Page 1

1


2


3

SALUTACIÓ ALCALDESSA Benvolguts veïns,

A

mb aquestes ratlles, us vull participar la Festa Major de Sant Pere. Ja ha arribat l’estiu i és el moment de festejar-la. Tot i que estem més enfeinats que mai, vivim de la temporada turística, amb la nostra alegria, amb una programació pensada per a tothom i amb la nostra hospitalitat, és una bona manera de mostrar als nostres visitants el nostre tarannà. Som oberts, acollidors, solidaris, treballadors, sabem mantenir les nostres tradicions, -com la Processó de Sant Pere i el Tóquen a Córrer-, i la nostra identitat: som de Tossa, de la vila emmerlatada i majestuosa que albira el mar, de la que Joan Maragall va dir a la seva “Excursió a Tossa”: (...) un poble quiet, si dolçament

quiet i retirat dintre una capsa de muntanyes, a la fresca vora del mar, però també molt endreçat...I la gent Déu meu! D’un bon tracte, d’un compliment...que surt del cor: se us emporten a casa...i no us n’adoneu que ja us han guanyat el cor (...). Si Joan Maragall alabava la nostra hospitalitat, Josep Pla feia un elogi de la nostra gastronomia. Ambdós insignes escriptors ja auguraven d’alguna manera els nostres millors atributs, o dit amb altres paraules el que és el nostre estendart: l’hospitalitat, la gastronomia, i el paisatge de qui tots dos es van enamorar. Platges de sorra fina i platges de sorra més gruixuda, amb aquells grans que si els mires fan mirallet, cales d’aigües blaves i pregones com el topazi, i aigües serenes verd maragda, cales on els brins del pins amanyaguen el mar, cales afables i cales esquerpes, platges amb

xipolleigs de peus d’infant i xiscles d’alegria, i platges solitàries de la més genuïna Costa Brava, cales d’una beutat extraordinària, com Pola, -ara mateix seu de l’anunci nacional d’Estrella Damm, amb un logo que ens agrada molt “entrena l’ànima”, i és que és el lloc més encisador del món per entrenar l’esperit...Amb tot plegat hem d’anar bé per força: tenim molt més que allò que és bàsic, i ho sabem. I aquesta Festa Major de Sant Pere és un moment immillorable per ensenyar com som, què tenim, què ens fa diferents, en definitiva què ens fa de Tossa. Bona Festa Major de Sant Pere.

Gisela Saladich i Parés Alcaldessa


SUMARI

Saluda Alcaldessa .................................................................................................. 3 Platges i Cales de Tossa ......................................................................................... 6 Programació .......................................................................................................... 20

4

Breus Instagram ............................................................................................................... 24 Cuina Tradicional .................................................................................................. 24 Anunci Estrella Damm .......................................................................................... 26 Carnaval a l’estiu .................................................................................................. 27 Rutes ....................................................................................................................... 29 La Festa des Peix en terra ................................................................................... 31 Exposicions ............................................................................................................. 32 programació musical............................................................................................ 33

Edita: Ajuntament de Tossa del Mar

Descarrega aquí la teva revista


5


6


Les cales de Tossa: Una breu mirada històrica, literària i lingüística David Moré Aguirre Arxiver municipal “I cap a l’altura de Tossa, no van saber resistir l’atracció d’una costa turmentada pel rocam en la qual s’arrengleraven tot de racons tancats a l’interior, abocats únicament a la mar que no gosava endinsar-s’hi i llepava els baixos amb les seves llengües blaves. Amb precaució, per no encallar van atansar-se a cinquanta metres d’una caleta petita com un cop de puny, van ancorar i, amb la barca prosseguiren fins a la platja, molt abans d’arribar a la qual l’Alba ja va llançar-se a l’aigua càlida i es confià a les onades que l’arrossegaven a la badia. Com enlluernats per la meravella de l’indret, van rebolcar-se com dos cadells per la sorra que cremava, van tornar a l’aigua i s’adollaren de sol i d’escuma fins al vespre, quan van decidir quedar-s’hi a dormir. I aquella nit, entre dues mantes que havien anat a cercar al remolcador i que van estendre a l’indret més reculat de la caleta, contra les roques, en Dídac va atansar la boca a l’orella de la noia i mormolà: -Alba, no et sembla que ja sóc un home? Ella va obrir els ulls que havia aclucat,

rebutjà la manta que la cobria i xiuxiuejà al seu torn: -Sí, Dídac. Va abraçar-lo al moment que ell s’incorporava i s’esmunyí sota seu, mirant-lo amb la cara il·luminada per la celístia; ell també la mirava i va dir: -T’estimo, Alba... Ella li va engrapar una mà i la hi premé fort mentre els ulls se li enlloraven. I llavors s’alçà cap a ell amb un impuls amorós”. Amb aquestes paraules l’escriptor Manuel de Pedrolo Molina (Aranyó, Lleida, 1918-Barcelona, 1990) situava en una de les cales de Tossa quelcom tan trascendent com la pèrdua de la virginitat de dos adolescents, únics supervivents d’un cataclisme que hauria fet desaparèixer la resta de la humanitat. Però Mecanoscrit del segon origen publicada el 1974, no és la única novel·la que inclou passatges l’escenari dels quals són les cales de Tossa. El fill del passat, una novel·la de Mercè Company González (Barcelona, 1947) publicada per Planeta el 2005, i ambientada en bona part a Tossa, s’inicia a cala Salionç. I anant de la ficció a la realitat, del passat de Tossa farcit d’episodis de navegació i comerç a la Mediterrània i fora d’ella, en podem destacar alguns episodis històrics relacionats amb diverses cales del nostre municipi. Per documentació de la Batllia General conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, sabem d’un episodi del 1357 a cala Giverola. Un

vaixell que havia carregat a Alacant i es dirigia cap al nord d’Àfrica (la llavors anomenada Barbaria), va ser atacat prop d’Eivissa per un fill del pirata Botafoc, el qual després de la lluita, la fugida i l’encalç va aconseguir escapar-se i trobar refugi a cala Giverola. El nom de cala Morisca, en el límit del terme amb Lloret, perviu com a testimoni toponímic d’aquestes incursions sarraïnes. Coneixem bé un altre episodi dos segles posterior. El 1599 un patró de Calella amb dos mariners navegava amb el seu llondro cap a la seva vila nadiua, quan a l’alçada de Giverola, va veure arribar de mar en fora una galiota sarraïna. Mario Zucchitello que va narrar l’episodi en un article publicat a Turissa el 1991 ens diu que per no ser capturats van prendre la dura determinació d’abandonar el vaixell i guanyar la costa amb l’esquif. A força de rems van desembarcar a la cala Giverola i van fugir bosc endins. La galiota va entrar a la cala i s’apropià del llondro, l’esquif i la càrrega de faves, sègol i blat. Quan el patró i els mariners van arribar a Tossa, ja hi van trobar l’expedició sarraïna que demanava negociar un rescat per l’apresament que havien fet. Finalment, van arribar a un acord pel qual els pirates sarraïns es van poder repartir els diners del rescat, la qual cosa els alliberava d’haver d’emportar-se lluny el vaixell i després haver de buscar un comprador, i d’altra banda per als calellencs que ja havien salvat la vida, la recuperació

