Educație muzicală, manual clasa a VI-a

Page 1

Educație muzicală

Manual pentru clasa a VI-a

6

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Florentina Chifu

Acest manual școlar este proprietatea Ministerului Educației.

Acest manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017.

119 – număr unic de telefon la nivel național pentru cazurile de abuz împotriva copiilor 116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii

Educație muzicală

Manual pentru clasa a VI-a

6

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Florentina Chifu

Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. ………….

Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2024–2025.

Inspectoratul școlar

Școala/Colegiul/Liceul

Anul Numele elevului

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:

Clasa Anul școlar

Aspectul manualului* la primire la predare

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.

• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.

• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Educație muzicală. Manual pentru clasa a VI-a Florentina Chifu

Referenți științifici: conf. univ. dr. Diana Dembinski-Vodă, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală, Universitatea Națională de Muzică din București prof. metodist gr. I Iustina Daniela Ilie, Liceul Teoretic „Traian Lălescu” și Școala Gimnazială Nr. 1, Brănești, jud. Ilfov

Copyright © 2024 Grup Media Litera Toate drepturile rezervate

Editura Litera

tel.: 0374 82 66 35; 021 319 63 90; 031 425 16 19 e -mail: contact@litera.ro www.litera.ro

Editor: Vidrașcu și fiii

Redactor: Carmen Bîtlan

Corector: Carmen Bîtlan

Credite foto: arhiva Litera, Shutterstock Ilustrație copertă: Shutterstock

Layout și copertă: Lorena Ionică Tehnoredactare și prepress: Vlad Panfilov

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României CHIFU, FLORENTINA

Educație muzicală : manual pentru clasa a VI-a / Florentina Chifu

București : Litera 2024

ISBN 978-630-342-028-8

............................................................................................................................................................................................................................
1 2 3 4
78
Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a3 CUPRINS STRUCTURA MANUALULUI 4 IMNUL DE STAT AL ROMÂNIEI –DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE! 6 COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE 6 UNITATEA 1. CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL 7 DEPRINDERI DE CÂNT VOCAL: RESPIRAȚIE, EMISIE VOCALĂ, INTONAȚIE .......................... 8 PĂSTRAREA UNEI PULSAȚII CONSTANTE 10 GESTURI DIRIJORALE (TACTAREA MĂSURILOR, PREGĂTIREA INTRĂRII, ÎNCHIDERI DE FRAZĂ, DIFERENȚE DINAMICE) ................................ 11 ELEMENTE DE TEHNICĂ INSTRUMENTALĂ: EMISIE, INTONAȚIE, COORDONARE RITMICĂ 12 RECAPITULARE ............................................... 14 EVALUARE 16 UNITATEA 2. ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL 17 RITMUL ÎN MUZICĂ ........................................ 18 SEMNE DE PRELUNGIRE A DURATEI 19 ANACRUZA 20 SINCOPA ...................................................... 22 CONTRATIMPUL 25 RECAPITULARE 28 EVALUARE ..................................................... 30 UNITATEA 3. INTERVALE MUZICALE 31 PRIMA ȘI SECUNDA ......................................... 32 TERȚA 33 CVARTA ȘI CVINTA .......................................... 34 SEXTA 36 SEPTIMA 37 OCTAVA ....................................................... 38 RECAPITULARE 39 EVALUARE 40 UNITATEA 4. ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASA 41 TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ȘI DE ANUL NOU 42 INVESTIGAȚIE – TRADIȚII DE ANUL NOU 45 TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE FLORII ........................ 46 DANSURI POPULARE 47 MUZICA RELIGIOASĂ 52 RECAPITULARE ............................................... 55 EVALUARE 56 UNITATEA 5. ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE ........................................... 57 MODURI DE 2–5 SUNETE 58 DIEZUL ȘI BECARUL 62 BEMOLUL ȘI BECARUL ..................................... 63 STRUCTURA GAMELOR MAJORE 64 TONALITATEA SOL MAJOR 66 TONALITATEA FA MAJOR ................................. 67 STRUCTURA GAMELOR MINORE 68 GAMA LA MINOR ARMONIC 69 GAMA LA MINOR MELODIC .............................. 70 GAMA MI MINOR 71 GAMA RE MINOR 72 RECAPITULARE ............................................... 73 EVALUARE 76 UNITATEA 6. PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE 77 REPETIȚIA ȘI SCHIMBAREA ............................... 78 VARIEREA DISCURSULUI 79 ELEMENTE DE FORME MUZICALE 81 RECAPITULARE ............................................... 83 EVALUARE 84 UNITATEA 7. GENURI ALE MUZICII CULTE 85 MINIATURA INSTRUMENTALĂ ........................... 86 SUITA PRECLASICĂ 88 SUITA MODERNĂ 90 RECAPITULARE ............................................... 92 EVALUARE 93 RECAPITULARE FINALĂ 94 EVALUARE FINALĂ 96

STRUCTURA MANUALULUI

VARIANTA TIPĂRITĂ

Manualul Educație muzicală pentru clasa a VI-a este structurat pe unități tematice, care dezvoltă conținuturile din programă. Prezentate într-o formă deosebit de atractivă, lecțiile cuprind exemple de activități care conduc la formarea de competențe spe cifice disciplinei.

Organizarea conținutului permite crearea de conexiuni cu celelalte discipline studiate.

PAGINA DE PREZENTARE A UNITĂȚII

Competențe specifice

Informații teoretice importante

Sarcini de lucru pentru elevi

Muzica în context istorico‑geografic

Recapitulare

Rubrică de informare

Conținuturile din unitate

Muzica în filme

Imagini corelate cu informațiile din text

Evaluare

Fișa de observare a comportamentului

4
14 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL  Intonează exercițiile de încălzire de mai jos urmărind obiectivele menționate. 1. O emisie rotundă a sunetelor: Acuratețea intonației: © 3. Variații de intensitate: 4. Exerciții de omogenizare și suplețe: © RECAPITULARE Cântec de joc  Execută următorul exercițiu de respirație: – Inspiră în timp ce ridici brațele într-o mișcare circulară, numărând până la 4, cu bătaie din palme sus, pe timpul 4. – Expiră în timp ce cobori brațele în 4 timpi, cu bătaie din palme jos, pe timpul 4.   ju ca,  Tra, la, la, la,        Din folclorul copiilor Allegretto Tobă Tobă  Intonează cântecul alăturat respectând regulile de cântare vocală: respirație, emisie, intonaţie, dicție.  Execută cântecul la un instrument cu clape, respectând digitaţia scrisă cu albastru pentru mâna dreaptă și cu roșu pentru mâna stângă.  Acompaniază-i pe colegii tăi cu toba în timp ce intonează cântecul, după cum îţi arată duratele de pe linia ritmică, având grijă să vă coordonaţi ritmic. Marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog George Enescu avea o memorie fenomenală: cânta și dirija totul pe dinafară. Partitura după care dirija sau cânta se afla, închisă, pe pupitru în timpul spectacolului. Știai că...? Exersează! 16 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL EVALUARE Comportamentul Niciodată Uneori Deseori Întotdeauna Am dovedit interes în învățare. Am urmat instrucțiunile. Am lucrat individual. Am cerut ajutor când am avut nevoie. Când am greșit, am vrut să aflu cum pot să corectez. Am participat activ la activități. Am dus activitățile până la capăt. Mi-am spus părerea. Am cooperat cu ceilalți în activitățile de grup. Exemple:  Scriu pe caiet enunțul de la litera deoarece exprimă o deprindere corectă de cântare vocală. 1. Scrie pe caiet enunțurile care desemnează deprinderi corecte de cântare vocală. (3 5 p. = 15 puncte) a. Rostesc vocalele cu gura rotunjită. b. Stau relaxat, cu spatele drept. Cânt mai încet decât ceilalți. d. Inspir profund și expir lent. e. Respir în mijlocul unui cuvânt. f. Intonez sunetele la înălțimea corespunzătoare. 2. Completează pe caiet căsuţele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiţii. Descoperă cuvântul aflat pe verticală. (9 × p. = 54 de puncte) ORIZONTAL: 1. Momentul începerii cântării. 2. Producerea sunetelor cu gura larg deschisă, rotunjită. 3. La gestul de avânt al dirijorului, coriștii… 4. Instrumente care produc sunete prin lovire, atingere, scuturare. 5. Rostirea corectă și clară a unui text. 6. Conduce corul sau orchestra. 7. Inspiri la gestul de … al dirijorului. 8. Emisia are loc la gestul de … al dirijorului. 9. Totalitatea clapelor albe și negre ale unui instrument. 10. Dispozitiv folosit de muzicieni pentru păstrarea tempoului. VERTICAL: Proces fiziologic prin care se inspiră oxigenul și se elimină dioxidul de carbon. 3. Intonează unul dintre cântecele învățate în această unitate respectând regulile de cânt învățate. Acompaniază-te cu un instrument de percuție. (21 de puncte) Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Atunci când vei termina studiul acestei unități, evaluează activitatea pe care ai desfășurat-o și modul în care te-ai simțit parcurgând aceste lecții. Întocmește Fișa de observare a comportamentului completând tabelul de mai jos. Adună în portofoliu fișele de la fiecare unitate pentru observa progresul tău în deslușirea tainelor educației muzicale. FIȘA DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI 1 3 4 5 6 7 8 9 10 M E T R O N O M
37 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE Reține! SEPTIMA  Intonează intervalele de mai jos și precizează câte tonuri și câte semitonuri au. septim septim T ST septim septim Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de șapte trepte se numește septimă Septimă mare (7M): cinci tonuri și un semiton mică (7m): patru tonuri și două semitonuri  Intonează exercițiul următor și bate din palme pe septime.  Intonează cântecul Do You Want to Build a Snowman? Vrei să facem un om de zăpadă? din filmul Frozen Regatul de gheață și găsește septima. Do You Want to Build a Snowman? joa pa punzi, play. Aș spui ești you've way! Toți dă,Dar pari griji why? bye! key, joa Go away, Ana! Versuri: Vicenția Vara Muzica: Kristen Anderson Lopez Robert Lopez Regatul de gheață (Frozen este un film 3D de animație și musical* produs de studioul de animație Walt Disney. Are la bază basmul scris de Hans Christian Andersen, Crăiasa zăpezilor Filmul a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună melodie originală, Let it go dar și Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație. – Gen de spectacol muzical și teatral cu o intrigă narativă redusă. Exersează! Descoperă! Ascultă piesa Reindeers Are Better Than People Renii sunt mai buni decât oamenii din filmul de animație Frozen și descoperă septima cântată de Kristoff. Audiază! Muzica în filme 36 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE Reține! SEXTA Intonează începutul cânte cului I’m Walking by the River pag. 22 și analizează primul interval din măsura completă.    Câte trepte are acest interval?  Câte tonuri și câte semito nuri conține? Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de șase trepte se numește sextă Sextă mare (6M): patru tonuri și un semiton ST mică (6m): trei tonuri și două semitonuri sext mic T T T ST ST Muzica și versurile cântecului Tricolorul au fost scrise de compozitorul Ciprian Porumbescu, inspirat de idealurile Revoluției de la 1848. Acest cântec patriotic străbătut veacurile, fiind drag românilor. În 1977, în plin regim comunist, Nicolae Ceaușescu dorește schimbarea imnului existent, Te slăvim, Românie compus de Matei Socor, cu Tricolorul lui Ciprian Porumbescu. Noului imn se păstrează melodia, dar textul este modificat, introducându‑se versuri care făceau referire la ideologia comunistă. După Revoluția din 1989, este ales ca imn al României Deșteaptă-te, române! Ascultă pe internet acest cântec. Exersează! Descoperă!  Intonează exercițiul următor și transcrie pe caiet sextele. ©  Intonează cântecul Tricolorul și descoperă sextele. Tricolorul & 4 3j- - -- -& r j j rr - - - - - -- - - - - -& lor j j jj d - - - - - -- - - - - -Muzica în context istorico-geografic Versurile și muzica: Ciprian Porumbescu Ascultă Partea din Simfonia nr. 40 în sol minor de Wolfgang Amadeus Mozart și descoperă sextele. Prima dintre acestea va fi ușor de recunoscut în măsura a treia, după repetarea de trei ori a combinației melodice secundă primă. Audiază! CONȚINUTURI:  Elemente de muzică religioasă și folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diverse regiuni geografice)  Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări  Elemente de interconectare între limbajul muzical și cel literar (accente ritmice, ritmuri poetice) Folclorul reprezintă totalitatea creați lor literare, muzicale, coregrafice și plastice a obiceiurilor și a tradițiilor populare ale unei țări, realizate de oameni din popor și transmise pe cale orală. Din timpuri străvechi, poporul român a creat un tezaur folcloric de o rară frumusețe și originalitate, admirat în întreaga lume.  Amintește-ți din clasa a V-a despre obiceiurile de iarnă. Ce crezi că intonează copiii din ilustrația alăturată și cu ce prilej?  Ce tradiții de Crăciun și de Anul Nou se respectă în familia ta?  De ce se fac urări în această perioadă anului?  Ce dansuri populare românești cunoști? De ce crezi că sunt apreciate dansurile românești în întreaga lume? Muzica populară românească formează un ansamblu impunător, un tezaur scump, de la care se vor inspira compozitorii noștri. George Enescu (1881–1955), compozitor, violonist, pianist și dirijor român UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ 41 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1; 3.2
Titlul lecției
Numărul unității
Numărul unității de învățare
Titlul unității de învățare
Știați că...?

VARIANTA DIGITALĂ

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, având în plus o serie de activități multimedia interactive de învățare (AMII): animate, statice, interactive.

Paginile din manual pot fi vizionate pe diverse dispozitive (desktop, laptop, tabletă, telefon), oferind o excelentă experiență de navigare.

AMII animate filmulețe sau animații

AMII statice galerii de imagini, informații suplimentare

AMII interactive

jocuri sau exerciții, la finalul cărora elevul poate verifica corectitudinea răspunsurilor oferite

Activitățile multimedia interactive de învățare încurajează elevii să își dezvolte gândirea critică și să-și sporească interesul și cunoștințele.

Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învăţare precedentă.

Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a5 51 UNITATEA ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ Literatură Muzică Pictură Hora de la Aninoasa de Theodor Aman Joc așa cum este hora Scrie, pe o foaie de hârtie A4, motivele pentru care consideri că hora este prezentă în mai multe arte și însușirile horei care sunt scoase în evidență în lucrările prezentate. Menționează prin ce mijloace reușește fiecare artă să evidențieze caracteristicile horei. Pornește de la faptul că hora reprezintă cercul, formă ce redă perfecțiunea în artă. Dar și vibrațiile sunetului au aceeași formă. În jocul popular, cercul viu al dansatorilor este simbolul unirii. Scrie despre funcția socio-culturală horei care este o expresie a sufletului românesc. Hora de Nicolae Grigorescu Dimitrie Cantemir „Ei nu joacă doi sau patru inși laolaltă, ca la frantuji și leși (polonezi), ci mai mulți roată sau într-un șir lung. Când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga cu aceieași pași potriviți, atunci zic că joacă hora.” Descrierea Moldovei George Coșbuc „Trei pași la stânga linișor Și alți trei pași la dreapta lor: Se prind de mâini și se desprind Se-adună-n cerc și iar se-ntind Și bat pământul tropotind În tact ușor.” Nunta Zamfirei Liviu Rebreanu „Hora e în toi. De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Zecile de perechi bat Someșana cu atâta pasiune, că potcoavele flăcăilor scapără scântei, poalele fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se învâltorește, se așază în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire.” Ion Portofoliu • Hora în artă 45 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ INVESTIGAȚIE – TRADIȚII DE ANUL NOU Sorcova la noi Există câteva legende despre apariția Sorcovei la noi. Una dintre ele vorbește despre Sfântul Vasile, care era un om bun. El s-a rugat de Dumnezeu să-i dea și lui o zi, iar Dumnezeu i-a dat cea dintâi zi a anului, Anul Nou. De bucurie, Sfântul Vasile luat un clopoțel și a legat la toartă o crenguță de busuioc și s-a suit la Dumnezeu să-i ureze. Astfel, s-ar fi născut obiceiul sorcovitului. În popor, se colinda cu o mlădiță înmugurită de măr, care se punea în apă în noaptea Sfântului Andrei (30 noiembrie) și care până în ziua de Sfântul Vasile (1 ianuarie) era înflorită. Așa se explică de ce în colindele românești se cântă, în plină iarnă, despre florile dalbe-flori de măr și despre măruț-mărgăritar Cu sorcova se bătea de mai multe ori pe umărul unei persoane, ea jucând rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite sănătate, tinerețe și bogăție celui sorcovit. Alte obiceiuri de Anul Nou Se spune că așa cum este musafirul din prima zi anului – bogat sau sărac așa va fi și anul gazdei. Tot de Sfântul Vasile, flăcăii dezleagă cununiile cu descântecul: „Slobozim câșlegile/ Să mărităm fetele/ Umblați, feciori/ Să fie pețitori”. Există obiceiul ca anul să fie „dezlegat”. Astfel, cete de flăcăi colindă ulițele satelor cu „Dezlegatul anului”, pocnind din bice, cântând din buciume, mergând cu buhaiul și bătând în oale sau în tobe, pentru a speria și goni forțele malefice, seceta și dăunătorii, pentru tot anul. În noaptea Anului Nou, în multe zone din țară, fetele numără nouă stele pe cer; dacă a noua stea este mai strălucitoare înseamnă că tânăra va avea un ursit voinic și frumos. Apoi fata roagă steaua strălucitoare să-i aducă ursitul cât mai repede. De Anul Nou se taie o ceapă și se desface în 12 părți. Acestea se sărează și se pun pe farfurioară. Se crede că fiecare felie de ceapă arată cum va fi luna respectivă anului care începe: ploioasă sau secetoasă. Pe o foaie A4, descrie un obicei de Anul Nou cunoscut în zona în care locuiești. Scrie dacă ai practicat acest obicei și care sunt impresiile tale. Prezintă colegilor descrierea ta. Portofoliu Ascultă lucrarea Festum Hibernum (Sărbătoare de iarnă) a compozitorului Alexandru Pașcanu și recunoaște melodiile unor colinde (Cântecul caprei, Sorcova) Piesa a fost compusă în perioada comunistă când colindele erau interzise. De aceea, în lucrare nu apar cuvinte, compozitorul concentrând în muzi ca sa repertoriul sărbătorilor de iarnă. Scrie pe caiet titlurile colindelor recunoscute. 1. Realizați, în grupe de câte 4 elevi, o investigație despre păstrarea tradițiilor.  Alegeți o clasă unde veți face investigația.  Adresați întrebările colegilor și consemnați răspunsurile lor. 2. Teme de investigat  De ce crezi că este necesară păstrarea tradițiilor?  Ce soluții propui pentru păstrarea acestora? 3. Concluzii  Scrieți răspunsurile colegilor pe foi A3, fără le menționa numele. În funcție de numărul răspunsurilor acestora, scrieți concluziile investigației și soluțiile pe care vi le-au oferit colegii. Muzica în context istorico-geografic 75 UNITATEA ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE Audiază! Ascultă piesa Promenada din suita Tablouri dintr-o expoziție de Modest Musorgski. Imaginează-ți ce lucrări a admirat compozitorul pentru scrie această capodoperă. & 4 4 4 & 5 5 Tablouri dintr-o expoziție Muzica: Modest Musorgski Allegro Unele persoane văd muzica în culori. Fenomenul a fost denumit cromestezie și este des întâlnit la cei care gândesc vizual, în special la artiști, și se manifestă prin asocierea unei culori cu un anumit sunet. Știai că...? Pornind de la proprietățile matematice ale structurii muzicii, oamenii de știință au experimentat și au reușit să transforme muzica în imagini. Matematicienii au construit algoritmi complecși de calcul, obținând programe computerizate care transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mișcare. Experimente cu sunete PROIECT • ZIUA PĂMÂNTULUI Împărțiți-vă în grupe de câte 6–8 elevi și organizați o expoziție de desene și fotografii prin care sărbătoriți Ziua Pământului (22 aprilie). Fiecare grupă își va alege domeniul preferat. Invitați colegi, profesori, părinți și reprezentanți ai Consiliului Local pentru a lua parte la acest eveniment. PICTORII Realizați lucrări plastice care să prezinte frumusețile Terrei. Folosiți tehnicile de lucru preferate pentru a scoate în evidență unicitatea Planetei Albastre. FOTOGRAFII Realizați o selecție de fotografii și videoclipuri care înfățișează locuri pitorești din diferite zone geografice ale Pământului. ECOLOGIȘTII Realizați o prezentare a fenomenelor care pun în pericol sănătatea Pământului și oamenilor. Găsiți soluții pentru rezolvarea problemelor ecologice cu care se confruntă omenirea. MUZICIENII Selectați fragmente muzicale din diferite piese, potrivite imaginilor vizuale pregătite de grupa pictorilor și cea a fotografilor. Veți realiza ilustrația muzicală pe care se vor derula imaginile. Țineți cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos pentru a realiza ceea ce v-ați propus. Contribuția elevului Gradul de cooperare Produsul Prezentarea produsului Contribuția la discuțiile de grup Lansarea de idei relevante Proiectul respectă cerințele. Prezentarea pe scurt proiectului Îndeplinirea sarcinilor Încurajarea celorlalți membri Proiectul este sugestiv. Argumentare clară Autoevaluarea modului de lucru Argumentarea propriei idei Proiectul arată deosebit. Formularea unor concluzii
portofoliu Investigație Proiect
Temă de
Tabel de criterii

Deșteaptă‑te, române!

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, În care te -adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croiește -ți altă soarte, La care să se -nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, Româna națiune, ai voștri strănepoți, Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, „Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină, Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt. Murim mai bine -n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație muzicală, clasa a VI­a, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393/28.02.2017

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale

1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice și pe două voci

1.2. Interpretarea unor piese simple instrumentale

1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate

2. Operarea cu elemente de scris­ citit și limbaj muzical

2.1. Operarea cu intervalele simple

2.2. Utilizarea unor tonalități și a unor moduri

2.3. Operarea cu diverse formule ritmice

2.4. Observarea unor procedee componistice

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată

3.2. Explorarea relației muzicii cu celelalte arte

CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
6
1. Deș teap te, tă ro mâ ne, ca te-a re dân ci ră bar din som cel nul de moar te În ba rii de ti rani, bar ieș ba cru te-ți rii al de zii tăi tă ti soar rani! duș mani te La cum A și cru ca re ni ori zii duș tăi să cio se-n mani! chi da ne tă A mani! și cro 1 2 ©
Maestoso Versuri: Andrei Mureșanu Muzica: Anton Pann

UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL

Amintește-ți din clasa a V-a regulile de cântare vocală.

 Ce reguli de cântare respectă copiii din ilustrația alăturată?

 Cum trebuie să respiri în timpul cântării?

 Ce mișcări face dirijorul pentru a coordona corul?

 Ce rol au aceste mișcări?

 La ce instrument ți-ar plăcea să cânți?

 De ce ai ales acest instrument?

 Ce știi despre acest instrument? Muzica

CONȚINUTURI:

 Deprinderi de cânt vocal: respirație, emisie vocală, intonație

 Păstrarea unei pulsații constante

 Gesturi dirijorale (tactarea măsurii, pregătirea intrării, închideri de frază, diferențe dinamice)

 Elemente de tehnică instrumentală: emisie, intonație, coordonare ritmică

 Elemente de tehnologie a informației

George Enescu (1881–1955), compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog român

este oglinda
Ea pornește din inimă și se adresează inimii.
sufletului.
7 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 3.1; 3.2

DEPRINDERI DE CÂNT VOCAL: RESPIRAȚIE, EMISIE VOCALĂ, INTONAȚIE

Amintește-ți!

 De ce este necesar să stai cu spatele drept în timp ce cânți?

 De ce trebuie să ții gura larg deschisă și rotundă?

 Cum trebuie să respiri în timpul cântării?

 De ce trebuie să îți încălzești vocea înainte de a cânta?

Exercițiile de încălzire a vocii au rolul de a pregăti și de a încălzi corzile vocale pentru a avea o intonație corectă și o emisie frumoasă și îngrijită. Exercițiile de respirație se bazează pe inspirație profundă și pe expirare lentă pentru a susține frazele discursului muzical.

Știai că...?

Respirația corectă în timpul cântatului are beneficii asupra sănătății:

 asigură un nivel crescut de oxigen în sânge;

 îmbunătățește circulația și starea de spirit;

 crește capacitatea pulmonară datorită respirației profunde;

 îmbunătățește sistemul imunitar;

 relaxează.

Exersează!

 Inspiră numărând până la 3, reține aerul numărând din nou până la 3, expiră tot în trei timpi, emițând în același timp un „s” încet și relaxează până la 3. Repetă exercițiul numărând până la 5, apoi până la 8 pe expirație.

 Inspiră și reține aerul spunând un „s” prelungit, mai întâi încet, apoi tare; observă că trebuie mai multă susținere pentru sunetul tare decât pentru cel încet. Repetă secvența încet-tare, spunând de data aceasta „uan, uan”.

 Intonează pe o singură respirație următorul exercițiu de încălzire a vocii. m

 Exersează respirația, deschiderea corectă a gurii și dicția pe această vocaliză.

 Inspiră fără să ridici umerii și emite sunetul curat. Caută ca sunetul să fie îngrijit, suplu și catifelat, astfel încât să vibreze cavitatea bucală.

Reține!

 Ține spatele drept pentru a putea respira corect.

 Inspiră adânc și expiră lent, eliberând aerul treptat.

 Ține gura deschisă pe verticală, cu buzele ușor rotunjite (imaginează-ți un ou în poziție verticală), pentru o emisie bună. Numai pentru vocalele i și u deschiderea gurii este mai mică, dar forma este aceeași.

 Nu forța vocea atunci când cânți. Tăria exagerată distruge vocea și face ca sunetul emis să se audă forțat.

 Intonează corect sunetele, la înălțimea corespunzătoare.

 Ascultă sunetele emise de colegi, astfel încât să nu ieși în evidență.

8 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
Mamemoma
mi mu me ma mo

Exersează!

 Audiază pe internet Imnul Național al României. Urmărește în timpul audiției cum sunt respectate regulile de cântare corectă învățate. Intonează apoi și tu Imnul Național, urmărind respectarea acelorași reguli.

 Intonează cântecul de mai jos, respectând regulile de cântare învățate.

Vocea mea

Potrivit Versurile și muzica: Vicenția Vara

4 &

Din lumea muzicii

Citește textul de mai jos și răspunde la întrebările de sub text.

„Premiera era cât pe-aci să se transforme într-un dezastru. Dar se întâmplă un lucru nemaipomenit. Darclée își ridică fața brăzdată de lacrimi. Ochii ei se plimbă, o clipă, îndurerați, deasupra publicului. Se aude pentru întâia oară Vissi d’arte, vissi d’amore*, romanța pe care Puccini o scrisese în cinstea marii soprane române, Hariclea Darclée. Soarta premierei e hotărâtă după primele măsuri. Într-un sublim abandon, ea își stăpânește emoția pentru a cuceri cu vibrațiile vocii ei suple și strălucitoare, cu arta de a-și folosi glasul, un public regăsit pe cele mai înalte culmi ale entuziasmului. La ultima notă, toată lumea s-a ridicat în picioare. Darclée bisează, dar ovațiile nu contenesc. A doua zi, gazetele italiene titrează: «Darclée a salvat Tosca».”

Viața de glorie și pasiune a marii cântărețe Darclée, după Nicolae Carandino

 Cine a fost Hariclea Darclée?

 Cum a salvat ea premiera operei Tosca?

 Care erau calităţile vocii ei?

 În ce constă „arta de a-și folosi glasul”?

 Cum dobândise Darclée această artă?

 De ce crezi că Puccini scrisese special pentru ea partitura?

* Vissi d’arte, vissi d’amore – Am trăit pentru artă, am trăit pentru dragoste (traducere din limba italiană).

 Vizionează pe internet filmul Darclée , inspirat din viața marii artiste române, realizat de regizorul Mihai Iacob și nominalizat la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes în 1961. Vei auzi frumoasele arii care au făcut-o celebră și vei vedea cum își încălzea artista vocea.

 Notează pe caiet numele compozitorilor care au scris opere special pentru vocea marii Darclée, așa cum vei afla din film.

9 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
3
bătăi din palme
œ œ œ ˙ œ Œ ¿ ¿ Œ œ œ œ ˙ œ œ Œ ¿ ¿ Œ
bătăi din palme Muzica în filme Hariclea Darclée

PĂSTRAREA UNEI PULSAȚ II CONSTANTE

Tehnologia te învață muzică!

Instalează-ţi pe telefonul mobil aplicaţia The Metronome by Soundbrenner pe care o poţi descărca gratuit de pe internet.

Aceasta are următoarele funcţii:

 îţi redă tempoul (mișcarea) ales de tine;

 repetă anumite pasaje de mai multe ori, până când stăpânești ritmul;

 repetă cu subdiviziuni* și accente;

 repetă în grup vocal sau instrumental cu Multiplayer

Synchronisation;

 alege sunetul metronomului;

 salvează propriile tale combinaţii ritmice și încarcă-le în metronom.

Repetă cântecele învăţate folosind aplicaţia The Metronome.

Exersează!

 Intonează cântecul alăturat și marchează pulsa ţiile metrului lovind ușor cu degetele în bancă pe timpul accentuat.

 Intonează cântecul Vocea mea (pagina 9) și marchează pulsațiile ritmice cu bătăi din palme pe timpul accentuat.

Descoperă!

