Singurul lucru care conteaza preview

Page 1


Viaţa are o cauză şi un scop. Toţi oamenii tânjesc să le afle. O bună parte n‑au înţeles încă pe deplin. Ni s‑a spus că Instinctul Primar al umanităţii este supravieţuirea. Acesta nu este deloc Instinctul nostru Primar.EDITORI:

Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Magdalena Mărculescu DIRECTOR:

Crina Drăghici DESIGN:

Alexe Popescu REDACTOR:

Ana Daniela Micu DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban DTP:

Răzvan Nasea CORECTORI:

Sînziana Doman Lorina Chițan

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Walsch, Neale Donald Singurul lucru care contează / Neale Donald Walsch ; trad.: Bogdan Vasilescu. Bucureşti : Lifestyle Publishing, 2013 ISBN 978-606-8309-28-6 I. Vasilescu, Bogdan (trad.) 2

Titlul original: Book 2. Conversations with Humanity series. The Only Thing That Matters Autor: Neale Donald Walsch Copyright © 2012 by Neale Donald Walsch Copyright © Lifestyle Publishing, 2013 pentru prezenta ediție Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei C.P. 27‑0490, Bucureşti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e‑mail: comenzi@edituratrei.ro www.lifestylepublishing.ro ISBN 978-606-8309-28-6


Această carte îi este dedicată lui Em Claire, poeta americană a cărei voce a pus capăt singurătăţii şi care, pentru mii de oameni, a ridicat la un nou nivel simţirea, înţelegerea, seninătatea, onestitatea şi frumuseţea. Îi sunt recunoscător pentru darurile ce ni le‑a oferit, nouă, tuturor, şi mie, în special, într‑un mod năucitor şi în stare să ne schimbe viaţa, precum îi sunt recunoscător şi celui mai drag prieten al meu, soţia mea, un adevărat Celălalt al meu.Cuprins

Partea întâi. Patru scurte conversaţii încep o cercetare mai largă pe care tânjeşti s‑o întreprinzi de ceva vreme ������������������������������������������ 11 1. Sufletul tău ştie cu exactitate ceea ce face �������������������� 13 2. Îţi vine să crezi asta? ����������������������������������������������������������� 16 3. Este important să ştii că ştii ceea ce ştii ������������������������� 20 4. Eşti pe cale să devii un autor ��������������������������������������������� 23 Partea a doua. Explicarea celor mai mari mistere ale vieţii şi a motivului pentru care există un singur lucru care contează ������������������������������������������� 29 5. Înapoi la noţiunile de bază ������������������������������������������������� 31 6. Să ne amintim din nou ��������������������������������������������������������� 37 7. Înlăturând fostul „o, nu!“ ���������������������������������������������������� 41 8. Noutăţi surprinzătoare despre Corpul şi Mintea Ta ���������������������������������������������������������������������������� 45 9. Despre fulgi de zăpadă şi copaci �������������������������������������� 52 10. Sunt chiar mai multe de amintit ��������������������������������������� 58 11. Cea mai importantă întrebare a vieţii tale ��������������������� 63 12. O explicaţie completă a „Împlinirii“ �������������������������������� 66 13. Evoluţia nu se încheie niciodată ��������������������������������������� 73


14. Procesul, Calea şi Ţelul ������������������������������������������������������� 78 15. Cum se leagă toate ���������������������������������������������������������������� 86 16. Eliminarea complexităţii vieţii ������������������������������������������ 92 17. Punându‑le pe toate cap la cap (la un loc) ������������������ 101 18. Harta �������������������������������������������������������������������������������������� 109 Partea a treia. O descriere a ceea ce înseamnă să mergi pe Calea Sufletului şi oferirea unor instrumente extraordinare care să te ajute să îţi dedici întreaga viaţă Singurului Lucru Care Contează ��������������������������������������������������������������������� 111 19. Chiar ar trebui să‑şi petreacă cineva întreaga viaţă îngrijindu‑se numai de ceea ce doreşte? ����������������������������������������������������������� 113 20. Ce nu este Calea Sufletului ���������������������������������������������� 118 21. O privire asupra a Ceea Ce Îşi Doreşte Cineva şi asupra a Ceea Ce Face Cineva pe Cale ��������������������� 121 22. Cine eşti tu şi cine sunt eu? �������������������������������������������� 124 23. O provocare, ca de la autor la autor ����������������������������� 128 24. Asumarea îndrăznelii ������������������������������������������������������� 132 25. O demonstrare a libertăţii voinţei ��������������������������������� 138 26. Este vremea ca zbuciumul să se încheie ��������������������� 141 27. O imensă putere tocmai ţi‑a fost pusă în mâini ������� 148 28. Sporirea provocării — în mod voluntar ����������������������� 154 29. Pot fi emoţiile selectate? �������������������������������������������������� 157 30. Cunoaşterea instrumentului şi folosirea lui sunt două lucruri diferite ������������������������������������������������ 163