El pescador Jaume Marquès Carlos barquejant turistes alemanys a Pola. Col·lecció Julia Martínez López.

7


8

Carregant feixos de llenya a Cala Bona. Foto: Català Roca. del llondro i de la càrrega va representar limitar la pèrdua a valors acceptables. El 1804 el notari Francesc Aromir Plàcies demanava una indemnització pels suros tallats als seus boscos pels mariners de quatre navilis de l’esquadra anglesa de l’almirall Sir Sydney Smith, ancorats davant les cales de Pola i Giverola. Anglaterra va reconèixer la requesta i va pagar-li 6.000 rals, segons un document conservat a l’Arxiu Aromir. Més contemporàniament tenim notícia, per documentació del fons de Ports de l’Estat dipositat a l’Arxiu Històric de Girona, de les sol· licituds d’habilitació d’algunes cales de Tossa per a l’embarcament de productes forestals. A

finals de 1907, el propietari Pere Vilaseca Vilà sol·licitava l’habilitació de cala Salionç “para el embarque de productos del reino vegetal”; i el mateix va fer el juny de 1920 la seva filla Gertrudis Vilaseca Montaner. D’altra banda, el 17 de desembre de 1917, en un context econòmic molt marcat per la Primera Guerra Mundial, Francesc de Paula Aromir Badosa s’adreçava al ministre d’Hisenda en els següents termes: “poseyendo un bosque de su propiedad de una extensión superficial de unas 3.000 vesanas, que en la actualidad tala para su explotación en leñas y carbones; dada la imposibilidad de hacer el transporte por ferro-carril a causa de la escasez de vagones desde la estación de

Blanes a Barcelona, en cuya ciudad puede ser un alivio para la crisis que por falta de combustibles sufre muchas industrias, ha pensado hacer dicho tráfico por mar, tropezando con el inconveniente de que si bien la rada de Tossa está abilitada para el embarque en comercio de cabotaje, no lo están las playas del mismo pueblo enclavadas precisamente en el referido bosque, y que ofrecen dichas playas mejor abrigo para las embarcaciones que tengan que cargar, evitándose al mismo tiempo los gastos de acarreo que originaría el transporte de leña y carbones desde sus fincas a la rada habilitada, lo que sobrecargaría el precio de esas materias hoy de primera necesidad. Por todo lo expues-


to a V.E. suplica que con arreglo a lo dispuesto en el Artº 3º de las Ordenanzas de Aduanas se sirva habilitar para el embarque de maderas, leñas y carbones, en regimen de cabotaje, las playas de ‘Giverola’, ‘Pola’ y ‘Salions’ todas del término municipal de la villa de Tossa”. En resposta a aquesta sol·licitud l’enginyer en cap de la prefectura d’Obres Publiques de Girona, de qui depenia tot el relatiu a carreteres, ports i fars, va informar favorablement el 27 de febrer de 1918 al·legant que “los productos de la tala de los bosques alcornocales que en aquellos parajes llegan hasta el mar, muchos son difíciles de extraer por falta de caminos, lo que facilitan las expresadas ensenadas que por sus condiciones la mayor parte del año permiten fondear a buques de vela de regular tonelaje a no gran distancia de la costa y la habilitación de las mismas para la carga de los productos que solicita, permitirá la explotación de aquellos bosques en buenas condiciones económicas, sin que el propietario pueda prescindir de la construcción de un camino carretero que llegue a las expresadas playas”. [Foto Cala Bona] Els boscos de Tossa van ser durant segles objecte d’una intensa explotació forestal basada en la llenya i el carbó, una pràctica que encara recorden els vells traginers com Jaume Ruaix Boada. Les diverses cales del nostre litoral van ser utilitzades per embarcar els productes del bosc i facilitar-ne l’exportació, una activitat que a voltes també realitzaven els de Llagostera a partir dels drets consignats en la carta de poblament d’aquest municipi veí del 1241, no sense més d’una picabaralla documentada. Pels protocols de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, sabem que l’abril de 1342 un negociant de Sant Feliu de Guíxols anomenat Marimon Ponç, va contractar tres carboners de Llagostera: d’una banda a Pere Dalmau, i de l’altra a Guillem Ferrer i Berenguer de Puigeixerit, els quals s’obligaven a proporcionar-li un modi de carbó, el primer al mes de maig i els segons al mes de juny i a l’embarcador de Salionç. En ambdós casos el comprador avançava els 24 sous del preu. Dos mesos després, el mateix negociant guixolenc encarregava a Guillem Ferrer que vivia a Montagut, que li fes quatre modis de carbó per entregar al mes d’agost també a l’embarcador de Salionç, a canvi de 100 sous que ja s’havien pagat. D’altra banda, són molts els testimonis que ens ha deixat l’estiueig de les excursions a les cales de Tossa. Dels anys trenta als anys seixanta els pescadors tossencs se’n van fer un tip de portar estiuejants i estrangers a barquejar per les nostres cales, la qual cosa els raportava uns gens menyspreables ingressos complementaris a les seves exigues economies. L’enyorat historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte una de les úniques fotos que tenia d’ell mateix junt amb el seu pare, era d’una excursió realitzada a Pola que sempre recordava amb gran estimació. En el llibre Tossa que va publicar juntament amb el seu germà Joan l’any 1957, referint-se a Pola deia que s’hi esqueien perfectament aquelles paraules del gran escriptor català Josep Pla