Inspiră și expiră încercând să stabilești câte bătăi ale inimii se produc în fiecare dintre cele două faze ale respiraţiei. Degetul arătător și cel mijlociu vor sta la încheietura mâinii stângi, unde se află artera radială pentru a măsura pulsul. Apoi, folosind un cronometru, numără bătăile inimii într-un minut. Vei afla care este numărul de pulsaţii ale inimii tale într-un minut.

Citește ritmic exerciţiul de mai jos. Vei observa că și acest exerciţiu are propria pulsaţie ritmică dată de accentele fiecărei măsuri. Tempoul unei piese, adică mișcarea în care se cântă piesa, reprezintă numărul de pulsaţii ritmice pe minut.

Reține!

Fiecare piesă muzicală are propria sa pulsaţie ritmică dată de alternanţa timpilor accentuaţi și neaccentuaţi grupaţi în măsuri. În exerciţiul de mai sus, succesiunea periodică a accentelor are loc din 2 în 2 timpi.

În piesa Vocea mea (pag. 9), succesiunea periodică a accentelor are loc din 3 în 3 timpi.

Mândruliță de la Ramna

* Subdiviziuni – Împărţiri ale unei unităţi de timp mai mari în părţi mai mici: jumătăţi, sferturi etc.

10 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
      
  
  

GESTURI DIRIJORALE (TACTAREA

MĂSURILOR, PREGĂTIREA INTRĂRII,

ÎNCHIDERI DE FRAZĂ, DIFEREN Ț E DINAMICE)

Descoperă!

 Intonează următorul exercițiu de încălzire a corzilor vocale. Privește la dirijor pentru a te sincroniza cu ceilalți colegi, intrând în același timp, atacând și încheind în același timp frazele muzicale.

 Intonează exerciţiul de încălzire de mai jos. Privește la dirijor pentru a respecta indicaţiile privind intensitatea sunetelor: se crește de la piano (p) – încet la forte (f) – tare.

Știai

că...?

Reține!

Momentul de începere a cântării se numește intrare și este compus din două părți: inspirația, la gestul de avânt executat de dirijor, și emisia, la gestul acestuia de atac. Pentru ca piesa să fie cântată în viteza dorită de dirijor, acesta va tacta o măsură înainte de momentul începerii cântării. Când gestica dirijorului este apropiată de corp, înseamnă că intensitatea sonoră este mică. Atunci când gesturile sale sunt ample, spre înainte – intensitatea sonoră crește. Momentul închiderii unei fraze muzicale se realizează cu ambele mâini care execută o mișcare circulară din exterior către interior concomitent cu închiderea degetelor.

Exersează!

matin*

Dimineață (traducere din limba franceză)

Dirijorii folosesc de obicei braţul drept pentru a da intrarea și pentru a tacta măsura. Braţul stâng se ocupă de latura expresivă a conducerii muzicale: nuanţe, schimbări ale tempoului, accente. Dinamica muzicală a unei piese reprezintă variația de intensitate folosită în interpretarea acesteia și este exprimată prin nuanțe. Dinamica muzicală, alături de tempo, reprezintă elementele esențiale în interpretarea artistică a unei piese.

Atenție

Atac Avânt

Amintește-ți din clasa a V-a tactarea măsurilor (pagina 18) și dirijează cântecul folosind gesturile prezentate la rubrica Reține!. Apoi dirijează cântecele Vocea mea (pagina 9) și Mândruliţă de la Ramna (pagina 10) exersând gesturile învăţate.

11 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL Le
*
Moderato 5                            Dansle de În tain loin tări păr Scli Rien pesc ne zări meil în som le, be L'au se Zori veil s'é fa răs le, ță, di le E C'est nea An. mi ma ță.  
Cântec francez
!" !# $" %# !" !# &" &# !" !# '" &# !" !# &" &# &" &# ©
!" !# ©

ELEMENTE DE TEHNICĂ INSTRUMENTALĂ: EMISIE, INTONAȚ IE, COORDONARE RITMICĂ

Descoperă!

Instrumente cu clape

Instrumente cu clape sunt: pianul, orga, orga electronică, clavieta etc. Toate acestea au un element comun: claviatura. Aceasta reprezintă totalitatea clapelor albe și negre ale instrumentului respectiv. Sunetele sunt produse prin apăsarea clapelor și urcă în înălțime de la stânga la dreapta.

Reține!

Pianul este un instrument muzical la care sunetul este produs de corzi metalice fixate pe o placă de rezonanță, lovite de ciocănele acoperite cu pâslă, prin intermediul unei claviaturi. Studiul pianului nu pune probleme de intonaţie. În schimb, trebuie exersată coordonarea ritmică și melodică dintre mâna stângă și mâna dreaptă, care cântă împreună.

Execută acest exercițiu cu fiecare mână în parte. Observă modul în care se schimbă degetele:

 La mâna dreaptă: de la 1, 2, 3, apoi degetul 1 trece pe sub degetul 3 pentru a continua până la do2.

 La mâna stângă: de la 5, 4, 3, 2, 1, apoi degetul 3 trece pe deasupra degetului 1 pentru a continua până la do2. Apoi execută exerciţiul cu ambele mâini deodată. Execută la un instrument cu clape piesa Trageţi hora. Urmărește digitația notată cu albastru deasupra portativului pentru mâna dreaptă, și cu roșu –sub portativ – pentru mâna stângă.

Trageți hora

Melodie populară

12 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 do fa mi re sol la si do1 fa1 mi1 re1 sol1 la1 si1 do2 fa2 mi2 re2 sol Mâna stângă DO RE MI FA SOL LA SI & 1 Mâna dreaptă 5 2 4 3 3 1 2 2 3 1 4 3 5 2 1 DO do fa mi re sol la si do1 fa1 mi1 re1 sol1 la1 si1 do2 fa2 mi2 re2 sol2 la2 si do &
Exersează!

Descoperă!

Instrumente de percuție

Instrumentele de percuție au rolul de a susține linia ritmică a unei piese. Aceste instrumente sunt ușor de procurat și de folosit.

Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt tobele, tamburinele, maracasele. Poți încerca să construiești singur instrumente de percuție, din diferite ambalaje (sticle, borcane, cutii) umplute cu boabe de orez, de fasole, de mazăre sau de grâu.

Instrumentele de percuție produc sunete atunci când instrumentistul le atinge, le scutură sau le lovește. Aceste tehnici pot fi aplicate și asupra corpului uman. Bătăile din palme, din picioare, bătăile pe coapse, pocnetele din degete, clic cu limba în cerul gurii poartă denumirea de percuție corporală.

Exersează!

 Scrie pe caiet numele instrumentelor din imaginea alăturată.

 Intonează cântecul pe note, apoi pe cuvinte.

Azi e soare

 Acompaniază-i pe colegii tăi cu toba în timp ce intonează cântecul, după cum îţi arată duratele de pe linia ritmică.

Versuri: Florentina Medeleanu

Versuri: Florentina Medeleanu

Versuri: Vicenția Vara

Azi e soare

Azi e soare

Cântec american

Cântec american

Cântec american

Moderato

 Intonează cântecul și acompaniază cu percuție corporală (bătăi din palme sau pocnet din degete) respectând duratele scrise sub portativ.

că...?

Instrumentele de percuţie sunt printre cele mai vechi instrumente. Acestea erau folosite în dansuri primitive, ceremonii religioase și marșuri militare.

Discută cu colegii despre conţinutul de idei și sentimente transmis de piesă. Scrie pe o foaie A4 ce apreciezi la această lucrare. Poţi să te inspiri din ideile cuprinse în lista de mai jos:

 ritmul vioi;

 acompaniamentul antrenant;

 îndemnul la veselie;

 simplitatea melodiei;  alternanţa optimi–pătrimi;

 versurile optimiste;

 melodia luminoasă;

 îndemnul la prietenie;

 beneficiile muzicii. Adaugă și alte motive pentru care ți-a plăcut piesa. Portofoliu

13 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
3 Tobă Tobă Cor Cor Câ Mu zi te tot doi me ca îm reu pre ne-a du u nă. nă Ba zâm pal tem un bet me dă le im. șor, u ru Azi e Azi e re, soa vre re, soa vre me bu me bu nă pe nă doar cer nu-i ve seli ni ciun o să nor. fim. Și Și Și
Tobă Tobă
3
Cor Cor
Ba
pal tem
bet me
le im. șor, u ru Azi
Azi e re, soa vre re, soa vre me bu me bu nă pe nă doar cer nu-i ve seli ni ciun o să nor. fim. Și Și Și
Mu zi te tot doi me ca îm reu pre ne-a du u nă. nă
zâm
un
e
Știai

RECAPITULARE

Exersează!

 Execută următorul exercițiu de respirație:

– Inspiră în timp ce ridici brațele într-o mișcare circulară, numărând până la 4, cu bătaie din palme sus, pe timpul 4.

– Expiră în timp ce cobori brațele în 4 timpi, cu bătaie din palme jos, pe timpul 4.

Marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog George Enescu avea o memorie fenomenală: cânta și dirija totul pe dinafară. Partitura după care dirija sau cânta se afla, închisă, pe pupitru în timpul spectacolului.

 Intonează cântecul alăturat respectând regulile de cântare vocală: respirație, emisie, intonaţie, dicție.

 Execută cântecul la un instrument cu clape, respectând digitaţia scrisă cu albastru pentru mâna dreaptă și cu roșu pentru mâna stângă.

 Acompaniază-i pe colegii tăi cu toba în timp ce intonează cântecul, după cum îţi arată duratele de pe linia ritmică, având grijă să vă coordonaţi ritmic.

 Intonează exercițiile de încălzire de mai jos urmărind obiectivele menționate.

1. O emisie rotundă a sunetelor: mimemo

2. Acuratețea intonației:

3. Variații de intensitate:

4. Exerciții de omogenizare și suplețe:

Cântec de joc

14 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
©
Miaamiamimio
a
Ma
Ma e i o
          Joa 3 3 c 3 3 fa 5 1 tă, 5 1   ce-i 4 2 ju 4 2 ca, 3 3     Tra, 5 1 la, 3 3 la, 4 2 la, 4 2 la 3 3     Vin' 1 5 a 1 5 ca 3 3 s 3 3       c -i 2 4 mân 2 4 ca. 1 5 1.     Tra, 3 3 la, 3 3 la, 2 4 la, 2 4 la. 5 1 2.     Tra, 5 1 la, 4 2 la, 3 3 la, 2 4 la. 1 5 , Din folclorul copiilor
Tobă Tobă
Allegretto
Știai că...?

PROIECT • RECREAȚII MUZICALE

Împreună cu profesorul și colegii tăi, selectează săptămânal, până la sfârșitul modulului, piese muzicale pe care să le audiați împreună în timpul recreațiilor. În acest fel, vă puteți organiza recreațiile în mod plăcut, cunoscut fiind efectul relaxant al muzicii asupra creierului uman. Puteți audia:

Audierea pieselor este o invitație la mișcare și dans, la relaxare și crearea unei atmosfere plăcute, acesta fiind scopul recreațiilor.

Țineți cont în alegerea pieselor și de criteriul legat de timp:

 piesele să se încadreze, ca lungime, în cele 10 minute cât durează pauza;

 să fie adecvate perioadei anului (anotimpului), să ilustreze evenimente importante, sărbători naționale sau internaționale, aniversarea unor poeți, compozitori, artiști etc.

Dacă școala în care înveți are sistem de amplificare, poți propune audierea pieselor alese și elevilor din celelalte clase.

Discutați despre realizarea proiectelor, ajutându-vă și de următoarele întrebări:

 Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?

 Ce a fost dificil de realizat?

 Care a fost contribuția ta la proiect?

 Ce ai fi putut face diferit? Cum anume?

 Au participat toți elevii?

 Cum v-ați simțit lucrând la acest proiect?

 Ce vi s-a părut ușor de realizat?

 Ce sfaturi trebuie să rețineți pentru proiectele viitoare?

Lucrăm împreună

Împărțiți-vă în trei grupe și

executați cântecul astfel:

 O grupă va intona cântecul.

 O grupă va executa partea ritmică prin bătăi din palme.

 Un elev va executa partea ritmică la tamburină.

 Un elev va executa cântecul la pian, respectând digitația scrisă.

 Un elev va fi dirijorul, va tacta o măsură înainte de începerea cântării și va conduce colegii pentru a interpreta corect și expresiv cântecul.

 Schimbați rolurile între voi când repetați cântecul.

Experimente cu sunete

Materiale: trei sticle goale și o lingură

Etape de lucru:

1. Ia o sticlă goală, așaz- o lângă ureche și lovește - o ușor cu lingura.

2. Umple a doua sticlă cu orez, așaz-o lângă ureche și lovește - o din nou. Cum se aude sunetul de data aceasta?

3. Umple a treia sticlă cu apă, așaz- o lângă ureche și lovește -o din nou. Cum este sunetul obținut?

Descoperă!

Sunetul are nevoie de un mediu pentru a se putea transmite. Sunetul călătorește mai repede prin apă decât prin aer, iar în vid nu îl putem auzi, așa cum se întâmplă în spațiu. Delfinii și balenele folosesc undele sonore pentru a naviga în ape întunecate și pentru a comunica între ele.

15 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
Cântece pentru copii Muzică simfonică Muzică folclorică Muzică rock Muzică de dans Muzică folk

EVALUARE

1. Scrie pe caiet enunțurile care desemnează deprinderi corecte de cântare vocală. (3 × 5 p. = 15 puncte)

a. Rostesc vocalele cu gura rotunjită.

b. Stau relaxat, cu spatele drept.

c. Cânt mai încet decât ceilalți.

d. Inspir profund și expir lent.

e. Respir în mijlocul unui cuvânt.

f. Intonez sunetele la înălțimea corespunzătoare.

Exemple:

 Scriu pe caiet enunțul de la litera f deoarece exprimă o deprindere corectă de cântare vocală.

2. Completează pe caiet căsuţele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiţii. Descoperă cuvântul aflat pe verticală. (9 × 6 p. = 54 de puncte)

ORIZONTAL:

1. Momentul începerii cântării.

2. Producerea sunetelor cu gura larg deschisă, rotunjită.

3. La gestul de avânt al dirijorului, coriștii…

4. Instrumente care produc sunete prin lovire, atingere, scuturare.

5. Rostirea corectă și clară a unui text.

6. Conduce corul sau orchestra.

7. Inspiri la gestul de … al dirijorului.

8. Emisia are loc la gestul de … al dirijorului.

9. Totalitatea clapelor albe și negre ale unui instrument.

10. Dispozitiv folosit de muzicieni pentru păstrarea tempoului.

VERTICAL:

Proces fiziologic prin care se inspiră oxigenul și se elimină dioxidul de carbon.

3. Intonează unul dintre cântecele învățate în această unitate respectând regulile de cânt învățate. Acompaniază-te cu un instrument de percuție. (21 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Atunci când vei termina studiul acestei unități, evaluează activitatea pe care ai desfășurat-o și modul în care te-ai simțit parcurgând aceste lecții. Întocmește Fișa de observare a comportamentului, completând tabelul de mai jos. Adună în portofoliu fișele de la fiecare unitate pentru a observa progresul tău în deslușirea tainelor educației muzicale.

Comportamentul

Am dovedit interes în învățare.

Am urmat instrucțiunile.

Am lucrat individual.

Am cerut ajutor când am avut nevoie.

Când am greșit, am vrut să aflu cum pot să corectez.

Am participat activ la activități.

Am dus activitățile până la capăt.

Mi-am spus părerea.

Am cooperat cu ceilalți în activitățile de grup.

16 UNITATEA 1 CÂNT VOCAL ȘI INSTRUMENTAL
Uneori Deseori
Niciodată
Întotdeauna
FIȘA DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M E T R O N O M

UNITATEA 2

ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL

Ritmul este prezent în viața de toate zilele. Iată numai câteva dintre procesele care au o anumită periodicitate în desfășurare: ritmul de dezvoltare a unei plante, ritmul de lucru, ritmul naturii, ritmul de învățare, ritmul unei poezii. În muzică, ritmul este succesiunea organizată a duratelor sunetelor în cadrul unei piese muzicale.

 Descrie activitățile din imagini. Care este rolul ritmului în fiecare caz?

CONȚINUTURI:

 Ritmul în muzică

 Semne de prelungire a duratei

 Anacruza

 Sincopa

 Contratimpul

 Elemente de interconectare între limbajul muzical și cel literar

 Elemente de tehnologie a informaţiei

Accentul, ritmul, tempoul, toate vin de la felul nostru de a ne mișca și de a trăi.
Leonard Bernstein (1918–1990), pianist, dirijor și compozitor american
17 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 2.4;
3.1; 3.2

Amintește-ți!

Calitatea sunetelor de a fi mai

lungi sau mai scurte se numește durată. Ritmul este succesiunea organizată a duratelor sunetelor în cadrul unei piese muzicale.

Duratele sunetelor muzicale

învățate și pauzele corespunzătoare acestora se găsesc în tabelul alăturat.

Urmărește cu atenţie succesiunea duratelor și apoi răspunde la întrebări:

 Cum se numește cea mai lungă dintre duratele din tabel?

 Dar cea mai scurtă?

 Care este cea mai scurtă pauză din tabel?

 Câte pătrimi are o notă

întreagă?

Transcrie pe caiet combinaţiile ritmice de mai jos care corespund unei pătrimi.

RITMUL ÎN MUZICĂ

că...?

Un canon este o compoziţie muzicală în care două sau mai multe voci, intrând succesiv, execută aceeași melodie.

Duratele sunt organizate în măsuri. O măsură este gruparea de timpi accentuaţi și neac centuaţi care se succede la intervale de timp egale.

Urmărește și tactează măsurile învăţate, cuprinse în tabel.

Exersează!

 Completează pe caiet pătratul magic alăturat, astfel încât să ai trei timpi pe orizontală, pe verticală și pe diagonală. Transcrie duratele pe un portativ, pe caiet, și încadrează­le în măsuri de trei pătrimi.

 Citește ritmic exerciţiul obţinut.

 Citește ritmic exerciţiul de mai jos, folosind silaba ritmică ta.

împreună

Împărţiţi­vă în două grupe și cântaţi în canon ritmic exerciţiul de mai sus. A cânta în canon înseamnă a executa același exerciţiu ritmic, dar intrând pe rând.

Va începe prima grupa A, iar după două măsuri va începe grupa B.

Veţi încheia exerciţiul în ordinea în care aţi început: mai întâi grupa A și, după două măsuri, grupa B.

18 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r œ r Măsura Succesiunea timpilor accentuați Tactarea măsurii 3 4 2 1   
Știai
   A B
Lucrăm

Exersează!

SEMNE DE PRELUNGIRE A DURATEI

 Citește ritmic exercițiile de mai jos în timp ce tactezi măsura.

 Intonează cântecele de mai jos tactând măsura.

Sub fereastra mândrei mele

Moderato (Potrivit)

Muzica: Gheorghe Dima

Legato de prelungire este un semn în formă de arc ce unește două note de aceeași înălțime, însumând duratele acestora.

Punctul de prelungire se pune la dreapta unei note (sau a unei pauze), prelungind durata cu jumătate din valoarea notei (sau a pauzei).

Hora mare

Moderato

 Completează pe caiet măsurile cu duratele potrivite.

În cazul în care nota punctată este pe un spațiu al portativului, punctul va fi situat pe același spațiu. În cazul în care nota este pe o linie, punctul va fi pus pe spațiul de mai sus.

Punctele de lângă notele punctate nu trebuie confundate cu punctele care indică staccato (executarea sunetului detașat de celelalte), situate deasupra sau sub notă. – vezi pag. 21 aria Reginei Nopții

Creațiile mele

Compune o melodie care să aibă durate de pătrimi cu punct (q.) și optimi cu punct (e.) pe versurile de mai jos: Codrule cu frunza rară, Vine toamna rece iară.

19 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
4    = = =  4        = = = = = 4       = = = = 4       = = = =  4        = = = = =
& 4 2 j œ œr j œ j œ Sub Ie fe se re as mân tra dra j œ j œ j œ j œ mân să dre i se me spe l e l e œ ‰ œ œ œ œ j œ j œ Cur Ve ge de un pâ c ă-s râ l a j œ œr j œ j œ i aș c ri mi c u de -a j e me l e l e - - - - - - - -- - - - -& . . . œ ‰ j œ j œ œ œ œ œ Mân dru l i ța œ Œ me a, j œ j œ œ œ œ œ mân dru l i ța œ Œ me a - - - - - -
      

Portofoliu

Informează ­ te din diferite surse și alcătuiește un portofoliu despre Imnul Naţional . Menționează: compozitorul, textierul, contextul istoric în care a apărut, de ce a fost ales ca imn și care este importanța sa.

ANACRUZA

Descoperă!

 Recită poemul Deșteaptă-te, române! urmărind care sunt silabele accentuate din cuvinte. _ \ _ _ _ \ _ _ \ _ _ _ \ _

Deș ­ teap ­ tă

din som

Menţionează timpii accentuați în măsura de patru pătrimi.

 Intonează Imnul Național al României urmărind cu degetul pe partitură frazele muzicale delimitate de anacruză și colorate diferit:

Deșteaptă-te, române!

Termenul anacruză provine din limba greacă: ana care înseamnă a merge către și krusis care înseamnă a accentua. Împreună înseamnă mers spre accentuare, înainte de accentuare

Maestoso Versuri: Andrei Mureșanu

Anton Pann

 Ce s­ar întâmpla dacă am începe piesa pe un timp accentuat?

 Ce soluţie a găsit compozitorul pentru ca accentul poetic să corespundă cu cel ritmic?

 Care sunt silabele din prima măsură completă din piesă?

Reține!

Anacruza reprezintă sunetul sau grupul de sunete neaccentuate cu care începe o piesă. Anacruza de la începutul unei piese se completează cu valorile ultimei măsuri, din cauza căreia acestea se numesc măsuri incomplete. Măsurile incomplete se află la începutul și la sfârșitul piesei, în timp ce anacruza se găsește și în interiorul cântecului, la început de fraze muzicale, având rolul de a pregăti timpul accentuat care urmează în măsura completă. Piesele pot avea început anacruzic (pe timp neaccentuat) sau cruzic (pe timp accentuat).

Anacruza pe timp

Anacruza pe jumătate de timp

20 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL Știai
că...?
1.
ca te-a re
ba
ieș ba cru te-ți rii al de zii tăi tă ti soar rani! duș mani te La cum A și cru ca re ni ori zii duș tăi să cio se-n mani! chi da ne tă A mani! și cro 1 2
.
Deș teap te, tă ro mâ ne,
dân ci ră bar din som cel nul de moar te În
rii de ti rani, bar
te, ro
mâ ­ ne,
nul cel de moar ­ te etc.
Muzica:
                                      

 Dirijează prima piesă în timp ce audiezi.

 Intonează a doua piesă.

Aria Reginei Nopţii din opera Flautul fermecat

Allegro assai (Foarte repede)

(Destul

Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart

Aria lui Papageno din opera Flautul fermecat

Andante (Potrivit de încet)

Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart

 Transcrie pe caiet formulele de mai jos care încep cu anacruză:

Opera Flautul fermecat a avut premiera la 30 septembrie 1791.

Subiectul operei (libretul)

Într­ o ţară imaginară, prinţul Tamino, urmărit de un balaur, este salvat de trei zâne. Păsărarul Papageno se laudă că el l­a salvat pe Tamino, fapt pentru care zânele îl pedepsesc închizându ­i gura. Ele îi încredinţează lui Tamino portretul Paminei, fiica Reginei Nopții, pe care acesta va trebui să o salveze de temutul Sarastro. Tamino primește ca armă un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței. Sarastro îi explică lui Tamino că el o ocrotește pe Pamina de influenţa nefastă a Reginei Nopţii. Pentru a primi încuviinţarea de a se căsători cu Pamina, Tamino trebuie să treacă prin Templul Încercărilor, iar Papageno nu o va dobândi pe frumoasa Papagena de soție decât dacă se va supune probei tăcerii. Instrumentele fermecate primite de la zâne îi ajută să treacă cu bine probele Apei și Focului. Opera se încheie cu un imn care glorifică triumful luminii și al iubirii dintre Tamino și Pamina.

Reține!

Atunci când dirijezi și cântecul începe cu anacruză pe timp, avântul se dă pe timpul care precede intrarea. În cazul în care piesa începe cu anacruză pe jumătate de timp, avântul se dă tot pe timpul care precede intrarea, iar atacul se dă pe pauza dinaintea intrării.

21 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
& 4 2 4 3 œ œ œ œ œ œ œ ˙ & 4 2 4 3 4 4 4 3 œ œ œ œ œ œ œ . ˙ j œ ˙ ˙ . ˙ j œ œ ˙ & 4 2 4 3 4 4 œ œ œ œ œ œ œ . ˙ j œ ˙ & 4 2 4 3 4 4 4 3 œ œ œ œ œ œ œ . ˙ j œ ˙ ˙ . ˙ j œ œ . ˙ ˙
Exersează!     A Andante     vre asî mig    se scie uo   porumbi ț-a --  me aFru     moasizgl obiei   sm-nsorc -u ---  e ai   sm-nsorc u  e aism-nsorc ue -a& 4 4 œ Nu Allegro assai
de
˙ ˙ ve i mai ˙ Œ j œ j œ fi ni c i o . œ J œ . œ J œ da tă fi i c a ˙ Œ œ œ œ œ me a A - - -& œ œ œ œ œ œ œ œ a ˙ Œ œ œ œ œ A œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . a ˙ Œ etc
repede)
Din lumea muzicii Wolfgang Amadeus Mozart

SINCOPA

Descoperă!

Citește ritmic și compară perechile de măsuri din coloanele A, B, C. Răspunde la întrebări.

 Unde se găsește accentul în măsura fără legato de prelungire?

Unde se află accentul în măsura în care s­a folosit legato?

Cui crezi că i se datorează de

plasarea accentului?

Reține!

Sincopa pe timp se formează prin contopirea sunetului de pe timpul accentuat cu cel de pe timpul precedent neaccentuat și deplasarea accentului de la dreapta spre stânga. Cele două sunete legate au aceeași înălţime.

Exersează!

 Formează sincope pe timp, folosind legato de prelungire, în exerciţiul de mai jos. Transcrie sincopele folosind doimi, acolo unde este posibil. Citește ritmic exerciţiul obţinut. 

 Citește ritmic piesele de mai jos.

 Intonează cântecul executând o bătaie din palme pe fiecare sincopă.

I’m Walking by the River*

Audiază!

 Audiază un fragment din lucrarea Frumoasa Dunăre albastră de Johann Strauss urmărind cu degetul pe partitură pentru a descoperi sincopele.

 Compară cele două piese și completează pe caiet tabelul alăturat.

Moderato

Frumoasa Dunăre albastră

Muzica: Johann Strauss­fiul

I’m Walking by the River

Frumoasa Dunăre albastră

* Mă plimb pe mal de râu (traducere din limba engleză)

22 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
 
4 2 4 3 4 4 œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ > œ ˙ > œ 4 3 4 4 œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ > œ ˙ > œ 4 4 œ œ œ > œ œ > œ ˙ > œ & 4 4 œ I'm Pe œ œ . œ J œ wal k mal i ng de by râu the c u œ ˙ , œ ri ve r, rat I'm A œ œ œ J œ wal k c o i ng l o by m-am the pl i m -- - -& œ ˙ , œ ri bat ve r, I'm Să-mi œ œ . œ J œ wal k c a i ng ut by pe -n the se œ ˙ , œ ri rat ve r To A . œ j œ œ œ me e t mi c my a own de true vă . ˙ fri e nd rat - -- - - - - - -
Moderato
Cântec american
A B C                                                                                                  etc
Piesa Ritm binar/ternar Început cruzic/ anacruzic Măsuri cu sincope

Exersează!

 Citește ritmic exerciţiul de mai jos. 

 Transcrie exercițiul de mai jos pe caiet și formează sincope pe jumătate de timp folosind legato de prelungire. Citește ritmic exerciţiul obţinut.

 Intonează cântecele de mai jos executând o bătaie din picior pe fiecare sincopă.

Cine nu știe hori

Ca la Breaza

&

 Ascultă Menuet, de Luigi Boccherini, tactând măsura. Reia audiția și bate din palme pe sincope. Audiază!

Allegretto

Piesa Ritm binar/ternar Început cruzic/anacruzic

Ca la Breaza

Menuet

Sincopa pe jumătate de timp este formula ritmică ce constă în deplasarea accentului de pe jumătatea de timp accentuată pe jumătatea neaccentuată, spre stânga, prin folosirea semnului muzical legato de prelungire. Reține!

Muzica: Luigi Boccherini

Lucrăm împreună

Împărţiţi­vă în două grupe și intonaţi în canon cântecul Cine nu știe hori. Redați în interpretare nota satirică a versurilor folosind comunicarea nonverbală: poziția corpului, expresia facială, mișcarea ochilor.

Jocul popular Ca la Breaza, specific nordului Munteniei, se execută cu mișcări vioaie și ritm sincopat. Dansatorii ţin mâinile încrucișate la spate și subliniază accentele prin bătăi din picior.