31. Cea mai importantă alegere pe care o vei face vreodată ��������������������������������������������� 168 32. Un alt dar, un alt instrument ������������������������������������������ 172 33. Cât de sus este ştacheta? ������������������������������������������������� 179 34. Un ultim instrument ��������������������������������������������������������� 186 35. Vacuitatea mentală ������������������������������������������������������������ 191 36. Întărind legătura dintre Minte şi Suflet ����������������������� 195 37. Primul dar ���������������������������������������������������������������������������� 201 38. Câteva lucruri în plus despre Instinctul Primar �������� 207 39. O ultimă întrebare, un ultim răspuns ��������������������������� 210 40. Lasă‑ţi Sufletul să îţi vorbească ������������������������������������ 217 Postfaţă ���������������������������������������������������������������������������������������� 229 Addendum ���������������������������������������������������������������������������������� 235 Puncte de contact ���������������������������������������������������������������������� 254Partea întâi Patru scurte conversaţii încep o cercetare mai largă pe care tânjeşti s‑o întreprinzi de ceva vremeCapitolul 1 Sufletul tău ştie cu exactitate ceea ce face

Dragul meu tovarăş de drum: este un lucru minunat că ai ajuns aici. Există un lucru pe care îţi doreşti să‑l cunoşti şi un lucru pe care îţi doreşti să‑l faci, iar Viaţa înţelege acest lucru. De aceea citeşti aceste rânduri. Iată ceea ce îţi doreşti să cunoşti… 98% din oamenii lumii îşi petrec 98% din timpul lor cu lucruri care nu contează. Ai făcut parte din aceşti 98%. Acum nu mai faci. De astăzi înainte alegi să‑ţi petreci timpul cu Singurul Lucru Care Contează. Întrebarea e care este acesta? Iată ce îţi doreşti să faci… Să găseşti răspunsul tău la această întrebare. Aceasta cere o adâncă explorare a Sinelui. Te afli în locul potrivit pentru o întreprindere atât de importantă şi de remarcabilă. Ai încredere în asta. Dacă nu ai fi în locul potrivit pentru a găsi răspunsul, atunci nu ai fi aici. Să nu crezi că ai ajuns la această carte din întâmplare. Să nu crezi asta. 13


Gândeşte‑te la asta: Sufletul meu ştie cu precizie ceea ce face. Şi gândeşte‑te şi la asta: Sufletul meu deja ştie ceea ce contează cu adevărat. Ca atare, nu se pune problema „găsirii“ acelui răspuns, ci a amintirii. Nu este un proces de descoperire, ci unul de recuperare. Aceste informaţii nu trebuie să fie cercetate, ci doar recuperate.

* * *

Să începem acum. Ceva foarte neobişnuit se petrece pe această planetă chiar acum. Fără nicio îndoială, ai băgat de seamă acest lucru. S‑ar putea să producă în viaţa ta mai multe provocări şi dezarticulări decât este normal, şi poate chiar şi unele răsturnări importante de situaţie. Şi probabil că l‑ai observat şi în vieţile celorlalţi. O vreme, s‑ar putea să te fi gândit că nu este decât mintea ta care îţi joacă feste; că, în realitate, lucrurile nu se petrec diferit, şi că nu eşti decât un pic obosit, un pic copleşit, un pic prea sensibil. Dar acum, când fiecare zi se iveşte cu obstacole tot mai mari şi cu provocări tot mai numeroase, cu tot mai multe şi mai multe probleme personale ce se cer înfruntate şi vindecate, se dovedeşte şi că toate acestea nu sunt o iluzie, o exagerare. Aşa că te‑ai putea întreba: „De ce se întâmplă toate acestea? Unde greşesc?“ Şi iată răspunsul… Nu faci nimic greşit. Şi… există un lucru extrem de straniu ce se petrece chiar acum în viaţa ta şi peste tot pe această planetă.