Casadevall (Palafrugell, 1897-1981) quan deia: “Crec que una de les poques coses serioses que es poden fer a l’estiu al nostre país, és situar-se al matí en una d’aquestes cales, buscar una ombra fresca i dedicar-se simplement, sota les frondes, a escoltar el cant de les cigales, a respirar l’aire de les plantes i l’olor de la mar i gaudir la lluminositat radiant del paisatge”. El mateix Pla a Viatge a la Catalunya Vella descriu el paisatge entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols i evoca: “A l’ombra dels pins perfumats de la cala de Pola, hi hem menjat moltes paellades de peix fresquíssim acabat d’agafar, i a Giverola hem fet arrossos d’una importància sensacional. L’arròs amb peix es feia molt bo, en el meu temps a la Costa Brava. La llagosta, la gamba i els calamars, fan l’arròs fort però una mica moll. El millor peix per a fer arròs és el congret, els sublims congrets verdosos, de carn dura i fina, dels reclaus de Giverola”. Les colònies escolars que Manel Ainaud -pare de l’historiador ja citat- va promoure juntament amb Artur Martorell, i que va ressenyar esplèndidament Almudena Villegas al seu llibre Les colònies escolars. La colònia escolar Turissa l’any 2006, van viure algunes de les acampades més memorables a les cales de Llorell i Llevador. Villegas recull el testimoni d’un vailet anomenat J. Saravia que escrivia: “Després de la primera acampada en vàrem fer una altra, però aquesta a la platja. Vàrem passar una nit de lluna que semblava una cosa meravellosa; l’aigua amb prou feines es movia, reflectint-s’hi la llum de la lluna. Les ones feien com un murmuri de veus i l’aigua era clara. Una nit de lluna és una cosa molt preciosa. Em vaig despertar quan començava a sortir el sol, cosa que em va impresionar molt, puix que encara no ho havia pogut contemplar mai. El silenci de la nit era trencat pel soroll de les ones i amb aquest em vaig tornar a dormir. A la nit va ploure una mica, però no va ésser res”. No envà, a principis dels anys seixanta a les cales de Pola i Llevador s’hi van obrir els anomenats a l’època ‘campamentos de turismo’, els populars càmpings que tan atractiu turístic han donat al nostre municipi. No volem acabar aquestes breus notes sense un recordatori als tossencs que van donar nom a algunes de les cales del terme: Joaquim Güell Riera (Lloret, 1901-Tossa, 1972), terrassà, conegut amb el sobrenom de Mèdio, que va donar nom a sa cala d’en Mèdio, entre Llevador i cala Moltó. D’altra banda, sa cala d’en Carlus, és un topònim que prové del flequer Carles Vert Novas (Cassà de Pelràs -Corçà- 1804-Tossa, 1884). No oblidem, tampoc, que el nom d’es sot d’en Cona, una de les cales més feréstegues i inaccessibles del terme, prové d’algun membre de la família coneguda amb aquest mot, l’antiguitat del qual recula com a mínim fins al mariner Josep Costa Llach (Tossa, 1700-Tossa, 1737), que “morí en los vaxells de Espanya”. No identificables amb ningú en concret, però igualment vinculats a famílies amb aquests cognoms, tenim es sot d’en Boada o l’Infern d’en Caixa. Recordem que el cognom Caixa extingit

a Tossa al s.XVI era el del patrici local Antoni Caixa, fundador de la Capella del Socors. S’escau fer algunes breus consideracions toponímiques relacionades amb els noms d’algunes altres de les cales més importants del terme: Vallpregona (no pas Vallpresona com per corrupció lingüística alguns han escrit), com el seu nom indica prové de la fondària de la seva vall, a un nivell molt per sota de la profunditat general de la zona. El nom de Salionç (amb ç trencada) -que també va donar un cognom molt arrelat a la vila per bé que ja fa temps desaparegut- és una evolució lingüística de Sant Lionç, un sant sota l’advocació del qual hi havia hagut una església en les proximitats d’aquell paratge entre els s. X i XIII, per bé que mai localitzada físicament. Giverola tot indica que prové del topònim antic documentat com Lloberola, possiblement vinculat a l’existència en temps pretèrits del llop en aquestes nostres contrades. Pel que fa a Pola, en la donació que l’any 966 va fer el comte Miró de l’alou de Tossa al monestir de Santa Maria de Ripoll, s’esmenta per aquell paratge els topònims de roca i puig Paula, antropònim del qual deriva el topònim actual. El de cala Bona, el seu nom ja ho diu tot com a bon refugi que és. I el de sa Banyera de ses Dones, el lloc més adient per a prendre el bany per als qui no en sabien, perquè tenim constància que en alguns moments històrics era el lloc que es reservava per al bany de les dones, en contraposició als homes que podien fer-ho a la Mar Gran. Traspassat el cap de Tossa, trobem es Codolar que deu el seu nom als característics còdols (pedres arrodonides) que van presidir-la fins a l’abocament de sorres dels anys seixanta, i sobre els quals els pescadors maldaren durant generacions per arrecerar les seves embarcacions. De Llorell no en sabem gaire res, etimològicament deriva del llorer en llatí, per bé que no cal descartar la seva vinculació amb els bolets comestibles del grup de les llores (les anomenades cuabres llores, d’altra banda molt abundants a Tossa). Llevador és el nom d’una cala però també del paratge superior, per la qual cosa podem atribuir-li dues interpretacions. La primera com a sinònim de fèrtil, fructífer, que lleva fruit, que correspondria més a la part superior de tradició pagesa; i la segona com a pescador que treu o lleva de mar els ormejos, que correspondria més a la part inferior de tradició marinera. I per acabar, recordarem la figura de l’escriptor Ferran Agulló Vidal (Sant Feliu de Guíxols, 1863-Santa Coloma de Farners, 1933), que va donar el nom de Costa Brava a aquest nostre litoral, pel seu caràcter abrupte i escarpat, en un article publicat a La Veu de Catalunya el 12 de setembre de 1908. Els ganxons recorden que des de Sant Elm Agulló intuí la idea de batejar la Costa Brava, però no hi ha dubte que la visió espectacular que es té des d’aquest paratge, és el litoral que segueix fins al cap de Tossa, una costa retallada per les nostres cales més boniques.