23 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
            
       1Ci 2La ne c nu tat ti î n A   e tu ho ne ri c at   Tril il i B  l i , --------     Zi c i La c-i gl u mu mi t ma de   p ne du ur ri i , ni t   Tril il il -i -------
&
. . œ œ œ J œ Allegretto œ œ œ œ œ J œ 1 œ œ 2 œ œ
. . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ 1 œ œ 2 œ œ
4 2
Măsuri cu sincope
Allegro Joc popular Prahova Allegretto 4 2 4 3 œ œ > œ œ j œ œ > j œ œ œ > 4 2 4 3 4 4 œ œ > œ œ j œ œ > j œ œ œ > œ œ > œ œ j œ œ > œ > j œ œ 4 2 4 3 4 4 œ œ > œ œ j œ œ > j œ œ œ > œ œ > œ œ j œ œ > œ > j œ œ œ > œ œ > œ œ > œ œ & 4 3 4 2 œ œ œ œ Allegretto J œ œ j œ œ œ œ œ œ , œ œ œ œ j œ œ j œ œ œ œ œ œ etc
Melodie populară
Menuet
 Compară cele două piese și completează pe caiet tabelul următor: Știai că...?

Reține!

Sincopa pe sfert de timp este formula ritmică ce constă în deplasarea accentului de pe sfertul de timp accentuat pe sfertul de timp neaccentuat, spre stânga, prin legato de prelungire.

Lucrăm împreună

Intonați cântecul alăturat adăugând percuție corporală care să evidențieze sincopele. Pentru că acestea sunt puternic accentuate, folosiți bătăi din palme mai intense. Pentru timpii neaccentuați, folosiți pocnet din degete, bătăi pe piept cu brațele încrucișate sau bătăi pe coapse. Urmăriți semnele de sub portativ. Exersați mai întâi percuția pe audiție, ca să vă puteți concentra asupra mișcărilor, apoi intonați cântecul. Înregistrați video o repetiție și utilizați filmarea pentru obser varea aspectelor care trebuie îmbunătățite. Prezentați piesa cu percuție corporală cu ocazia unor evenimente pe care le sărbătoriți în școală.

Exersează!

 Intonează cântecul de mai jos și descoperă sincopa pe sfert de timp.

Hot Potato* HOT POTATO

 Transcrie exercițiul de mai jos pe caiet și formează sincope pe sfert de timp folosind legato de prelungire:

Cielito lindo**

Cielito lindo

– bătaie din palme – pocnet din degete – bătaie pe coapse – bătaie pe piept cu brațele încrucișate

Melodie mexican De Din lasier tremun

* Cartof fierbinte (traducere din limba engleză)

** Cer frumos (traducere din limba spaniolă)

Cântec mexican

morare gri,nece na,cie rulesplen litolin did,Ca do,vienen s geata bajando coboar

24 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
Str Un Ay, Ai,
ai ay
ne
res did do
de
Por
que tra fi
can
tan
ban r do ni do ma sea Vivace
le ba gran, te, cie ce li rul to e lin splen do, did los i co te ra în zo cân ne t
i
lu parde ai, ay, cind, o ai, ay, doiochi ji
tos ne
Fii Can gri, gios, tay ce cie vesel, no rul li e to cân llo splen lin t
i
Cân
te-n con tând
i
i
oa
(iute)
q q q q Hei! Hei! Hei! Hei!
(Iute)
3 Hot D -mi pota carto passto,it Iaful!a on minte Ar Hot de! po de!Ar ta D -l passto, 'na it in on te! Get Hotpo Fiindc tapasto, foare te iton fierbinte! Nu rid vreau of tof hot car the fier po bin ta te! to.
Allegro
Cântex american
Cântec american
> > > > > > > > > > > > > > >

Descoperă!

CONTRATIMPUL

 Citește ritmic măsurile de mai jos, apoi răspunde la întrebări.

 Unde se află accentul în primul exemplu?

 Dar în al doilea exemplu?

 Cui crezi că i se datorează mutarea accentului?

Reține!

Contratimpul reprezintă înlocuirea valorilor ritmice periodic accentuate, prin pauze, care are ca efect deplasarea accentelor la durata imediat următoare. Acesta se obține prin înlocuirea de cel puțin două ori, succesiv, a sunetului existent pe timpul tare (sau pe partea tare din timp) prin pauză, urmată de un sunet egal ca valoare cu pauza (sau mai scurt).

Dacă un sunet situat pe un timp slab (neaccentuat) este precedat și urmat de pauze plasate pe timpi tari (accentuați), atunci accentul se deplasează de la stânga la dreapta și se formează contratimpul pe timp.

În cazul în care un sunet situat pe a doua jumătate neaccentuată a unui timp este precedat și urmat de pauze situate pe jumătăți tari (accentuate) de timp, se formează contratimpul pe jumătate de timp. Contratimpul se folosește în acompaniament, dar și în melodie.

Exersează!

 Împărțiți­vă în două echipe și intonați gama Do Major, după exemplul de mai jos. Precizați care dintre grupe execută contratimpi.

 Intonează cântecul de mai jos. Ascultă­l pe varianta digitală și execută bătăi din palme în contratimp pe timp. În grădină

Florentina Chifu Muzica și versurile: Vicenția Vara

 Transcrie pe caiet măsurile în care se află contratimpi pe timp și pe jumătăți de timp din exemplele de mai jos.

O probă de ciclism poartă numele de contratimp individual. Probe de contratimp au loc pe întregul glob, fiind foarte apre ciate de către public. Curse le au loc pe drumuri deschise traficului, dar și pe drumuri închise.

25 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL Știai că...?
& & 4 2 4 2 A B œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ
                 
4 2 4 4 Œ œ Œ œ ‰ j œ ‰ j œ œ Œ 4 2 4 4 Œ œ Œ œ ‰ j œ ‰ j œ œ Œ j œ ‰ j œ ‰ j œ j œ j œ ‰ ‰ j œ ‰ j œ ˙
& 4 2 4 4 Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
& 4 2 4 3 4 4 ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ
& & 4 2 4 2 A B œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ

Audiază!

Ascultă Dansul săbiilor, de Aram Haciaturian, urmărește par titura și descoperă unde se află contratimpii.

Exersează!

 Execută la un instrument cu clape piesa Cântec de joc Urmărește digitația scrisă pentru această piesă.

 Intonează Cântec de joc și scrie pe caiet ce ţi­a plăcut mai mult. Alege din lista de mai jos: – ritmul sprinten; – melodia veselă; – caracterul folcloric al piesei; – efectul contratimpului.

Adaugă și alte motive pentru care ţi­a plăcut piesa.

 Intonează cântecul de joc Ardeleana pe note și pe cuvinte. Acompaniază­i pe colegii tăi cu toba în timp ce intonează cântecul, după cum îţi arată duratele de sub portative.

 Precizează măsurile în care se găsesc contratimpii și sincopele în cântecul Ardeleana.

 Audiază piesa corală În poieniță , de Gheorghe Danga, și bate ușor cu degetele pe bancă pe fragmentele asemănătoare jocului Ardeleana.

Dansul săbiilor

Cântec de joc

Muzica: Aram Haciaturian

Ardeleana

Creează acompaniament în contratimp pe jumătate de timp, cu bătăi din palme, pe treptele gamei Do Major. Creațiile mele

că...?

Ardeleana este un joc de perechi specific zonei din centrul și sudul Transilvaniei, precum și din Banat. Melodia are un tempo mișcat și formule ritmice alcătuite din optimi punctate și sincopate.

26 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
       2 4 Mân 4 2 dru 4 2 j oa 4 2 c     5 1 toi 5 1 fl 4 3 c 2 5 i i ,   4 3 H op! 4 2 H op!     3 3 Toi 1 5 fl 2 4 c 1 5 i i     1 3 De 2 1 r 2 1 su 2 1 -n ------         3 3 zur 4 2 g 5 1 l 2 4 i i ,   5 3 H op! 5 3 H op!   4 1 Ui 2 3 te -a 1 5 a!   2 4 H op! H op! 2 4 H op! H op!     3 3 Voi Fe 4 2 ni c i o-re 3 3 c e te 1 5 te , --------   1   1 5 H op! 2 4 H op!   3 3 Ve zi 5 1 a 4 2 a 2   2 4 H op! 3 3 Nu   4 2 te 2 4 l 5 1 sa -! -
             Foa Ar i e de ve r l e a de na,       bu j oc su de i oc , doi , Ba Ar de , de   s l e a j u na,     a c m c u mân doi foc  - - - - -- - - - - - -          'Na S i n j oc i te , o       pe s p sub t mâ mâ n , n     Ia Doar bi Ar ne de  1 se a ma!   2 -l e a na - - - -- - - -& 4 4 ‰ j œ > ‰ j œ > ‰ j œ > ‰ j œ > ‰ œ # > œ > œ > œ > œ > œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ & 4 œ > œ # œ # œ > œ > œ n > œ # œ œ > œ > œ > œ # œ # œ > œ > œ n > œ # œ œ > œ > œ # œ n œ > œ > œ > œ b > œ > œ > etc
Allegro Melodie populară Allegretto Joc popular Text adaptat: Vicenția Vara Allegretto Toba Toba
Știai

Audiază!

Citește versurile alăturate, apoi audiază un fragment din poemul simfonic Preludiile, compus de Franz Liszt pe baza textului poetic al scriitorului francez Alphonse de Lamartine, și descoperă contratimpii și sincopa. Scrie pe caiet ce îți sugerează muzica audiată.

O, lac, stânci mute, peșteri, păduri de farmec pline, O, voi pe cari vă cruță al anilor convoi, Măcar doar amintirea acestei nopți senine Să o păstrați cu voi! Lacul, de Alphonse de Lamartine

Poemul simfonic Preludiile

Muzica și literatura

Legătura dintre muzică și literatură își găsește materializarea în mod special în creația muzicală a secolului al XIX­lea. O parte dintre compoziții se realizează pe baza unui pretext literar, care poate fi un poem, un scenariu, o descriere sau doar un titlu sugestiv. Operele apărute ca urmare a transpunerii în muzică a unui program literar liric sau dramatic au la bază, ca principiu de creație, programatismul. La acest principiu vor adera compozitori ca Franz Liszt, Hector Berlioz, Piotr Ilici Ceaikovski și alții. Muzica programatică se adresează instrumentelor și este deosebit de sugestivă.

Exerciții de improvizație

A improviza ritmic pe o formulă dată înseamnă a modifica unele valori de notă pentru a îmbogăți expresiv formula ritmică dată. De obicei, valorile mai mari de notă sunt transformate în valori mai mici prin împărțire în jumătăți sau în sferturi (vezi tabelul de la pagina 18). Poți schimba formula ritmică introducând punctul de prelungire, pauzele, sincopele sau contratimpii. Urmărește exemplele de mai jos, apoi propune și tu alte combinații ritmice.

Exerciții de declamație

Muzica hip­hop este îndrăgită pentru felul în care îmbină textul literar cu muzica. La baza acestui gen muzical stă declamația, care constă în redarea nuanțată a unui text, cu sublinierea accentelor și a curbei melodice a frazei. Intonează următoarele exerciții de declamație, care te vor ajuta să reții ce este anacruza:

27 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
Muzica: Franz Liszt
                               
Andante
5 6 5 6 5 6 © 5 6 © Andante Formula ritmică Exemple: 1. 3. 2. – bătăi din palme – pocnet din degete U ne - ori - se n - - tâm plă, - in spi - rat - de mu ză, - Să com pui - - o pie să ca re -n - ce - pe- cu-a na - cru - ză - N-a re -ac -cent și se gă seș - - te - la-n ce - put - de fra ză, - Pre gă - teș - te - tim pul - ta re -n - mă su - ra - ce -i ur mea - ză.4 4 4 4 , , declamatie ¿ ¿   ¿ ¿   ¿ ¿   ¿ ¿   / , / ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U ne - ori - se n - - tâm plă, - in spi - rat - de mu ză, - Să com pui - - o pie să ca re -n - ce - pe- cu-a na - cru - ză. - N-a re -ac -cent și se gă seș - - te - la-n ce - put - de fra ză, - Pre gă - teș - te - tim pul - ta re -n - mă su - ra - ce -i ur mea - ză4 4 4 4 , , declamatie ¿ ¿   ¿ ¿   ¿ ¿   ¿ ¿   / , / ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Experimente cu sunete

Dicteu la telefon

Etape de lucru:

1. Folosește două pahare de plastic pe care le găurești la bază cu un creion.

2. Taie o bucată foarte lungă de sfoară pe care o fixezi cu câte un nod în gaura de la baza fiecărui pahar.

3. Roagă un coleg să iasă afară din clasă, pe hol, departe, cât permite sfoara. Ține paharul la gură și dictează­i colegului câteva durate învățate.

4. Verifică duratele pe care le ­a scris colegul. Schimbaţi perechile și continuaţi dicteul.

Descoperă!

Dacă vorbești în pahar, vibraţiile vocii tale se transmit de ­ a lungul sforii până la al doilea pahar aflat la urechea colegului.

Sfoara trebuie ținută întins pentru a favoriza transmisia sunetului.

Paharele se comportă ca amplificatoare de sunete.

RECAPITULARE

 Transcrie exerciţiul pe caiet, apoi scrie barele de măsură la locul potrivit pentru a forma contratimpi pe un timp.

 Intonează cântecul Mango Walk tactând măsura.

Mango Walk

Lucrăm împreună

Împărţiţi­vă în două grupe și intonaţi cântecul de mai jos. Exersaţi mai întâi melodia de pe portativele colorate, apoi acompaniamentul aflat pe portativele alb­negru. După ce fiecare grupă a învăţat bine partea sa, cântaţi împreună.

28 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
 
& 4 4 œ My My j œ j œ j œ j œ j œ j œ j œ j œ bro bro the r the r di d di d a a te l l te l l me me that that you you j œ œ j œ œ œ go go man man go go wal k wal k You And j œ œ j œ œ œ go ste al man al l go the wal k num you be r - - -- - -& . . 1 j œ œ j œ œ go man go wal k 2 œ œ Œ 'l e ve n œ Now That œ œ œ œ te l l you me don't Joe , go do to -& . . j œ œ j œ œ œ te l l no me man for go true , wal k Do And j œ œ j œ œ œ te l l ste al me al l for the true , num Do be r 1 œ ˙ te l l me 2 œ œ Œ 'l e ve n- Acompaniază­ţi colegii cu maracasul, în timp ce aceștia intonează cântecul, folosind formula ritmică: j œ œ j œ œ Œ Joc așa cum este hora       A B 1 Joc 2 La, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, Cât a e a l u c um mea es s te tr ho ias ra c Nu-i H o î n ra a mân ra dr ni ro m mâ nu neas i a c - - - - - -- - - - - - -           Doi pa i î na i n te     i doi î na poi     Vezi a a se joa c     ho ra pe l a noi - - - - - - - Cântec popular
Moderato Moderato
Cântec din Indiile de Vest

METODA R.A.I. (RĂSPUNDE–ARUNCĂ–INTEROGHEAZĂ)

Printr­un joc de aruncare a mingii adresezi întrebări colegilor și îi provoci să răspundă. Cel care prinde mingea răspunde și apoi o aruncă, punând o nouă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul aruncă mingea celui care a pus întrebarea, iar acesta îi va răspunde. Exemple de întrebări:

 Cât durează o pătrime?

 Ce este sincopa?

Audiază!

 Ce este anacruza?

 Ce este contratimpul?

 Ascultă Partea I din Concert pentru flaut și orchestră, de W.A. Mozart, și marchează cu bătăi din palme sincopele.

Concert pentru flaut și orchestră

Compozitori celebri

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), unul dintre cei mai mari compozitori din istoria muzicii, s­a născut la Salzburg, în Austria. Micul Mozart a început să compună din primii ani ai copilăriei, fiind numit copilul­minune care concerta și improviza în public uimind audienţa. Creaţia sa sintetizează stilurile și genurile epocii în care a trăit: simfonii, concerte, serenade, sonate, triouri, cvartete, opere, drame muzicale și un Requiem*.

Muzica în filme

 Vizionează pe internet un fragment din filmul

Amadeus: scena Marșului de bun venit al lui

Salieri. Filmul, inspirat din viața marelui compozitor, a fost realizat în anul 1984 de regizorul

Miloš Forman și a câștigat 40 de premii (dintre care 8 premii Oscar).

 Scrie pe caiet ce te ­ a impresionat urmărind fragmentul menționat.

PROIECT •

Propune exemple de improvizație ritmică pentru următoarele structuri ritmice. Folosește aplicaţia The Metronome instalată pe telefonul mobil pentru a face improvizaţii cât mai interesante.

Lucrăm împreună

Folosiţi improvizaţiile realizate de colegi pentru a crea un exerciţiu de percuţie corporală care să acompanieze o piesă muzicală. Puteți folosi și instrumente de percuţie care să execute alte combinaţii ritmice decât cele de percuţie corporală. Alegeţi piesa cu măsura potrivită, apoi hotărâţi formulele ritmice corespunzătoare fiecărei fraze muzicale. Repetaţi cu percuţie corporală formulele exerciţiilor ritmice până le învăţaţi și vă sincronizaţi, apoi exersaţi­le cu muzică.

Prezentaţi piesa cu ocazia unor evenimente care se desfășoară în școală: Ziua Școlii, Ziua Naţională a României, Ziua Culturii Române etc.

* Requiem sau recviem – Muzică compusă pentru slujba religioasă la înmormântarea sau la pomenirea unei persoane decedate.

29 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ # œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ & œ # œ œ ‰ j œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ # œ . œ j œ j œ . œ etc
& 4 4
Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart Allegro
q q h q q h q q h
CU RITMUL PE SCENĂ
Învață să înveți

EVALUARE

1. Completează pe caiet căsuţele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiţii. Descoperă cuvântul aflat pe verticală. (6 × 4 p. = 24 de puncte)

ORIZONTAL

1. Grupare de timpi accentuaţi și neaccentuaţi care se succed la intervale egale.

2. Un sfert dintr­ o notă întreagă.

3. Sunet sau grup de sunete neaccentuate cu care începe o piesă.

4. Compoziţie muzicală în care două sau mai multe voci intrând succesiv execută aceeași melodie.

5. Semn care leagă sunete de aceeași înălţime.

6. Un sfert dintr­ o doime.

7. Sunet neaccentuat precedat și urmat de pauze pe timpii tari.

VERTICAL: Formulă ritmică ce constă în deplasarea accentului de pe un timp accentuat sau o jumătate de timp accentuată pe cel de pe timpul neaccentuat, respectiv jumătatea de timp neaccentuată prin folosirea legatoului de prelungire a două sunete cu aceeași înălțime.

2. Transcrie pe caiet măsurile care încep cu anacruză. (3 × 3 p. = 9 puncte)

Exemplu: Voi transcrie pe caiet penultima formulă ritmică deoarece începe cu o anacruză pe jumătate de timp.

3. Transcrie exerciţiul pe caiet și scrie barele de măsură la locul potrivit pentru a forma contratimpi. (6 × 3 p. = 18 puncte)

4. Transcrie exercițiul pe caiet și formează sincope pe timp și pe jumătăți de timp folosind legato de prelungire în exercițiul de mai jos, după model. (5 × 3 p. = 15 puncte)

5. Intonează un cântec învățat în această unitate. Tactează măsura. (24 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fișa la portofoliul personal.

30 UNITATEA 2 ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL. RITMUL
1 2 3 A N A C R U Z A 4 5 6 7
                 

UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE

Melodia redă starea sufletească a compozitorului și produce trăiri artistice auditoriului.

 Care este melodia ta preferată? Explică de ce.

 Cum se înlănțuie sunetele în melodia preferată?

 Cum te simți când asculți sau cânți o melodie îndrăgită?

 Cum poți deosebi o melodie de alta?

CONȚINUTURI:

 Intervale muzicale: prima, secunda, terța, cvarta, cvinta, sexta, septima, octava

 Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări

 Elemente de tehnologie a informației (utilizarea unor softuri digitale pentru testarea și dezvoltarea auzului muzical)

 Cum este înălțimea sunetelor redate de mâna dreaptă în comparație cu cea a sunetelor redate de mâna stângă, la pian? Melodia

cea care face farmecul muzicii.

Joseph Haydn (1732–1809), compozitor austriac

este
31 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.2

Descoperă!

PRIMA ȘI SECUNDA

Intonează și continuă exercițiul următor precizând care dintre sunete sunt mai îndepărtate ca înălțime.

Reține!

Raportul de înălțime dintre două sunete muzicale se numește interval muzical. În muzică, un interval reprezintă diferența dintre înălțimile a două sunete și este format dintr-o bază (sunetul de jos) și un vârf (sunetul de sus). Denumirea unui interval este dată de mărimea (numărul de trepte) și calitatea (numărul de tonuri și de semitonuri) acestuia.

Prima (prescurtat 1p) este un interval perfect care se formează prin repetarea aceleiași trepte. Secunda este intervalul care se formează între două sunete aflate pe trepte alăturate. Între două sunete alăturate pot fi diferențe mai mari, numite tonuri, sau diferențe mai mici, numite semitonuri.

Secunda

mare = un ton mică = un semiton

Secunda mare (prescurtat 2M) conține un ton.

Secunda mică (prescurtat 2m) conține un semiton.

Secunde ascendente 

că...?

Toate denumirile intervalelor provin din limba latină.

Exemplu: secunda provine din latinescul secundus-a-um.

Secunde descendente 

Secunde ascendente 

Secunde descendente 

Recunoaște secunda în piesele studiate: Ardeleana (pagina 26), Sub fereastra mândrei mele (pagina 19).

Creațiile mele

Exersează!

 Intonează următorul exercițiu și descoperă primele, secundele mari și mici.

un' te duci

 Intonează cântecul următor și transcrie pe caiet primele și secundele.

Un’ te duci tu, mielule?

Muzica: Mircea Vintilă

Adaugă note potrivite celor de pe portativ pentru a forma prime, secunde mari și mici, încadrând duratele în măsură. Precizează felul fiecărei secunde (mare, mică, ascendentă, descendentă). Intonează exercițiul obținut. Scrie calitatea fiecărei secunde.

32 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
Știai
1p 2M 2m
1. U n’ 2. Ce te să duci faci tu, tu, mie mie lu lule? le?La Să pă pasc șu iar - ne, bă,dom dom nu nule. le4 4
œ œ j œ j œ j œ ‰ œ œ j ˙ ‰ œ œ j œ j œ j œ ‰ œ œ j ˙ ‰
Versuri populare
&
Prima

Reține!

Intervalul format între două sunete situate la distanță de trei trepte se numește terță. Terța poate fi ascendentă când intonarea se face de la bază spre vârf sau descendentă când intonarea se face dinspre vârf spre bază.

Exersează!

TERȚA

Terța

mare (3M): două tonuri mică (3m): un ton și un semiton 3M 3M

terță mare ascendentă

Intonează exercițiul următor pe treptele gamei după model. Continuă cu încă trei secvențe:

Intonează cântecul alăturat și descoperă terțele.

Reia cântecul și execută o bătaie din palme pe terțe. Sta bilește care este felul terțelor, reia cântecul și execută o bătaie din picior pe terța mare și un pocnet din degete pe terța mică.

Acompaniază-i pe colegii tăi la pian, urmărind digitația notată deasupra și sub portative.

Dansul fulgilor de nea

Versurile și muzica: Vicenția Vara

&

Recunoaște terța în piesele studiate: Ca la Breaza (pagina 23), Cielito lindo (Cer frumos) (pagina 24).

Creațiile mele & 4 2

Audiază Simfonia Surpriza de Joseph Haydn. Urmărește cu degetul pe portativ și recunoaște terțele. Precizează felul acestora.

Adaugă note celor existente pe portativ pentru a forma terțe, conform indicațiilor. Completează cu duratele potrivite, în funcție de măsură. Intonează exercițiul obținut.

33 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ j œ ‰ etc
     ©
() 3m 3m © terță mică descendentă ()           3m 3m 3m 3m 3M 3m
ter ă mare T T © ter ă mică ST T ©                               etc  3M 3m                                                 etc  3M 3m
Audiază!
& b 4 3 1 4 2 Fl u 1 Al be turi 5 2 pe de 4 1 Potrivit ta ghe a 2 3 l e 1 5 pur c u 2 3 ta dal 4 1 te b 5 2 de a 4 1 vânt, ri 3 2 p , Zboa Dan 1 5 r se a 2 4 î n z -n 1 5 c a a 3 3 l e , e r 5 1 c ad c l i 4 2 pe p 3 3 p de 2 4 mânt c l i 1 5 p - - - - - - -- - - - - - - - - -
b Mi c i i 4 1 di c ând 5 2 a de 4 1 man j oc 2 3 te o 1 5 c u bo 2 3 l i si i 4 1 c r se 5 2 de o 4 1 ste a, pre sc , 3 2 Dan Pe 1 5 se a na 2 4 z sul 1 5 f ul me u 3 3 gi i gr 5 1 de bi i 1 5 c a se 2 4 ti to 3 3 . f e a pe sc 4 2 - - - - - - - -- - - - - -
Potrivit
     

Descoperă!

Audiază aria Reginei Nopții din opera Flautul fermecat (pag. 21) și urmărește partitura. Analizează primul interval din cântec și menționează câte trepte are:

Cvarta perfectă (4p): două tonuri și un semiton cvart ST T T

Cvinta perfectă (5p): trei tonuri și un semiton cvintă ST T T T

Știai că...?

Dacă răsturnăm o cvartă cvartă cvintă

sturnat

obținem o cvintă. Ce crezi că se întâmplă dacă răsturnăm o cvintă?

cvintă

Amintește-ți de la lecțiile de matematică despre răsturnatul unui număr. De exemplu, răsturnatul lui 12 este 21. Același lucru se întâmplă și cu intervalele. O cvintă răsturnată se transformă într-o cvartă.

Poți încerca să răstorni și o terță pentru a vedea în ce alt interval se transformă.

CVARTA ȘI CVINTA

Reține!

Intervalul format între două sunete muzicale situate la distanță de patru trepte se numește cvartă.

Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de cinci sunete se numește cvintă. Cvarta și cvinta sunt intervale perfecte, deoarece numărul de tonuri și de semitonuri din care sunt constituite nu se schimbă.

Exersează!

 Intonează

 Intonează cântecul de mai jos pe note, urmărind melodia de pe portativele colorate.

Land of the Silver Birch*

Versuri: Vicenția Vara

Cântec canadian

 Descoperă cvartele și cvintele din cântec și scrie-le pe caiet. Intonează melodia și marchează cvartele cu o bătaie din palme, iar cvintele cu o bătaie ușoară pe bancă.

 Intonează vocea a doua și descoperă intervalele care se înlănțuie. Precizează care este cel mai frecvent interval întâlnit în acompaniament.

* Ținutul mesteacănului de argint (traducere din limba engleză)

34 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
ă     
exercițiul următor și
                                  4p 5p
transcrie pe caiet cvartele și cvintele.
          Land Pl ai of c u the p si l duri ve r de -ar bi rc h gi nt   H ome Ve of ghe at the de be a c as ve r tor,     Whe re Un sti l l de the e mi ght l ani y mu moose gi nd --------    Sal Wande rs t at c u wi l l dor,     Bl ue La l ake c uri and i ro-ckey rmc re s shore , tat     I M wi l l voi re î n turn toar onc e c e -o more , dat’ ------            H iaya,hiya,H iayahiya      H iaya,hiya -,A -------La-la La--la--lala-lala La--la--lalala la-lala la

Lucrăm împreună

Repetați împreună melodia, apoi acompaniamentul. Împărțiți-vă în două grupe și cântați împreună. La repetare, schimbați rolurile, grupa A va cânta acompaniamentul, iar grupa B va cânta melodia.

Transcrie pe caiet și completează tabelul de mai jos cu date din cântec.

Experimente cu sunete

Învață

să înveți

Diagrama Venn te ajută să înțelegi mai ușor asemănările, diferențele și legăturile dintre idei. Urmează indicațiile pentru a realiza Diagrama Venn în care să compari secunda și terța.

Desenează două cercuri care se suprapun, ca în imaginea alăturată. În primul cerc, notează elementele caracteristice secundei. În al doilea cerc, notează caracteristicile terței. În partea care se suprapune, notează elementele comune secundei și terței.

Realizează, pe o foaie A4, o Diagramă Venn pentru cvartă și cvintă.

Tehnologia te învață muzică!

Diagrama Venn pentru secundă și terță

secunda: între două sunete alăturate sunt intervale

Început cruzic/anacruzic Ritm binar/ternar Intervale Rolul sincopei * Frecvența sunetelor – Numărul de vibrații ale undei sonore pe secundă.

Acum 2500 de ani, Pitagora și-a dat seama, făcând mai multe experimente, că sunetul muzical este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. De asemenea, Pitagora a constatat că atunci când vibrează împreună două coarde, din care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se aud două sunete, coarda mai scurtă dând sunetul cel mai înalt.

terța: între două sunete

aflate la distanță de trei trepte

Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurtă este în octavă (la distanță de opt trepte) față de sunetul cel mai jos produs de coarda dublă. Prin urmare, dacă cele două coarde au raportul lungimilor lor 1/2, raportul frecvențelor sunetelor* emise este 2/1, adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia. Tot Pitagora a constatat că, atunci când lungimile coardelor sunt în raportul 3/2, sunetele care se aud formează intervalul muzical numit cvintă; iar raportul 4/3 dă intervalul numit cvartă.

Exersează intervalele cu ajutorul unor softuri sau platforme digitale care îți pun la dispoziție exerciții pentru testarea și dezvoltarea auzului diferențiat și exerciții de recunoaștere a intervalelor învățate. Intră pe www.teoria.com, Absolute pitch, Perfect Ear, Pitch Improver.com. Alege Exercises – Ear training, apoi Intervals

Recognition. Apasă Play, ascultă intervalul, apoi redă-l prin apăsarea clapelor. Vei primi feedback imediat. Pentru a te descurca mai ușor, învață notația notelor muzicale cu litere, conform tabelului:

Nota do re mi fa sol la si do

Notația cu litere C D E F G A B C

35 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE

Descoperă!