* * *

Că o numeşti transformare energetică, ciclu cosmic, restaurarea umanităţii sau oricum ai dori, poţi fi sigur că ceea ce se petrece pe pământ chiar în acest moment este foarte real. Are impact asupra vieţilor din punct de vedere emoţional, 14

Singurul lucru care contează


fizic şi spiritual. Asupra unora mai mult decât a altora, însă nimeni nu este imun. În desfăşurarea sa, această experienţă este globală. Vorbeşte cu oamenii. Întreabă‑i numai. Vorbeşte cu oamenii de oriunde, de pretutindeni. Ei îţi vor spune: da, viaţa a fost agitată în ultima vreme. Mai mult decât de obicei. Mai mult decât este normal. Pentru unii, mai mult decât oricând. Acum, există un pericol în toate acestea, dar acest pericol nu stă în ceea ce se întâmplă, ci în modul în care ai putea să interpretezi ceea ce se întâmplă. Pericolul este acela că vei vedea ceea ce se întâmplă ca fiind „rău“, că vei reacţiona din frustrare sau teamă, sau chiar din mânie (care este Teama Anunţată), făcând exact contrariul a ceea ce ţi‑ar fi de ajutor. Cel mai mare pericol este acela că din cauza lipsei de precizie a percepţiei tale vei rata o oportunitate unică‑în‑viaţă (literalmente unică‑în‑viaţă). Vestea bună este însă că Sufletul tău se zbate din greu ca să se asigure că nu vei face acest lucru. Se zbate pentru acest lucru chiar acum, în această clipă. Pentru ultima oară: chiar crezi că este o pură întâmplare faptul că citeşti aceste rânduri…?

15


Capitolul 2 Îţi vine să crezi asta?

Viaţa te iubeşte. S‑ar putea ca acum să nu ţi se pară chiar aşa şi s‑ar putea să izbucneşti în hohote de râs când auzi asta, însă Viaţa te iubeşte şi te susţine, şi acesta este motivul pentru care astăzi primeşti o Invitaţie Specială de la Viaţă. S‑ar putea să fii în stare să simţi această capacitate — în bună măsură la fel cum, uneori, în orele adormite ale dimineţii, simţi că e vremea să te trezeşti. Ai avut vreodată acest sentiment? Nimic deosebit nu se întâmplă. Nu există nicio alarmă care să sune. Nimeni nu a intrat în camera ta să te trezească. Este numai un lucru pe care‑l conştientizezi în interiorul tău: Este timpul trezirii. S‑ar putea întâmpla să simţi în perioada aceasta o emoţie surdă agitându‑se înăuntrul tău, stârnind o dorinţă arzătoare de‑a răspunde la o blajină, dar insistentă voce ce continuă să şoptească… …N‑AR TREBUI SĂ FIE AŞA.

* * *

Această voce interioară are dreptate. Viaţa ta nu trebuie­ să fie o serie de impasuri, de îngrijorări şi de provocări, implicând banii, relaţia, sănătatea sau familia — sau pe toate acestea. Sau, cinstit vorbind, în unele zile ea să nu se refere la ceva anume… fiind doar o senzaţie sâcâitoare de dezordine. Şi nici lumea în ansamblul său nu trebuie să fie un loc al unui dezastru constant ce‑şi devorează conducerea şi 16

Singurul lucru care contează


politica, comerţul şi economia, mediul şi ecologia, culturile şi religiile. Ascultă vocea aceea… …N‑AR TREBUI SĂ FIE AŞA. Aceasta nu este doar o iluzie. Conştiinţa ta este cea care vorbeşte.