9


PLATGES I CALES DE TOSSA CALA SALIONS

Situada a 8 km de Tossa en direcció nord per la Carretera de Sant Feliu de Guíxols, aquesta platja dóna nom a la Urbanització que l’envolta.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES CONTROL QUALITAT AIGUA

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

PLATjA DE VALLPREGONA 10

DUTXES DUCHAS SHOWERS

ZONA D’AVARADA CANAL D’AVARADA ZONA DE CANAL DE BOTADURA BOTADURA BEACHING AREA LAUNCHING AREA

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA

SALVAMENT I SOCORRISME SALVAMENTO Y SOCORRISMO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

PRIMERS AUXILIS PRIMEROS AUXILIOS FIRST AID

AIGÜES NETES I ANALITZADES AGUAS LIMPIAS Y ANALIZADAS CLEAN WATER AND ANALYZED


11


FUTADERA

Situada a uns 6km de Tossa en direcció nord, és una cala petita i sense serveis però molt tranquil·la. La poca fondària i el tipus de fons de la seva badia li aporten uns colors que són poc habituals a les nostre aigües. Es recomana d’anar-hi al matí per gaudir del sol.

CALA GIVEROLA 12

A uns 5km de Tossa en direcció nord, trobareu aquesta cala de colors blaus i verds de fàcil accés i dotada de diversos serveis.

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES CONTROL QUALITAT AIGUA

SPORT

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

DUTXES DUCHAS SHOWERS

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

HAMAQUES I PARA-SOLS HAMACAS Y SOMBRILLAS SUNBEDS AND PARASOLS

PATINS I CAIACS PATINES Y KAYAKS PEDAL BOAT AND KAYAKS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

AIGÜES NETES I ANALITZADES AGUAS LIMPIAS Y ANALIZADAS CLEAN WATER AND ANALYZED


CALA BONA

A uns 3km de Tossa en direcció nord, ben protegida al final d’un braç de mar que s’endinsa profundament dins la terra, hi trobem aquesta petita cala, que només disposa d’uns pocs metres de sorra.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

CALA POLA

Situada a uns 4km de Tossa en direcció nord, al costat d’un càmping que porta el mateix nom, aquesta cala i la punta que protegeix la seva badia, conformen un dels paisatges més característics de la nostra costa.

13

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

DUTXES DUCHAS SHOWERS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID


MAR MENUDA

Considerada com la segona platja del municipi, resulta de fàcil accés i es troba a pocs minuts a peu del centre urbà. Es caracteritza per presentar al seu extrem nord una petita cala, coneguda com “Sa banyera de Ses Dones”, que degut a la seva poca fondària i a les seves aigües tranquil·les, la converteixen en un lloc idioni pel bany dels més petits. Aquesta platja ha estat guardonada amb la Bandera Blava.

PLATJA GRAN

La platja Gran de Tossa és la principal del municipi. Es caracteritza per la silueta inconfusible del Cap de Tossa i del recinte emmurallat de la Vila Vella que presideixen el seu extrem sud, i que constitueixen un dels paisatges més fotografiats de Tossa i de tota la Costa Brava. L’any 2013, la Revista National Geographic va premiar aquesta platja com una de les 25 millors Platges del món. *Aquesta platja ha estat guardonada amb la Bandera Blava.

14

PUNT D’INFORMACIÓ PUNTO DE INFORMACIÓN INFORMATION POINT

BANDERA BLAVA BANDERA AZUL BLUE FLAG

PÀRQUING PARKING PARKING

PRIMERS AUXILIS PRIMEROS AUXILIOS FIRST AID CONTROL QUALITAT AIGUA

RECOLLIDA SELECTIVA RECOGIDA SELECTIVA SELECTIVE WASTE COLLECTION

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES

DUTXES DUCHAS SHOWERS

BAR BAR BAR

HAMAQUES I PARA-SOLS HAMACAS Y SOMBRILLAS SUNBEDS AND PARASOLS

TELÈFON PÚBLIC TELÉFONO PÚBLICO PUBLIC TELEPHONE

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

ZONA VERDA ZONA VERDE GREEN ZONE

CARTELL INFORMATIU CARTEL INFORMATIVO INFORMATION BOARD

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING LANE

ZONA D’AVARADA ZONA DE BOTADURA BEACHING AREA

CANAL DE CREUERS CANAL DE CRUCEROS LOCAL FERRY EMBARKING LANE

AIGÜES NESTES I ANALITZADES AGUAS LIMPIAS Y ANALIZADAS CLEAN AND ANALYZED WATER

SALVAMENT I SOCORRISME SALVAMENTO Y SOCORRISMO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SERVEI DE NETEJA SERVICIO DE LIMPIEZA CLEANING SERVICE

SERVEI DE VIGILÀNCIA SERVICIO DE VIGILANCIA SURVEILLANCE

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

SPORT

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

CADIRA AMFÍBIA SILLA ANFÍBIA AMPHIBIOUS CJAIR

ACCÉS PER DISCAPACITATS ACCESO PARA DISCAPACITADOS ACCES FOR DISABLED

LAVABOS ASEOS TOILETS

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA


15


PLATJA D’ES CODOLAR

A l’altra banda del Cap de Tossa i del recinte emmurallat, a ben pocs minuts a peu del centre i del casc antic, hi trobem aquesta antiga platja de pescadors. SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

DUTXES DUCHAS SHOWERS

HAMAQUES I PARA-SOLS HAMACAS Y SOMBRILLAS SUNBEDS AND PARASOLS CONTROL QUALITAT AIGUA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

AIGÜES NESTES I ANALITZADES AGUAS LIMPIAS Y ANALIZADAS CLEAN AND ANALYZED WATER

CALA LLEVADÓ 16

Situada a 3km de Tossa en direcció sud, és una petita platja a la qual s’hi arriba travessant a peu un càmping i uns apartaments amb el mateix nom. Cal deixar el cotxe abans de la barrera d’accés al càmping.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES SPORT

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

DUTXES DUCHAS SHOWERS

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID


17


CALA D’EN CARLOS

A continuació de la cala Llevadó, tot caminant per un camí que voreja el mar, trobarem aquesta bonica cala.