Intonează începutul cântecului I’m Walking by the River (pag. 22) și analizează primul interval din măsura completă.

 Câte trepte are acest interval?

 Câte tonuri și câte semitonuri conține?

Reține! SEXTA

Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de șase trepte se numește sextă. Sextă

mare (6M): patru tonuri și un semiton sext mare

Exersează!

 Intonează exercițiul următor și transcrie pe caiet sextele.

mică (6m): trei tonuri și două semitonuri sext mic

6M  Intonează cântecul Tricolorul și descoperă sextele.

Tricolorul

Ciprian Porumbescu

Audiază!

Ascultă Partea I din Simfonia

nr. 40 în sol minor de Wolfgang Amadeus Mozart și descoperă sextele. Prima dintre acestea va fi ușor de recunoscut în măsura a treia, după repetarea de trei ori a combinației melodice secundă-primă.

Muzica în context istorico-geografic

Muzica și versurile cântecului Tricolorul au fost scrise de compozitorul Ciprian Porumbescu, inspirat de idealurile Revoluției de la 1848. Acest cântec patriotic a străbătut veacurile, fiind drag românilor. În 1977, în plin regim comunist, Nicolae Ceaușescu dorește schimbarea imnului existent, Te slăvim, Românie, compus de Matei Socor, cu Tricolorul lui Ciprian Porumbescu. Noului imn i se păstrează melodia, dar textul este modificat, introducându-se versuri care făceau referire la ideologia comunistă. După Revoluția din 1989, este ales ca imn al României Deșteaptă-te, române! Ascultă pe internet acest cântec.

©

36 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
         
ST T T T T
T T T ST ST
& 4 3 . j œ r œ 1 Tre i 2 Iar c u c ând, Maestoso . œ j œ . j œ r œ l ori fra c u ți nosc l or, pe m-oi œ œ œj. œr l u du me c e Și De l e l a œ œ œj. œr ți n voi c a și -o sfânt fi o să - - -- -& ˙ , . j œ r œ dor mor Sunt Pe c u mor . œ j œ . j œ r œ l ori mânt de -un a ve c hi tunc i re să-mi œ œ œj. œr nu pu me ne ți A Mân mi n drul œ œ œj. œr ti nd nos de -un tru brav tri po c o - - - - -- - - - - -& ˙ , œj. œr por lor Sunt Pe c u mor œ j œ j œ j œ l ori mânt de -un a ve c hi tunc i re să-mi œ œ œ œj. œr nu pu me ne ți A Mân mi n drul œ œ œj. œr ti nd nos de -un tru brav tri po c o ˙ por l or - - - - -- - - - - - -
Maestoso
Versurile și muzica:
6M

SEPTIMA

Descoperă!

 Intonează intervalele de mai jos și precizează

câte tonuri și câte semitonuri au.

septim mare

Reține!

Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de șapte trepte se numește septimă.

Septimă

mare (7M): cinci tonuri și un semiton mică (7m): patru tonuri și două semitonuri

septim mic

Exersează!

 Intonează exercițiul următor și bate din palme pe septime.

 Intonează cântecul Do You Want to Build a Snowman? (Vrei să facem un om de zăpadă?) din filmul Frozen (Regatul de gheață) și găsește septima.

Do You Want to Build a Snowman?

Audiază!

Ascultă piesa Reindeers Are Better Than People (Renii sunt mai buni decât oamenii) din filmul de animație Frozen și descoperă septima cântată de Kristoff.

* Musical – Gen de spectacol muzical și teatral cu o intrigă narativă redusă.

Muzica în filme

Regatul de gheață ( Frozen ) este un film 3D de animație și musical* produs de studioul de animație Walt Disney. Are la bază basmul scris de Hans Christian Andersen, Crăiasa zăpezilor. Filmul a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună melodie originală, Let it go, dar și Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație.

37 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
© T T T T T T T T T ST ST ST septim mic septim mare © T T T T T T T T T ST ST ST
© 7M
Pleac , Ana! Hai Do la you că to joa want ză a în build pa snow dă! man? Să Come te-as ce a cunzi more, ny și come nu-mi out răs the punzi, door doar like Că It's cem let's fa on, om go nea play de and vrea ne Aș I să-mi ver de you spui see ești you've so gone mea! way! ra a Toți We ca to vor used ne best să be pa snow ddies va bu dă, man? dă, Dar And does Chiar It a we're nu now nu n' t de pari not cem to fa have wish Iar I om be îmi you eu snow de a fac would man nea! prea me griji tell mari. why? Hai Do Bi O want la you bye! ne, key, că to joa pa! ză a în build Go away, Ana!
Versuri: Vicenția Vara Muzica: Kristen Anderson Lopez și Robert Lopez

OCTAVA

Știai că...?

Vocea cunoscutei cântărețe americane Mariah Carey se întinde pe 5 octave? Ascultă pe youtube clipul Mariah Carey – 5 Octaves in One Minute, realizat de fanii cântăreței. Pentru a face o comparație, trebuie să știi că un pian acoperă șapte octave într-un minut. Majoritatea oamenilor pot atinge, în medie, aproximativ două octave.

Portofoliu

Informează-te, din dic ționare, enciclopedii, reviste, cărți, internet, despre viața și activitatea lui Ciprian Porumbescu. Alcătuiește un portofoliu în care să prezinți activitatea sa muzicală, ca profesor, dirijor și compozitor. Prezintă portofoliul colegilor tăi.

Muzica în filme

Vizionează pe internet filmul

Ciprian Porumbescu, realizat în 1972 de regizorul Gheorghe Vitanidis, din care vei afla date despre viața compozitorului.

Intervalul format între două sunete muzicale cu aceeași denumire, aflate la distanță de opt trepte, se numește octavă. Reține!

Octava perfectă (8p): cinci tonuri și două semitonuri

Exersează!

 Intonează exercițiul următor, urcând sau coborând atâtea octave câte îți permite vocea.

 Învață să cânți la pian un exercițiu format din octave. Urmărește digitația scrisă deasupra și sub portativ.

 Intonează cântecul de mai jos și bate din palme pe octavă.

Haideți, haideți

Cor din opereta Crai nou

 Intonează cu o octavă mai sus cântecele: Cine nu știe hori (pagina 23), Ardeleana (pagina 26). Transcrie cu o octavă mai sus unul dintre cântece.

Compozitori celebri

Compozitorul și dirijorul român Ciprian Porum bescu (1853–1883) s-a născut lângă Suceava.

A participat la serbarea de la Putna, organizată de România jună din Viena, cu prilejul împlinirii a 400 de ani ai ctitoriei lui Ștefan cel Mare. Creația sa muzicală cuprinde lucrări valoroase: Pe-al nostru steag e scris Unire, Tricolorul, cantata Altarul Mănăstirii Putna, Balada pentru vioară, Odă ostașilor români și opereta Crai nou. În opera sa, compozitorul a inserat tematici patriotice, fiind influențat de idealurile Revoluției de la 1848. În memoria sa, Conservatorul din București i-a purtat numele până în anul 1990.

38 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
octav perfect © ST ST T T T T T
1551515151511155 5115151515155511 8p
    H ai Allegro     dei ,haidei ,hai    dei ,H aideiî n     c odrulî nve r  zi t,H a -i ------     dei ,haidei ,hai    dei ,H aideiî n  pl ai ulî nfl ori -t ----
Muzica: Ciprian Porumbescu
Allegro

MARI/MICI

RECAPITULARE

INTERVALELE MUZICALE ȘI CALITATEA LOR

PERFECTE

Secunda, terța, sexta, septima Prima, cvarta, cvinta, octava

Citește informațiile din tabel, apoi completează pe caiet denumirea intervalelor scrise pe portativ. Intonează intervalele.

Exersează!

 Intonează cântecul de mai jos pe note, apoi pe cuvinte. Scrie cu o octavă mai sus primul portativ din cântec.

Românul

 Extrage din cântec și scrie în caiet câte un exemplu pentru următoarele intervale învățate: primă, secundă, terță, cvartă, cvintă, sextă, octavă.

 Creează intervale după indicațiile de sub portativ. 5p 4p

PROIECT • SĂRBĂTORIM MAREA UNIRE

Lucrăm împreună

Realizați un spec tacol literar-muzical dedicat Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Urmați etapele de mai jos:

Creați un afiș atractiv de promovare a spectacolului, precizând locul, ziua și ora când va avea loc evenimentul.

Confecționați invitații pentru părinții, rudele, profesorii și prietenii voștri și împărțiți-le din timp.

Învățați poezii dedicate Marii Uniri: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, de M. Eminescu; Sus inima, de G. Coșbuc; În limba ta, de G. Vieru; Marșul Unirii, Trăiască România Mare, de A. Păunescu etc.

Învățați cântece patriotice potrivite evenimentului: Treceți batalioane române Carpații, Pe-al nostru steag e scris Unire. Cântecele învățate, scrise de C. Porumbescu: Deșteaptă-te, române! etc.

Nu uitați să filmați și să fotografiați evenimentul! Alegeți cele mai bune fotografii din punct de vedere tehnic și alcătuiți cu acestea un album. Includeți albumul în portofoliul școlii.

39 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
               2M
3. Sunt 2. Vi 1. Ța mân mân ro ță ră ve titves che dră în ves bo și și me, tă, tă, lu ti ga Pen De Da na bal a u di ta ți să vân ne tă tă, ta de î Ga Și Spre Tra sunt la nal culmi. să te mor. ian. ță și de tru-al dac tă stră rii ro dor, man, buni, Pen De Ța lim De no tru la ră bă, ce uă, tăToa mealu de-aibla,um Țac-asrăta n-ai a,a Toatălumeaumde-aibla,
na-ita
Țarăc-as
aa
7M 6m
Muzica: Ciprian Porumbescu Maestoso
   

EVALUARE

1. Completează pe caiet căsuțele libere cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul aflat pe verticală. (5 × 4 p. = 20 de puncte)

ORIZONTAL

1

2 I N T E R V A L

3

4

6

5

VERTICAL: Interval care cuprinde cinci trepte.

1. Interval care cuprinde patru trepte.

2. Raportul de înălțime dintre două sunete muzicale.

3. Interval format prin repetarea aceleiași trepte.

4. Interval format între două sunete alăturate.

5. Interval care cuprinde trei trepte.

6. Interval care cuprinde opt trepte.

2. Scrie pe caiet, pe un portativ, notele reprezentate de clapele colorate cu roșu, de mai jos. Menționează intervalul format și calitatea acestuia. (2 × 4 p. = 8 puncte)

3. Scrie sub portativ denumirea fiecărui interval și calitatea acestuia. (5 × 4 p. = 20 de puncte)

3M & 4 3

4. Scrie cu o octavă mai sus următorul fragment. Recunoaște și scrie titlul piesei și numele compozitorului acesteia. (11 × 2 p. = 22 de puncte)

5. Intonează un cântec învățat în această unitate. Scrie pe caiet trei intervale reținute din cântec. (20 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fișa la portofoliul personal.

40 UNITATEA 3 INTERVALE MUZICALE
re
            
. j œ r œ . œ j œ . j œ r œ œ œ œj. œr œ œ œj. œr ˙
            
Exemplu:

UNITATEA 4

ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ

Folclorul reprezintă totalitatea creați i lor literare, muzicale, coregrafice și plastice a obiceiurilor și a tradițiilor populare ale unei țări, realizate de oameni din popor și transmise pe cale orală. Din timpuri străvechi, poporul român a creat un tezaur folcloric de o rară frumusețe și originalitate, admirat în întreaga lume.

 Amintește-ți din clasa a V-a despre obiceiurile de iarnă. Ce crezi că intonează copiii din ilustrația alăturată și cu ce prilej?

 Ce tradiții de Crăciun și de Anul Nou se respectă în familia ta?

 De ce se fac urări în această perioadă a anului?

 Ce dansuri populare românești cunoști? De ce crezi că sunt apreciate dansurile românești în întreaga lume?

CONȚINUTURI:

 Elemente de muzică religioasă și folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diverse regiuni geografice)

 Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări

 Elemente de interconectare între limbajul muzical și cel literar (accente ritmice, ritmuri poetice)

Muzica populară românească formează un ansamblu impunător, un tezaur scump, de la care se vor inspira compozitorii noștri.

George Enescu (1881–1955), compozitor, violonist, pianist și dirijor român

41 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1; 3.2

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ȘI DE ANUL NOU

Colindatul

Obiceiurile și tradițiile de iarnă ocupă un loc important în folclorul românesc, acestea desfășurându-se începând cu Ajunul Crăciunului și încheindu-se cu Boboteaza (Botezul Domnului) și Sfântul Ioan Botezătorul. Discută cu colegii tăi despre ce reprezintă prima imagine de la pagina 41 și cum se numesc cântecele care însoțesc aceste obiceiuri.

În unele regiuni din țară, de la Crăciun până la Bobotează, creștinii se salută astfel: „Hristos se naște!”, iar răspunsul este „Măriți-L!”. În Banat, creștinii se salută cu tradiționalul „Hristos se rodi!” („Hristos s-a născut!”), iar răspunsul este „Adevărat s-a născut!”. Știai că...?

Reține!

Colindele au o nepre țuită

valoare literară și muzicală, având următoarele caracteristici:

 constituie modele de contopire între text și melodie;

 au refrene tipice, atât din punct de vedere literar (Ziurel de ziuă, Flori dalbe, Flori de măr etc.), cât și muzical, care nu au loc fix, pot sta la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul melodiei și se pot repeta;

 strofa muzicală este alcătuită din două–trei rânduri melodice;

 au melodie simplă, ritm măsurat și se cântă în grup.

Descoperă!

 Intonează aceste colinde pe note, apoi pe cuvinte și răspunde la întrebări:

Ziurel de ziua

Ziurel de ziuă

Sus la poarta Raiului

Sus la Poarta Raiului

lin. za Lin ia și ră lin.

 Din câte versuri sunt formate strofele colindelor?

 Care este versul ce redă refrenul și unde este așezat?

 Recită versurile colindelor și observă ritmul poetic:

\ _ \ _ \ _ \ \ _ \ _ \ _ \

Sus la Poar - ta Ra - iu - lui, / Paș - te tur - ma Ta - tă - lui.

 Ce legătură este între ritmul poetic și cel muzical?

 Ce legătură observi între versuri și melodie?

42 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
4 7 La Mi Un La Ploa poar ti de fe ia t la n s s- a tel plo reas i- n u tr a f cut ri Hris cru de mi- l ce- n zi u Me a Nea Scu si
u d s n toa s ai171585766353_Ziurel_de_ziua.pdf 1 16.05.2024 14:07:43
de- un ua te a, fe nin cel grad el tos ma scal s d Zi u rel de chip cior ge, de lu de- m nu- l bum mi p a b nos. rat. tin cel. ge Zi u rel de R zi mâi gaz
                                                               
ra
lin și
te la Paș Sus tur poar ma ta iu Ta ra lui, lui, tă tur poa ia ră lin. Ba vân te tul frun ma ta tă iu Ta
lui. lui nu i Li
Colind din Muntenia Colind din Transilvania Moderato Adagio

Exersează!

Intonează următoarele colinde:

Flor'le'n dalbel lemn de mar

Colindă de fereastră: Flor’le’n dalbe lemn de

Moderato

Colindă în casă, la masă: Pe cerul cu flori frumoase Pe cerul cu flori frumoase

Allegretto

2. Lân

1. Pe 4. S 3. Um g ce tur rul fii gaz din m cu ci flori d flu s ier i fru um moa n cân toa

Doamnele Dumnezeu

Doamnele Dumnezeu

Din lumea muzicii

Primul colind, care se cântă la fiecare casă, este colindul de ușă sau de fereastră. Prin acest colind se invocă trezirea gazdelor, pentru a-i întâmpina pe colindătorii care le aduc vestea Nașterii Mântuitorului. După ce colindătorii termină de cântat la fereastră, gazda îi invită în casă. Colindul pe care îl rostesc aici este colindul de masă, cântat în fața mesei încărcate de Crăciun. Urmează colindul cel mare adresat gazdei. Ceata colindă apoi, pe rând, toți membrii familiei.

Moderato

Colindul mare: Descoperă colindul care:  are la început două terțe;  începe cu două prime;  se termină cu o cvartă;  are combinația ritmică e jq;  are o sincopă. Acompaniază-i pe colegii tăi cu toba în timp ce interpretează ultimul colind.

Arpașul de Sus

Moderato

O parte din obiceiurile ro mâ nești de Crăciun, precum colindatul de ceată bărbătească din 14 zone ale României, au fost incluse pe lista patrimoniului mondial imaterial UNESCO.

43 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
Știai
că...?
măr
'nu bu domn 'cest m m' te Ia , 'ru Ei sunt scoa Sfin l ii fo cul cel mai bun. lui
nu ʼ
Lui Cr ciun ce lui b trân.
2. Da' vin ju nii Sa tu lu i, Ju nii s buni co lin d tori. 1. Flor' le'n dal 3. be lemn de f De mi
Cr ciu
,
Toa Um Grea
te bl i tur o Dom m to i câ i i nul de Dum mâ ne le oi nând. zeu la se te i la bl ? se, s ! Flo ri dal be, s , Flo s ri dal be, sun ma bl i--
tând,
i
8                                  Doam ne le Dum ne ze u, Prin cur Ca Prim Ci blă- n ne, ți să nas sus Doam le lui că și ne, Fi prim mi Cră ul blă- n să Sfân prim ciu jo tu’ su’, blă, nu, Prim Cea Da Fi ul blă- n Mai să Sfânt gra că prim pe- a jdu’ Sfân blă, cest ca tă Doam pă i Mă ne, primbl’. mânt lor. ri e   
La poart la tefan-Vod vor poar El Dar La da ba t pe t de la s-a ci te Vo ple ne fan cat es te? d , Cu bo De bo ie sus rii Ii ie rii n s s- au s- a- n cut strâns nat ies vor chi în la b le.
La poartă la Ștefan Vodă
Colind din Transilvania
Tobă
Moldova

Muzica în filme

Vizionează filmul Amintiri din copilărie, realizat de Elisabeta Bostan în anul 1964. Urmărește cunoscuta scenă în care Nică merge cu uratul. Explică de ce crezi că grupul de colindători nu a fost primit. Scrie părerea ta pe caiet. Fă schimb de idei cu colegii tăi.

Plugușorul

Plugușorul este un obicei străvechi de urare pentru belșugul pământului, practicat în ajunul Anului Nou sau în ziua de Anul Nou. În trecut, în timp ce urau, flăcăii foloseau un plug adevărat cu care trăgeau o brazdă prin curtea gospodarului ca să-i crească mari semănăturile. Apoi aruncau în brazda proaspătă semințe de grâu, porumb, secară și ovăz. Se mai arunca grâul peste casă, ca să crească mare cât ea.

Plugusorul

Plugușorul

neas ze leg tu, cu de Dum c , ce ge ne b s r rel? zeu toa ples pi s co neas la i,

Textul Sorcovei poate fi și astfel:

Sorcova, vesela,

Să trăiți, să-mbătrâniți,

Ca un măr, ca un păr

Ca un fir de trandafir.

Ca merii, ca perii,  În mijlocul verii;

Ca vița-de-vie

La Sfântă Mărie.

Tare ca piatra,

Iute ca săgeata

Tare ca fierul,

Iute ca oțelul.

Vacile lăptoase,

Oile lânoase,

Porcii unsuroși,

Copii sănătoși.

Câte cuie sunt pe casă

Atâția galbeni pe masă.

La anul și la mulți ani!

Să trăiți să ne dați bani.

Audiază!

 Ascultă pe internet colinde în interpretarea corului Madrigal „Marin Constantin”.

 Scrie pe caiet impresiile tale.

Tre ce -un ge c rel la re D , c , Doam ne, Doam ne, re, D Doam ne, Doam ne.

Plu To i M Dum gu cu duc, ne o bi Doam zeu rul ce ne, por de la trea s le neas tei rai b , c

Sorcova

Sorcova

În Moldova și în Muntenia se obișnuiește să se meargă cu Sorcova în dimineața de Anul Nou. Copiii mai mici, în grup sau câte unul, purtând în mână o creangă împodobită, urează gazdelor un an cu sănătate și belșug.

Sorcova

2. S -n co va, re flo ca ri i, ve S pia m r se la g tra, ri i

1. Sor 3. Ta

Ca S tr fir i i de să-m b da trâ fir. ni i.

Ta un re ca fie tran rul.

Pes te Iu Ca te un r , va Pri s ca m r Ca

Muzica și literatura • Realizarea contopirii dintre muzică și poezie

Pentru păstrarea tiparului metric, atunci când terminația versului nu corespunde cu finalul rândului melodic, se folosesc:

1. completările de silabe – de obicei se adaugă vocala „u”:

Prin curțile lui Crăciunu’

Colo josu’ mai din josu’

2. dispariția unor silabe:

 în versuri care se repetă, după ce acestea au apărut mai întâi în forma completă:

Da’ să primblă, / Doamne primbl’

 în interiorul versului: Flor’le’n dalbe lemn de măru’ Ia’m te scoală cest domn bunu’

 Găsește și tu astfel de exemple în colindele studiate și scrie-le pe caiet.

44 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
5 3. Un' 2. Se-n 5. S 4. S -a tr-o duci ni zi te tros
m va un
ta p r r
ca te o e
gea
, Iu
lul.
Muntenia George Breazul Muntenia George Breazul Repejor Vioi
Știai că...?

Sorcova la noi

INVESTIGAȚIE – TRADIȚII DE ANUL NOU

Există câteva legende despre apariția Sorcovei la noi. Una dintre ele vorbește despre Sfântul Vasile, care era un om bun. El s-a rugat de Dumnezeu să-i dea și lui o zi, iar Dumnezeu i-a dat cea dintâi zi a anului, Anul Nou. De bucurie, Sfântul Vasile a luat un clopoțel și a legat la toartă o crenguță de busuioc și s-a suit la Dumnezeu să-i ureze. Astfel, s-ar fi născut obiceiul sorcovitului. În popor, se colinda cu o mlădiță înmugurită de măr, care se punea în apă în noaptea Sfântului Andrei (30 noiembrie) și care până în ziua de Sfântul Vasile (1 ianuarie) era înflorită. Așa se explică de ce în colindele românești se cântă, în plină iarnă, despre florile dalbe-flori de măr și despre măruț-mărgăritar. Cu sorcova se bătea de mai multe ori pe umărul unei persoane, ea jucând rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite sănătate, tinerețe și bogăție celui sorcovit.

Alte obiceiuri de Anul Nou

De Anul Nou se taie o ceapă și se desface în 12 părți. Acestea se sărează și se pun pe o farfurioară. Se crede că fiecare felie de ceapă arată cum va fi luna respectivă a anului care începe: ploioasă sau secetoasă.

Tot de Sfântul Vasile, flăcăii dezleagă cununiile cu descântecul: „Slobozim câșlegile/ Să mărităm fetele/ Umblați, feciori/ Să fie pețitori”.

Se spune că așa cum este musafirul din prima zi a anului – bogat sau sărac – așa va fi și anul gazdei.

Există obiceiul ca anul să fie „dezlegat”. Astfel, cete de flăcăi colindă ulițele satelor cu „Dezlegatul anului”, pocnind din bice, cântând din buciume, mergând cu buhaiul și bătând în oale sau în tobe, pentru a speria și goni forțele malefice, seceta și dăunătorii, pentru tot anul.

În noaptea Anului Nou, în multe zone din țară, fetele numără nouă stele pe cer; dacă a noua stea este mai strălucitoare înseamnă că tânăra va avea un ursit voinic și frumos. Apoi fata roagă steaua strălucitoare să-i aducă ursitul cât mai repede.

1. Realizați, în grupe de câte 4 elevi, o investigație despre păstrarea tradițiilor.

 Alegeți o clasă unde veți face investigația.

 Adresați întrebările colegilor și consemnați răspunsurile lor.

2. Teme de investigat

 De ce crezi că este necesară păstrarea tradițiilor?

 Ce soluții propui pentru păstrarea acestora?

3. Concluzii

 Scrieți răspunsurile colegilor pe foi A3, fără a le menționa numele. În funcție de numărul răspunsurilor acestora, scrieți concluziile investigației și soluțiile pe care vi le-au oferit colegii.

Muzica în context istorico-geografic

Ascultă lucrarea Festum Hibernum (Sărbătoare de iarnă) a compozitorului Alexandru Pașcanu și recunoaște melodiile unor colinde (Cântecul caprei, Sorcova). Piesa a fost compusă în perioada comunistă când colindele erau interzise. De aceea, în lucrare nu apar cuvinte, compozitorul concentrând în muzi ca sa repertoriul sărbătorilor de iarnă. Scrie pe caiet titlurile colindelor recunoscute.

Portofoliu

Pe o foaie A4, descrie un obicei de Anul Nou cunoscut în zona în care locuiești. Scrie dacă ai practicat acest obicei și care sunt impresiile tale. Prezintă colegilor descrierea ta.

45 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE FLORII

Descoperă!

Paștele sau Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare creștină, iar poporul nostru respectă tradițiile și obiceiurile moștenite din vechime. Cu o săptămână înainte de Paști, în Duminica Floriilor credincioșii se pregătesc pentru marea sărbătoare cu ramuri de salcie și așteaptă momentul când, după slujba religioasă, se vor cânta colinde. Credincioșii pun ramurile de salcie pe stupi pentru ca albinele să fie ferite de rău. Ramurile de salcie mai sunt agățate în pomii fructiferi pentru ca aceștia să rodească.

Colindele de Florii exprimă admirația pentru minunea învierii lui Lazăr de către Domnul Iisus. Cu acest prilej, sunt sărbătoriți cei ce poartă nume de flori: Camelia, Florin, Narcisa, Violeta, Crina, Viorel etc.

 Ascultă colindele O, minune și Astăzi la Florii, apoi completează tabelul pe caiet:

Prilejul cu care se cântă Cui se adresează Sentimente exprimate Impresiile tale

Admirație

 Intonează colindele de mai jos:

Lucrăm împreună

Repetați pe grupe, separat, apoi în ansamblu. Înregistrați și utilizați filmarea pentru observarea aspectelor ce trebuie îmbunătățite.

Înainte de a învăța al doilea colind, repetă cu pianul intervalele care sunt mai dificil de intonat, apoi cântă-le singur(ă).

Verifică intonația, de fiecare dată, cu ajutorul pianului sau prin intermediul pianului virtual de pe telefonul mobil pentru a cânta corect intervalele.

Grupa A va fi formată din fete, iar grupa B va fi alcătuită din băieți care au vocile mai grave, potrivite cu înălțimile sunetelor de pe al doilea portativ. Isonul se ține în piano întrucât este un acompaniament ușor, lăsând să se audă grupa A care are partea solistică.

Moderato

Veniti cu toti dimpreuna

Gheorghe Cucu

În muzica bisericească se folosește un acompaniament vocal constând în sunete grave prelungite pe o singură vocală, numit ison. Împărțiți-vă în două grupe și intonați piesa a doua cu ison.

Doamne Iisuse, Hristoase

Moderato

Gheorghe Cucu

46 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
Veniți cu toți dimpreună
2. Pe 1. Ve ni i Ii sus cu s -n to i tâm dim s tim ne i în noi chi cu n m. nu n pi pre n m u n i S - m lui ple i De a o le dras noas le ve flo tre în min ri te te, S i le- a de nem p ri ter stâl na ver î în te. te. in zi O! nu mi ne!
1. Doam ne A 3. O, 2. Tu Ii e ti su Ii se Hris se toa se, za su ra nu cea A me cu ce t dul ra A e ti Tu zori prea Ne- ai sc Lu i pat mi prin n- a A lu mi se. noa de ta- i v ce. t cru ra A

DANSURI POPULARE

Dansul popular românesc se caracterizează printr-o bogăție de mișcări izvorâte din miile de jocuri existente, într-o mare varietate a stilurilor proprii fiecărei regiuni a țării.

Descoperă!

 Discută cu colegii tăi despre ce reprezintă imaginea alăturată și cu ce prilej are loc.

 Intonează cântecul Trageți hora (pagina 12) și tactează măsura.

Exersează!

Reține!

 Intonează cele două piese de mai jos și dirijează.

Allegro moderato

Hora din Banat

Horă din Banat

Din colecția Tiberiu Brediceanu

 Amintește-ți ce ai învățat la limba română despre ritmul poetic și analizează textul acestei hore.

\ – \ – \ – \ – \ – \ – \ – \ –

Foa - ie ver - de bu - su - ioc, / Prin - de - mi - te co - lea-n joc. Ritm poetic trohaic

Braul pe sase ca la Muscel

 Observă primul portativ din cântec și accentele din fiecare măsură. Vei constata că ritmul muzical este binar. Ritmul poetic corespunde ritmului muzical.

Brâul pe șase ca la Muscel

Hora este cel mai vechi și mai răspândit dans popular românesc. Se joacă în toată țara de către femei și bărbați, în cerc mare, dansatorii ținându-se de mâini. Ocaziile la care se dansează sunt: hora de duminică, nunta, nedeia (petrecere pastorală organizată în fiecare sat la o dată fixă), diferite obiceiuri. Ritmul horei este binar, iar tempoul potrivit.