* * *

Ceea ce se întâmplă în viaţa ta acum este că această Conştiinţă a ta creşte — iar acum îi auzi vocea. Vorbind în termeni concreţi, o „creştere“ în Conştiinţa ta nu este posibilă. Conştiinţa ta este ceea ce este — nu „creşte“ tot mai mare. Iar asta, deoarece Conştiinţa ta sălăşluieşte în Sufletul tău, iar Sufletul tău nu se face mare, sau, alfel spus, „mai mult“ decât a fost dintotdeauna şi decât este în acest moment. Mintea ta este aceea care se lărgeşte. Pentru o înţelegere mai uşoară, s‑ar putea spune că, într‑un fel, Conştiinţa sălăşluieşte în Suflet, iar Atenţia, în Minte. Şi, ca atare, pentru a exprima altfel ceea ce se petrece în viaţa ta, s‑ar zice că acum îi acorzi o Atenţie mai mare Conştiinţei tale. Una este să fii „conştient“ şi cu totul altceva să‑i acorzi atenţie faptului de care este conştient Sufletul tău (în loc să îl ignori, după cum fac, cel mai adesea, majoritatea oamenilor). Compusul celor două este ceea ce s‑ar putea numi Conştientizare. Când Mintea ta îi acordă atenţie Sufletului tău, şi astfel Mintea şi Sufletul tău se fac purtătoarele aceloraşi date, au aceeaşi idee şi nutresc aceeaşi perspectivă, s‑ar putea spune că eşti pe deplin conştient. Aşadar, drept vorbind, Conştientizarea ta este aceea care se lărgeşte pe măsură ce Conştiinţa Sufletului tău ajunge la Atenţia Minţii.

* * * 17


Iată acum unde se află pericolul unei interpretări greşite: conştientizarea tot mai mare aduce cu ea o sensibilitate spo‑ rită faţă de toate aspectele vieţii. Şi, fără nicio îndoială, acest lucru se răsfrânge într‑o expansiune a efectului pe care îl are întreaga Viaţă asupra ta — iar acest lucru ar putea fi perceput ca şi cum totul ţi‑ar sta în cale, ar sta între tine şi pace, fiindcă aceleaşi tipuri de experienţe de viaţă pe care, cu puţin timp mai înainte, le‑ai întâmpinat cu uşurinţă acum par să te pună într‑o stare de „împovărare“. Probabil te‑ai întrebat ce se petrece şi de ce nu mai poţi să te „descurci“ la fel de uşor. Ei bine, totul este foarte simplu: nu devii mai puţin capabil, ci mai capabil decât oricând. Însă creşti în această capa‑ citate pe măsură ce Viaţa îţi cere să acorzi mai multă atenţie mai multor lucruri, în mai multe feluri, mai mult timp. Adaugă la aceasta faptul că există mai multe date in toto de care poţi deveni conştient (noile tehnologii ale lumii au pus mai multe informaţii la îndemâna unui copil de 15 ani decât cele la care avea acces, cu câţiva ani în urmă, preşedintele Statelor Unite) şi vei putea vedea provocarea. Şi nu este doar atât. Mai multe lucruri decât oricând par să se destrame dintr‑odată, peste tot — de la sisteme financiare până la sisteme politice, sisteme sociale şi chiar sisteme climatice. Aşadar, aici te afli în mijlocul Furtunii Perfecte: la con­ fluenţa energiilor ce cresc, a observaţiilor tot mai cuprinzătoare şi a evenimentelor negative ce se înmulţesc atât de repede şi care dau naştere unor vremuri atât de interesante. Cel puţin spus… unor. Foarte. Interesante. Vremuri. Cu toate acestea, ca maestru spiritual, Marry O ’Malley spunea într‑un mod succint şi minunat: „Ceea ce stă în cale este calea“.

* * * 18

Singurul lucru care contează


Motivul pentru care atât de multor oameni evenimentele vieţii par să le stea în cale este acela că foarte mulţi oameni nu ştiu, de fapt, unde merg. Ei nu ştiu că pe calea pe care au de gând să o apuce nu există niciun obstacol. Obstacolele pe care le întâlnesc oamenii n‑au fost trântite în drum aşa, deodată şi cu brutalitate, de către Viaţă, chiar în mijlocul căii pe care merg ei. Mai degrabă, calea pe care merg este una ce deja conţine obstacole. De ce? De ce‑ar merge oamenii pe calea cu atâtea ocolişuri, cu atâtea capcane şi hopuri şi piedici, şi, într‑un final, cu atâtea fundături? Este fiindcă au primit prea puţine indicaţii sau o hartă foarte prost desenată. Calea pe care li s‑a spus oamenilor să meargă nu este cea pe care au ajuns să meargă. Şi din această cauză 98% din oamenii lumii îşi risipesc 98% din timpul lor cu lucruri care efectiv nu contează. Când vei schimba această situaţie, îţi vei schimba propria viaţă.