CALA FIGUERA

Petita cala situada a continuació de la cala d’en Carlos. A la cala Figuera s’hi practica el nudisme.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES SPORT

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

DUTXES DUCHAS SHOWERS

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

PLATGES DE LLORELL 18

Les dues platges de Llorell, la de Llevant i la de Garbí, es configuren pràcticament com una de sola, dotada de diversos serveis i instal·lacions, sobretot per a la pràctica dels esports d’aigua. Situada a uns 3,5km de Tossa, les envolta una urbanització que en dificulta l’accés en cotxe, però s’hi pot accedir a peu.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES SPORT

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS CONTROL QUALITAT AIGUA

CAMP DE BOIES CAMPO DE BOYAS MOORING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

AIGÜES NESTES I ANALITZADES AGUAS LIMPIAS Y ANALIZADAS CLEAN AND ANALYZED WATER

DUTXES DUCHAS SHOWERS

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

HAMAQUES I PARA-SOLS HAMACAS Y SOMBRILLAS SUNBEDS AND PARASOLS

PATINS I CAIACS PATINES Y KAYAKS PEDAL BOAT AND KAYAKS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA


PORTO PI

Aquesta platja, de difícil accés per terra ja que es troba just a sota d’un penya-segat, està situada a la mateixa badia que les platges de Llorell.

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES SPORT

ZONA DE BANY ZONA DE BAÑO SWIMMING AREA

BAR BAR BAR

LAVABOS ASEOS TOILETS

PAPERERES PAPELERAS WASTE BINS

ESPORTS NÀUTICS DEPORTES NÁUTICOS WATER SPORTS

CANAL D’AVARADA CANAL DE BOTADURA LAUNCHING AREA

SENSE SALVAMENT I SOCORRISME SIN SALVAMENTO Y SOCORRISMO NO RESCUE SERVICE AND LIFEGUARD

SENSE PRIMERS AUXILIS SIN PRIMEROS AUXILIOS NO FIRST AID

CALA MORISCA

Situada a uns 5km de Tossa en direcció sud, és una platja sense edificacions al voltant, i l’última de les platges del nostre terme municipal. 19


PROGRAMA D’ACTES DE FESTA MAJOR D’ESTIU

SANT PERE 2014 Des del dissabte 7 de Juny al 30 de Juliol. Museu Municipal Centenari Jaume Pla (1914-1995)

18h. Plaça Sant Miquel Festival infantil 6/4 Wellness Organitza: 6/4 Wellnes

Dijous 12 de Juny

19:30h. Casa de Cultura Actuació d’Enrique Carlos Peribañez Organitza: Escola de Municipal de Música

Divendres 13 de Juny SANT ANTONI

17:30h. Carrer Capità Mestres Festa de l’escuma amb animació

Dissabte 14 de Juny De 08h a 20h. Avinguda Catalunya Fira d’antiguitats Organitza: Associació Tot Antic

18:30h. Església Vella Concert de Final de curs de l’Escola de Música Organitza: Escola de Municipal de Música

20

Dijous 19 de Juny CORPUS CHRISTI

A diferents indrets de la Vila Fira “Tossa màgica” A partir de les 21h. Arribada de la Flama del Canigó a Tossa de Mar. A continuació, encesa de la foguera de Sant Joan. Organitza: Fondistes de Tossa A les 22h. Carrer Capità Mestres Tradicional revetlla de Sant Joan Organitza: Comissió de veïns de la Plaça Sant Joan

Dimarts 24 de Juny SANT JOAN

A partir de les 20h. al Carrer Sant Antoni Festa del Carrer Sant Antoni Organitza: Bar La Gamba i Restaurant Berlin

Diumenge 15 DE JUNY

Dilluns 23 de Juny Revetlla de Sant Joan

Dimecres 25 de Juny 22h. Cinema Montserrat Nit flamenca: festa fi de curs a càrrec del grup de Loli Carmona

22h. Far de Tossa Actuació de Max Turatti i Roger Reyes“Black & White” A la Trobada de vehicles GT (Gran Turisme) s’ha d’afegir l’Otganitzador. Organitza: Petit Comité

Diumenge 22 de Juny A diferents indrets de la Vila Fira “Tossa màgica”

17h. Concurs de catifes i altars 18h. Ofici solemne i processó de Corpus A continuació, Sardanes a la plaça de l’Església * Actes amb acompanyament de la Cobla La Flama de Farners

Divendres 20 de Juny

Avinguda Catalunya Inici de la Fira d’atraccions fins el 3 de Juliol. 20h. Carrer Nou – Bar Trops Concert “Arribada de l’estiu amb No somos Ná” Organitza: Bar Trops

Dissabte 21 de Juny A diferents indrets de la Vila Fira “Tossa màgica”

09:30h. Platja gran Campionat de la Selva de natació en aigües obertes – XVI Travessia de Tossa Organitza: ADET 21h. Platja gran El gran espectacle del Mag Lari. Acte adherit a la Fira “Tossa màgica”

Dijous 26 de Juny

Avinguda Catalunya Fira d’atraccions Durant tot el dia, els nens i nenes de Tossa, gaudiran d’un 2x1 a totes les Fires d’atraccions. 22h. Església de Vila de Vella Festival Festalonia. Espectacle de cultura russa Organitza: Festalonia


Divendres 27 de Juny

16:30h a 20:30h. Espai Sant Josep Donació de Sang Organitza: Associació de Donants de Sang de Girona/Tossa 18h. Avinguda Catalunya Espectacle infantil de Festa major 22h. Cinema Montserrat Espectacle “Viatja amb nosaltres” amb el 6/4 Joves i Les Supremes Organitza: 6/4 Wellnes 22:30h. Avinguda Catalunya Actuació en directe del grup DUENDES, amb versions dels 50’s, 60’s i 70’s

Dissabte 28 de Juny

08.30h. Sortida des de la Terminal d’autobusos Excursió a peu amb guia: el Camí de Sant Jaume - Via de Marina, de St. Feliu a Tossa 13:30h. Es Racó Trobada de vehicles GT (Gran Turisme) Organitza: Petit Comité 18h. Repic general de campanes anunciant la Festa major d’estiu. 20h. Edifici La Nau Pregó de Festa major a càrrec del Doctor Enric Ballesteros Sagarra. En acabar, encesa de la traca d’inici de Festa Major. A partir de les 20h. Platja gran La gran festa de Sant Pere amb el Tour dels 40 Principals i les Barraques d’estiu

Diumenge 29 de Juny SANT PERE CO-PATRÓ DE LA VILA

22

De 10h. a 14h. Passeig Mossén Cinto Verdaguer XIV Trobada de Puntaires 12h. Església Parroquial Ofici solemne en honor de Sant Pere amb acompanyament d’orquestra. Seguidament, tradicional Processó de Sant Pere a la Platja gran 13:30h. Plaça de l’església Audició de Sardanes A partir de les 17:30h. Edifici La Nau Activitats del Centre d’Estudis Tossencs en col· laboració amb la Cofradia de Pescadors i els Arreplegats.