Vâlcele, Pitești

Brâul este un dans românesc de virtuozitate, jucat mai ales de bărbați. Melodia instrumentală este însoțită de strigături. Brâul se dansează în semicerc sau în linie, cu brațele prinse de cingătoarea (brâul) vecinului. Caracterul vioi al acestui dans se datorează tempoului rapid, cu ritm variat, cu multe sincope. Denumirea Brâul pe șase vine de la fraza muzicală alcătuită din trei măsuri de două pătrimi (3 × 2 = 6, ca în exemplul de mai sus).

Hora mare (bătrânească sau boierească) este o variantă mai nouă, cu ritm ternar, legănat. (vezi Hora mare , pagina 19). Știai că...?

Audiază!

 Ascultă Brâul din piesele simfonice Trei dansuri românești, de Paul Constantinescu, în care vei recunoaște Brâul pe șase ca la Muscel.

47 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
Foa ie ver de bu ioc, su Toa t zi ua s ju c m, Prin de te mi co lea joc. n Pâ n - n sea r cân s t m. Chi u ie te, stri nu ga, S r ne su u li a.
Allegro

Sârba este un dans jucat de bărbați și femei, răspândit în toată țara. Are o mișcare rapidă și ritm binar. Dansatorii își țin mâinile pe umerii vecinilor și execută pași laterali în semicerc. Uneori se execută și figuri de virtuozitate. Această sârbă începe cu un fragment caracterizat prin modul special de emisie vocală din piept, reminiscență a unui obicei vechi numit hăulit.

Țărăneasca este un joc de grup, mixt (jucat de bărbați și de femei) din Moldova. Dansul se execută cu pași mărunți, presărați cu bătăi pe contratimp, îmbinați cu deplasări spre stânga și spre dreapta, înainte și înapoi. Mișcarea este vioaie și ritmul binar.

Învârtita este un joc de perechi din Ardeal. Uneori, un flăcău poate dansa cu două fete. Aceasta este o variantă din zona Aradului. Cântă la pian această piesă instrumentală. Digitația te va ajuta.

Măzărica este un joc de perechi din Banat. Uneori este însoțit de strigături cu nuanță satirică, așa cum sunt și versurile. Mișcarea este vioaie, măsura binară în care predomină formele ritmice cu durate inegale:

Taraneasca

Invartita

Mazarica

48 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
Pe campul cu florile u , ,u 1. Pecâm M dusei pul cu cu o flo i ri u u , u le, le, u , ,u u câm M 2. Pe , du sei pul u, cu cu lumie ghi u, o ei, cei, u,u, , u Țărăneasca
Pe câmpul cu florile
1. 1. 2. 2. Învârtita
1. 2. 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 4 1 1 3 3 2 4 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 2 3 4 2 3 3 1 3 2 1 1 4 2 2 3 1
Măzărica
Dar z M ca ri de t pi tiu ca, ju hai hai, i t Pi Nu tiu la, la, la, la, Tra, la, la, la, tiu nu fr ce fa nici mân ta, m lai. Tra, la, la, la, la, la, la, la, la, la la, la. la, 1.
Gorj Moldova
Tempo de sârbă Allegro Allegro Allegro
Din zona Aradului. Ioan T. Florea Banat

Călușul – unul dintre cele mai rapide dansuri din lume

Călușul este considerat a fi unul dintre cele mai rapide și spectaculoase dansuri din lume. În anul 2005, a fost inclus de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al umanității. Călușul se practică de Rusalii. Este un ceremonial plin de ritm și de viață. Este un ritual prin care sunt invocate vindecarea și protecția. Originea dansului Călușul este străveche. Se crede că își are rădăcinile în ritualurile de fertilitate și că aduce fericire, noroc și sănătate în satele în care este practicat. Călușul cuprinde o serie de jocuri, cântece, strigături și dansuri, interpretate de grupuri de dansatori bărbați (călușari), în număr impar.

Calasul

Călușul

Costumația

Călușarii au o îmbrăcăminte caracteristică: pălărie cu panglici, bastoane, ciucuri și zurgălăi la picioare, bete* așezate cruciș peste cămașă.

Clopoțeii, nelipsiți, sunt purtați de călușari la picior, la brâu sau la gât, zgomotul lor alungând spiritele rele. Inelele, păftăluțele, cordelele, florile, fluturele întregesc echipamentul călușeresc. Costumul călușarilor îmbină albul (semnificând puritatea, castitatea, jocul) și roșul (brâul, fundele, betele încrucișate pe piept – împotriva deochiului).

Personajele

În cadrul cetei, se detașează personaje importante:

 vătaful – conducătorul călușari lor, el coordonează întregul ritual;

 mutul – personaj considerat a avea puteri supranaturale de vindecare; în timpul ritualului nu are voie să vorbească; în schimb, poate să facă tot ce dorește pe durata dansului, să ia în derâdere călușarii care nu execută bine mișcările, să interacționeze cu spectatorii; uneori poartă mască;  stegarul – cel care poartă steagul cetei de călușari.

Etapele ritualului

1. Alcătuirea cetei

2. Depunerea jurământului – se face la loc de taină, în pădure

3. Exersarea dansului

* bete – fâșii lungi și înguste de țesătură care se pun în cruce sau oblic peste cămașă.

4. Desfășurarea dansului pentru vindecarea bolnavilor, pentru fertilitate și belșug

5. Dezlegarea călușului – ceata se destramă păstrând jurământul tăcerii până la următoarele Rusalii

Însemnele cetei

Steagul călușarilor este alcătuit dintr- o prăjină lungă de 4–5 m în vârful căreia se leagă o năframă albă sau roșie, câteva căpățâni de usturoi, un fir de pelin și câte un spic de grâu de fiecare jucător. Toate sunt legate cu un fir de ață roșie cu care s-a luat măsura (înălțimea) vătafului. În vârful prăjinii se pune o legătură care conține, printre altele, nouă buruieni vindecătoare: tei, usturoi, pelin, răsură (măceș), soc, nuc, busuioc, mușețel, alun. După confecționarea steagului, se sare peste el, apoi în fața lui se face jurământul.

Dansurile călușarilor

Călușarii execută în timpul jocului figuri de dans asociate calului: merg la pas, imită tropăitul, galopul și nechezatul calului, fac diferite figuri de acrobație care sugerează încălecarea (Săritul Călușului) sau potcovirea (Bătutul la tălpi), salturi spectaculoase, scene războinice în care mimează lupta cu bețele, jucatul copiilor în brațe sau săritul peste ei, pentru a le alunga bolile.

49 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
1.
2.
Transilvania Franz Joseph Sulzer Vioi

Jocul din Oaș este foarte vechi și specific zonei denumite Țara Oașului. Melodia este însoțită de „țipurituri”, adică strigături, are ritm binar, bazat pe optimi, și este acompaniată cu o formulă sincopată. Este alcătuit din jocul fetelor, un joc bărbătesc (roata feciorilor), urmate de un joc de perechi. Ultimul se dansează cu mâinile pe umerii partenerului, cu pași mărunți care marchează sincopele.

Vine badea pe carare

Vine badea pe cărare

Țara

 Vizionați filmul animat Fluierașul fermecat, urmărind coloana sonoră compusă de Radu Paladi. Piesele care alcătuiesc coloana sonoră sunt de inspirație populară. Ascultați-le și găsiți asemănări cu melodiile dansurilor populare învățate.

Hai, urai, urai, urai, a!

 Intonează piesa cu bătăi din palme pe formula sincopată: q e q e q

Explozia stelară te ajută să faci cât mai multe legături între informații. Trebuie să observi problema scrisă în mijlocul stelei, ale cărei soluții trebuie să le descoperi. Apoi formulează cât mai multe întrebări care au legătură cu aceasta. Cuvintele care desemnează începutul întrebărilor, scrise în colțurile stelelor, te vor ajuta.

Funcția socio-culturală a jocului

În afara rolului artistic pe care îl au piesele folclorice, acestea joacă un rol important în plan social reprezentând moduri în care membrii comunității interacționează:  marchează creșterea/maturizarea: tinerii/copiii pot intra în horă sau în ceata de colindători la o anumită vârstă, uneori după trecerea unor probe (în cazul călușarilor);  jocul reprezintă o întrunire a membrilor comunității care, prin dans, promovează bucuria vieții și bunăstarea comunității;  jocul (hora) marchează trecerea de la starea de adolescent(ă) la cea a flăcăului bun de însurat/fetei bune de măritat; aici, cei doi se cunosc și își mărturisesc dragostea prin dans;  dansul marchează cele mai importante evenimente din viața comunității (nunți, logodne, botezuri, aniversări).

roc.Sinpa,co

roc.Sinpa,co

Hop,Hop,Hop, loc.

Hop!culJomâronesc

Hop,Hop,Hop, loc.

Hop!culJomâronesc

Sâr bă sau

Sâr bă sau

joc.neElipt ,si

sinpacocântîn i e-ntop.baHai,te

joc.neElipt ,si

sinpacocântîn i e-ntop.baHai,te

sulpac -i r honu nocu pesta

sulpac -i r honu nocu pesta bacute-ofoc.

bacute-ofoc.

50 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
ba
a m
ba rac bide, Fiind i nu c c briș tii la ju g a cinre. ca, toa Nu Co v r te-o-n
re, ne, Poar C strait ferâd te pe le naspi tide re ne at ladra-n mâ mân ta. va ni Hai,le. rai u rai! u
urai!Vi i ne ne
de
i,te, pe
boa
Cum? Dansuri Ce? Unde? Cine? De ce?
să înveți
Învață
Muzica în filme
Exerciții de declamație

Scrie, pe o foaie de hârtie A4, motivele pentru care consideri că hora este prezentă în mai multe arte și însușirile horei care sunt scoase în evidență în lucrările prezentate. Menționează prin ce mijloace reușește fiecare artă să evidențieze caracteristicile horei. Pornește de la faptul că hora reprezintă cercul, formă ce redă perfecțiunea în artă. Dar și vibrațiile sunetului au aceeași formă. În jocul popular, cercul viu al dansatorilor este simbolul unirii. Scrie despre funcția socio-culturală a horei care este o expresie a sufletului românesc.

Muzică

Repejor

Joc așa cum este hora

Pictură

Hora de la Aninoasa, de Theodor Aman

Literatură

Dimitrie Cantemir

„Ei nu joacă doi sau patru inși laolaltă, ca la frantuji și leși (polonezi), ci mai mulți roată sau într-un șir lung. Când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga cu aceieași pași potriviți, atunci zic că joacă hora.”

Descrierea Moldovei

Liviu Rebreanu

„Hora e în toi. De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Zecile de perechi bat Someșana cu atâta pasiune, că potcoavele flăcăilor scapără scântei, poalele fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se învâltorește, se așază în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire.” Ion

Hora, de Nicolae Grigorescu

George Coșbuc

„Trei pași la stânga linișor Și alți trei pași la dreapta lor:

Se prind de mâini și se desprind

Se-adună-n cerc și iar se-ntind Și bat pământul tropotind În tact ușor.”

Nunta Zamfirei

51 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
1. 2. 3.
Portofoliu • Hora în artă

MUZICA RELIGIOASĂ

Amintește-ți!

Amintește-ți ce ai învățat la istorie despre Imperiul Bizantin. Strămoșii noștri, creștinați de Apostolul Andrei, au intrat din punct de vedere religios sub autoritatea Patriarhiei din Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin. Muzica bizantină, practicată în această parte a lumii, își trage rădăcinile de aici.

Fericirile sunt cele nouă îndemnuri ale Mântuitorului, din cuprinsul Predicii de pe munte rostite în Galileea. Aceste fericiri sunt îndemnuri prin care se împlinește legea în scopul desăvârșirii spirituale.

În Liturghia ortodoxă, Fericirile sunt cântate la ieșirea cu Sfânta Evanghelie.

Sfinte Dumnezeule este un imn care se mai numește Trisaghion sau „cântarea întreit sfântă“ fiind închinată

Sfintei Treimi.

Audiază!

 Ascultă pe internet Fericirile și Sfinte Dumnezeule prelucrate de Nicolae Lungu și Bogații au sărăcit de Ioan D. Chirescu.

 Scrie pe caiet nuanțele folosite în interpretarea pieselor și impresiile tale legate de muzica bisericească.

Reține!

Astăzi, muzica bizantină este prezentă doar în cântările din bisericile ortodoxe. Cântarea bisericească este o rugăciune intonată pe un text biblic de laudă a lui Dumnezeu (psalm). De aceea, mai poartă și denumirea de muzică psaltică. Aceasta are următoarele caracteristici:

 se cântă pe o singură voce (este monodică) și nu se acompaniază instrumental;

 are o notație specifică, numită psaltică;

 textul este luat din Biblie sau din scrierile Sfinților Părinți;

 ritmul este neîncadrat în măsuri;

 melodia are la bază scări muzicale speciale, diferite de gamele majore sau minore, numite glasuri.

Cea mai importantă slujbă creștină ortodoxă este Sfânta Liturghie, care se săvârșește duminica dimineața sau în zilele marilor sărbători. În mănăstiri, Sfânta Liturghie se săvârșește în fiecare zi. Printre cele mai importante cântări comune Liturghiilor amintim: Antifonul I – Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, Fericirile, Sfinte Dumnezeule, Heruvicul (imnul heruvimic sau cântecul îngerilor), Axionul (imn închinat Fecioarei Maria), Tatăl nostru.

Moderato

Sfinte Dumnezeule Sfinte Dumnezeule

Fericirile

Allegro – moderato

52 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
ne ze le, u te Sfin ta re, Sfin te f r' de moar te, mi lu ie te ne pre noi.
Sfin te Dum
Știai
că...?

lumea muzicii

Paul Constantinescu (1909–1963) a fost compozitor, violonist, profesor și dirijor, membru corespondent al Academiei Române. Întreaga sa creație s-a centrat pe valorificarea folclorului și a vechilor cântări bisericești psaltice, tradiționale. Oratoriile de Crăciun și de Paști, scrise de compozitor, sunt capodopere ale creației culte inspirate din muzica bizantină. A scris muzică simfonică, vocal-simfonică, vocală, corală și de film. Poemul coral Miorița și patru madrigale pe versuri de Mihai Eminescu sunt câteva piese reprezentative pentru creația sa.

Condacul Nasterii Domnului

Condacul* Nașterii Domnului

Moderato

Audiază!

 Ascultă Condacul Nașterii Domnului – fragment din Oratoriul bizantin de Crăciun – și scrie în caiet impresiile tale.

Reține!

Dacă în Imperiul Roman de Răsărit se cânta muzică bizantină, în Imperiul Roman de Apus s-a dezvoltat muzica gregoriană sau cântul gregorian – un stil muzical liturgic utilizat în cultul creștin romano -catolic. Numele său provine de la cel al Papei Grigore cel Mare, pontif al Romei între anii 590 și 604. Din punct de vedere muzical, cântul gregorian este monodic: interpreții execută cu toții aceeași melodie, folosind însă numai gama naturală. În muzica gregoriană nu sunt întrebuințate alterațiile (diez și bemol), fiind tolerat numai si bemol. Muzica gregoriană beneficiază de un bogat repertoriu de cântări liturgice în limba latină.

CERCETARE • VĂ PLACE MUZICA RELIGIOASĂ?

1. Împărțiți-vă în grupe de câte

4 elevi și realizați în echipă o cercetare despre muzica religioasă și despre cât de apreciată este aceasta în rândul tinerilor.

 Alegeți o clasă unde veți face cercetarea.

 Adresați întrebările colegilor și consemnați răspunsurile lor.

2. Teme de cercetat

 Asculți muzică religioasă? Motivează răspunsul tău.

 Ai cânta în corul unei biserici? Motivează răspunsul tău.

3. Concluzii

 Scrieți răspunsurile colegilor pe foi A3, fără a le menționa numele. În funcție de numărul răspunsurilor acestora, scrieți concluziile cercetării și prezentați-le colegilor.

* Condac – Cântec bisericesc scurt prin care se aduc laude unui sfânt.

** Credo – Crezul.

53 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
Credo**
mân ra Fe cioa pe te tul as t zi ra Ce mai pe cel a pro lui ne sus de pre at a du pi fi in ce. naș te i ge rii În p cu p s to rii sl vesc ma c stea ua cu gii i l to resc.
Credo 3 6 Cre in do num u De um, fac rem li cae ter et rae, si vi li bi Pa trem om po ni tem um ni um, et vi in bi si um. li in Et num u num mi su Je Chri stum, Fi um li i De ni u ni tum. ai171585791757_Credo.pdf
1 16.05.2024 14:11:57

că...?

Postul Paștelui durează 40 de zile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor Mântuitorului. Este o perioadă de pregătire spirituală prin renunțarea la anumite alimente de origine animală și reținerea de la fapte rele pentru a primi cu sufletul curat sărbătoarea Învierii Domnului.

La slujbele ortodoxe din perioada Postului Mare sau a Postului Sfintelor Paști se practică anumite cântări specifice. În Postul Mare se cântă Cu noi este Dumnezeu și Doamne al puterilor. Cu noi este Dumnezeu Cu noi este Dumnezeu

În săptămâna cuprinsă între Florii și Paști, denumită și Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, de duminică până vineri au loc slujbe religioase de seară numite denii. Vinerea Mare este ziua de doliu a creștinătății: atunci a fost răstignit Mântuitorul și are loc Denia Prohodului sau slujba înmormântării lui Iisus.

Momentul culminant al slujbei din noaptea Învierii este intonarea Troparului* Învierii –Hristos a înviat, cunoscut în diferite variante. Hristos a înviat se cântă până la Înălțarea Domnului, care are loc după 40 de zile de la Înviere.

Aceeași cântare este intonată și de credincioșii catolici în noaptea de Înviere, când aceștia celebrează solemn Vigilia Pascală**, cea mai importantă Liturghie din an, prin care se exprimă trecerea de la moarte și păcat la viaţa nouă în Iisus Hristos Înviat. Cele mai importante momente din slujba din noaptea Vigiliei Pascale sunt: binecuvântarea focului, aprinderea lumânării pascale și a celorlalte lumânări, cântările adresate lui Iisus Hristos, lecturile din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii și împărtășirea credincioșilor.

Hristos a Inviat

Hristos a înviat

Voio i s fim cu adev rat

Voioși să fim cu-adevărat

* Tropar – Scurtă cântare bisericească de laudă în cinstea unui sfânt sau a unui eveniment religios, diferită de la o sărbătoare la alta.

** Vigilia Pascală – Liturghie importantă care vestește Învierea Domnului Iisus Hristos.

54 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
zeu, Dum ne te es noi Cu v ple ca i, c es te noi cu ci ge le în e i nea muri i Dum ne zeu A zi te toa u i, nea mu ri le, c ci cu noi es te Dum ne zeu. Moderato Stihul 1
Moderato Gavriil Musicescu
Știai
2. Cu 1. Vo 3. Cris sla io i v s tos din Dom fim mor i cu-a cel de nul în a cea a sul tep tat Cris tos prea v vi sfânt, rat at! m So Bi re si se t-a ru i din mor i a în vi at. scoa A tor le din s-a l lu mor ri ia, di a cat! mânt, le Tot pu lu su te ia, fle rea a mor le tul lu a ii mân El ia! gâ a iat. frânt. * * *
Hris când tos a i În at vi lor din din mor i, min te ce mor cu vi moar tea d pe moar in du te c l le. a ru
Nea ri mu le toa p rii ' i-a duc, Hris te la d -n u gro toa se al meu. ai171585806461_Prohodul.pdf 1 16.05.2024 14:14:24
Prohodul
Prohodul
Allegretto Moderato Cântare catolică

RECAPITULARE

 Recunoaște cântecele de mai jos, după durate și intervale, apoi intonează-le tactând măsura.

PROIECT • COMORI ROMÂNEȘTI

Lucrăm împreună

 Împărțiți-vă pe grupe și alegeți-vă un domeniu care vă place.

Folcloriștii

Realizați un poster în care să pre zen tați alte tradiții și obiceiuri de iarnă din zona în care locuiți sau din alte zone geografice. Descrieți aceste obiceiuri. Adăugați fotografii.

Dansatorii

Realizați un poster în care să prezentați dansurile populare învățate, aducând informații suplimentare. Repetați pașii de dans și prezentați jocurile în fața colegilor.

Geografii

Realizați un poster în care să pre zentați dansuri specifice zonei în care locuiți. Menționați numele și caracteristicile acestora. Prezentați melodia și pașii de dans.

Muzicologii

Realizați un poster în care să pre zentați momentele principale și cântările Sfintei Liturghii specifice zonei în care locuiți. Mergeți la biserică, documentați -vă și învățați aceste cântări. Prezentați-le colegilor.

 Realizați posterele și organizați o expoziție cu lucrările voastre.

Țineți cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos pentru a realiza ceea ce v-ați propus.

Contribuția elevului Gradul de cooperare Produsul Prezentarea produsului

Contribuția la discuțiile de grup

Lansarea de idei relevante

Îndeplinirea sarcinilor Încurajarea celorlalți membri

Autoevaluarea modului de lucru

Argumentarea propriei idei

Posterul este potrivit cerințelor. Prezentarea pe scurt a proiectului

Posterul este sugestiv.

Argumentare clară

Posterul arată deosebit. Formularea unor concluzii

Experimente cu sunete

Cântă la… sticle primul portativ din cântecul Pe câmpul cu florile (pagina 48)!

Etape de lucru:

1. Ai nevoie de cinci sticle pe care să le umpli cu apă.

2. Ascultă sunetul sol redat de orgă. Umple o sticlă cu apă, atât cât e nevoie, pentru ca suflând pe buza sticlei să redea sunetul sol

3. Umple treptat celelalte sticle cu apă din ce în ce mai multă, pentru a obține sunetele si, re2 . Apoi umple celelalte sticle rămase cu apă din ce în ce mai puțină, pentru a obține sunetele fa, re. Pune etichete pe sticle cu sunetele pe care le reprezintă.

Descoperă!

Atunci când sufli, aerul din sticlă vibrează, creând sunete. În sticlele cu mai multă apă și mai puțin aer se produce un sunet mai înalt. Când este mai mult aer în sticle și mai puțină apă, se creează un sunet mai grav.

55 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
p_51

EVALUARE

1. Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor scriind în caiet A (adevărat) sau F ( fals). (8 × 2 p. = 16 puncte)

a. Plugușorul este un obicei străvechi de urare pentru belșugul pământului.

b. Dansul Țărăneasca se joacă în Moldova.

c. Refrenul colindului Pe cerul cu flori frumoase este Florile-s dalbe.

d. Pașii de horă sunt trei pași înainte și trei pași înapoi.

e. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă creștină ortodoxă.

f. Țărăneasca este un dans răspândit în toată țara.

g. Hora este cel mai vechi și cel mai răspândit dans românesc.

h. În muzica gregoriană nu se folosesc alterațiile, fiind tolerat doar si bemol.

i. Sârba se joacă în cerc, într-o mișcare foarte vioaie.

2. Copiază pe caiet tabelul de mai jos, apoi completează-l (8 × 3 p. = 24 de puncte)

Dansul Hora Brâul Țărăneasca

Participanții

Mișcarea

Zona de răspândire În întreaga țară

3. Descrie, în cinci enunțuri, pe caiet, unul dintre obiceiurile de iarnă învățate în această unitate. (5 × 3 p. = 15 puncte)

Exemplu: Plugușorul este un obicei străvechi de urare pentru belșugul pământului.

4. Măsurile din refrenul colindului Sus, la poarta raiului, sunt încurcate. Scrie-le pe caiet în ordinea corectă, după model (5 × 2 p. = 10 puncte)

5. Recunoaște cântecele după duratele și intervalele de mai jos. Scrie pe caiet titlurile pieselor și apoi intonează-le. (25 de puncte)

Exemplu: Enunțul de la punctul b este adevărat. 3m 3M

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fișa la portofoliul personal.

56 UNITATEA 4 ELEMENTE DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ
p_52 1
p_52 1
1

UNITATEA 5

ORGANIZĂRI SONORE MODALE

Într-o melodie, sunetele se înlănțuie alcătuind grupuri care se repetă, urcă sau coboară succesiv sau prin salturi. Atunci când compozitorii și-au îndreptat atenția spre cântecul popular, au fost uimiți de modul în care sună melodia. Aceasta nu se supunea regulilor cunoscute din muzica cultă, nici în ceea ce privește construcția melodiei, nici în privința gamelor utilizate. Unele melodii se bazau doar pe câteva sunete. Cântecele învățate sunt construite folosind scări muzicale alcătuite din câteva sunete sau cuprinzând un grup mai mare de sunete.

 Din câte sunete este compusă melodia Sorcovei?

 Din câte sunete este compusă o gamă? Asta

CONȚINUTURI:

 Moduri de 2–5 sunete

 Diezul, bemolul, becarul

 Structura gamelor majore

 Structura gamelor minore (natural, armonic, melodic)

 Arpegiul major și minor pe tonică

 Armura

 Tonalități cu o alterație constitutivă (Sol Major, mi minor, Fa Major, re minor)

 Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări

 Elemente de tehnologie a informației

vreau în rai... cuvintele să devină note muzicale și conversațiile să fie simfonii. Tina Turner (1939–2023), cântăreață și compozitoare pop-rock americană, actriță și scriitoare
57 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 2.1;2.2; 3.1; 3.2
ȘI TONALE

MODURI DE 2-5 SUNETE

Descoperă!

 Intonează piesele Sorcova (pag. 44) și Ardeleana (pag. 26), apoi stabilește din câte sunete este compusă melodia fiecărui cântec și care sunt aceste sunete.

Reține!

Muzica populară a fost creată folosindu-se sistemul modal bazat pe scări muzicale cu un număr redus de sunete și moduri populare. După numărul de sunete componente extrase dintr-o melodie populară, scările muzicale sunt de mai multe feluri:

 Scări alcătuite dintr-un număr redus de sunete (2, 3 sau 4), numite oligocordii (oligos în limba greacă înseamnă „puțin” + corde – „coardă, sunet”), întâlnite, mai ales, în folclorul copiilor.

 Intonează cântecele de mai jos:

Bicordie:

două sunete alăturate

Bitonie:

două sunete prin salt

Tricordie: trei sunete alăturate

Tritonie: trei sunete în

succesiune treptată și prin salt

Tetracordie: patru sunete în succesiune treptată

Scări oligocordice sau prepentacordice

Cordii

Succesiune treptată

Bicordii –2 sunete

Tricordii –3 sunete

Tetracordii –4 sunete

Călțunei, mititei

Tonii

Succesiune treptată și prin salt

Colecția Nelu Ionescu

Înger, îngerașul meu

Arici pogonici

Licurici

Scara extrasă din cântec

Scara extrasă din cântec

Colecția George Breazul

Scara extrasă din cântec

Din folclorul copiilor

Din folclorul copiilor Repejor Repejor

Toco, toconițele

Potrivit

Scara extrasă din cântec

Scara extrasă din cântec

Din folclorul copiilor

58 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
     Clune i   mitite i,     H aiveniiî n   c as'l anoi     Cdf rigul   pe stevo -i -----& 4 2 j œ j œ j œ j œ În Tot ge r, de a î n u ge na j œ j œ j œ j œ ra f i i șul c u me u, mi ne j œ j œ j œ j œ Ce Și mi mă- n te - a va dat ță j œ j œ j œ j œ Dum să ne f ac ze u, bi ne - - - - -- - - - - -       A C ri c i , a a a, ri c i i     Po azi, go i ni c i, mâine ,     Stai Ne de î n j oa ve c se     Cum l i m îi c u toa ti c, ne . ----------& 4 2 j œ j œ œ Li c u ri c i , j œ j œ œ Cu oc hi mi c i , j œ j œ j œ j œ Vi no se a ra j œ j œ œ pe a i c i - - - -             
Potrivit Potrivit
  
  
Bitonii
    Tritonii    
     Tetratonii     
m          To S c o, de s to c ui c o l   ni di e e l e , l e ,     D- mi, S- mi ma i au , pan c he gl i   i c u e e l e , l e ---------------    

Scările de patru sunete în succesiune treptată și prin salt, numite tetratonii, răspund nevoii de diversitate necesară în creațiile copiilor.

La moară

Scara extrasă din cântec

Colecția George Breazul

Tetratonie: patru sunete în succesiune treptată și prin salt.

pentacordice – 5 sunete în succesiune treptată pentatonice – 5 sunete în succesiune treptată și prin salt & 4 2 j

 Scări alcătuite din 5 sunete, numite scări pentatonice și pentacordice . Termenii provin tot din limba greacă: pente înseamnă „cinci”, tonos – „sunet”, iar corde – „coardă, sunet”.

Scări formate din cinci sunete

Scara pentacordică are sunetele în succesiune treptată. Scara pentatonică are sunetele așezate în succesiune treptată și prin salt. Scările pentatonice sunt primele scări muzicale pe baza cărora oamenii au creat o teorie muzicală.

Nani, nani

4 2 j

Plugușorul

Scara extrasă din cântec

Din folclorul copiilor

Muntenia. Gheorghe Cucu Potrivit

Pentacordie

Scara extrasă din cântec

Pentatonie

Scara pentatonică este alcătuită din cinci trepte și stă la baza muzicii populare chineze, vietnameze și coreene. Cele cinci note ale gamei pentatonice chineze sunt conectate cu teoria chineză a celor cinci elemente: pământ, apă, lemn, foc și aer. Știai că...?

Exersează!