19


Capitolul 3 Este important să ştii că ştii ceea ce ştii

Deja ştii acest lucru. În străfundul fiinţei tale deja ştii ceea ce s‑a spus mai înainte. Ţelul tău când ai ajuns la aceste pagini nu este de a găsi ceva ce nu ştii, ci de a‑ţi aminti despre ceea ce ştii — astfel încât să poţi şti că ştii. „Să ştii că ştii“ este un pas important către trăirea unei vieţi concentrat pe Singurul Lucru Care Contează. Este posibil să fi uitat că ştii faptul că ştii, însă Reamintirea de aici este menită să corecteze toate acestea. Prima Reamintire este aceea că ştii faptul că ştii. Acum îţi aminteşti faptul că ştii că ştii — fiindcă acum ţi‑ai „amintit că îţi aminteşti“. Şi vor mai fi multe alte Reamintiri, la fel de importante, în cercetările care urmează. Aceste Reamintiri — ceea ce ai putea numi „Cunoştinţe ale Sufletului“ — sunt exact ceea ce i‑a adus Sufletul Minţii tale, aici, să cunoască. Aşa că s‑ar putea să îţi doreşti să le ţii evidenţa.

* * *

Este imposibil să exagerăm impactul faptului de a „şti că ştii“. A‑ţi aminti că ştii faptul că ştii te eliberează imediat de orice sentiment de neajutorare, de disperare şi nefericire. Iar atunci când ştii faptul că ştii, vei tânji să ştii ceea ce ştii cu exactitate. Mintea ta va dori să cunoască lucrul de care Sufletul este conştient. Sufletul tău este acela în care sălăşluieşte cea mai adâncă conştiinţă, întrucât conştiinţa izvorăşte din Cunoaştere, iar 20

Singurul lucru care contează


Sufletul tău este locul în care se găseşte adevărata cunoaştere. Mintea ta depozitează Experienţa — care este luată într‑un mod greşit drept Cunoaştere. şi astfel ai putea întreba: „şi cum pot accesa toată această Cunoaştere pe care se presupune că o deţin?“ O întrebare justă. O întrebare foarte bună. Iar răspunsul? Cea mai simplă modalitate de a recupera informaţia pe care deja o deţii despre viaţă (dar pe care probabil că ai uitat că o deţii — sau ai uitat cum să o accesezi) este să o chemi. Sau, altfel spus: adu-o în faţă. Adu-o în prim-planul gândurilor tale. Poţi face acest lucru în două feluri. O cale ar fi să o aduni dintr-un loc ce pare să se afle în afara ta. Asta este ceea ce pare că faci chiar acum. O altă modalitate ar fi să aduni informaţie dintr-un loc ce este înăuntrul tău. Iar asta este ceea ce, în realitate, faci în această clipă. Aparent procedezi în primul fel, în realitate însă procedezi în cel de-al doilea.

*

*

*

Eşti invitat să te întâlneşti pe tine Însuţi aici — şi asta este exact ceea ce ai venit să faci aici. (Pe Pământ, nu doar în această carte. Însă se va întâmpla în această carte, şi va fi demonstrat în cel mai neobişnuit mod.) Unul dintre lucrurile pe care deja le ştii, dar pe care uneori le uiţi este acela că nimic nu se întâmplă dintr‑un pur acci‑ dent şi că nu există ceva precum coincidenţa. Tocmai fiindcă ştii că acest lucru este adevărat, apariţia acestei cărţi în viaţa ta exact în acest moment nu poate fi socotită un şoc. Bineînţeles, nici nu s-a dorit a fi un şoc. S-a dorit a fi o confirmare. Iar confirmarea este foarte nimerită, chiar în 21