17:30h. La Pesca a Tossa: Passat, present i futur. 18:15h. Projecció del documental “La festa des peix en terra”. 19h. Inauguració de l’exposició de fotografies “La festa des oeix en terra”. 19:00h Passeig Mossén Cinto Verdaguer Audició de Sardanes *Els actes del dia seran amenitzats per la Cobla La Flama de Farners.

Dimarts 1 de Juliol 22:30h. Platja gran Castell de focs artificial

Dimecres 2 de Juliol MARE DE DÉU DEL SOCORS

Des del divendres 4 al diumenge 6 de juliol Durant tot el dia. Platja gran. 12è Torneig de Futbol platja “Vila de Tossa”

12:00h. Capella de la Mare de Déu dels Socors Ofici solemne amb acompanyament d’orquestra

12:45h. Davant la Capella de la Mare de Déu dels Socors Audició de Sardanes 19:00h. Passeig del Mar Audició de Sardanes 22:30h. Carrer Socors Toquen a córrer Ses nou Sardanes. A continuació, tradicional correaigua. *Per mantenir la tradició, es prega que durant el “Toquen a córrer”, no es tiri aigua als balladors. En acabar, correaigua de comiat de Festa major pels carrers: Socors, Estolt, Sant Josep, Tarull, Plaça de l’església, Sant Telm, Rosa Rissech, Sant Antoni, La Guàrdia i Plaça espanya. Sol·licitem a tots els veïns d’aquests carrers la seva col·laboració tirant aigua amb mànegues, cubells, regadores, etc. als participants al correaigua.

Dissabte 5 de juliol

22h. Edifici La Nau Espectacle flamenc amb l’Escola de Sandra Blanco Acte benèfic per la Fundació Sindrome de down de Girona i comarques, Astrid-21. Organitza: Escola de Sandra Blanco *Els actes del programa de Festa major que no s’especifica l’Organitzador són actes organitzat per l’Ajuntament de Tossa de Mar.


23


BREUS

INSTAGRAM YOUR CITY

I

El proper diumenge 31 d’agost de 2014, torna el Concurs Instagram your city a Tossa de Mar, #InstaTossa, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava i el Consell Comarcal de la Selva.

nstagram Your City és una trobada d’instagramers que es celebra a diferents municipis del territori, coincidint amb algun esdeveniment rellevant de la població. Al mateix temps, és un concurs de les fotografies penjades a Instagram durant el tot el dia i l’endemà.

Instagram Your City consisteix principalment en un photowalk, una visita guiada a la ciutat pels usuaris d’Instagram i els seus acompanyants. L’activitat comença amb la benvinguda als par-

ticipants, un photocall i un esmorzar per agafar energies per la visita posterior. El recorregut passarà pels espais més emblemàtics de la població, així els instagramers podran captar, amb els seus dispositius mòbils, els racons més curiosos d’aquests municipis. L’objectiu principal d’aquest Concurs és fomentar les experiències culturals a la Costa Brava mitjançant les fotografies que es pengen en aquesta Xarxa social. L’any passat, el Concurs es va dur a terme per la Festa Major d’estiu, justament el dia de Sant Pere i van venir a Tossa de Mar prop de 200 Instagramers que van penjar moltíssimes fotos a les Xarxes, a més, la seva visita va tenir un gran impacte a la nostra vila ja que molts van venir a passat . Algunes de les imatges que es van penjar a la xarxes. Enguany se celebrarà el Concurs #InstaTossa el diumenge 31 d’agost coincidint amb el Premi Internacional de Pintura Ràpida de Tossa, amb el que es pretén donar un valor afegit a les fotografies que pengin els “Instagramers” a les

xarxes. Es farà una visita guiada per grups per diferents emplaçaments culturals destacats per donar a conèixer aquesta vessant a tots els participants del Concurs. Els guanyadors del Consurs Instagram your city tenen premis importants. Aquests premis, seran per gentilesa dels establiments de Tossa que vulguin col·laborar amb aquesta iniciativa, com ara nits d’hotel i sopars als Restaurants de Tossa.

LA CUINA TRADICIONAL TOSSENCA

LA CUINA TRADICIONAL TOSSENCA és una iniciativa engegada conjuntament per l’Ajuntament de Tossa i diversos restauradors locals el mes de juny del 2009, a través de la qual es pretén recuperar, donar a conèixer al públic en general i potenciar durant tot l’any la cuina tossenca de tota la vida.

24

L

a cuina de Tossa ha estat clarament marcada per les característiques del territori on es troba, però han estat el pas del temps, la influència de cultures diverses i les condicions de vida de la seva gent els qui l’han mantinguda en constant evolució, donant forma a una gastronomia pròpia de Tossa, semblant a la cuina dels pobles veïns, però també amb reconegudes diferències. Amb el desig de recuperar aquest bocí de Tossa, les taules d’aquests restaurants l’han posat a l’abast de totes aquelles persones a qui els agradi tornar a tastar la cuina amb tot el sabor d’abans, elaborada amb productes de primera qualitat i, en alguns casos, amb inesperats tocs de modernitat. Els restaurants adherits a LA CUINA TRADICIONAL TOSSENCA són Can Carlus, Can Pini, Capri, Castell Vell, El Petit de Can Carlus, El Portal, L’Ajustada, La Cuina de l'Àvia, Madrugada, Marina, Marítim, Minerva, Rem Vell, Sa Muralla, Sa Proa, Santa Marta, Taverna de l'Abat, Túrsia, Víctor i Victòria. A més d’estar inclosos en un fulletó que es pot sol·licitar a l’Oficina de Turisme o al Punt d’Informació. Cadascun d’aquests restaurants està clarament identificat amb un distintiu situat a la porta de l’establiment. Cada restaurador ha escollit entre més de 30 receptes els plats tradicionals de Tossa que vol tenir a la carta i que pot anar variant segons la temporada.