Scrie pe caiet scara muzicală a cântecelor de mai jos:

Potrivit Din folclorul copiilor

Repejor

Someșu Rece, Cluj  Scrie pe caiet denumirea intervalelor care se formează pe treptele scării muzicale din care sunt alcătuite cele două cântece.  Intonează pe note melodia cântecelor.  Acompaniază-ți colegii cu tobița pe formula ritmică:

59 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
œ
œ
œ Vi Să ne - o ma c i oa c i ră ne j œ j œ j œ j œ j os, grâu, l a se moa c a ră, ră, j œ j œ j œ j œ Ti c a, ti c a, ˙ ta. - - - -- - -    
œ j
j
j
&
œ
œ j œ j œ Na ni , na ni , œ œ na ni , j œ j œ j œ j œ Na ni , na ni , œ œ na ni , j œ j œ j œ j œ Na ni , na ni , . œ ‰ na - - - - - - -&
2 J œ J œ j œ j œ Mâi ne a nul j œ . œ se - n no œ œ J œ ‰ i e ș te , J œ J œ j œ j œ Pl u gu șo rul j œ . œ se por œ œ j œ ‰ ne ș te , - - - - - - - - -& 7 j œ j œ j œ j œ Pl u gu șor c u j œ . œ pa tru . œ ‰ boi , j œ j œ j œ j œ Pl u gu șor mâ j œ . œ nat de . œ ‰ noi - - - - -           
j
4
& 4 2 J œ J œ j œ j œ Găr gă ri ță, œ œ ri ță, J œ J œ j œ j œ A vi a to œ œ ri ță, J œ J œ j œ j œ Cu a ri pi u œ œ șoa re , J œ J œ j œ j œ Du mă l a pl i m œ œ ba re - - - - - - - - - - - - - -La gărgăriță
Potrivit Potrivit
Ciucur
verde de mătasă
4
j œ j œ j œ j œ œ œ œ œ œ j j
Repejor 2
& œ

Muzica în context istorico-geografic

Melodia cântecului se bazează pe o scară muzicală cu un număr redus de sunete așezate la interval de terță. Varietatea de combinații ritmice optime/șaisprezecime conferă dinamism și atractivitate melodiei. De altfel, finalul melodiei se simplifică, fiind o înlănțuire de secunde, iar textul: They Don’t Really Care About Us (Lor chiar nu le pasă de noi) este concluzia întregului demers muzical-literar. Scara muzicală simplă permite textului să iasă în evidență prin curajul cu care prezintă problemele lumii în care trăim: violență, ură, nepăsare.

Discută cu colegul de bancă despre emoțiile și sentimentele transmise de piesă. Scrie pe caiet ce ți-a plăcut mai mult la această piesă. Alege din lista de mai jos:

 melodia simplă  textul plin de curaj  ritmul sprinten  combinațiile optimi/șaisprezecimi.

Scrie și alte motive pentru care ți-a plăcut (sau nu) piesa.

 Transcrie pe caiet numai scările pentatonice dintre cele aflate pe portativele de mai jos.

 Intonează următorul exercițiu de declamație care te va ajuta să reții mai ușor scara pentatonică.

 Descoperă scări modale în muzica pop-rock. Intonează pe note și pe cuvinte cântecele de mai jos. Scrie pe caiet scara muzicală corespunzătoare fiecărui cântec.

They Don’t Really Care About Us

Versiune în limba română: Vicenția Vara

Muzica: Michael Jackson

Si t Wi l l De u me m a thri l l frângi ti on me sau ag you m gra c an o va ne mori ti on ve r nu e v you po i e ry c an s bo ne m dy ve r al ki l l o l e g a me pre ti ti on

In Ori the c e sui te me fac i , on Sue de the me m ne ws e v ba i , e v e ry m-a e ry bo runc i bo dy l a dy do gu dog me noi food - - -

Bang Ki c k Al b bang me sau shoc k Str i ke ne de ad me gru e v don't e u e ry you nu bo bl ac k sunt dy's or c a gone whi te voi mad me - - -

Al l Tot I c e wan vre au na a say c um i s s spun that the y ni don't m re al nui l y nu-i c are pa a s bout de ” us noi

Combină următoarele fragmente muzicale pentru a obține o melodie formată pe o scară pentatonică. Creațiile mele

60 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
& w w w w w w w & w w w w w & 7 w w w w w & w w w w w &
      Sc a Vin ra la pe n rând ta și -n     to sal t ni î n c sus sau     a jos re ca doar s c i nc i se -n tre p dre p te te - - - - - --               1 Ski n 2 Be at M he ad me , u de ad hate r ti he ad me i e v you c hi ar e ry c an de bo ne m dy ve r l o gone bre ak ve ti bad me - --                 
- - - - - - - - - - ---             
-- -           
                
-
-
- -Do
--
Michael Jackson

Let It Rock

Versiune în limba română: Vicenția Vara

Eu I pri your te vesc dir văd face și ty că

Allegro

hard

prind to swal

low do so you

Muzica: Kevin Rudolf

 Intonează pe note și pe cuvinte piesa alăturată. Scrie în caiet scara muzicală pe care este compusă. Explică de ce crezi că melodia este compusă dintr-o înlănțuire de intervale de primă care se întinde pe două portative și jumătate.

 Analizează legătura dintre text și melodie în piesa Let It Rock , după modelul de la pagina 60 (corespunzător piesei They Don’t Really Care About Us).

Rey’s Theme (from Star Wars. The Force Awakens)

Muzica în filme

Muzica: John Williams

 Ascultă coloana sonoră a seriei de filme științifico-fantastice Star Wars concepută de George Lucas. Primul film din serie a fost difuzat la 25 mai 1977, de studiourile 20th Century Fox, și a devenit un fenomen de cultură populară, răspândit în lumea întreagă. Seria Star Wars a dat naștere altor mijloace ale mass-mediei: jocuri video și benzi desenate. Jocurile video păstrează muzica filmului.

 Transcrie tabelul pe caiet și completează rubricile cu datele din cântec.

 Intonează Rey’s Theme, un fragment din coloana sonoră a filmului Star Wars: The Force Awakens (Războiul Stelelor: Trezirea Forței) și descoperă scara modală folosită.

They Don’t Really Care About Us

Let It Rock

Rey’s Theme

61 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
©
. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ . ˙ œ œ œ œ œ w
see
high pe be is
te
și te
boa ră, pray Tu to mai ța your fa hind ta col da What mur lar ră is Griji, done luci vain nă in mii truth God to crezi că-n jus drepți prin ti fy ru the way gă ciuni you live iz vo a rul tău lie, de your de live legi crime ciuni, lie, min a de live Ce-ai Well min a dit made să you ciuni lie Dru And cu your ți-l take mul you legi bed a your Sunt I'm legi, time cei mine. cu in buni. you Doar and ră do fă
& 4 4
Cântecul Numărul de sunete folosite Succesiunea sunetelor (treptată/ prin salt) Numărul de tonuri/ semitonuri Scara modală utilizată Impresii
Treptată

Descoperă!

Modificarea înălțimii sunetelor muzicale se notează prin semne grafice denumite alterații sau semne de alterație.

că...?

Semnului # i se spune pound key. Apare pe orice tastatură de telefon și e tasta care dă comanda sistemului de operare. E ca un enter. Mai poate fi folosit ca o prescurtare a cuvântului number , fiind mult mai ușor să scrii Mambo #5 decât Mambo number 5.

Reține!

DIEZUL ȘI BECARUL

Audiază!

 Ascultă piesa Marșul lui Radetzky de Johann Strauss-tatăl. Urmărește pe partitură înlănțuirea sunetelor, înălțimile acestora și răspunde la întrebări.

Marșul lui Radetzky

Muzica: Johann Strauss-tatăl

Allegro

Allegro

 Ce semn observi că este pus înaintea sunetului re?

 Cum se aude re # față de re nealterat?

 Ce semn s-a pus pentru a readuce sunetul re la înălțimea obișnuită?

 Ce interval se formează prin adăugarea diezului? Dar prin adăugarea becarului?

Diezul (#) este semnul muzical care modifică înălțimea sunetului, urcând-o cu un semiton.

Becarul (n) este semnul muzical care anulează efectul diezului. Diezul și becarul se scriu pe linia sau pe spațiul portativului, înaintea notei care desemnează sunetul a cărui înălțime este modificată.

Efectul diezului asupra notei în dreptul căreia este pus se limitează la o singură măsură. Becarul din măsura următoare este considerat alterație de precauție.

Muzica în context istorico-geografic

Marșul lui Radetzky a fost compus de Johann Strauss-tatăl cu ocazia sărbătoririi generalului Radetzky căruia i se datorează victoria armatei austriece asupra italienilor la Custozza, în anul 1848. Această piesă a devenit pentru austrieci un al doilea imn.

Scrie pe caiet impresiile tale după audierea acestei piese.

Exersează!

 Intonează cântecul de mai jos.

Moderato

62 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE    
                     etc
Transilvania
mari, nu mai dormiți        1Gaz 2Da-i 3Da-i de vre vre mari , me me nu de de -m  Moderato mai c o po dor l i n do mii , dat, bi t,    Lil ioar,   trandafi r, -----------      i C i c o nu-i Cr c o vre c i u i i me nul  au de a c ân dor so tat, mi t, si t,     iCrc i unul  asosi t --------Final
Gazde
& w w # w w # w w w # w & w w # w w n w w # w w n & w w # w w # w w w # w & w w # w w n w w # w w n     
Știai

Reține!

BEMOLUL ȘI BECARUL

Bemolul ( b) este semnul muzical care modifică înălțimea sunetului în dreptul căruia este scris, coborând-o cu un semiton. Scrierea bemolului respectă aceleași reguli ca scrierea diezului. Efectul bemolului este anulat prin folosirea becarului (n).

ie de precau

Iată cum sunt reprezentați bemolii și diezii pe claviatura pianului.

Exersează!

 Intonează piesa audiată pe note și pe cuvinte.

Pe deal pe la Cornățel

Moderato

Descoperă!

În muzică, pe lângă diez, care urcă înălțimea sunetelor, există și bemolul – semnul care coboară înălțimea sunetelor. Modificarea înălțimii sunetelor se notează prin semne grafice numite alterații. Ascultă pe internet piesa Pe deal pe la Cornățel, interpretată de artista Maria Tănase, și observă efectul bemolului asupra sunetelor alterate (vezi partitura de mai jos).

Cântec popular

Audiază!

 Ascultă pe internet piesa Miorița, de Paul Constantinescu, și urmărește folosirea semnelor de alterație.

Miorița

Liniștit

Fiecare dintre clapele negre ale pianului redă două sunete: De exemplu re b are aceeași înălțime cu do#.

Muzica și literatura

Poemul coral Miorița, compus de Paul Constantinescu, se bazează pe trei melodii ale cunoscutei balade și pe textul cules de Vasile Alecsandri. În locul pasajelor recitate din baladă, numite în popor „băsmite”, compozitorul alternează cele trei versuri melodice reprezentând melodii din diferite zone geografice. Melodia redată alături este din Rășinari, fiind alcătuită din patru rânduri melodice, dintre care primul se repetă.

63 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE      Pe -un Ia pi t Lini tit  c i or vi n de î n     pl ai c a l e , Pe -o Se gu c o  r bor de l a      rai va l e Pe Tre i de a tur - -- - - -  l uri me m de    run mi e i te , Cu Cu pl a tre i  i uri c i o t b    c u ne i te - - - --     2 Tre 1 Foa i e c e Moderato ve r do de rul di m di run e e l î , l î , Pe Cu de al , dra   pe gos l a te a   Cor du n p  e l , e l , - - - - - -- - - - - - -   Tre Ca c e va do c a  rul du  m p run vi e l e l ,   Cu Ca dra o gos i te a a   du du p p  e l mi e l - - - - - -- - - - - -
Știai că...?
& w w w w b w
œ œ b œ œ œ œ n ˙
ț
ț
& 4 4
altera
ie
do fa mi re sol la si do re b do # mi b re # sol b fa # la b sol # si b la #

Amintește-ți!

STRUCTURA GAMELOR MAJORE

Intonează gama Do Major și răspunde la întrebări:

 Câte sunete muzicale se găsesc într-o gamă?

 Ce interval învățat corespunde unei game?

Gama Do Major Arpegiul

septim mare

sext mare

 Unde se află semitonurile în gama Do Major?

 Cum se numește sunetul cu care începe și se termină gama?

Structura gamelor majore (TTST TTTST ) Semitonuri Intervale caracteristice

septim mare

sext mare

ter mare

Între treptele

III–IV, VII–VIII

Tonalitatea este un sistem de organizare muzicală alcătuit din sunete muzicale de diferite înalțimi, între care există relații de subordonare, cel mai important sunet al sistemului fiind tonica.

Tonalitatea poate fi reprezentată schematic prin gamă.

Succesiunea treptată, ascendentă sau descendentă a opt sunete muzicale așezate în ordinea înălțimii în cadrul unei octave formează o gamă. Primul și ultimul sunet al gamei îl reprezintă tonica. Sunetele gamei se numesc trepte și se numerotează de jos în sus.

Terță mare – între treptele I–III

Sextă mare – între treptele I–VI

Septimă mare – între treptele I–VII

Arpegiul este o succesiune de patru sunete muzicale care reprezintă treptele I, III, V, VIII ale gamei. Gama care are treapta a III-a la interval de terță mare, treapta a VI-a la interval de sextă mare și treapta a VII-a la interval de septimă mare față de treapta I se numește gamă majoră.

Povestea unei capodopere

Despre Orfeu, legendarul muzician trac, fiu al muzei Calliope și al zeului Apollo, grecii credeau că era cel care a dăruit oamenilor muzica. Fragmentul redat alături prezintă durerea sfâșietoare a lui Orfeu, pricinuită de moartea tinerei sale soții, Euridice, care este mușcată de un șarpe veninos. Înfruntând împărăția morții pe care o străbate cu puterea neasemuită a lirei sale, a iubirii și a muzicii care fermeca nu numai creaturile vii, ci și pietrele, Orfeu coboară în infern și își salvează, după multe încercări, soția iubită. Compozitorul german Christoph Willibald Gluck reformează opera prin exprimarea veridică a situațiilor dramatice.

Aria lui Orfeu

 Cântă în dialog cu clasa. Tu vei cânta un grup de sunete din gama Do Major, iar colegii vor răspunde de fiecare dată cu tonica.

Aria lui Orfeu

 Intonează cântecul de mai jos.

Aria lui Orfeu din opera Orfeu și Euridice

64 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
 VIII         IIIIIIIVVVIVIIVIII 
ter mare
     IIIIVVIII         IIIIIIIVVVIVIIVIII 
     etc
                                                                 Plângamarcumplita misoar bităEurice,diea,prin tă, soAh, ția mimultiu moarDetela sân mi a fost ră   
                                                                  Plângamarcumplita misoar bităEurice,diea,prin tă, soAh, ția mimultiu moarDetela sân mi a fost ră pită,Vai,desoartă sgreulovit!   
Aria lui Orfeu
Moderato
Muzica: Christoph Willibald Gluck
& do1 fa mi re sol la si do2 T T ST ST T T T I II III IV V VI VII VIII
Reține!
Exersează!
                                                                  Plângamarcumplita misoar bităEurice,diea,prin tă, soAh, ția mimultiu moarDetela sân mi a fost ră pită,Vai,desoartă sgreulovit!   

Formarea gamelor majore din cvintă în cvintă. Armura

Tonalitatea Do Major este alcătuită din cele opt sunete naturale care, dispuse în ordinea înălțimii, sub formă de gamă, constituie o succesiune de tonuri și semitonuri, în ordinea: ton-ton-semiton-ton-ton-ton-semiton. Structura acestora este luată drept model pentru modul major.

Pornind de la structura gamei

Do Major, urcă o cvintă și construiește o gamă majoră pe sunetul sol. Vei observa că, pentru a realiza semitonul între treptele VII–VIII, trebuie să alterezi cu diez sunetul fa, adică treapta a VII-a.

De data aceasta coboară o cvintă și construiește o gamă pe sunetul fa. Vei observa că, pentru a avea semiton între treptele III–IV, va trebui să alterezi cu bemol sunetul si, adică treapta a IV-a.

Astfel, ai descoperit încă două tonalități majore: Sol Major și Fa Major. Alterația pe care ai folosit-o pentru fiecare exemplu face parte din structura tonalității și va fi notată pe portativ după cheia sol, constituind armura. Aceste alterații au efect asupra tuturor notelor cu aceeași denumire (în toate octavele).

Arpegiul unei game reprezintă înlănțuirea treptelor I, III, V și VIII din gama respectivă.

Do Major

Major

Arpegiul

Gamele Do Major și la minor natural sunt singurele care sunt alcătuite numai din sunete naturale (adică nu au armură).

Creațiile mele

pe portativ, pe caiet, notele corespunzătoare treptelor indicate prin cifre în cele trei tonalități

Exersează!

Transcrie pe caiet fragmentele cu arpegii din cântecele: Do You Want to Build a Snowman (pagina 37), aria Reginei Nopții (pagina 21 ) și Horă din Banat (pagina 47).

65 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
& b w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII Fa
& b w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII & b w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII & b w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII & b w w w w I III V VIII Fa
o octavă mai sus
Major scrisă cu
& w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII & w w w w I III V VIII & # w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII & # w w w w I III V VIII Sol
scrisă cu o octavă mai sus Arpegiul
Major Arpegiul
Știai că...?
învățate:
Major
Sol Major și Fa Major
4
œ œ œ
œ Cân I tă III un V j œ j œ œ pi VIII ți VIII goi VII j œ œ j œ Co VI l o-n VI ză VI ˙ voi V j œ œ j œ Cu IV gl as III vi II œ Œ oi I - - - - - -
Scrie
Do
,
2 j
j
& w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII Do
& # w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII Sol Major
Major

TONALITATEA SOL MAJOR

Gama Sol Major

Arpegiul

Exersează!

 Cântă la pian gama Sol Major folosind digitația notată pe portativ.

Sunetul fa# va fi redat de clapa neagră următoare după clapa albă ce îl redă pe fa natural.

Lucrăm împreună

 Împărțiți-vă în două grupe și intonați în canon acest cântec.

Știai că...?

Tonalitatea Sol Major are o sonoritate luminoasă, optimistă.

Compozitori precum J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert au ales-o pentru lucrările lor.

Audiază!

Ascultă un fragment din Mica serenadă (partea a IV-a) de Wolfgang Amadeus Mozart, urmărește partitura și marchează cu bătăi din palme fragmentele care se repetă.

Creațiile mele

Continuă fragmentul alăturat în tonalitatea Sol Major. Intonează melodia obținută.

 Intonează exercițiul de mai jos:

 Intonează cântecul de mai jos, pe note și pe cuvinte, apoi marchează tonica cu o bătaie ușoară în bancă.

Cocorico

Mica serenadă

Allegro

Allegro

Allegro

66 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE & # 4 4 œ j œ j œ œ œ Co Co c o c o ri ri c o, c o, c o c o A Allegretto œ œ œ Œ c o c o ri ri c o! c o! œ J œ J œ œ œ Voi Un c i c o l e c o j our, șe l nous î n B - - - - - -- - - - - - -& # œ œ œ Œ di t zori l e de c oq, zi . J œ R œ J œ J œ œ J œ J œ De Cân son tă é mi c l a nu tant nat c o c o c o c o œ J œ J œ œ Œ ri , ri , c o c o ri ri c o! c o! - - - - -- - - - - -& # . J œ R œ J œ J œ œ J œ J œ Pa O re s ra-i se ux , de re nds sc u toi l at, bi e n hai vi te l a œ J œ j œ œ Œ à tre a te s bă, tra c o vaux ! pi i ! - - -- - -& # œj. œr j œ j œ œ j œ j œ Co Co c o c o ri ri c o c o c o, c o, c o c o c o c o œ œ œ Œ ri ri c o c o c o! c o! - - - - - - -- - - - - - -& # w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII ∑ # & w # w w w I III V VIII & 3M 6M 7M w VIII ∑ # & w # w w w I III V VIII &     E pri m va r pe c âm puri , pe-a  l ei, Ne-n ve se l esc mu guri i mi e l u ei - - - - - - - - - - -
Armura Semitonuri Intervale & # w # w & w w w # w 3M & w w 6M w w 7M & # w # w & w w w # w 3M & w w 6M w w 7M & # w # w & w w w # w 3M & w w 6M w w 7M
    
Melodie franceză Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart
    
   etc.     
   etc.
Allegretto

TONALITATEA FA MAJOR

Gama Fa Major

Armura Semitonuri Intervale

Exersează!

 Intonează exercițiul de mai jos:

 Intonează pe note și pe cuvinte cântecul de mai jos:

Sing a Smiling Song*

Muzica: Piotr Ilici Ceaikovski Versiune în limba română: Vicenția Vara

Arpegiul

 Cântă la pian gama Fa Major folosind digitația notată pe portativ.

Sunetul si b va fi redat de clapa neagră următoare clapei albe care îl redă pe la natural.

Muzica în filme

Audiază!

Ascultă Simfonia nr. 6, Pastorala, Partea I, de Ludwig van Beethoven, scrisă în tonalitatea Fa Major și marchează tonica bătând ușor în bancă.

Creațiile mele

Continuă fragmentul de mai jos în tonalitatea Fa Major. Intonează melodia obținută.

Tehnologia te învață muzică!

Intră de pe tabletă, telefon, laptop sau PC pe Chrome Music Lab, aplicație ce îți permite să creezi propriile cântece. Deschizi aplicația, dai click pe Experiments, folosești sunetele, tonalitățile și ritmurile dorite pentru a crea un cântec, apoi îl salvezi și îl poți trimite prietenilor tăi. Poți compune așa cum îți dorești, ba chiar îți poți transforma propriile desene în muzică. Nu trebuie să te loghezi sau să îți faci cont. Intră pe site -ul: http://g.co/ songmaker și începe să compui.

Sing a Smiling Song face parte din coloana sonoră a filmului animat Sleeping Beauty (Frumoasa din pădurea adormită), produs de Studiourile Walt Disney. Muzica acestui film este preluată din baletul cu același nume de Piotr Ilici Ceaikovski. Frumoasa din pădurea adormită este un balet îndrăgit de public, având o durată de aproximativ trei ore, fără pauze. Baletul a fost compus în 1889 și, alături de Spărgătorul de nuci și Lacul Lebedelor, redefinește muzica de balet. * Cântă un cântec vesel (traducere din limba engleză)

67 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
          I II III IV V VI VII VIII 3 M 6 M 7 M & b w w w w I III V III
& b w b w & w w w b w 3M & w w 6M w w 7M & b w b w & w w w b w 3M & w w 6M w w 7M & b w b w & w w w b w 3M & w w 6M w w 7M
    
1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1     Fru moa sa a te ap t c a-n c e as ne ti ut S fi e tre zi t c u un s rut. - - - - - - - -& b 4 2 ‰ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ ˙ U Ó ‰ œ œ œ œ j œ ‰‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ . etc. & b 4 4 Œ j œ j œ j œ j œ Whe n Da you c ă have ai a vre o œ œ œ œ bu dat' sy, o bu zi sy mai ˙ j œ j œ j œ j œ day, gre a, he re Nu i s te how su to pă œ . œ . œ . œ . turn ra, your nu work te -m to buf -- - - - -& b
j œ j œ j œ j œ
ay, na,
e re 's
a tă l i t o tl e re œ . œ . œ œ re țe c i tă pe c a that re œ . œ . œ . œ . c an't nu-i go de wrong, râs: Just doar œ œ . œ . œ . si ng c ân a tă smi c -un l i ng su ˙ Œ song râs - - -- - - - - -
˙
pl
H
Ia

Amintește-ți!

STRUCTURA GAMELOR MINORE

Intonează exercițiul următor, apoi răspunde la întrebările de mai jos.

 Din ce sunete este formată scara muzicală a melodiei din exercițiu?

 Unde sunt plasate semitonurile în această scară muzicală?

 Ce altă gamă are aceleași sunete, dar altfel așezate?

Structura gamelor minore (TST TTST TT)

Semitonuri Intervale Variante

între treptele

II–III, V–VI

între treptele I–III: 3m

între treptele I–VI: 6m

între treptele I–VII: 7m Naturală

II–III, V–VI, VII–VIII 3m, 6m, 7M Armonică

II–III, VII–VIII 3m, 6M, 7M în urcare Melodică

minor natural Arpegiul

Sunetele folosite în exercițiu sunt aceleași ca în tonalitatea Do Major, pentru că la minor este relativa lui Do Major. Deși sunt aceleași sunete, sunt așezate în altă ordine, având noi relații între trepte și o altă tonică: sunetul la. Semitonurile se află între treptele II–III și V–VI. Treapta I formează cu treapta a III-a terță mică, iar cu treptele VI și VII, sextă mică, respectiv septimă mică. Noile relații între trepte redau o altă atmosferă, o sonoritate specifică. Gamele minore au trei variante: naturală, armonică și melodică.

Exersează!

 Intonează exercițiul alăturat:

Lucrăm împreună

 Împărțiți-vă în două grupe și intonați în canon acest cântec.

Creațiile mele

Scrie în caiet, pe portativ, melodia corespunzătoare treptelor de mai jos indicate prin cifre.

 Intonează cântecul de mai jos: Vai, săracul pui de cuc!

Audiază!

Ascultă un fragment din baletul Lacul lebedelor, de Piotr Ilici Ceaikovski, și marchează de fiecare dată tonica prin pocnet din degete.

68 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
    & 4 4 . . ˙ œ œ œ œ . œ J œ . œ J œ . œ j œ œ œ œ œ 1 ˙ ‰ œ œ œ ˙         Vai St-n s p ra du c ul re   pui pe de bu c uc tuc   pui pe de bu c uc tuc   pui pe de bu c uc tuc     Învzduhe l   arzbur -a ------   arzbura   arzbura     Nu-laj ut   nimene a   nimene a   nimene -a --------A B Muzica: Nelu Ionescu
Allegretto
Reține!
& w w w w w w w w I II III IV V VI VII VIII 7m 6m 3m & w w w w la
      Ho I ra III ma V re V   s-a VI por VIII ni t, V     To i IV fl ă IV c III i i III     ve II sel i I au II ve III ni t I - - - - - -ai171585745449_pag_64_fii_creativ.pdf 1 16.05.2024 14:04:14   a I por VIII ni t, V     To i IV fl ă IV c III i i III     ve II sel i I au II ve III ni t I - - - -14:04:14    

GAMA LA MINOR ARMONIC

Reține!

Treapta a VII-a a gamei la minor armonic este alterată suitor, astfel vom avea semitonuri între treptele II–III, V–VI și VII–VIII. Gama minoră armonică va avea între treapta I și a III-a, terță mică, între treptele I și a VI-a sextă mică, iar între treapta I și a VII-a septimă mare. Între treptele VI și VII se formează o secundă mărită.

Exersează!

 Intonează piesa de mai jos pe note și pe cuvinte.

Pletoase sălcii

Compozitori celebri

Andantino Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy

Andantino

Audiază!

Ascultă Cântecul lui Solveig, de Edvard Grieg, și descoperă treapta a VII-a alterată suitor și care formează varianta armonică a gamei la minor.

Cântecul lui Solveig din suita Peer Gynt

Andante Muzica: Edvard Grieg

Peer Gynt este o compoziție muzicală pentru orchestră și cor compusă de Edvard Grieg în 1874, având ca inspirație opera cu același nume scrisă de scriitorul norvegian Henrik Ibsen. Reprezentant de frunte al școlii naționale norvegiene, compozitorul Edvard Grieg (1843–1907) oglindește în opera sa peisajul insolit al fiordurilor. Folosind resursele expresive ale gamei la minor armonic, compozitorul evocă în fragmentul intonat tristețea unei fete care își așteaptă de multă vreme iubitul.

69 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE   Îi
 scal
, să
 -crengiînvad,Le  poar tă-nceto    boareli năși su nă -valea --       netihnit,Pletoasa  salciesuspi nă
lcii,
          3 m 2+ 6 m 7 M Semitonuri Intervale           3m    6m    7M    mri t sec unda           3m    6m    7M    mri t sec unda I II III IV V VI VII VIII

GAMA LA MINOR MELODIC

Reține!

Treptele VI și VII ale gamei la minor melodic sunt alterate suitor, astfel vom avea semitonuri între treptele II–III și VII–VIII. Gama minoră melodică va avea între treapta I și III, terță mică, între treptele I și VI sextă mare, iar între treapta I și VII septimă mare. Gama la minor melodic în coborâre devine naturală (se folosește becarul pentru a reveni la sunetele naturale pe treapta VI și VII).

Exersează!

 Intonează cântecul alăturat pe note și pe cuvinte marcând cu bătăi din palme sunetele alterate suitor.

 Scrie pe caiet intervalele care se găsesc în prima măsură.

 Intonează fiecare melodie alăturată scriind pe caiet diferența de caracter dintre acestea și asemănările lor. Menționează tonalitatea în care este scrisă fiecare melodie.

Învață să înveți

„Bula dublă” este un organizator grafic folosit pentru gruparea asemănărilor și deosebirilor între două elemente. Aceasta cuprinde două cercuri sau ovale de care sunt corelate prin linii alte cercuri sau ovale mai mici, situate la mijloc. În cele din mijloc, scrii asemănările, iar în cele exterioare, vei scrie particularitățile fiecărui termen sau deosebirile (vezi imaginea alăturată, care reprezintă „Bula dublă” pentru tonalități majore și tonalități minore).

Lento (lent, lin, domol)

La izvor

Versurile și muzica: Ion D. Vicol

Bula dublă

Au semitonuri între treptele III–IV, VII–VIII

Terță mare

între treptele I–III

Sextă mare

între treptele I–VI

Septimă mare

între treptele I–VII

Tonalități majore

Au același număr de sunete

Au același număr de T și de ST (varianta naturală)

Au arpegiul pe aceleași trepte

Au o tonică (dar diferită)

Au aceleași sunete când sunt relative

Tonalități minore

 Realizează pe caiet „Bula dublă” pentru tonalitățile

Do Major și la minor.

