă. I‑a spus Lunii noapte bună și a tras draperiile peste întunericul de‑afară. Apoi s‑a dus încet spre focul cald ce îl aștepta în vizuina din pământ. A mâncat, după care s‑a așezat în balansoarul de lângă foc. S‑a legănat încet, înainte și înapoi, și în curând a adormit și a avut un vis ciudat, dar minunat, cum nu mai avusese vreodată.

2.BADGER_insides_RO.indd 11

08.10.2015 19:29