Dades de contacte dels restaurants adherits: • CAN CARLUS C/ Portal,20 • Tel. 972 340 804 cancarlus@wanadoo.es • www.cancarlus.com • CAN PINI C/ Portal, 12 • Tel. 972 340 297 hola@canpini.com • www.canpini.com • CAPRI • Passeig de Mar, 17 • Tel. 972 343 210 caprihotel@tossa.com • www.hotelcapritossa.com • CASTELL VELL Plaça Roig i Soler, 2 (Vila Vella) Tel. 972 341 030 • restaurantcastellvell@hotmail.com • EL PETIT DE CAN CARLUS C/ Portal, 18 Tel. 972 340 804 • cancarlus@wanadoo.es www.cancarlus.com • EL PORTAL C/ Pescadors, 2 • Tel. 972 34 07 71 jbgbarba@gmail.com • www.restaurant-elportal.com • L’AJUSTADA C/ Nou, 13 • Tels. 972 340 548 / 630 126 755 • moratielmarias@hotmail.com • LA CUINA DE L'ÀVIA Passeig de Mar, 3 Tel. 972 341 250 • 650 936 720

cuinaaviatossa@gmail.com • www.facebook.com/ lacuinadelavia.tossademar • MADRUGADA Ctra. de Tossa a Sant Feliu, km 5 • Tel. 972 340 000 -m.cabezuelo@giverola.es www.giverola.es • MARINA C/ Tarull, 6 • Tel. 972 340 757 nuriatrebejo@hotmail.com www.restaurantmarina.es • MARÍTIM Av. Sant Raimon de Penyafort, 7 Tel. 972 340 802 • maritimtossa@hotmail.com www.restaurantmaritim.com • MINERVA Av. Sant Raimon de Penyafort, 7 Tel. 972 340 939 • restaurantminervatossa@gmail.com • REM VELL Av. Sant Raimon de Penyafort, 7 Tel. 972 340 597 • remvelltossa@hotmail.com www.restaurantremvell.com • SA MURALLA C/ Portal, 16 • Tel. 972 341 128 samurallatossa@hotmail.com • www.samuralla.com • SA PROA Platja de la Mar Menuda Tel. 972 341 000 • reservas@hotelmarmenuda.com www.hotelmarmenuda.com • SANTA MARTA C/ Francesc de P. Aromir, 2 (Vila Vella) • Tel. 972 340 472 restaurantsantamarta@gmail.com www.restaurantsantamarta.com • TAVERNA DE L'ABAT Plaça Pintor Vilallonga, 1-2 (Vila Vella) • Tel. 972 343 554 info@hrvictoriatossa.com • www.hrvictoriatossa.com • TÚRSIA C/ Barcelona, 5 • Tel. 972 341 500 restauranttursia@gmail.com www.restauranttursia.com • VICTOR Av. de la Palma, 17 • Tel. 972 342 431 restaurantvictor@hotmail.com • VICTÒRIA Passeig de Mar, 23 - Tel. 972 340 166 info@hrvictoriatossa.com • www.hrvictoriatossa.com


25


Estrella Damm enregistra el seu esperat anunci d’estiu a Tossa

BREUS

Estrella Damm ha llançat el nou anunci de l’esperada saga "Mediterràniament". Des de fa cinc estius, l’anunci és una celebració de la vida amb uns elements invariables: música, joventut i mar. Enguany, l’espai escollit per enregistrar l’anunci ha estat Cala Pola. grup The Vaccines, altres grups indie-folk catalans com: Me and The Bees, Cálido Home i Coriolà, a més de la parella madrilenya Elyella Dj. Entre els artistes d’altres àmbits que apareixen al vídeo, trobem els il·lustradors Amaia Arrazola i Joan Tarragó; el dissenyador de ceràmica Xavi Mañosa; el pintor i escultor Yani Alonso; l’artista de sorra Borja González; i els creadors de graffitis i murals Zosen Bandit i Mina Hamada. L’espot va mobilitzar prop de mig miler de persones, dels quals més de 400 eren extres que van participar en diferents escenes del Festival. Entre ells, hi havia prop de 50 Tossencs i Tossenques que no es van voler perdre aquesta experiència.

L 26

a directora de l’espot, la peruana Claudia Llosa, es va donar a conèixer entre el públic arrel de la direcció de la coproducció hispano-peruana Madeinusa. Va arribar a l’èxit amb el film La teta asustada, que el 2009 va rebre l’Òs d’or en el Festival Internacional de Berlín. Darrerament ha presentat Aloft (No ploris, vola), protagonitzada per Jennifer Coonelly. És un espot que entra pels ulls però, sobretot, es recorda per la seva banda sonora. I en la música hi ha la diferència. El videoclip d’aquest any està protagonitzat pel quartet britànic The Vaccines. Les seves guitarres apugen el to musical amb la cançó If you wanna marcada no només per un ritme enèrgic sinó per una tornada euforitzant amb missatge romàntic. El grup The Vaccines, caracteritzats per guitarres robustes i la seva gran força escènica, va néixer el 2010 i ja ha publicat dos discos, l’anomenat

“Come of age” de 2012, va arribar fins al número u a la llista de vendes britàniques. La història parla de la iniciativa i l’afany emprenedor, de fer encara més especial un lloc beneït per la natura, fondre la diversió amb la vitalitat cultural. Ens explica l’aventura de dos germans que munten un festival a la cala sota el lema La música és cultura #entrenaelalma. En aquest sentit, a l’anunci, podem veure, a banda del

Tossa ja s’ha preparat per rebre l’impacte positiu que generarà l’anunci. De moment, apareix a tots els canals de TV i diversos mitjans de comunicació (com Diari de Girona, El Punt, TV3, Webs especialitzades) han destacat que l’escenari escollit de gravació hagi estat Tossa. Segons l’alcaldessa Gisela Saladich, l’anunci ha estat molt ben rebut i té un component cultural i artístic que lliga plenament amb Tossa.