Au semitonuri între treptele II–III, V–VI

Terță mică

între treptele I–III

Sextă mică între treptele I–VI, varianta naturală

Septimă mică între treptele I–VII, varianta naturală

Au trei variante: naturală, melodică, armonică

70 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE                      3 m 6 M 7 M
Semitonuri Intervale        3m    6M   7M       3m    6M  7M & 4 2 œ œ # œ # œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ & 4 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ & 4 4 œ œ . œ j œ În pă du re p Lento (lent, lin, domol) œ œ j œ j œ œ su nă l a i z vor, œ œ . œ j œ Pe -n se rat, un œ j œ # j œ # . œ ‰ c ân te c de dor, - - - - - -& œ j œ n j œ n œ j œ Zi c e un fl u i e r j œ j œ j œ j œ œ ‰ doi na l ui c u drag œ j œ j œ œ j œ Și î i răs pun de j œ j œ j œ # j œ # . œ ‰ frun za c e a de fag - - - - - -
I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I

GAMA MI MINOR

Descoperă!

Fiecare tonalitate majoră are o relativă minoră, aflată cu o terță mică mai jos decât majora. Gama Sol Major va avea ca relativă gama mi minor.

Gama

Gama

Exersează!

 Intonează exercițiul de mai jos:

 Intonează cântecul de mai jos și descoperă varianta gamei mi minor pe care o ilustrează.

Tempo de marș

Tempo di marcia Refren

Drum bun

Muzica: Ștefan Nosievici

Audiază!

 Ascultă piesa Valurile Dunării, de Iosif Ivanovici, și descoperă varianta tonalității mi minor pe care o ilustrează.

Gama mi minor natural este relativa gamei Sol Major. Intervalele care determină modul gamei sunt terță mică, sextă mică și septimă mică, care se formează pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III și V–VI.

Gama mi minor armonic se formează prin alterarea suitoare a treptei a VII-a. Intervalele care determină modul gamei sunt terța mică, sexta mică și septima mare, care se formează pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III, V–VI și VII–VIII. Între treptele a VI-a și a VII-a se formează secundă mărită.

Gama mi minor melodic se formează prin alterarea suitoare a treptelor a VI-a și a VII-a. Intervalele care determină modul gamei sunt terța mică, sexta mare și septima mare, care se formează pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III și VII–VIII. În coborâre, varianta melodică se intonează cu sunetele de pe treptele a VI-a și a VII-a nealterate. Reține!

că...?

Valsul Valurile Dunării a fost scris de un român, Iosif Ivanovici, compozitor și dirijor de muzică militară. Valsul s-a bucurat de un succes imens în țară și peste hotare, de la apariția sa în anul 1880 și până astăzi. A fost interpretat prima oară la Expoziția Universală de la Paris, în anul 1889.

71 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE      
         Drumbun,drumbun, 
     tobabate      Drumbun,braviromân -i! -       Cusac ull e      gatî nspate ,      Cuarmel e -nmâi n -i ---       1Fiezic u    soare ,     Sauc erulnoros, ---       Fiepl oi ,ni n   soare ,     Noime rge mvoi -oi ----
          3 m 6 m 7 m & # w w w w w w w w
mică descendentă
terță
Sol Major
mi minor natural
I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII & # w w w w Arpegiul I III V VIII            3 2+ m 6 7 M M Gama mi minor armonic I II III IV V VI VII VIII
Știai
                     
6
7
Gama mi minor melodic I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I
3 m
M
M

GAMA RE MINOR

Johann Sebastian Bach (1685–1750), compozitor și organist german, este considerat drept unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii. Printre lucrările muzicale ale lui Johann Sebastian Bach se găsesc numeroase corale, cantate, suite, trei oratorii (de Crăciun, de Paște și de Înălțare), concerte și sonate pentru vioară, pentru clavecin și vioară, concertele brandenburgice, concerte pentru clavecin.

Gama re minor melodic

Ascultă pe internet Concertul pentru două viori în re minor, de Johann Sebastian Bach. Vizionează live același concert. Scrie pe caiet care dintre variante ți-a plăcut mai mult. Cum te-ai simțit atunci când ai fost prezent(ă) în sală?

 Scrie motivele care te-au făcut să te simți diferit.

 Schimbă impresii despre concert cu colegii tăi.

Gama re minor natural este relativa gamei Fa Major. Intervalele care determină modul gamei sunt terță mică, sextă mică și septimă mică, formate pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III și V–VI. Gama re minor armonic se formează prin alterarea suitoare a treptei a VII-a. Intervalele care determină modul gamei sunt terța mică, sexta mică și septima mare, care se formează pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III, V–VI și VII–VIII, iar secunda mărită între treptele a VI-a și a VII-a. Gama re minor melodic se formează prin alterarea suitoare a treptelor a VI-a și a VII-a. Intervalele care determină modul gamei sunt terța mică, sexta mare și septima mare, care se formează pe tonică. Semitonurile se găsesc între treptele II–III și VII–VIII. În coborâre, varianta melodică se intonează cu sunetele de pe treptele a VI-a și a VII-a nealterate. Reține!

 Intonează cântecul de mai jos, observă alterațiile și stabilește care variantă a gamei re minor este ilustrată de cântec.

Treceți batalioane române (Ardealul)

Marciale

J.S. Bach

72 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
Johann Sebastian Bach Portofoliu
. & b w w w w            3 2+ m 6 m 7 M                       3 M 6 M 7 M           3 m 6 m 7 m           terță mică descendentă
Relativa gamei Fa Major este re minor
natural Gama
armonic
Gama Fa Major Gama re minor
re minor
Arpegiul I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I III V VIII
     1Un Marciale   c ânte ci s   tori cne -a   duc ea    mi nte ,C   frai iî -n ------      ve c ivorfifrai ,  Un   c ânte cde   l uptb   trânc -aU --      nire a,Voi ,   c ompatri   oi ,asc ul 1 tai ,  Un 2 tai  -----***
Exersează! Tempo de marș
pentru două viori în re minor Concert pentru 2 viori
Concertul
etc. 

Amintește-ți!

Amintește-ți scările muzicale învățate la începutul acestei unități, cuprinse în organizatorul grafic alăturat și răspunde la întrebări.

 Care dintre scările prezentate este cea mai simplă?

 Dar cea mai amplă?

 Care este diferența dintre tricordii și tritonii?

RECAPITULARE

1. Bicordii

2. Bitonii

Moara modurilor de 2–5 sunete

1. Pentacordii

2. Pentatonii

Scăridin3sunete Scăridin2sunete Scăridin4sunete Scăridin5sunete

1. Tricordii

2. Tritonii

Moduri de 2–5 sunete

1. Tetracordii

2. Tetratonii

Exersează!

 Intonează cele două cântece de mai jos:

Traducere: Vicenția Vara

Ai hai yo

Cântec popular chinez

Canon

Muzica: Antonio Caldara Maestoso

 Intonați canonul împărțindu-vă în trei grupe (A, B, C).

 Compară cele două piese și completează pe caiet următorul tabel:

Cântecul Începutul cruzic/ anacruzic

Tehnologia te învață muzică!

Instalează-ți pe telefonul mobil un soft gratuit pentru a exersa scări modale și tonale, inclusiv cu ajutorul softurilor/ platformelor digitale: www.teoria.com, www.musictheory.com.  Împărțiți-vă în trei grupe și intonați canonul fiind atenți la dirijor, care dă intrarea fiecărei grupe. După cum observați, intrarea fiecărei grupe se face pe anacruză.

Lucrăm împreună

Măsura Scara folosită (modală/tonală)

Ai hai yo Binară

Canon

Impresii

73 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
  
 
 
ver
Wen
cl
yang te-al
o
- Xin D nian ne an mult  yi rod jing i dao spor Jia A jia nul xin vi fu i nong tor, tian Soare   hao hr shou ni 
-tor. -
 Ai Soa hai re yo, bun
ai i hai iu yo, bit,
ai Câm hai pu-ai yo în hai
 yo zit.
În he
tai ze
dao meu ta
di, -gor
chung.
    Drag Maestoso A ves ti   tor, A pri l , bun so  si t! B Iar na si m i n - - - - - -     du te a fu  gi t C Bi   ne-ai ve ni t, sol i u  bi t! - - - - - -

 Observă organizatorul grafic alăturat și scrie pe caiet tonalitățile majore cu o alterație și relativele acestora.

 Scrie cum se formează gamele majore și cum poți afla relativele acestora.

 Transcrie gamele care nu au nicio alterație.

Gamele tonalităților majore și minore studiate

Do Major Aflată cu o terță mai jos

minor (natural)

Major

minor (natural)

Exersează!

 Intonează cântecul Bim, bom. La repetare, acompaniază la tamburină colegii care cântă vocal, așa cum îți arată duratele de pe linia ritmică.

Cor

Allegro

Bim, bom

Povestea unei capodopere

Tablouri dintr-o expoziție este o suită care cuprinde zece piese pentru pian. În anul 1874, Modest Musorgski a vizitat expoziția dedicată lucrărilor arhitectului Victor Hartmann. Expoziția a produs o impresie extraordinară asupra compozitorului căruia i-a venit ideea de a crea un ciclu de tablouri muzicale, după subiectele desenelor lui Hartmann. Suita lui Musorgski este un exemplu de suită cu program care folosește imagini ale vieții reale într-o formă originală.

74 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE      
Tamburin Bi m Bom     Bi ri bi ri bom     Bi ri bi ri bi m bom     bi ri bi ri bom - - - - -      Bi m Bom bi ri   bi m Bom bi ri     bi m bom bi ri bi ri bom. - - -     
Cor
Bi m Bom     Bi ri bi ri bom     Bi ri bi ri bi m bom     bi ri bi ri bom - - - - -      Bi m Bom bi ri   bi m Bom bi ri     bi m bom bi ri bi ri bom - - - -
Tamburin
& w w w w w w w w la
w w w w w w w
3m 3m 5p Relative
& # w w w w w w w w
& # w w w w w w w w mi
& b w w w w w w w w Fa
& b w w w w w w w w re
#
minor (natural) & w
3m
Tonalități cu alterație
Sol Major
I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII ***

Audiază!

Ascultă piesa Promenada din suita Tablouri dintr-o expoziție, de Modest Musorgski. Imaginează-ți ce lucrări a admirat compozitorul pentru a scrie această capodoperă.

Tablouri dintr-o expoziție

Muzica: Modest Musorgski Allegro

Știai că...?

Unele persoane văd muzica în culori. Fenomenul a fost denumit cromestezie și este des întâlnit la cei care gândesc vizual, în special la artiști, și se manifestă prin asocierea unei culori cu un anumit sunet.

Experimente cu sunete

Pornind de la proprietățile matematice ale structurii muzicii, oamenii de știință au experimentat și au reușit să transforme muzica în imagini. Matematicienii au construit algoritmi complecși de calcul, obținând programe computerizate care transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mișcare.

PROIECT • ZIUA PĂMÂNTULUI

Împărțiți-vă în grupe de câte 6–8 elevi și organizați o expoziție de desene și fotografii prin care sărbătoriți Ziua Pământului (22 aprilie). Fiecare grupă își va alege domeniul preferat. Invitați colegi, profesori, părinți și reprezentanți ai Consiliului Local pentru a lua parte la acest eveniment.

PICTORII

Realizați lucrări plastice care să prezinte frumusețile Terrei. Folosiți tehnicile de lucru preferate pentru a scoate în evidență unicitatea Planetei Albastre.

FOTOGRAFII

Realizați o selecție de fotografii și videoclipuri care înfățișează locuri pitorești din diferite zone geografice ale Pământului.

ECOLOGIȘTII

Realizați o prezentare a fenomenelor care pun în pericol sănătatea Pământului și a oamenilor. Găsiți soluții pentru rezolvarea problemelor ecologice cu care se confruntă omenirea.

MUZICIENII

Selectați fragmente muzicale din diferite piese, potrivite imaginilor vizuale pregătite de grupa pictorilor și cea a fotografilor. Veți realiza ilustrația muzicală pe care se vor derula imaginile.

Țineți cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos pentru a realiza ceea ce v-ați propus.

Contribuția elevului Gradul de cooperare Produsul Prezentarea produsului

Contribuția la discuțiile de grup

Lansarea de idei relevante Proiectul respectă cerințele. Prezentarea pe scurt a proiectului

Îndeplinirea sarcinilor Încurajarea celorlalți membri Proiectul este sugestiv. Argumentare clară

Autoevaluarea modului de lucru Argumentarea propriei idei Proiectul arată deosebit. Formularea unor concluzii

75 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
& b 4 5 4 6 4 5 4 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b 4 6 4 5 4 6 4 5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ etc

EVALUARE

1. Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor scriind în caiet A (adevărat) sau F ( fals). (5 × 2 p. = 10 puncte)

a. În gamele majore semitonurile se află între treptele III–IV și VII–VIII.

b. Relativele minore ale gamelor majore se formează la distanță de o terță descendentă de tonica gamei majore.

c. Scara muzicală formată din cinci trepte succesive se numește scară pentatonică.

d. În gamele minore semitonurile se află între treptele II–III și VII–VIII.

e. Gamele minore au trei variante: naturală, armonică și melodică.

f. Gama re minor este relativa gamei Fa Major.

Exemplu: Enunțul de la punctul a este adevărat (A).

2. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul aflat pe verticală, după model. (6 × 4 p. = 24 de puncte)

ORIZONTAL:

1. Tonalitate cu sonoritate veselă, optimistă, luminoasă.

2. Semn care anulează folosirea diezului sau a bemolului.

3. Scară muzicală formată din 5 sunete în succesiune prin salt.

4. Semn de alterație care ridică înălțimea unui sunet.

5. Succesiune de opt sunete așezate în ordinea înălțimii în cadrul unei octave.

6. Sunet cu care începe și se termină o gamă.

7. Alterații notate pe portativ după cheia sol.

VERTICAL: Succesiunea de patru sunete muzicale care reprezintă treptele I, III, V, VIII ale gamei.

3. Scrie în caiet, pe un portativ, gama Sol Major și relativa acesteia, mi minor natural. (17 puncte)

Exemplu:

4. Intonează un cântec învățat în această unitate, în tonalitatea la minor armonic. (20 de puncte)

5. Intonează un cântec a cărui melodie se bazează pe o scară modală învățată în această unitate. (19 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fișa la portofoliul personal.

76 UNITATEA 5 ORGANIZĂRI SONORE MODALE ȘI TONALE
1 2 B E C A R 3 4 5 6 7

UNITATEA 6

PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE

Într-o piesă muzicală, sunetele nu sunt puse la voia întâmplării. Sunetele muzicale sunt organizate în elemente de structură care se combină într- o anumită ordine. Unele fragmente se repetă pentru a fi bine înțelese și trăite intens de ascultători, dar compozitorii introduc și structuri noi care fac muzica atât de frumoasă și de spectaculoasă. Prin formă muzicală se înțelege modul în care se combină elementele structurale ale melodiei.

 Dă un exemplu de piesă muzicală în care există fragmente care se repetă.

 De câte ori se repetă primul fragment al Marșului lui Radetzky?

 Simetria reprezintă unul dintre principiile fundamentale, comune tuturor artelor.

 Cum îți imaginezi simetria în muzică?

CONȚINUTURI:

 Procedee componistice simple

 Repetiţia/Schimbarea, varierea discursului

 Elemente de forme muzicale –construcțiile mono-, bi-, tripartite (schema formală A, AB, ABA)

 Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări

Ideile vin asupra mea direct de la Dumnezeu și nu numai că văd teme distincte cu ochii minții, dar ele sunt și îmbrăcate în formele, armoniile și orchestrațiile potrivite.

Johannes Brahms (1833–1897), compozitor german

77 COMPETENȚE VIZATE: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2

Reține!

REPETIȚIA ȘI SCHIMBAREA

Ideile muzicale, pentru a fi înțelese, trebuie repetate. Repetiția stă la baza compoziției muzicale. De cele mai multe ori, repetările sunt parțiale, dar există și fragmente muzicale întregi care se repetă. De regulă, sfârșitul frazei muzicale aduce o schimbare.

De-a lungul este un dans popular din zonele Bistrița-Năsăud și Cluj, cu mișcare lentă, caracter solemn, în măsura de trei pătrimi. Denumirea dansului provine de la așezarea dansatorilor în coloană de perechi (de-a lungul unui șir).

Exersează!

 Ascultă din nou piesa De-a lungul și marchează cu pocnet din degete fragmentele care se repetă.

 Intonează pe note piesa astfel: cântă în gând fragmentele care se repetă, intonează fragmentele în care au intervenit schimbări.

Creațiile mele

Compune o melodie care să răspundă la întrebarea muzicală alăturată. Copiază pe caiet măsurile date, apoi completează melodia.

Descoperă!

 Ascultă cântecul de mai jos pe internet și bate din palme pe fragmentele care se repetă. Stabilește câte fragmente s-au repetat și de câte ori fiecare. Intonează cântecul pe note.

De-a lungul

Cum să compui o melodie

Grupurile de sunete care alcătuiesc mersul melodic formează enunțuri muzicale, asemănătoare enunțurilor dintr-un text.

Într-un dialog, întrebările se intonează ascendent, iar răspunsurile descendent. Același lucru se petrece și într-o melodie.

Întrebarea muzicală va avea mersul melodiei ascendent.

Răspunsul muzical va repeta o parte din întrebare, apoi va avea mersul melodiei descendent, terminat pe tonică, la fel ca în exemplul de mai sus.

78 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
     
     1    2
Andante
Melodie populară Andante
        Estemultdorita   noastrprimv -ar. -----          Ci ne f l ori vo i oa se     pe c âm pi i pre sa r ? - - - - - -
        Ci ne-s oas pe   i i pe fl ori     c u pe ta l e fi ne? - - - - -  Fl u tu ra i c u-a ri pi de-ar gi nt i do u al bi ne - - - - - - -
Învață să înveți
Știai
că...?

Descoperă!

Intonează pe note și pe cuvinte cântecul alăturat. Găsește asemănările și deosebirile dintre prima măsură de pe primul portativ și prima măsură de pe al doilea portativ. Scrie pe caiet ce se schimbă în al doilea portativ.

Reține!

VARIEREA DISCURSULUI

Rosie, Darling Rosie

Varierea discursului înseamnă repetarea unei fraze muzicale introducând schimbări ale ritmului, ale melodiei, ale măsurii, ale tonalității sau ale armoniei, care să îmbogățească discursul muzical. Varierea poate fi doar ornamentală sau poate schimba caracterul piesei. În exemplele de mai jos vei vedea cum realizează compozitorul W.A. Mozart variațiuni* ale piesei Ah, vous dirai-je**, Maman, în limba engleză Twinkle, Twinkle Little Star.

a. În varianta A, Mozart realizează alte combinații ritmice, introducând pauze și contratimpi pe jumătate de timp pentru a pune în evidență sunetele neaccentuate.

b Varianta B propune o schimbare de metru binar cu cel ternar, dar și schimbări melodice și de formule ritmice.

c. Varianta C introduce o variație a tempoului. Mișcarea Allegro este schimbată cu Adagio.

d. Pe lângă varieri ale ritmului, Mozart schimbă tonalitatea piesei care devine minoră în varianta D.

Audiază!

 Ascultă piesa Bolero, de Maurice Ravel, și numără de câte ori se repetă fiecare dintre cele două fraze muzicale ale temei. La fiecare repetiție, sunt folosite diferite orchestrații pentru a crea o creștere gradată a trăirilor. Piesa Bolero este un exemplu de variere a discursului prin schimbarea armoniei.

* Variațiuni – Ornamente sau schimbări aplicate unei melodii pentru a o îmbogăți și pentru a întări o idee. ** Ah! Îți spun mamă (traducere din limba franceză)

79 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
Moderato
       Ro Ro si e , si e , dar dra l i ng g Ro Ro si e si e   hahaRosi e ,     Ro Ro si e , si e , dar dra l i ng g Ro Ro si e si e   hahaRosi -e -----------         Way Am down o yon c a de r s i n î n Bal Bal ti ti more more     hahahaRosi e        ne e d N-am no ne c ar vo pe t i e on de my c o f l oor vor   hahaRosi -e ----------
B C D A Allegro Allegro Allegro Allegro Adagio

Muzica în context istorico-geografic

Odă bucuriei, reprezentare muzicală a fraternității universale, prin care compozitorul german Ludwig van Beethoven exprimă unul dintre idealurile Revoluției Franceze, își schimbă funcția socio - culturală, devenind prin Joyful, Joyful o rugăciune. Autorii americani aduc și o schimbare de gen muzical noului cântec care devine din piesă clasică un gospel*.

Muzica în filme

 Scrie pe caiet care dintre procedeele de variere învățate au fost folosite de compozitorii Mark Hall și Bernie Herms pentru a realiza piesa Joyful, Joyful (Fericit, fericit).

 Vizionează filmul Sister Act II (Lucrarea surorilor), o comedie muzicală din care face parte piesa Joyful, Joyful Filmul regizat de Emile Ardolino o are în rolul principal pe actrița, cântăreața și compozitoarea Whoopy Goldberg.

* Gospel – Muzică religioasă a

Exersează!

 Intonează pe note și pe cuvinte Odă bucuriei, grandiosul final al Simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven.

Odă bucuriei

 Ascultă pe internet cântecul de mai jos și scrie pe o foaie A4 asemănările și deosebirile dintre piesa audiată și Oda bucuriei. Scrie sentimentele, emoțiile pe care ți le-a produs audierea fiecărei piese. Prezintă colegilor fișa de portofoliu realizată.

Joyful, Joyful din filmul Sister Act II

Versiune în limba română: Vicenția Vara

Muzica: Mark Hall și Bernie Herms

80 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
negrilor.
      Joy Domn ful, al joy P ful cii Lord i-al    we Iu adore bi Thee rii,   God Sla of v Glo i ry, e,  Lord Domn of ce Love, resc, --     Hearts Pen un tru told Ti like ne     flo tran wersbe da fore fi Thee rii   Hail Su Thee fle as te the lor   sun în a flo bove resc. -    Melt Ma the rea clouds nea of gr  sin de and p sad ca ness te   Drive O the a dark lungi of cu doubt un   a cu way vânt, ----     Gi D ver ne of da im ru    mor ri tal le glad toa ness te,      Fill Doar us gân with duri the cu light rate, --       Fill D us lu with mi the n light i Oh, Iu      fill bi us re with pe thelight p of  day. -mânt.
Portofoliu

ELEMENTE DE FORME MUZICALE

Construcțiile mono-, bi-, tripartite

Perioada A

Pic! Pic! Plouă!

Muzica și versuri: Vicenția Vara

Într-o lucrare muzicală, sunetele se înlănțuie formând elemente de structură care se combină într-o anumită ordine. Melodia poate fi construită în diferite forme. Prin forme muzicale se înțelege modul în care se combină elementele structurale ale melodiei.

Taffta Hindi

PerioadaA

PerioadaB

Cântec arab

Reține!

Prima melodie intonată este formată dintr-o idee muzicală numită perioadă. Piesa alcătuită dintr-o singură perioadă muzicală are o formă monopartită. O perioadă (A) se compune, de obicei, din două fraze. Prima frază este de întrebare, a doua frază este de răspuns. A doua frază se sfârșește pe tonică, pe când prima frază se oprește pe o altă treaptă.

 Intonează cântecul alăturat și descoperă câte fraze muzicale are.

 Intonează cântecul Taffta Hindi și descoperă câte fraze muzicale are. Menționează tonalitatea în care este scris. Intonează secunda mărită, specifică gamelor minore armonice.

Secunda mărită cuprinde un ton și un semiton sau trei semitonuri. Acest interval este întâlnit în lucrări din folclorul românesc. Știai că...?

Secunda mărită

ST ST ST ST T

Fraza a PERIOADA A

Fraza a’

Piesa Taffta Hindi este formată din două idei muzicale, numite perioade, având formă bipartită.

Fraza a

Fraza b A PERIOADA A PERIOADA B

Fraza a’

Fraza b’ B

81 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE     TafftaHindiTaffta  -Hindi --      Ne See gus the to ped rul lar     Taff Taff ta ta Hin Hin di di     La He pa has lat silk s-a for   a mai r dens tat fair -----     Cu From m your t door suri ways    i come po and doa bar be, gain     Voa For luri my cu silk fi and   rul la bro ces dat rare ----     Vin From prin your e door se ways    le come a and ra bar be gain     ca For s my cum silk pe and  re la în cesrare. dat'. --frazaa
frazaa' frazab frazab'
   
ou,Pe stec âmpie ,pe stec ol  ni -c ------  Spic esesc ald-n   boabederou,Che aml aj oacnori iPi c !  Pi c -! -----f motiv 1 motiv 2 raza a
Pl ouc ustropideroadn
fraza a' motiv 3 motiv 4

 Intonează cântecul alăturat, descoperă în ce tonalitate este scris și câte idei muzicale conține melodia sa.

Așa cum poți vedea, anacruza delimitează frazele muzicale.

Culorile notelor apropiate ca nuanță formează o perioadă.

Perioada A este formată din fraza a (verde) și fraza a’ (verde-deschis).

Culorile albastru și albastru-deschis reprezintă perioada B.

Reține!

Allegretto

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Allegretto

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

b

Tamburina

Muzica: Jean-Philippe Rameau

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada B

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Perioada A

Melodia este formată din trei fragmente, având formă tripartită: două idei muzicale A, B și al treilea fragment care constă în reluarea primei perioade (verde, albastru, verde).

PERIOADA A

Fraza a

Fraza a’

PERIOADA B

Fraza b

Fraza b’

PERIOADA A

Fraza a

Fraza a’

Forma ABA se compune din două elemente simetrice care încadrează un element median. Simetria reprezintă unul dintre principiile fundamentale, comune tuturor artelor. Este întâlnită în arhitectură, în poezie și în proză, în pictură și în natură. În muzică este des folosită pentru a da stabilitate și echilibru discursului muzical.

 Intonează exercițiul de declamație alăturat și stabilește forma ritmică a acestuia. Exersează!

 Analizează și scrie pe caiet forma pieselor Veniți cu toți dimpreună (pag. 46), Odă bucuriei (pag. 80), Vai, săracul pui de cuc (pag. 68), Pe deal pe la Cornățel (pag. 63).

82 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
         Aziesrb Allegretto     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
fraza
fraza a'
fraza
fraza
         Aziesrb Allegretto     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
a
fraza b fraza b'
a
a'
fraza a fraza a' fraza b fraza b' fraza a fraza a'          Aziesrb
    toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
fraza
fraza b' fraza a fraza a'          Aziesrb Allegretto     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
a fraza a' fraza b
fraza a fraza a' fraza b fraza b' fraza a fraza a'          Aziesrb Allegretto     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
fraza a fraza a' fraza b fraza b' fraza a fraza a'          Aziesrb Allegretto     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  ta -t --------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfo  c a -t -------      Tineree a     salt-npasgr      bi t,Pe stesatse     'nalc hiu  i -t -------    Vi aa-i     Vrereipu      tere ,Cupri     vire ac upri nd    fire -a ------      Aziesrb     toareii ar        sun,Tamburina      sunne -nc e  tat, ---------      Peflcii     feteî ia        dun,Joc ulspor    ne ascî nfoc a -t --------
a fraza a'
fraza a fraza a' fraza
fraza b' fraza
      1 Me 2 Me l o l o di di a a     c a c a re re a a re re     for for m m bi tri par par ti ti t t     i Cu di n trei do pe u ri - - - - - - - - -- - - - - - - - - -    pe oa ri de, oa pen de tru     e noi al e c fa tu vo i ri t , t .     Ce Si u me or tri o-n a   ve i ei i ne-a foar ju - - - - - - - - -- - - - - - - - -    te t -a re o pe c ân de! ta,     A A re-o re-o for for m m     c u c u nos nos c u c u t : t : A A B B A - - - - - - -- - - - - -      1 Me 2 Me l o l o di di a a     c a c a
re    
    i Cu di n trei do pe u ri - - - - - - - - -- - - - - - - - - -    pe oa ri de, oa pen de tru     e noi al e c fa tu vo i ri t , t .     Ce Si u me or tri o-n a   ve i ei i ne-a foar ju - - - - - - - - -- - - - - - - - -    te t -a re o pe c ân de! ta,     A A re-o re-o for for m m     c u c u nos nos c u c u t : t : A A B B A - - - - - - -- - - - - -      1 Me 2 Me l o l o di di a a     c a c a re re a a re re     for for m m bi tri par par ti ti t t     i Cu di n trei do pe u ri - - - - - - - - -- - - - - - - - - -    pe oa ri de, oa pen de tru     e noi al e c fa tu vo i ri t , t .     Ce Si u me or tri o-n a   ve i ei i ne-a foar ju - - - - - - - - -- - - - - - - - -    te t -a re o pe c ân de! ta,     A A re-o re-o for for m m     c u c u nos nos c u c u t : t : A A B B A - - - - - - -- - - - - - -
re re a a re
for for m m bi tri par par ti ti t t
Exerciții de declamație

RECAPITULARE

Primăvara

Allegro

Audiază!

 Ascultă piesa Țăranul vesel, de Robert Schumann, și delimitează frazele și perioadele din care este construită melodia urmând indicațiile de deasupra portativului. Stabilește forma melodiei. Folosește aceleași procedee de percuție corporală de la cântecul anterior.

vesel

 Intonează cântecul alăturat și delimitează frazele și perioadele din care este construită melodia acestuia urmând indicațiile de deasupra portativului. Stabilește forma melodiei.

– bătaie ușoară pe bancă pentru perioada A – pocnet din degete pentru perioada B – bătaie din palme la sfârșit de frază

Lucrăm împreună

Împărțiți-vă în două grupe și intonați pe voci cântecul Primăvara. Prima grupă va cânta melodia principală, iar grupa a doua va cânta aceeași melodie cu o terță mai jos.

PROIECT • MELODIA NOASTRĂ

Împărțiți-vă în grupuri de lucru de câte 5–6 elevi și realizați variațiuni ale exercițiului format din primele patru măsuri din cântecul Primăvara. Efectuați schimbări ale ritmului sau ale melodiei. Intonați varianta obținută de fiecare grupă, apoi uniți toate variantele într-o piesă. Înregistrați pe suport electronic piesa realizată.

Țineți cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos pentru a realiza ceea ce v-ați propus.

Contribuția elevului Gradul de cooperare Produsul Prezentarea produsului

Contribuția la discuțiile de grup Lansarea de idei relevante Piesa muzicală respectă cerințele. Prezentarea pe scurt a proiectului Îndeplinirea sarcinilor Încurajarea celorlalți membri Piesa este sugestivă.

Autoevaluarea modului de lucru

Argumentare clară

Argumentarea propriei idei Piesa realizată sună bine. Formularea unor concluzii

83 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
      Prim Allegro    var,    primvar,    Noii -e -----   i ml a   c âmpafar,    Frai iisu   roril -e ----    Tral al al a    l al al a    Cândvi nsrb   toril e     Tral al al a  l -a ---
Din colecția Petre Ciorogariu
Țăranul
                 1    2                
Muzica: Robert Schumann Allegro animato Robert Schumann

EVALUARE

1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul scris pe verticală. (7 × 3 p. = 21 de puncte)

ORIZONTAL:

1

1. Tăcerile din muzică. 2

2. Un fragment muzical identic cu altul

3

4

5 B E E T H O V E N

6

7

3. Final transformat al unui fragment

4. Lucrare de forma AB

5. Compozitorul care a scris Odă bucuriei

6. Ornament adăugat unei idei muzicale.

7. Răspunsul dintr-o frază muzicală are mers ... .

8

VERTICAL: O idee muzicală compusă din două fraze muzicale.

2. Scrie pe caiet din câte fraze și câte perioade este alcătuită melodia de mai jos. (5 × 3 p. = 15 puncte)

8. Lucrare de forma ABA. fraza a

3. Compară cele două portative și scrie pe caiet care sunt schimbările aduse de cea de a doua variantă. (14 puncte)

Exemplu: La prima măsură, primul timp este divizat în două optimi cu mers melodic succesiv coborâtor.

4. Intonează un cântec de formă AB învățat în această unitate. (20 de puncte)

5. Intonează un cântec de forma ABA învățat în această unitate. (20 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fișa la portofoliul personal.

84 UNITATEA 6 PROCEDEE COMPONISTICE SIMPLE
        Di ri , di ri di m dam   dom di ri dom     Di ri , di ri di m dam     dom di ri dom di ri - - - - - -  di m dam di m dam     dom di ri dom di ri di m dam di m dam   dom di ri dom - - 
& # 4 4 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ    

UNITATEA 7

GENURI ALE MUZICII CULTE

Frumusețea muzicii constă în varietatea stărilor suflete ş ti, a sentimentelor ş i a imaginilor pe care compozitorul le transmite cu ajutorul sunetelor. Muzica instrumentală a apărut întâi sub formă de acompaniament al muzicii vocale şi apoi s-a constituit în gen de sine stătător, prin transcrierea părții vocale pentru diferite instrumente soliste. Miniatura instrumentală este un exemplu de compoziție instrumentală în care conținutul de idei şi sentimente este exprimat într-o formă concentrată.

 La ce te duce cu gândul cuvântul miniatură? Ce crezi că denumeşte în muzică?

 Care este diferența dintre muzica vocală şi cea instrumentală?

 Dă exemple de piese vocale şi de piese instrumentale cunoscute.

CONȚINUTURI:

 Genuri: Miniatura instrumentală. Suita preclasică. Suita modernă

 Elemente de contextualizare istorică şi geografică a unor lucrări

 Elemente de tehnologie a informației (utilizarea unor softuri digitale pentru înregistrări audio/ audio-video)

În muzică, instrumentele joacă rolul culorilor folosite de pictor.

Honoré de Balzac (1799–1850), scriitor francez

85
VIZATE: 1.2; 1.3; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.2
COMPETENȚE

Descoperă!

MINIATURA INSTRUMENTALĂ

 Ascultă piesa Prima întristare, de Robert Schumann, apoi scrie pe caiet ce ai simțit audiind-o şi ce legatură există între titlu şi muzică. Menționează forma muzicală a melodiei piesei.

Reține!

Andantino

Prima întristare

Muzica: Robert Schumman

Miniatura instrumentală este o piesă de mici dimensiuni în care ideile şi sentimentele sunt exprimate într-o formă concisă. De obicei, miniatura are formă monopartită, bipartită sau tripartită. Miniatura poate primi un titlu sugestiv care induce un substrat programatic, aşa cum am văzut la Robert Schumann. Compozitorul Felix Mendelssohn Bartholdy creează două cicluri de miniaturi pentru pian intitulate: Cântece fără cuvinte, care se înscriu, la rândul lor, în muzica programatică. Miniatura instrumentală se poate intitula simplu: miniatură.

Exersează!

 Cântă la un instrument cu clape miniatura Prima întristare. Digitația scrisă sub portativ şi deasupra acestuia te va ajuta.

 Ascultă piesa nr. 4 din Cântece fără cuvinte de Felix Mendelssohn Bartholdy şi scrie pe caiet ce imagini îți sugerează această miniatură. Stabileşte care este forma muzicală a melodiei acestei piese.

Cântece fără cuvinte

Nr. 4

Moderato

Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy

86 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE
      Moderato       1  2                  
      1 5 Andantino 2 4 3 3 4 2 3 3  5 1 1 5  3 3 1 5  4 2 2 4 1 5 1 5 2 4 3 3    2 1 1 3 2 2 3 1 1   4 2 3 3   2 4 2   4 2 2 4  3 3 

Compozitori celebri

Compozitorul şi dirijorul german Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) s-a născut la Hamburg. La 17 ani scria capodopera Visul unei nopţi de vară, având ca text comedia lui William Shakespeare. Opera sa cuprinde simfonii, concerte, uverturi, miniaturi, lieduri. Ca dirijor, a restituit publicului meloman, după aproape un secol de uitare, creaţia marelui compozitor Johann Sebastian Bach.

 Ascultă şi intonează pe note miniatura de mai jos.

Miniatura pentru pian

Muzica: Sabin Drăgoi

Allegro moderato

Volumul Miniaturi pentru pian, de Sabin Drăgoi, cuprinde mici piese pentru pianiştii începători, printre care întâlnim prelucrarea unei cunoscute piese de Timotei Popovici: Cântec de primăvară.

 Ascultă piesa intitulată Moment muzical Nr. 3 de Franz Schubert şi bate uşor în bancă pe fragmentele care se repetă.

Allegro moderato

Moment muzical Nr. 3

Allegro moderato

Muzica: Franz Schubert

Povestea unei capodopere

Culegerea Șase momente muzicale a compozitorului german Franz Schubert este o colecție de şase piese scurte (miniaturi) pentru pian. Mişcările şi tonalitățile în care au fost scrise piesele sunt diferite. Culegerea a fost publicată în anul 1824 sub forma unui album de Crăciun.

 Ascultă în întregime piesa Moment muzical Nr. 3 şi observă alternarea fragmentelor în tonalitate minoră cu fragmentele în tonalitate majoră. Perioada A este scrisă în re minor, perioada B este scrisă în Fa Major şi această alternanță minor-major continuă până la finalul piesei. Reascultă piesa executând exercițiul următor. Pregăteşte două şervețele: unul alb şi altul colorat. În timp ce asculți piesa, flutură şervețelul alb pe fragmentele minore, iar şervețelul colorat pe fragmentele majore, apoi completează rubricile tabelului de mai jos pe caiet.

Nr. de fragmente minore

Nr. de fragmente majore

Impresiile tale

87 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE
7 13                                                                                            
 7 13                                                                                            
 7 13                                                                                            
    5 1 5 1 2 4 3 3 4 2 5 1 3 3 2 4 3 3 4 2 5 1 3 3 5 5 5 1 5 1 2 4 3 3 4 2 5 1 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 5 1 5 1
Andantino Allegro moderato Felix Mendelssohn Bartholdy Franz Schubert

Audiază!

Georg Friedrich Händel

SUITA PRECLASICĂ

 Audiază piesele Air şi Allegro din suita Muzica apelor a compozitorului german Georg Friedrich Händel şi notează pe caiet tonalitatea în care sunt scrise şi mişcarea aleasă de compozitor pentru fiecare piesă.

Air din suita Muzica apelor

Adagio Allegro

Allegro

Muzica: Georg Friedrich Händel

Suita este o lucrare muzicală instrumentală alcătuită din mai multe părți scrise în aceeaşi tonalitate, dar contrastante prin caracter şi prin mişcare. În evoluția suitei s-au conturat două tipuri: suita preclasică şi suita modernă.

Suita preclasică s-a dezvoltat la începutul secolului al XVIII-lea, fiind o suită de dansuri care conținea patru dansuri obligatorii: alemandă, curantă, sarabandă şi gigă. La acestea se adaugă alte dansuri (libere) ca: menuet, gavotă, badinerie. Principalele caracteristici ale suitei preclasice sunt:

1. un dans în mişcare lentă este urmat de unul mişcat, unul în măsură binară este urmat de altul în măsură ternară;

2. succesiunea binar/ternar şi rar/mişcat a dansurilor aduce un real contrast de mişcare şi nuanță expresivă; 3. forma bipartită este predominantă;

4. dansurile sunt compuse într-o singură tonalitate.

Alemanda Curanta Sarabanda Giga

Audiază!

 Audiază Alemandă de Johann Sebastian Bach, Curantă de Georg Friedrich Händel, Sarabandă de Arcangelo Corelli, Gavotă de Johann Pachelbel şi Menuet de Johann Sebastian Bach, apoi completează tabelul de pe pagina alăturată.

Alemandă

Moderato german moderat francez vioi spaniol rar englez vioi

Muzica: Johann Sebastian Bach

Moderato

& b 4 4 j

88 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE
Reține!
& b 4 4 . œ œ . œ œ ˙
. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ ˙ & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Adagio
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ etc etc
œ
. œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ etc

Largo (Larg, foarte rar)

Curantă nr. 7

Muzica: Georg Friedrich Händel

Sarabandă

Muzica: Arcangelo Corelli

Gavotă și variațiuni

Muzica: Johann Pachelbel

Menuet

Allegretto

Muzica: Johann Sebastian Bach

Piesa Mișcarea Măsura Impresiile tale

Alemanda

Curanta

Sarabanda

Gavota

Menuetul Ternară

 Ascultă piesa Hornpipe* din suita Muzica apelor de Georg Friedrich Händel. Această suită a fost compusă pentru regele George I al Angliei, cu ocazia unei croaziere pe Tamisa. Hornpipe este un vechi dans scoțian, cu caracter sprinten şi face parte din cele 25 de piese ale acestei suite.

Hornpipe din suita Muzica apelor

Allegretto

* Hornpipe – Dans marinăresc.

Muzica: Georg Friedrich Händel

Exersează!

 Ascultă piesele Curanta nr. 7 şi Sarabandă.

 Repetă audiția şi dirijează în timp ce asculți.

 Aminteşte-ți tactarea măsurii de trei pătrimi şi gesturile dirijorale învățate la pagina 11. Execută corect gestul de avânt şi de atac pentru intrarea instrumentiştilor.

 Nu uita de termenii de mişcare, ace ş tia sunt foarte importanți în interpretare. Piesa Curanta se execută rapid (Allegro), iar Sarabanda foarte rar.

 Adaptează-ți gesturile dirijorale pentru a reda mişcarea fiecărei piese.

 Ascultă fiecare piesă şi adaugă interpretării şi termenii de nuanță pe care i-ai observat. Foloseşte gesturi ample spre înainte pentru forte şi gesturi apropiate de corp pentru piano.

că...?

Georg Friedrich Händel a călătorit în Italia, unde a rămas timp de doi ani pentru a studia muzica. Arcangelo Corelli a fost unul dintre profesorii lui.

Corelli

89 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE
& # 4 3 œ œ œ Allegretto J œ œ j œ œ œ j œ œ j œ œ œ œ j œ œ j œ œ œ œ j œ œ , J œ œ œ & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ , J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ J œ œ œ œ œ . œ j œ ˙ Œ etc     Allegro         
             etc     Allegretto              1  2 
Allegro Largo (Larg, foarte rar) Allegretto
Știai
Arcangelo

SUITA MODERNĂ

Suita modernă a apărut în secolul al XIX-lea şi este diversificată.

Suita modernă

Suita dintr-o lucrare scenică

Muzica pentru teatru Muzica pentru balet Muzica pentru film

Suita Mihai Viteazul , compusă de Tiberiu Olah, reprezintă coloana sonoră a filmului cu acelaşi nume realizat de regizorul Sergiu Nicolaescu în 1971. Suita se remarcă prin măreție şi lirism adaptate momentelor filmului. Fragmentele muzicale dedicate momentelor de biruință (ieşirea la mare, intrarea triumfală în Alba Iulia) sunt maiestuoase. Fragmentele care evocă începutul secvențelor de bătălie sunt dinamice, se derulează pe fondul unui marş care începe cu semnale de bucium, specifice folclorului nostru.

Suita simfonică

Suita de dansuri (folclorică)

a. Suita dintr-o lucrare scenică (muzică pentru teatru, balet, film)

Visul unei nopți de vară

nupțial

Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy

Suita Visul unei nopți de vară ilustrează lumea feerică a comediei lui William Shakespeare. Această suită cuprinde 10 piese, cele mai cunoscute fiind: Nocturna – piesa care ne poartă în universul magic al naturii adormite în care apar spiriduşi şi zâne. Marș nupțial – piesa care marchează solemnitatea festivității căsătoriei personajelor principale.

Suita Mihai Viteazul

Tiberiu

90 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE & 4 4 ˙ . œ J œ 2 œ œ œ œ . . œ R œ . . œ R œ œ œ œ œ & . . œ R œ . . œ R œ ˙ œ œ œ . œ # œ œ . œ œ n œ œ œ œ etc & 4 4 ˙ . œ J œ 2 œ œ œ œ . . œ R œ . . œ R œ œ œ œ œ & . . œ R œ . . œ R œ ˙ œ œ œ œ # œ œ . œ œ n œ œ œ œ etc
Reține!
& 4 4 ˙ . œ j œ # 1 Allegro vivace ƒ œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . & ˙ . œ j œ # œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ ˙ œ Œ etc & 4 4 ˙ . œ j œ # 1
ƒ œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . & ˙ . œ j œ # œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ ˙ œ Œ etc
Allegro vivace
Marș
& # 4 4 . ˙ œ œ œ # œ Lento ˙ ˙ n w œ œ # œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ˙ œ œ # œ œ n œ œ # œ & # ˙ œ œ # œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ ˙ & # 4 4 œr Tempo di marcia . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ 3 œ œ œ œj. , œr & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ 3 œ œ œ j œ , R œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # . œ œ . œ œ 3 œ œ œ . j œ , R œ . œ œ . œ œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ ˙ 3 etc
Muzica: Olah
etc. Lent
Allegro vivace Tempo de marş Tiberiu Olah

Muzica în filme

 Filmul Mihai Viteazul se află pe locul trei în topul celor mai vizionate filme româneşti din toate timpurile şi a fost distins cu 8 premii ale Asociației Cineaştilor din România. Tiberiu Olah a obținut premiul pentru muzică.

 Vizionează partea I a filmului şi ascultă piesele care fac parte din această suită. Descoperă momentele în care au fost folosite fragmentele muzicale de la pagina 90.

b. Suita simfonică sau instrumentală care are la bază o povestire sau o descriere

Acest gen se înscrie în curentul programatic prin expresivitatea discursului muzical, care pune în evidență ideile poetice sau filozofice, imaginile care l-au inspirat. Compozitorul rus Nikolai Rimski Korsakov transpune fragmente din cartea 1001 de nopți în suita Șeherezada, realizând o adevărată capodoperă.

Suita simfonică Șeherezada

Suita Șeherezada are patru părți: Marea și corabia lui Sindbad, Prințul Kalendar, Prințul și prințesa, Festival la Baghdad.

Suita simfonică Prin Munții Apuseni, de Marțian Negrea, este inspirată de frumusețea munților noştri şi constituie una dintre cele mai frumoase pagini de muzică românească. Suita are patru părți: Pe Arieș în Sus, Cetățile Ponorului, Ghețarul Scărișoara, Izbuc

Ascultă ultima parte, care poartă denumirea dată de localnici apelor subterane ce izvorăsc în preajma Cetății Ponorului. Ritmul avântat, mişcarea rapidă, melodia luminoasă creează senzația unui fond continuu ce ilustrează curgerea apelor.

c. Suita de dansuri (folclorică)

Allegro moderato

Portofoliu

Audiază suitele de la paginile 90–91. Scrie pe o foaie A4 o prezentare a uneia dintre suite subliniind sentimentele, emoțiile trăite în timpul audiției şi rolul muzicii în redarea ideilor şi a atmosferei create de compozitor.

* Poarga – Dans românesc rapid şi plin de viață, jucat în Beiuş.

Șase dansuri populare românești este o suită de 6 piese scurte compuse de Béla Bartók, în 1915, şi cuprinde: Jocul cu bâta , Brâul , Pe loc , Buciumeana, Poarga* românească , Mărunțel . În 1917, a orchestrat aces te dansuri pentru ansamblu mic. Piesele au la bază 6 melodii transilvănene pentru vioară.

91 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE & 4 2 j œ œ œ œ > j œ œ œ œ > j œ # œ # œ œ > œ n œ & œ œ œ œ œ œ œ > j œ œ œ . œ œ ˙ œ Œ & 4 2 j œ œ œ œ > j œ œ œ œ > j œ # œ # œ œ > œ n œ & œ œ œ œ œ œ œ > j œ . œ œ œ œ ˙ œ Œ & # 8 6 œ œ Andantino . œ œ œ . œ œ œ . œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ j œ œ œ & # . œ œ œ œ œ œ . œ œ j œ œ œ œ œ . œ œ . œ j œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ j œ etc & # 6 œ œ Andantino . œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ & # . œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ . œ œ . œ j œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ j œ etc Șase dansuri românești
Muzica: Béla Bartók Muzica: Nikolai Rimski Korsakov Andantino
Știai
că...?
Nikolai Rimski Korsakov Amza Pellea

Ciorchinele

Ciorchinele te ajută să stabileşti legături între elementele studiate, să faci comparații şi clasificări. În centru, notezi conceptul de referință, apoi trasezi sateliții acestuia ş i, de la fiecare, ideile derivate. Completează pe caiet ciorchinele care prezintă suita.

RECAPITULARE

PROIECT • SUITA MIHAI VITEAZUL Învață să înveți

 Împărțiți-vă în echipe de câte 4–6 elevi şi vizionați împreună, pe internet, partea I a filmului Mihai Viteazul–Călugăreni urmărind acțiunea ş i ascultând coloana sonoră.

 Fiecare echipă va realiza un proiect în care va pre zenta legătura dintre muzica realizată de compozitorul Tiberiu Olah şi scenariul realizat de Titus Popovici.

 Prezentați coresponden ța muzică-text în momentele principale ale părții I a filmului.

Menuet

Curantă

Alemandă

Dansuri obligatorii

Suită preclasică

Dansuri libere

1. Alegerea lui Mihai ca domn

Atitudinea lui Mihai în fața sultanului Murad al III-lea.

Cum redă muzica atmosfera seraiului în care trăia sultanul?

Muzică pentru teatru

Dintr-o lucrare scenică Suită

Suită modernă

Suită simfonică

2. Întâlnirile cu contesa

genoveză Rossana Viventini

Cum redă muzica trăirile celor două personaje (dragostea înfiripată care nu se poate împlini)?

3. Începutul campaniei antiotomane

Atacarea garnizoanelor turceşti de pe Dunăre.

Cum sunt marcate muzical scenele de luptă?

4. Bătălia de la Călugăreni –punctul culminant al primei părți a filmului

Scenele de luptă sunt sus ți nute dramatic de muzică.

Cum este redată muzical înaintarea trupelor otomane, a trupelor române şi lupta propriu-zisă?

Țineți cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos pentru a realiza ceea ce v-ați propus.

Contribuția elevului Gradul de cooperare Produsul Prezentarea produsului

Contribuția la discuțiile de grup Lansarea de idei relevante Proiectul respectă cerințele. Prezentarea pe scurt a proiectului Îndeplinirea sarcinilor Încurajarea celorlalți membri Proiectul este sugestiv. Argumentare clară

Autoevaluarea modului de lucru Argumentarea propriei idei Proiectul arată deosebit. Formularea unor concluzii

92 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE

EVALUARE

1. Stabileşte valoarea de adevăr (A – adevărat, F – fals) a enunțurilor următoare. (4 × 3 p. = 12 puncte)

a. Alemanda este un dans german cu mişcare moderată.

b. Suita simfonică are la bază dansuri populare.

c. Părțile suitei preclasice sunt contrastante, ca expresie şi mişcare.

d. Miniatura are formă monopartită, bipartită sau tripartită.

e. Sarabanda este un dans spaniol cu mişcare vioaie.

Exemplu: Enunțul de la punctul a este adevărat (A).

2. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul scris pe verticală. (5 × 4 p. = 20 de puncte)

ORIZONTAL:

1. Suita modernă reprezentată de muzică pentru teatru, balet sau ... .

2. Suita este executată de ... .

3. Al treilea dans obligatoriu din suita preclasică.

R A N T A

4. Al doilea dans obligatoriu din suita preclasică.

5. Primul dans obligatoriu din suita preclasică.

6. Piesă de mici dimensiuni în care ideile sunt exprimate într-o formă concisă.

VERTICAL: Dans liber în suita preclasică în măsură ternară.

3. Scrie cinci enunțuri despre suita modernă. (4 × 5 p. = 20 de puncte)

Exemplu: Suita modernă are ca perioadă de înflorire secolul al XIX­lea și continuă și în secolul al XX­lea.

Allegro vivace

4. Recunoaşte piesa de mai jos, apoi scrie pe caiet titlul şi numele compozitorului acesteia. (15 puncte) &

Indiciu: Această piesă este un marș nupțial.

5. Cântă la un instrument cu clape o piesă învățată în această unitate. (23 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea din această unitate de învățare. Adaugă fişa la portofoliul personal.

93 UNITATEA 7 GENURI ALE MUZICII CULTE
4 4 ˙ . œ j œ #
ƒ œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . & ˙ . œ j œ # œ œ œ n œ ˙ œ . œ œ ˙ œ Œ etc.
1
1 2 3 4 C U
5 6

 Intonează cântecul I Gave My Love a Cherry (I­ am dat dragei mele o cireașă) şi marchează cu bătăi din palme sincopele.

 Intonează piesa Cântec de joc cu acompaniamentul de tobă notat pe linia ritmică. Menționează tonalitatea în care este scris cântecul. Intonează cântecul în canon cu doi colegi.

 Scrie pe caiet denumirea intervalelor notate pe portativ.

RECAPITULARE FINALĂ

I Gave My Love a Cherry

I

Gave

My Love a Cherry

Tob

Cantec de joc

Cantec de joc

Cântec de joc

Cantec de joc

Tob Ve e sel te cân ce-l cul cân i foc, cu

Ve e sel te cân ce-l cul cân i foc, cu

Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, t Cân za cob hai, re, cân s t joc. zum, cân t cu foc, cân s t joc

Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, t Cân za cob hai, re, cân s t joc. zum, cân t cu foc, cân s t joc

Tob Ve e sel te cân ce-l cul cân i foc, cu

Tobă

 Completează pe caiet tabelul de mai jos cu date din cântece.

Cântecul

Cântec de joc

Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, t Cân za cob hai, re, cân s t joc. zum, cân t cu foc, cân s t joc

I Gave My Love a Cherry

Lucrăm împreună

 Împărțiți-vă în trei grupe şi cântați în canon Cântec de joc.

 Intonați exercițiul alăturat pe grupe. Scrieți pe caiet în ce tonalitate este scris exercițiul

ş i gama corespunzătoare acesteia. A B

 Acompaniază-i pe colegii tăi cu trianglul urmărind desenele de deasupra portativului.

Moderato

94 RECAPITULARE FINALĂ
I-am I dat gave în my dar love iu a bi cher gave cu my puiochi love m r a ge chick le en i that tei ry ci thathasno re emoi, stone i-un I ne no pe has noi, bone, I-am gaveI iu my datbi love rea a mea ring cu that un has i no nel, end, i I cân my mi-a gave tat love cu a su by gla ba de with clo no po cry țel. ing. i Di-ri dam Di-ri dom di-ri dim di-ri dam di-ri dam di-ri dam di-ri dom di-ri dim
Forma melodiei Măsura Început cruzic/anacruzic Scara modală/ tonală Impresiile tale
Scară tonală
Allegretto
Cântec scoțian
A B C
A B C
A B C Presto ***
Tobă

PROIECT • ZIUA EUROPEANĂ A MUZICII

 Găse ş te drumul băiatului spre sala de concerte, ştiind că acesta trece prin căsuțele în care se găsesc combinații ritmice care formează patru timpi. Scrie-le pe un portativ pe caiet ş i încadrează-le în măsuri de patru pătrimi. Citeşte-le ritmic.

 Realizează trei improvizații ritmice pornind de la formula ritmică aflată în prima căsuță prin care trece drumul băiatului. Scrie-le pe caiet ş i cite şte -le ritmic.

Ziua de 21 iunie a fost declarată pentru prima dată  Ziua Muzicii în Franța, în anul 1982, devenind mai târziu Ziua Europeană a Muzicii, la inițiativa compozitorului şi jurnalistului francez Maurice Fleuret. Acest eveniment reprezintă un motiv de bucurie pentru întreaga lume, ştiind că muzica, prin beneficiile ei, ne îmbogățeşte şi ne înfrumusețează viața.

Poți organiza împreună cu prietenii şi colegii tăi un eveniment prin care să sărbătoriți Ziua Europeană a Muzicii.

Împărțiți-vă în echipe de 4–6 elevi şi pregătiți câte o înregistrare care să prezinte muzica din diferite țări ale Uniunii Europene.

Amintiți-vă melodiile studiate aparținând diferitelor popoare, intonați-le şi înregistrați-le cu telefonul mobil.

Scrieți pe o foaie A3 informații despre compozitori din Europa şi despre opera lor.

Prezentați înregistrările şi proiectele realizate, apoi organizați o expoziție cu acestea, ca într-o galerie de artă.

Turul galeriei

Un reprezentant al echipei va fi ales ca ghid şi va sta lângă posterul realizat.

Membrii echipelor vizitează galeria, adresează întrebări şi pot face observații sau alte propuneri pe care le consemnează în subsolul foii. Fiecare echipă îşi reexaminează posterul şi îl poate îmbunătăți valorificând observațiile făcute de colegi.

95 RECAPITULARE FINALĂ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ h œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ ‰e ‰e ‰e ‰e

EVALUARE FINALĂ

1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul scris pe verticală. (7 × 3 p. = 21 de puncte)

ORIZONTAL:

1. Gamă care are terță mică între treapta I şi a III-a.

2. Variantă a gamei minore care are alterată treapta a VII-a.

3. Piesă instrumentală de mici dimensiuni.

4. Succesiune de patru sunete muzicale care reprezintă treptele I, III, V, VIII ale gamei.

5. Grup de sunete neaccentuate cu care începe o piesă.

6. Exerciții de încălzire a vocii.

7. Prelungirea unui sunet cu legato şi deplasarea accentului de pe timpul tare pe cel slab (neaccentuat).

8. Piesă care vesteşte naşterea Domnului Iisus.

VERTICAL: Raportul de înălțime dintre două sunete muzicale.

2. Scrie pe caiet numele compozitorilor din ilustrațiile de mai jos. (4 × 4 p. = 16 puncte)

3. Scrie, pe caiet, denumirea notelor reprezentate de clapele albe de mai jos. Scrie denumirea tonalității pe care acestea o redau. (7 × 2 p. = 14 puncte)

Exemplu: Nota la sub portativ este reprezentată de prima clapă albă.

4. Scrie pe caiet, pe un portativ, gama Fa Major şi relativa acesteia, re minor natural. (19 puncte)

Exemplu:

5. Intonează un cântec învățat în clasa a VI-a tactând măsura. (20 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu uita să completezi pe caiet Fișa de observare a comportamentului (pagina 16) pentru activitatea ta din acest an şcolar. Adaugă fişa la portofoliul personal.

96 RECAPITULARE FINALĂ
1 2 3 M I N I A T U R A 4 5 6 7 8
W.A. Mozart
EVALUARE FINALĂ

Manualul este prezentat în variantă tipărită și în variantă digitală. Varianta digitală are un conținut similar celei tipărite.

În plus, cuprinde o serie de activități multimedia interactive de învățare (exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme, simulări).

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat.

Lucian Blaga

ISBN 978-630-342-028-8 9 786303 42028 8

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.