BREUS

Rua de Carnaval a l’Estiu

E

l dissabte 30 d’agost de 2014 a partir de les 22:30h es durà a terme la IV Rua de Carnaval a l’estiu a Tossa de Mar. Les Colles de Carnaval de Tossa, sortiran a desfilar amb les seves millors gales, tal i com ho van fer durant el Carnaval del passat mes de març tant a Tossa com a les poblacions veïnes, on van recollir la majoria dels premis, i és que

només cal veure la categoria de les nostres colles i de les seves carrosses i disfresses. L’Avinguda Sant Ramon de Penyafort i el Passeig del Mar es preparen per veure desfilar els “Escarbats Morruts” de Canya i Conya, els “Tenim història” d’Els Guapus, les “Plantes Carnívores” de Tik Tak i de Les Drag’s, “La conquista dels Drag’s”. Les tres edicions anteriors de la Rua de Carnaval

a l’estiu han estat un èxit rotund per Tossa i tots plegats hem pogut gaudir de les filigranes que fan les Colles de Carnaval de Tossa! Enguany, al acabar la Rua hi haurà un fi de festa a la zona d’Es Racó on podrem gaudir de bona música i de l’ambient més “carnavalero” de l’estiu a Tossa de Mar. Veure foto Tomàs Solà de totes les colles. Fotos de la Rua de l’any passat.

27


BREUS

28


BREUS

Itineraris I Rutes Senyalitzades

L

’Ajuntament de Tossa de Mar ha editat un nou fulletó de rutes senyalitzades per l’entorn natural del municipi. Es tracta d’itineraris per fer a peu o en bicicleta per descobrir la riquesa natural i paisatgística del municipi. Rutes molt amenes, indicades per tota la família. El fulletó dóna informació de les rutes, amb una petita descripció de cada una d’elles. També incorpora un petit plànol que conjuntament amb la senyalització sobre el terreny permet realitzar l’itinerari proposat sense problemes d'orientació o pèrdua. S’ha editat el fulletó en set idiomes per potenciar l’entorn natural del municipi com a reclam turístic. En total es proposen 5 rutes senyalitzades: la d’es Codolar i la de Cala Pola que ressegueixen part del camí de ronda, la de Ruixons o ruta de les fonts, la de Sant Grau que porta fins al santuari i la del Puig de ses Cadiretes que condueix fina al punt més alt del massís. Les rutes són de baixa dificultat. La majoria dels recorreguts senyalitzats transcorren per pistes en perfectes condicions, a excepció dels trams de camí de ronda (Cala Pola i es Codolar) on trobem un corriol que transita per llocs exposats als penya-segats, on cal extremar al màxim les precaucions. La possibilitat de descoberta del nostre entorn es complementa i amplia amb un programa de rutes guiades per la temporada 2014.

En total 16 rutes guiades que s’estructura en 5 blocs temàtics: Descobrir cadiretes que inclou la ruta megalítica i la ruta de molins i messies; el camí de Sant Jaume que uneix en dues etapes Tossa amb Lloret de Mar i amb Sant Feliu de Guíxols; Tossa a vista d’ocell que ens porta per camins amb grans panoràmiques sobre la nostra Vila; el camí de Ronda que ressegueix el litoral del municipi i els Tresors de Cadire-

tes que combina sortida a buscar productes del bosc i taller gastronòmic a càrrec de Xavier Lores, xef de la Cuina de can Simón. Les sortides guiades van a càrrec de Josep Santané, guia local. És pot demanar el nou fulletó i consultar el programa de rutes guiades a l’oficina de Turisme. info@infotossa.com

29


BREUS

30


BREUS

La subhasta des Peix en Terra

L

a subhasta des peix en terra és un esdeveniment del que ja se n’han realitzat dues edicions: 2011 i 2013. La subhasta des peix en terra, està organitzada per part de la societat civil tossenca per demostrar com era fins fa relativament poc un dia laborable normal i corrent pels pescadors d'aquesta vila. Al mateix temps poder reviure un tarannà, sentiments, nostàlgies i ensenyar a les noves generacions el nostre passat en el seu estat més pur. Totes les edicions han tingut una gran participació. Gràcies a aquesta gran participació, enguany, podrem realitzar una xerrada, un documental i una exposició fotogràfica simplement per agrair la feina de tots plegats que ha sabut ajuntar les tres generacions. Gràcies a tots i esperem que aquesta nova edició us agradi. “La subhasta des peix en terra”, era la subhasta del peix que s’havia pescat a primera hora del dia. Es feia a la “pescateria” i anava a càrrec dels patrons de les barques. Els pescadors posaven un preu al peix o a les paneres i començava el compte enrere, o dit d’una altra manera començaven a “cantar”, fins que se sentia una veu que deia “jo” i era sovint era una peixatera que se’l quedava. Quan es reiniciava la venda, es deia “Ara va es peix!” .

Imatge de la venda des peix a sa “pescateria” Imatge de Carmel Sallés

31


EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

32

A

quest mes de juny i juliol tenim un acte important al Museu: l’exposició d’homenatge al Centenari del naixement (1914-1995) del pintor i gravador Jaume Pla. Jaume Pla i Pallejà, fou pintor, escriptor i sobretot ha estat considerat “apòstol del gravat modern a Catalunya”. Especialista en gravat calcogràfic, fou juntament amb Victor M. d’Ymbert, el fundador de les “Edicions de la Rosa Vera”, una acurada selecció editorial il·lustrada, on hi presentaren les seves obres artistes reconeguts a Catalunya i el propi Jaume Pla. Col·laborà amb

Pablo Picasso i dirigí les edicions de bibliofília impulsades per Camilo José Cela. En la seva vessant d’escriptor, Jaume Pla publicà obres que han esdevingut un clàssic en el món del gravat com “Técnicas del grabado calcográfico”, molts articles a la “Revista de Catalunya” i altres obres amb gran contingut biogràfic: “Famosos i oblidats”, “Memòria escrita”, “De l’art i l’artista. Dietari 1982-1992”. Jaume Pla estava estretament vinculat amb Tossa de Mar, hi passava els estius, i es relacionava amb els artistes que també havien escollit la vila com a sojorn als estius: Ramon Reig,

Rafael Benet, Francesc Serra, Francesc Domingo.... Va formar part de la fornada d’artistes que després de la Guerra van revifar l’ambient artístic de Tossa. L’exposició ha estat comissariada per Francesc Fontbona, i produïda per l’associació Amics de Jaume Pla i el Museu Municipal de Tossa, es podrà visitar al Museu Municipal de Tossa, fins el 30 de juliol de 2014. Rosa M. Sureda Museu Municipal


programaci贸 musical

33


programaci贸 musical

34


programaci贸 musical

35


programaci贸 musical

36


programaci贸 musical

37


programaci贸 musical

38


39


Tossa de Mar - Festa Major 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you